English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 187
Datum: 12.12.2014
Autor: Minařík CWS ANB

FprCEN ISO/TR 14745

Připravuje se k vydání technická zpráva CEN o parametrech tepelného zpracování ocelí po svařování: Welding - Post-weld heat treatment parameters for steels (ISO/PRF TR 14745:2014)

Nový spolupracující člen CWS ANB

SR CWS ANB schválila dne 1.12.2014 nového spolupracujícího člena CWS ANB, společnost WELDIA Czech s.r.o. Společnost m.j. nabízí program „Weld designer“ pro vytváření a správu obrázků svarových spojů.

Jednání SR a VH CWS ANB

Dne 1.12.2014 jednala SR a VH CWS ANB. Do SR byl VH zvolen Ing. Petr Havel (ŠKOLA Welding, s.r.o.) a za odstupujícího Ing. Jana Bureše byl zvolen Ing. Miloslav Musil (oba DOM ZO13, s.r.o.).

Interpretace ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 and Cor 2:2013

Prozatím 13 zemí CEN podalo připomínky a dotazy k zavedení EN ISO 9606-1, které dostala CEN/TC121 (včetně ČR).

Interpretací normy se zabývá CEN/TC121/SC11 (navrhované řešení):

 1. Typ svaru 5.4 e)
 2. Svářeč je kvalifikovaný pro tupý svar v poloze PE a dodatkovým koutovým svarem v poloze PB. Je jeho rozsah kvalifikace pro koutové svary v polohách PA, PB, PC, PD, PE?

  Odpověď: ANO

 3. Tabulka 11 a Příloha A
 4. Při použití procesů 13, 14 nebo 15, kdy je svářeč kvalifikován bez podložky materiálu a bez plynové podložky, jeho rozsah kvalifikace je s a bez materiálové podložky a s a bez plynové podložky. Při vyplňování rozsahu kvalifikace, zkratky popisující na co je svářeč kvalifikován jsou mb, gb a nb. Zahrnuje zkratka „nb“ svařování bez materiálové podložky a bez plynové podložky?

  Odpověď: ANO

 5. Tabulka 11
 6. Je tavidlová podložka použitelná pouze u procesů 121, 125, 13, 14 a 15?

  Odpověď: ANO

 7. Úvod, 9.3b)
 8. Pro existující kvalifikaci svářeče podle ISO 9606-1: 1994 nebo EN 287-1, může být nový certifikát vystaven při použití zkušebních podmínek v existující kvalifikaci ale s použitím rozsahu kvalifikací podle ISO 9606-1:2012?

  Odpoveď: ANO, za podmínky, že dostatečná data jsou dostupná a všechny kvalifikační proměnné specifikované v (EN) ISO 9606-1:2012 jsou splněny. Nový dokument musí uvádět, že prodloužení platnosti musí být založeno na požadavcích ISO 9606-1:2012+COR 1:2012, článek 9.3 b).

 9. Úvod, 5.4 e)
 10. Může svářeč kvalifikovaný podle EN 287-1 provést doplňkový koutový svar podle ISO 9606-1:2012, článek 5.4 e) pro rozšíření kvalifikace tupých svarů včetně koutových svarů?

  Odpověď: ANO a toto musí být vyznačeno na podpůrném dokumentu. Platnost podpůrného dokumentu je určena platností certifikátu pro tupý svar

 11. Úvod, 6.5.2.3
 12. Svářeč udělal zkoušku podle ISO 9606-1:1994 nebo EN 287-1. Zkušební vzorek byl zkoušen ohybem plně v souladu s těmito normami. Lze tuto zkoušku považovat za „technicky ekvivalentní“ se zkouškou ohybem v (EN-) ISO 9606-1:2012?

  Odpověď: ANO

 13. Tabulka 9
 14. Kvalifikuje H-L045 PH? A kvalifikuje J-L045 PJ?

  Odpověď: ANO. Hlavička sloupců 1 až 5 bude změněna na „Rozsah kvalifikace pro výrobní svařování“ v příštím vydání

 15. Tabulka 6, poznámka f
 16. „Pro svařování více metodami s je tloušťka svarového kovu pro každou metodu“. Je to možné aplikovat i pro tenčí materiály , které jsou svařovány více než jedou metodou?

  Odpověď: ANO

 17. Tabulka 11
 18. Lze aplikovat plynovou podložku pro metody 13, 14 a 15?

  Odpověď: ANO

 19. Tabulka 11
 20. Lze vložení přídavného materiálu použít pouze u metod 14 a 15?

  Odpověď: ANO

 21. Tabulka 11
 22. Lze použít tavidlovou podložku pouze pro metody 13,14 a 15?

  Odpověď: ANO

 23. Článek 5.4, Typy svarů b
 24. Pokud svářeč provedl svar podle 5.4 b) doplňkovou zkoušku, je zkouška ohybem podle ISO 5173 nebo dvě makra podle tabulky 13 poznámka e)?

  Odpověď: ANO

Slavnostní předání Diplomů IW v Sokolově

Dne 11.12.2014 proběhlo slavnostní předání diplomů „Mezinárodní svářeč“ (IW) a certifikátu ATB v Sokolovské uhelné, právní nástupce. Diplomy a certifikát předával ředitel exekutivy CWS ANB Ing.Václav Minařík,CSc., Ing. Bohuslav Spiner (zkušební komisař) a personální ředitel Sokolovské uhelné za účasti tisku a televize.

Svářečská škola ATB – Sokolovská uhelná, právní nástupce

Pomník Nikoly Tesly

V Praze 6, blízko sídla CWS ANB byl odhalen pomník Nikoly Tesly. Že svařování je důležitým prvkem při tvorbě uměleckého díla dokládá následující snímek (foto Ing.H.Kulajtová).

-------------------------------------------------------------------------------------


 Související

Související témata
Informační servis


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.