English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 188
Datum: 9.2.2015
Autor: Minařík CWS ANB

Poděkování

Děkujeme za krásná vánoční a novoroční přání všem partnerům, kolegům a přátelům CWS ANB.

Normy

Podávám informace o práci na normách z oblasti svářečského personálu.

 • EN ISO 9606-1:2012+COR1:2012+COR2:2013 - plánovaná revize v roce 2017
 • ISO 9606-2:2004 – plánované schválení nové verze normy 1/2016
 • ISO 9606-3:1999 – plánované schválení nové verze normy 1/2016
 • ISO 9606-4:1999 – plánované schválení nové verze normy 1/2016
 • ISO 9606-5:2000 – plánované schválení nové verze normy 1/2016
 • ISO 14731:2006 – plánovaná revize 7/2015 na základě návrhů IAB(IIW)
 • ISO 14732:2013 – systematická revize 2018
 • ISO 15618-1:2001 – zahájena revize DIS

Odpovědnost svářečského dozoru (výrobců) ve vztahu k ČSN EN ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 a Cor 2:2013

Zkoušky svářečů se začínají postupně provádět podle nové normy. V této normě je základní proměnnou m.j. skupina přídavného materiálu (FM). Základní materiál není základní proměnnou.

Přestože skupina základního materiálu a podskupina podle ISO/TR 15608 materiálu, není základní proměnnou musí být zapsána na certifikátu svářeče (norma 5.1).

Při pozorném čtení normy se dozvíme že: „Základní materiál použitý při zkoušce by měl být z jakékoliv vhodné skupiny 1 až 11 podle ISO/TR 15608“ (norma 5.5.1).

Určení vhodného základního materiálu je na svářečském dozoru firmy. V tomto případě je vhodné pro školení svářečů rovnou použít firemní WPS ( firma vyrábí např. konstrukce z nerez oceli) se všemi údaji, nebo rovnou vyžadovat zkoušku na specifickém základním materiálu tak aby nedocházelo ke svařování např. skupinou FM6 resp. FM5 a základního materiálu 1.1 apod. Takových příkladů je možno vymyslet více. Vždy by se volba základního materiálu měla přibližovat podmínkám ve výrobě. Vždyť se svařuje mnohdy s předehřevem, s limitovaným tepelným příkonem, hlídá se interpass, je rozdílný odvod tepla apod.

Bylo by vhodné, aby škola v žádosti či objednávce od zákazníka na zkoušku svářeče si nechala odsouhlasit zákazníkem druh (skupinu) základního materiálu použitého při zkoušce. Předejde se tím případným reklamacím v tom smyslu, že při zkoušce nebyl použit „vhodný materiál“. Může se stát, že finální odběratel výrobku zpochybní zkoušku svářeče z důvodu použití nevhodného základního materiálu při zkoušce.

I při přijímání nových svářečů je vhodné se podívat na základní materiál, na kterém byla zkouška provedena. Ušetří to mnohdy čas se zaučováním na materiálu jiné skupiny, často s rozdílnými vlastnostmi a opakované pracovní zkoušky.

Jednání ATB

Dne 17.2. 2015 se sejdou na CWS ANB zástupci ATB (Approved Training Body). Hlavním tématem jednání bude zajištění učebních textů pro kurzy vyššího svářečského personálu, Harmonizovaná databáze otázek, změny pravidel apod.

Pracovní zasedání IIW v Paříži

Ve dnech 2. až 5.února proběhlo pravidelné pracovní zasedání IIW na Institut de Soudure ve Villepinte na předměstí Paříže. Město po nedávných útocích žije normálním životem, ale je občas vidět po zuby ozbrojené tříčlenné hlídky na frekventovaných místech zvláště na letišti, nádražích, metru apod. V tomto roce při příletu a pojíždění letadla na stojánku terminálu na letišti CDG nás uvítaly z blízkého parkoviště hořící auta, která zářila do tmy.

Na svářečském ústavu jsme zažili cvičnou evakuaci celé budovy. Předem jsme byli informováni o únikových cestách a požárním řádu paní CEO Cecil Mayer (Safety Protocol).

Assessor Workshop (2.2.2015 - 8.30 - 14.00)

Peer Assessor EWF a IAB Ing. Václav Minařík se zúčastnil pravidelného povinného workshopu pro auditory EWF a IAB. Do týmu auditorů jsou doplněni 3 noví auditoři ze Španělska, Japonska a Indie pro stoupající počet ANB, zejména v Asii.

