English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 127
Datum: 2.8.2009
Autor: CWS ANB

62. Výroční zasedání IIW v Singapore

Zástupci CWS ANB a ČSÚ, s.r.o. se zúčastnili 62 Výročního zasedání IIW v Singapore. Cesta do Singapore byla dlouhá a náročná. Nejdříve do Amsterodamu, a potom již nastoupit do modrého Boeingu 777 na přímou linku do Singapore. Tam nás uvítalo vedro 35 stupňů nad nulou a téměř 100% vlhkost.

Výroční zasedání IIW se konalo od 12.7. do 17.7.2009 v Singapore. Místem největšího světového setkání svářečských odborníků byl Grand Copthorne Watherfront Hotel.

Dne 12.7. 2009 se konalo vlastní Výroční zasedání IIW. Zúčastnilo se cca 600 delegátů a hostů. Českou republiku zastupovali Ing. Pavel Flégl, Ing. Dr. Vladimír Kudělka a Ing. Václav Minařík, CSc. (viz foto). V české delegaci v komisích byl dále prof. Ing.Jaroslav Koukal,CSc. a doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Výroční zasedání řídil prezident IIW Prof. Dilthey (Německo).

Na výročním zasedání byl přijat zápis z předchozího zasedání v Grazu. Bylo kontrolováno splnění úkolů.

Byla projednána členská situace a placení ročních příspěvků. Konstatovalo se, že 7 zemí dosud nezaplatilo svúj roční příspěvek a projednal se postup placení. Některé země požádaly o rozdělení platby na dvě poloviny. Byla schválena výroční zpráva IIW za rok 2008. Výroční zasedání schválilo zprávu hospodáře, finanční zprávu IIW a IAB. Vzhledem k současné finanční krizi byla schválena změna podmínek pro placení ročního poplatku. Poplatek se nebude určovat na základě spotřeby oceli v předchozím roce, ale podle průměru posledních 3 let. Schválen rozpočet IIW na rok 2010.

12.7.2009 večer proběhl slavnostní otevírací ceremoniál. Na tomto ceremoniálu uvítal přítomné delegáty starosta Singapore , president singaporské svářečské společnosti a jako organizátor a prezident IIW Prof.Dr.Ing Ulrich Dilthey.

Byly uděleny ceny za význačný přínos svařování v minulém roce.

Na závěr openning ceremony byla ukázka folklóru z oblasti Singaporu. (viz foto).

Jednání IAB Group A

IAB Group A „Vzdělávání a kvalifikace“ jednala pod vedením předsedy Christiana Ahrense (Německo).

Přítomni byli delegáti ze všech ANB. Zúčastnili se též zástupci zemí žádajících o ANB a pozorovatelé z Indonésie Egypta Korei a Mexika.

Byl schválen program jednání a zápis z Paříže z ledna 2009.

Zásadní bylo projednávání Guideline IAB 252r1-09 Draft 1, což je souhrnné pravidlo pro kvalifikace svářečského dozoru. CH. Ahrens, jako vedoucí pracovní skupiny, která připravuje revizi, seznámil Group A s návrhy na změny. Pravidlo se pravidelně mění na základě stavu technických poznatků a na základě potřeb průmyslu. Pravidlo bylo probíráno bod po bodu. V návrhu dochází ke změnám některách témat výuky vyššího svářečského personálu a rozsahu hodin (snížení např. u výuky plastů, bedtonářských ocelí).. Celkový rozsah kurzů však zůstává. Toto pravidlo je velmi důkladně diskutováno a bude po zahrnutí připomínek z jednání a dalších, které národní ANB mohou ještě zasílat do konce srpna 2009 připraveno k hlasování v Paříži 2010.

CH. Smalbone v dikuzi požadoval zásadní změnu pravidla. Hlasováním však jeho návrh neprošel.

Dále byly projednány změny v pravidle pro mezinárodní svářečské inspektory které předložil vedoucí pracovní skupiny Germán Hernandez.

Z zheldiska svářečů plastů pracovní skupina stále čeká na schválení nové normy EN 13067. Je připraveno nové pravidlo pro certifikaci svářečů plastů v EWF. Skupina IAB pro plasty musí počkat na reakci evropských společností.

Prof. Luisa Quintino podala informaci o projektech EWF. Byla diskutována možnost přistoupení do evropských projektů zemí mimo Evropu.

Předáno CWS ANB CD se software Harmonised exams 1.0 pro CWS ANB k převedení národní databáze otázek do stejného prostředí jako je mezinárodní harmonizovaná databáze testových otázek.

Jednání IAB Group B

Jednání Group B vedl předseda Jim Guild (Jiřní Afrika). Jednání bylo velmi náročné a dlouhé, neboť se projednávaly přístupové podmínky do kurzů mezinárodního svářečského personálu a přechodové podmínky pro nové ANB. Každý přednesený návrh byl diskutován a schvalován. Jednalo se o:

  • Návrh Dánska na změnu přístupových podmínek (H.Falster).
  • Návrh Německa na přístupové podmínky pro Lotyšsko H. Gross).
  • Návrh Jižní Afriky na změnu přístupových podmínek (J.McLeish)
  • Návrh Portugalska na přístupové podmínky pro Mexiko (I. Fernandez).
  • Návrh na přístupové podmínky a přechodové podmínky pro Indonesii (D.Arifin).
  • Návrh na přístupové podmínky a přechodové podmínky Republiky Korea (J.Yoon).
  • Návrh na přístupové podmínky a přechodové podmínky v Turecku (T.Karahan).
  • Návrh Itálie na změnu přístupových podmínek (S.Mora).
  • Návrh na přístupové podmínky a přechodové podmínky pro Nigerii (O.Godson)
  • Návrh Indie na přístupové podmínky pro svářečské inspektory.

