English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 130
Datum: 2.11.2009
Autor: CWS ANB

Ve dnech 14 až 16 října 2009 byl uskutečněn První mezinárodní kongres IIW v regionu střední a východní Evropy o názvu Moderní konstrukční materiály a technologie jejich spojování. Kongres proběhl úspěšně v kongresovém centru Academia ve Vysokých Tatrách, Stará Lesná v rámci 60 výročí založení Výzkumného ústavu Bratislava pod patronací Výskumného zváračského ústavu – Priemyslného institutu SR (VÚZ-PISR) pod vedením generální ředitele Ing. Petera Klamo a garanta kongresu Ing. Ĺuboše Mráze,Ph.D. Na plenárním zasedání odeznělo přivítání P. Klamo a úvodní přednáška Ĺ Mráze, ve které byl zhodnocen význam a přínos VÚZ Bratislava v rámci jeho 60letého působení v oblastí spojování (svařování) materiálů.

Úvodní přednášku „O úloze, poslání a vizi IIW v návaznosti na klíčové technologie svařování a pájení“ promluvil U. Dithey (Německo) – předsedající, kteří - spolu a T. Jessopem (Spoj. Království) prezidentem EWF a C. Mayerovou (Francie) – byli představiteli a zástupci IIW. Zdravice přednesli zástupci IIW všech zúčastněných států včetně V. Pilouse, který proslovil zdravici za ředitele exekutivy CWS ANB V. Minaříka. Ve zdravici uvedl, že CWS ANB vydává každý rok přes 25 000 certifikátů svářečům podle EN 287-1. Dále, že v České republice je vydáno více než 1000 diplomů mezinárodních a evropských svářečských inženýrů, technologů a specialistů. V závěru popřál I. Regionálnímu kongresu ve střední Evropě mnoho zdaru.

V úvodní přednášce U. Dilthey promluvil o moderních technologiích obloukového svařování, svařování elektronovým paprskem, laserem, hybridním svařováním laser – MIG, bodovém svařování, mechanickém spojování pozinkovaných plechů s hliníkovými slitinami metodou CMT a o lepení kovů. Přednáška byla zaměřena na ekonomické přínosy spojování kovů metodami, které v přednášce uvedl.

Za SDP-KOVO a CWS ANB proslovil přednášku V. Pilous na téma Historie svařování v Československu a v České republice. V přednášce zhodnotil přínos F. Faltuse a J. Čabelky na vývoj svařování včetně přínosu pracovníků VÚS Bratislava při stavbě velkých energetických celků v bývalém Československu. Přednášku ukončil příklady výrobků svařované koncepce ze současné doby v České republice.

V rámci dalšího programu se konala zasedání sekcí o názvech: Význam svařování, -Svařovací procesy a jejich aplikace, -Numerická simulace technologií spojování, -Rozbor numerické simulace spojovacích technologií, -Chování a vlastnosti materiálů během svařování, -Rozbor svařovacího procesu z hlediska vlastností materiálů, -Způsoby a metody svařování. V závěrečné sekci bylo pojednáno o -Svařování laserem pro petrolejářský průmysl včetně creepových aplikací. Celkem bylo prosloveno 31 přednášek o velmi dobré úrovni řešení přednášené problematiky. Celkem se kongresu zúčastnili 80 aktivních účastníků, kteří se o průběhu a vědecké náplni kongresu vyslovili velmi pochvalně. Lze konstatovat, že přenášky byly ze všech oblastí především kovových materiálů, včetně posledních poznatků nanotechnologií. Lze říci, že cíl prezentovat úspěšnou minulost řešení výzkumných prací VÚZ Bratislava, konstatovat současný stav a naznačit směry dalšího rozvoje s tím, že budou vytvořeny předpoklady pro regionální spolupráci v oblasti svařování a technologií spojování materiálů se podařilo organizátorům kongresu splnit. Je nyní na každém z delegátů prezentovat myšlenky ve vlastní zemi a pokusit se je realizovat.

Uskutečněním regionálního kongresu se organizátorům kongresu VÚZ-PI SR Bratislava podařilo pod záštitou IIW a EWF (Evropské federace pro svařování) prezentovat současné trendy ve svařování a naznačit směry dalšího rozvoje a vytvořit předpoklady pro regionální spolupráci odborníků ze Slovenska, Čech, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovinska a Ukrajiny. V prezentovaných tématech se projevil nástup počítačové simulace nejenom v technologiích spojování materiálů avšak též v oblasti vzdělávání svářečského personálu. Zvyšování účinnosti především energetických celků vede k rozvoji nových materiálů s vyššími pevnostními charakteristikami a jejich technologií svařování. S tím souvisí i technické předpisy, standardy a normy, které musí zabezpečit spolehlivost, životnost a bezpečnost svařovaných konstrukcí a zařízení.

