English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SOUVISLOST NOREM ČSN EN 1011-1 AŽ 8 A ČSN EN ISO 3834-1 AŽ 6
Datum: 1.3.2015
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.

Normy řady ČSN EN 1011 a ČSN EN ISO 3834 jsou uváděny ve výrobkových i technicky určených normách nebo se vzájemně na sebe odvolávají v těchto normách.

Pro zvláštní technologický proces svařování a pájení i související výrobní i technologické procesy jsou tyto předpisy nutným podkladem pro zhotovování kvalitních - bezpečných a spolehlivých svařovaných (pájených) výrobků i zařízení.

Udržování systému managementu kvality ve firmách i společnostech se provádí kvalifikovanými manažery a auditory. Za tímto účelem se provádí tzv. interní a externí audity firem a společností, které se podílí na provádění bezpečných a spolehlivých výrobků i technických zařízení

Normy systému managementu kvality požadují odpovídající technickou dokumentaci k výrobkům, kvalifikovaný personál, spolehlivé výrobní, kontrolní a zkušební zařízení. K požadavkům na kvalitu také patří provádění návrhu a výroby podle kvalifikovaných (ověřených) postupů provádění všech činností ve firmě. Normy řady ČSN EN ISO 3834 "Požadavky na jakost svařování kovových materiálů" určují způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené (požadované) kvalitě. Stanovují kritéria, s kterými je nutno počítat při volbě odpovídajícího stupně požadavků na kvalitu svařování kovových materiálů. Platí pro výrobu a montáže, dílenské i externí kooperační svářečské práce.

Kontrolní mechanismus systému managementu kvality provádění výrobků je spolehlivě zajišťován odborně způsobilým personálem řízení kvality a technickými i kvalitativními požadavky na výrobky. Zásady jsou uvedeny v příručce kvality a směrnicích kvality firmy.

Normy řady ČSN EN 1011 "Doporučení pro svařování kovových materiálů" požadují dodržování technických i technologických zásad při provádění svařovaných výrobků i zařízení. Pro správný sled provádění operací i úkonů na výrobku (zařízení) je nutný výrobní postup, ev. průvodka materiálu při jeho zpracování do podoby výrobku dle předepsané výrobní dokumentace.

Svarové a pájené spoje musí provádět kvalifikovaný svářečský (páječský) personál dle požadavků ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN ISO 15618-1 a 2, (svářeči), ČSN EN ISO 14732 (operátoři), ČSN EN ISO 13585 (páječi a operátoři). Tito provádí svařování a pájení dle svařovacích WPS nebo pájecích BPS postupů i také samokontrolu kvality své činnosti dle požadavku dokumentace (postupu).

Na provedenou kvalitu svařovaných i pájených výrobků má značný vliv úroveň kvalifikovaných svářečských dozorů (koordinátorů) I/EWE, I/EWT a I/EWS i I/EWI-E, T, S (svářečských inspektorů, supervizorů) ve firmách a společnostech, s úkoly i odpovědnostmi dle ČSN EN ISO 14731 i směrnic EWF, IIW a IAB. Schvalují dokumentaci, vhodná zařízení, zpracovávají postupy WPS, BPS, tepelného zpracování, kvalifikují svářeče, páječe a operátory, provádí inspekci procesu i výrobků aj.

Kontrolu a zkoušení svařovaných i pájených výrobků i zařízení musí provádět kvalifikovaný i certifikovaný NDT personál dle ČSN EN ISO 9712 (dříve ČSN EN 473). Kontrola se provádí metodami VT, PT, MT, RT, UT, LT, ET a ST, včetně 100%-tní rozměrové kontroly výrobků a zařízení dle norem ČSN EN 13920 (stupně přesnosti, rozměrové i tvarové tolerance) a ČSN EN ISO 2768-1 a 2 (tolerance i mezní úchylky rozměrů výrobků. Požadavky na typ a rozsah kontroly jsou uváděny v harmonizovaných, technicky určených nebo technických výrobkových normách, např. ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN 732603, ČSN 73 2604, ČSN EN 12732, ČSN EN 1775, ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, ČSN EN 14025, ČSN EN 286-1 až 4, ČSN EN 15085-1 až 5, ČSN EN 12542 aj.

Rozsah kontrol i zkoušek předepisuje na výkrese (v dokumentaci) kvalifikovaný konstruktér, např. IWSD dle směrnic IIW a IAB, ev. jsou dány v projektové specifikaci předpisem projektanta, např. požadavkem splnění požadavků specifikovaných norem a předpisů.

Technická dokumentace k výrobkům i technickým zařízením se předepisuje normami i předpisy v rozsahu: projekční, konstrukční, výrobní, technologická, kontrolní, zkušební, montážní, provozní, diagnosticko-provozně-revizní a předávací dokumentace.

Části výše uvedených souvisejících norem:

 • ČSN EN ISO 3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-2 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-3 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Standardní požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-5 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4
 • ČSN EN ISO/TR 3834-6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Návod k zavedení ISO 3834
 • ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
 • ČSN EN 1011-2 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí
 • ČSN EN 1011-3 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN 1011-4 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
 • ČSN EN 1011-5 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí
 • ČSN EN 1011-6 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování
 • ČSN EN 1011-7 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování
 • ČSN EN 1011-8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.