English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 128
Datum: 31.8.2009
Autor: CWS ANB

Zpráva z jednání IIW (International Institute of Welding)- Komise SC Qual – Management jakosti ve svařování a příbuzných oborech

15.07.2009 hotel GRAND COPTHORNE WATERFRONT Singapore

Jednání komise SC Qual, které řídil již uzdravený pan Reiner Zwätz z Německa, se zúčastnilo 9 delegátů a částečně hosté. 5 delegátů bylo z Německa, což svědčí o tom, že Německo je hnacím motorem přípravy a tvorby norem pro zajištění jakosti ve svařování a v příbuzných oborech. Další delegáti byli 1 z Austrálie, 1 z Itálie, 1 z Kanady a 1 z České republiky, kterou zastupoval p. Flégl.

Po zahájení a úvodních procedurách (jmenování delegátů, omluvy neúčasti, schválení programu) proběhlo jednání následovně:

David Shackelton z UK prezentoval současnou situaci ve využívání pWPS, WPQR a WPS v rámci svých zkušeností. Upozornil, že v řadě firem jsou problémy s kvalifikací pracovníků, kteří by měli WPS schvalovat, že druhá strana WPS není prakticky využívána, není uváděn konkrétní výrobce přídavného materiálu, přestože se jednotlivé výrobky liší ya byla by vhodná nová WPAR, především s ohledem na zkoušku vrubové houževnatosti. Na příštím zasedání IIW by zkušenosti ze stejné oblasti měli prezentovat delegáti Itálie (Dr. Morra a z České republiky P.Flégl).

V roce 2010 bude ve více státech Evropy zavedena do užívání norma EN 1090, část 2, která se týká kvalifikací výrobců ocelových konstrukcí a měla by postupně nahradit obdobné národní normy (DIN 18800 v Německu a ČSN 73 2601,Z2 v ČR).

Lloyds Register inicioval aktualizaci normy a její aplikaci ISO 3834, která z důvodu velkého množství certifikačních orgánů a jejich konkurence v poslední době nezajišťuje dostatečnou kvalitu, ale právě naopak, kvalita svařování i u firem certifikovaných podle této normy klesá.

Všeobecně by měly být akceptovány WPS vystavené ANB CC.

Norma ISO 3834 požaduje kvalifikované WPS a také koordinátora svařování, ale nedefinuje jasně, na jaké by měl být kvalifikační úrovni.

Strategie do budoucna

Celosvětově bychom měli být vstřícnější k používání různých standardů ASME, EN/ISO, AWS a tím minimalizovat počet požadavků na provádění zkoušek, ale na druhé straně maximalizovat schválené rozsahy svařování (v současnosti podle EN ISO 15614-X, ASME Section IX, AWS D 1.1…)

Dlouze byl diskutován Check list pro auditory při certifikacích podle normy ISO 3834. V současné době probíhá revize těchto materiálů a jednání o konečné verzi je plánováno na zasedání IIW v Paříži v lednu 2010. Zatím jsou v návrhu dvě verze Check listu – jedna pro firmy, kterým poslouží jako pomůcka pro přípravu firmy na certifikaci, kdy při popisování plnění požadavků normy ISO 3834 se firma dozví požadavky, které budou v rámci a auditu prověřovány a druhá verze pro auditory. Ve druhé verzi má být ponechána auditorům větší „svoboda“¨, protože se předpokládá dlouhodobá praxe v oboru a praktické zkušenosti z mnoha firem.

Opět bylo upozorněno na požadavek vyplnit za jednotlivé členské země dotazník, ve kterém je provedena sumarizace norem a předpisů používaných v jednotlivých oblastech. Termín pro odevzdání byl stanoven na konec listopadu 2009.

K materiálu „Stanovení životnosti konstrukcí z oceli, hliníku, niklu svařovaných tavným nebo speciálními metodami svařováním“ na základě řady technických disciplín bylo konstatováno, že by to byly ideální materiály pro výuku svářečského personálu, ale pro tvorbu těchto dokumentů ani pro vlastní výuku nemá dostatečné kapacity.

U materiálu „ Minimální požadavky na kvalifikaci personálu, který zkouší svářečský personál a zkoušky postupů svařování“ nedošlo k zásadním změnám, konečný návrh bude zpracován v rámci jednání ISO v Paříži dne 21. nebo 23.10.2009. Návrh v tomto materiálu, že minimální kvalifikace pro tyto zkušební orgány je EWS, zástupci České republiky nepodporují, v ČR je požadován minimálně technolog svařování.

Diskutováno bylo využívání ISO 5817 pro hodnocení vad svarů, která je využívána v Evropě, další části světa ji však nevyužívají. V Německu byla vydána DVS 0705 - Doporučení pro používání ISO 5817, které je ideální pomůckou pro konstruktéry. Prof. von Hofe navrhnul, aby aktualizovaná verze této DVS byla předána k diskuzi o možném využití i mimo Evropu. Současně s ní je vydána DVS 0703, která uvádí limity pro nepravidelnosti svarů v souvislosti s ISO 5817. DVS zašle oba jmenované materiály členským zemím k dispozici a k následné odborné diskuzi.

Ukázka různého přístupu k předpisům a normám, tentokrát z oblasti elektroinstalace v Asii.

Školení zkušebních orgánů CWS ANB

Ve dnech 22. až 23.6. se konalo v Českých Budějovicích pravidelné školení zkušebních orgánů CWS ANB. Garanci nad celou organizací školení převzal v tomto roce ČLPR, s.r.o., zkušební organizace č.12 CWS ANB. Školení se konalo v hotelu Gomel. Jednání zahájil Ing. Dobrý, vedoucí zkušební organizace a ředitel ČLPR Ing. Jiří Dynybyl. Ing. Minařík, ředitel CWS ANB seznámil přítomné s novinkami v oblasti legislativy a předpisů EWF, IAB. Další přednášky seznamovaly účastníky s novými technologiemi a předpisy pro zkoušky. Byl napsán zkušební test. Druhý den byla exkurze do pivovaru Budvar. K akci se vracíme několika fofografiemi.

Nové projekty

CWS ANB zúčastní na řešení dalších projektů z programu Leonardo da Vinci (EU):

  1. “Implementation of European Guidelines for Joining Technology Training”
  2. Implementation of Virtual Technology in Education of Welders and Welding Specialists

Projekty byly schváleny a nyní probíhá příprava zasedání konsorcia projektů.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.