Účastníky kongresu pozval generální ředitel VÚZ-PISR na slavnostní recepci, na které vystoupila cimbálová kapela. Setkání, které mělo po celou dobu přátelský ráz, bylo doprovázeno silným sněžením, dosahujícím v průběhu kongresu až 80 cm vrstvy sněhu.

Jednání konsorcia WELDSPREAD

Ve dnech 19. a 20. 10. 2009 se konalo v Budapešti závěrečné jednání konsorcia WELDSPREAD. Byli přítomni Tobias Rosado, Luisa Quintino (P), Viera Hornigová, Luboš Mráz (Sk), Gabriel Rihar (Sl), Horia Dascau (R), Mihali Komocsin (H), Spiros (Gr), Václav Minařík (CZ), Esmeralda Styps (Lat).

Jednání se zúčastnily komisařky z Bruselu Monika Holik a Annabele Hogan. Byl jimi projekt monitorován.

Protože projekt WELDSPREAD končí v prosinci 2009 bylo provedeno závěrečné hodnocení plněných úkolů. Byly projednány WP (pracovní balíčky – bylo jich sedm) a jejich výsledky.

Bylo provedeno seznámení Litvy a Řecka s evropským systémem kvalifikací prostřednictvím mezinárodních seminářů v Litvě a Řecku a výsledkem je přihlášení těchto zemí do systému EWF. Další země projektu rozšířily své aktivity a zvýšily počet vydaných diplomů.

Důležitou součástí jednání konsorcia jsou finanční záležitosti. Bylo projednáno schváleno plnění rozpočtu projektu.

Vydání Směrnice ředitele

Dne 23.10 byla vydána Směrnice ředitele exekutivy č. 3/2009 týkající se vydávání osvědčení a zápisu základních zkoušek do svářečského průkazu.

Od 1.12.2009 se mění číslování osvědčení základních kurzů v systému CWS ANB. Původní číslo osvědčení {číslo zkušební organizace} – {číslo svářečské školy} / {číslo zkoušky ve svářečské škole} se mění na nové {číslo zkušební organizace} / {číslo osvědčení}. Původní číslo osvědčení se nyní nazývá „číslo zkoušky“ a je nadále evidováno v informačním systému CWS ANB a tiskne se na osvědčení pod označením „číslo zkoušky“. Protože nyní je číslo osvědčení známo až po vytištění osvědčení na zkušební organizaci, mění se způsob zapisování základních zkoušek do svářečských průkazů. Postup při vykonání základní zkoušky a vydání dokladů je nyní následující:

  1. Svářečská škola vystaví protokol o zkouškách, kde již bude vyplněno číslo zkoušky (původně toto číslo vyplňoval zkušební orgán po zkouškách).
  2. Zkušební orgán provede a vyhodnotí zkoušky podle příslušných norem a technických pravidel
  3. Zkušební orgán zapíše vyhovující zkoušky do svářečských průkazů těm svářečům, kteří vlastní svářečský průkaz. Zkušební orgán do svářečského průkazu nevyplní číslo osvědčení, protože není před tiskem dokladu známé. Číslo zkoušky se do svářečského průkazu nezapisuje
  4. Zkušební organizace vytiskne všechna osvědčení a zapíše zkoušky do nově vydaných svářečských průkazů včetně čísla osvědčení. Osvědčení zašle svářečské škole
  5. Zástupce svářečské školy dopíše do svářečských průkazů čísla osvědčení ke zkouškám zapsaných v bodu 3 této směrnice

Tento postup byl projednán TK CWS ANB 30.9.2009.

Časopis SDSM

CWS ANB distribuuje technický magazín „Svařování, dělení a spojování materiálů“ prostřednictvím svých Zkušebních organizací zdarma. Účelem je, aby se dostal do svářečských škol a firem, kde používají svařování.

Propagace

CWS ANB připravuje tisk propagačních materiálů, který by měl dále pomoci rozšiřování evropského/mezinárodního systému kvalifikací ve svařování.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.