Byl projednán plán auditů na příští období, rozsahy autorizací ANB, problematika konfliktu zájmů apod. Byly zadány úkoly jednotlivcům a jejich diskuze před plénem. Byl projednána řada bodů, které budou předloženy k diskuzi a event. schválení Group A a Group B.

Workshop EN ISO 19011 (2.2.2015 - 15.00 - 18.00)

Workshop byl určen auditorům ANB, ATB, PAB a auditorům EWF a IAB (ti již měli podobný workshop vloni ale s jinými případovými studiemi). Po úvodní prezentaci Tima Jessopa byli účastnici rozděleni do skupin a každá skupina řešila zadané úkoly. Řešení bylo diskutováno před fórem a oponováno Davidem Stackeltonem (UK) - zkušeným auditorem.

IAB - GROUP A (3.2.2015 8.30 - 18.00)

 1. Jednání vedl předseda Group A Mr.Henk Bodt, který uvítel delegáty. Group A zasedá v Granyon Room, největší přednáškové síni na ústavu IS. Vždyť při 2 delegátech na ANB se jedná o cca 80 osob.
 2. Byl schválen program jednání všemi hlasy.
 3. Byl schválen zápis z jednání 14.7.2014 ze Soulu, který byl již dříve k dispozici.
 4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Všechny úkoly byly splněny, nebo bude podána zpráva na tomto zasedání (sekretariát)
 5. Pracovní skupiny
 6. 5.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines
  • Chairman’s Report (IAB-WGA-235-15) (C. Ahrens)
  • IAB-252r2 Review (IAB-WGA-239-15-Overview 2014) (IAB-252r2-C.Eady comments) (IAB-252r2-L.Johansson comments)
  • Plan of future work

  IAB Doc.252 nová verze bude připravena ke schválení do konce roku 2016. Bude se jednat o větší revizi, která zahrne i nové technologie a materiály. Budou velmi podrobně rozepsány "Learning outcomes" (požadované znalosti). Budou nově nastaveny přístupové cesty IWS do IWT.

  V současné době jsou velmi malé rozdíly mezi IWE a IWT. Nová verze by měla toto změnit. Doporučené úrovně EQF (European Qualification Framework)

  • IWE - EQF 6
  • IWT - EQF 5
  • IWS - EQF 4
  • IWP - EQF 3

  Novým Chairmanem WG byl zvolen Roger van den Brekel (NL).

  5.2 WGA#3a – Welder Curriculum

  • Chairman’s Report (IAB-WGA-236-15) (L. Johansson)
  • 5.2.2 Plan of future work

  V této pracovní skupině nebylo nic nového. Nové pravidlo/směrnice bylo schváleno v únoru 2014.

  5.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline

  • Chairman’s Report (IAB-WGA-237-15) (L. Costa)
  • Plan of future work

  5.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System

  • Chairman’s Report (S. Morra)
  • Plan of future work

  V oblasti certifikace firem podle EN ISO 3834 bylo hlavně diskutováno, zda mají být PAB akreditovány národním akreditačním institutem. Výsledek hlasování: ANO. Pravidlo se ponechá tak jak je.

  V oblasti personální certifikace osob odpovědných za svářečský dozor nebyly po dlouhé a emotivní diskuzi předložené změny přijaty.

  5.5 WGA#5a – In-Service Inspection Guideline (H. Bodt)

  • Chairman’s Report (IAB-WGA-238-15)
  • Plan of future work
  • Jedná se o nadstavbu kvalifikace svářečského inspektora.

  5.6 WGA#6a – Distance Learning Activities (F. Moll)

  • Chairman’s Report
  • Distance Learning Guideline Review
  • Plan of future work

  Členem WG je i Ing. Václav Minařík. Připravuje se revize pravidla pro dálkové studium.

  5.7 WGA#7a –Welding Structure Designer Guideline

  • Chairman’s report (C. Smallbone)
  • Plan of future work

  Pravidlo pro svářečské konstruktéry je platné. Spor vyvolaly počty otázek při zkoušce. Italo Fernandez (P) požadoval velké množství otázek v testu (1 otázka - jedna minuta) vše v závislosti na počtu hodin kurzu konstruktérů (různé úrovně). Toto nebylo schváleno, protože konstruktér často i provádí výpočet aby vybral správnou variantu odpovědi.

  5.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (R. Pettinen)

  • Chairman’s report
  • Plan of future work

  Pravidlo pro kvalifikaci operátora. Není příliš využíváno.

  5.9 WGA#11a – Harmonised Examination

  • Chairman’s report (I. Fernandes)
  • New Questions for IWS and IWP, Module 2 (IAB-WGA-241-15)
  • OP-17-Appendix 2D – Draft 2

  Každé ANB musí vytvořit otázky pro IWS a IWP pro určený předmět. CWS ANB spolu s dalšími třemi má z oblasti materiálů: 2.11 Application of structural and high strength steels - Czech Rep., Denmark, Belgium, France.