Germán Hernandez jako chairmen pracovní skupiny WG B1 prezentoval návrhy na změny OP (Operatin Procedures) postupů upravujících činnost celého systému IAB (např postup upravující pokuty pro ANB, pokud nesplní úkoly ve vztahu k tvorbě otázek do harmonizované databáze). Byla provedena změna řady postupů, jejichž výčet je nad rámec tohoto článku.

Jako obvykle je hodně času věnováno projednání stavu harmonizované databáze pro všechny kategorie kvalifikací IAB/EWF. Zprávu předožil Italo Fernandez – manager celého systému. Aby bylo možno používat harmonizovanou databázi, byly upraveny související OP (postupy pro IAB). Byla provedena analýza zkoušek a otázek za zkušebního provozu. Byly schváleny první pevné soubory otázek pro mezinárodní svářeče. Tady se přistoupilo k možnosti dát svářeči předem vytištěný neměnný soubor testových otázek.

S. Mora informoval přítomné delegáty se stavem v oblasti certifikace firem podle EN ISO 3834. Certifikace firem podle IAB/EWF se neustále rozšiřuje.

Je připraven též návrh na certifikaci mezinárodních svářečských inspektorů. Předkládal German Hernandez. Skupina B se bude konečným návrhem upraveným podle připomínek zabývat na příštím zasedání. Pravidlo by mělo být připraveno k závěrečnému hlasování.

Italo Fernandez projednal všechny potřebné body týkající se software harmonizované databáze. Jednalo se zejména o status schválených otázek, plán pro implementaci hasrmonizované databáze ve všech kategoriích kvalifikací, souhrnnou zprávu o používání harmonizované databáze, návrh na pokuty pro ANB apod. Je třeba zdůraznit, že do zasedání v Singapore, všechny ANB splnily svoje úkoly při tvorbě otázek a žádné pokuty nebyly uděleny.

Nebyl přijat návrh S. Erricsona (Norsko) na tvorbu databáze otázek „essay“ tj. otázek pro psané odpovědi.

Autorizační aktivity jsou jedním ze stěžejních bodů jednání group B. Vždy se začíná jednání zprávami hlavních auditorů o rozsahu autorizací jednotlivých ANB a o programu auditů na příští období.

Dále následuje projednání zpráv z jednotlivých auditů, které byly provedeny v posledním půl roce. Jednalo se o zprávy z auditů ve Švédsku, Dánsku, Rakousku a Německu. Dále se projednával statut přihlášených ANB, aktivity v dálkovém studiu, aktivity ANB působících mimo svoji zemi a statut hlavních auditorů a auditorů.

V dalším byla projednána výroční zpráva IAB/EWF. Zpráva je k dispozici na CWS ANB. Velmi s podivem bylo přijato, že Board of Directors IIW nedovolil na tuto zprávu umístit logo IIW, přestože IAB je integrální součástí IIW. Takže zpráva je pouze s logem EWF. Zpráva byla schválena.

Rute Feraz, ředitelka exekutivy IAB předložila návrh změn operačního systému IAB, akční plán IAB vycházejí ze SWOT analýzy, předpověď hospodaření na rok 2009 a rozpočet na rok 2010 a další dokumenty týkající se aktivit v oblasti propagace systému IAB/EWF.

J. Bild byl znovu zvolen předsedou (chairmen) group B.

Součástí každého Výročního zasedání IIW je „národní večer“. V Singapore se konal v prostorách staré pevnosti pod širým nebem. Je třeba říci, že se zvláště vydařil, došlo k neformálním setkáním účastníků, výměně zkušeností, setkání přátel. Vždyť v pracovní dny jsou nabité a delegáti z různých komisí se ani nemusí setkat.

Současně se skupinami A a B IAB jednalo v Singapore dalších 15 technických komisí a řada dalších subkomisí. Zprávy z některých v příštím čísle IS.

Závěrečnou akcí Výročního zasdání IIW se stal banket v prostorách luxusního Orchad hotelu slavnostní banket. Zde byla i předána vlajka IIW pořadateli příštího výročního zasedání představiteli Patonova institutu elektrosvarky v Kyjevě prof. Juščenkovi.

Všude kam přijedeme neuniknou naší pozornosti svařované konstrukce. Na závěr přikládám několik fotografií.

Na nábřeží řeky v Singapore, chrání před deštěm (mimochodem častým a vydatným) svařovaná konstrikce držící zastřešení

Umělecké dílo v prostorách hotelu Copthorne Watherfront. Je to záměr?

Svary na obřím vyhlídkovém kole které se zde nazývá Flyer (1)

Svary na obřím vyhlídkovém kole které se zde nazývá Flyer (2)

Svary na obřím vyhlídkovém kole které se zde nazývá Flyer (3)


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.