 7. Harmonised database software (I. Fernandes)
  • Working Group for Development of Harmonised Fixed Exams (IAB-WGA-051r9-14)
  • Database Questions and Fixed Exams Status of Development (IAB-WGA-056r9-14)
  • Implementation of Harmonised Examinations (IAB-WGA-057r10-14)
  • Schedule for the Harmonised Examination Implementation (IAB-WGA-099r5-14)
  • Harmonised Examination Questions Performance
  • Scoring System

  Ke všem bodům byly předloženy příslušné dokumenty a proběhla diskuze. Ukazuje se, že harmonizované testy pro kategorie IW, IWP a IWS jsou dobré a požadovaných 60% správných odpovědí splní většina uchazečů.

  Byl prezentován systém vyhodnocení (Scoring System), který může odstranit manuální vkládání výsledků testu a po oskenování příslušného odpovědního formuláře automaticky odešle na server v Portugalsku. Tento systém vyvinuly v Brazílii a musel by se koupit. Podmínky zatím nejsou známé.

 8. Různé
 9. H. Bodt prezentoval úzkou spolupráci IAB s ISO a CEN. Na základě této spolupráce bude provedena změna EN ISO 14731.

IAB - GROUP B (4.2.2015 8.30 - 18.00)

 1. Delegáty uvítal předseda Group B, Mr. Stefano Mora (I).
 2. Byl schválen program zasedání.
 3. Schválení zápisu z jednání 15.7.2014 v Soulu
 4. Kontrola splnění úkolů
 5. Přístupové podmínky a přechodové období
 6. Pracovní skupiny - jednání Group B je důvěrné, proto jen stručně program:
  • WG B#1 – Rules and OPs
  • Proposal of changes to Rules and OPs
  • Chairman’s Report (IAB-WGB-394-15) (C. Ahrens)
  • OP-03-Rev15 Draft 1
  • OP-18-Rev4 Draft 1
  • Report on review of IAB rule about PABs (IAB-WGB-395-15)
  • Plan of future work

  • WG B#5 – Access Conditions Comparison and Assistance to Applicants ANBs
  • Chairman’s report (IAB-WGB-396-15) (H. Bodt)

  • WG B#6 – Companies and Personnel Certification Systems
  • Chairman’s report
  • Revision of document IAB-341 (S. Morra) - neschváleno
  • Plan of future work

 7. Authorisation Activities
 8. Report from Lead Assessors (T. Jessop)

  Lead and Peer Assessors status and Peer Assessors appointments Ing.Václav Minařík,CSc. byl zvolen IAB/EWF auditorem na další období

  • List of Scopes – IAB-025; IAB-351
  • Audit Programme - IAB-026
  • Audit program byl schválen. CWS ANB bude mít dozorový audit v červnu tohoto roku.

  • Moderation of Lead Assessors
  • Review of Audit Feedback Forms
  • Matters arising from the recent Assessors’ Workshop

  ANBs and ANBCCs Audits’ Reports

  • India (T. Jessop
  • ANB Surveillance Audit (IAB-WGB-397-15) ANBCC Surveillance Audit (IAB-WGB-398-15)

  • Austria (H. Bodt)
  • ANBCC 2nd Additional Surveillance Report (IAB-WGB-406-15)

  • Switzerland (H. Bodt)
  • ANB Renewal Audit (IAB-WGB-399-15)

  • Norway (I. Fernandes)
  • ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-400-15)

  • Brazil (I. Fernandes
  • ANB Surveillance Audit (IAB-WGB-401-15

  • Romania (R. Ferraz
  • ANB Surveillance Audit (IAB-WGB-402-15) ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-403-15)

  • Serbia (C. Ahrens)
  • ANB Re-Audit (IAB-WGB-404-15) ANBCC Re-Audit (IAB-WGB-405-15)

  Lead Assessors’ Verbal Reports

  Applicant ANB/ANBCC Status

  ANBs Distance Learning Activities

  ANBs and ANBCCs activities outside their own Country (I. Fernandes)

 9. Stížnosti
 10. Různé

IAB Members Meeting (5.2.2015, 8.30 - 13.00)

Jednání zahájil a vedl Jim Guild – IAB Chairman. Byl přijat program jednání a schválen zápis ze zasedání IAB v Soulu. Byly projednány aktivity sekretariátu, operační systém IAB.


 Související

Související témata
Informační servis


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.