English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ , DOŠKOLENÍ I PŘEZKOUŠENÍ A ZKOUŠEK (CERTIFIKACÍ) SVÁŘEČŮ, PÁJEČŮ A OPERÁTORŮ (SEŘIZOVAČŮ) VE SVÁŘEČSKÝCH ŠKOLÁCH I VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH
Datum: 18.6.2015
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.

Dle Technických pravidel TPA, TPB CWS ANB a norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN ISO 13585 a ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 13067 v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, ev. v souladu s jednotlivými Nařízeními vlády ČR (ev. EU ES, EHC, EC, NEPR) ke stanoveným výrobkům k posuzování shody a vlastností výrobků, se nové kvalifikační (neperiodické) zkoušky, event. certifikace svářečů, páječů, také někdy i operátorů (seřizovačů) svařování, rovněž tak i periodické (obnovovací) kvalifikační zkoušky, se provádí v registrovaných, schválených, rovněž i certifikovaných (autorizovaných) svářečských školách systému České svářečské společnosti ANB (CWS ANB - AO/OS/NB, COP, EWF, IIW a IAB). Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Svářečská škola musí mít kvalifikovaný personál - svářečský dozor I/EWE nebo I/EWT dle ČSN EN ISO 14731, dále svářečského praktika (instruktora) I/EWP dle požadavků dokumentů a směrnic IIW, EWF a IAB a příslušného technického pravidla TPA CWS ANB. Při výuce musí na jednoho instruktora (praktika) I/EWP připadat max. 12 svářečů (páječů, operátorů). Předpokladem také je odpovídající vybavení a zařízení svářečské školy dle příslušných technických pravidel TPA, TPB CWS ANB. Svářečská škola je pro tuto činnost vždy certifikovaná (autorizovaná). Doporučuje se i příručkou zavedený, event. certifikovaný systém kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024.

Školení na úrovni zaškolení svářečského nebo páječského pracovníka pro jednoduché práce na jednoúčelovém zařízení dle norem ČSN (dělení - řezání materiálů, stehování, bodování, termické i žárové nástřiky aj.), se provádí v certifikovaných svářečských školách nebo ve firmách výrobců, kde se budou práce v praxi provádět. Délka doby zaškolení se doporučuje min. 3 dny včetně zkoušky, ev. může svářečský dozor I/EWE nebo I/EWT tuto dobu přiměřeně zkrátit na základě dosavadní praxe, znalostí a dovedností. Zaškolení se provádí podle příslušného Technického pravidla TPA CWS ANB. Praktické zaškolení a přezkoušení se znalostí obsluhy daného zařízení se provádí v místě instalace zařízení, na které má být pracovník zaškolen. Zaškolení a zkoušky provádí pověřený svářečský dozor výrobní výrobce nebo svářečské školy, za účasti zkušeného kvalifikovaného svářeče (páječe) pro dané zařízení nebo kvalifikovaného svářečského instruktora (praktika) I/EWP. Doškolení a přezkoušení pracovníků po 2 létech, dle příslušného technického pravidla TPA CWS ANB, provádí svářečský dozor svářečské školy nebo pověřený svářečský dozor výrobce.

Školení a zkoušky na úrovni základního kurzu svařování nebo pájení dle ČSN se provádí vždy v registrovaných, certifikovaných (autorizovaných) svářečských školách podle příslušného technického pravidla TPA CWS ANB. Doporučuje se délka přípravy, včetně závěrečné zkoušky 20 dnů. Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Doškolení a přezkoušení svářečů, páječů, operátorů (seřizovačů) po 2 létech, dle příslušného technického pravidla TPA CWS ANB, provádí svářečský dozor svářečské školy nebo pověřený svářečský dozor I/EWE nebo I/EWT výrobce.

Prodlužování oprávnění (certifikátů) svářečů, páječů i operátorů (seřizovačů) dle ČSN EN i ČSN EN ISO provádí po 6-ti měsících, dle příslušného technického pravidla TPA CWS ANB, svářečský dozor svářečské školy nebo pověřený svářečský dozor I/EWE nebo I/EWT výrobce. Prodlužování se provádí zpravidla na základě pracovních zkoušek ve firmě výrobce.

Školení a nové kvalifikační zkoušky (certifikace) svářečů nebo páječů, event. operátorů (seřizovačů) svařování dle norem ČSN EN a ČSN EN ISO se provádí ve svářečských školách, event. operátorů také ve výrobních firmách, a to vždy pod dozorem I/EWE nebo I/EWT svářečské školy nebo výrobní firmy, a to vždy za účasti instruktora (praktika) svařování EWP. Tyto se provádí dle příslušného pravidla TPA, TPB CWS ANB. Doporučuje se délka přípravy, včetně závěrečné zkoušky 5 dnů na jednu polohu tupého (BW) spoje a souběžně koutového (FW) spoje. Svářečský dozor může délku přípravy přiměřeně zkrátit dle dosavadní praxe, znalostí a dovedností. U školení a zkoušek (certifikace) operátorů (seřizovačů) ve firmách může být se svářečským dozorem a instruktorem přítomen i zkušený operátor svařování výrobní firmy kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 14732. Praktické přezkoušení operátorů svařování na plně mechanizovaných, event. automatizovaných i robotizovaných zařízeních se provádí ve firmě výrobce na daném zařízení.

Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Školení a periodické zkoušky svářečů a páječů, event. operátorů (seřizovačů) svařování se doporučuje provádět ve svářečské škole, event. ve výrobních firmách svářečským dozorem I/EWE nebo I/EWT svářečské školy. Tyto se provádí dle příslušného technického pravidla TPA, TPB CWS ANB. Doporučuje se příprava 2 dny a další den zkouška. Je to z důvodu požadované vyšší úrovně (kvality) přípravy a nezávislosti dozorového personálu při nové periodické zkoušce (certifikaci) svářečského personálu. Periodické zkoušky svářečů, páječů i operátorů mohou být prováděny také ve výrobní firmě, a to pod svářečským dozorem svářečské školy nebo i pověřeným dozorem výrobce. Vždy je proto přítomen ve firmě výrobce i pověřený svářečský dozor výrobce a zkušený kvalifikovaný svářeč, operátor nebo praktik I/EWP (instruktor) svařování. Pro provádění periodických zkoušek svářečů, páječů i operátorů svařování musí být také ve výrobní firmě připraveno odpovídající zařízení a vybavení ke školení i zkouškám (certifikaci), tzn. i svářečská pracoviště nebo boxy musí být s vybavením dle požadavku příslušného technického pravidla TPA CWS ANB. Doporučuje se zavedený, event. certifikovaný systém kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834. Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Technická pravidla TPA CWS ANB pro svářečský personál:

 • TPA 034 Z3 - Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705.
 • TPA 121 Z2 - Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče a páječe kovů.
 • TPA 124 Z2 - Zaškolení pracovníků dle ČSN 05 0705.
 • TPA 125 Z2 - Kurzy pro svářeče a páječe kovů - organizace kurzu ve svářečských školách.
 • TPA 210 Z5 - Zkoušky svářečů podle ČSN 05 0705.
 • TPA 215 Z4 - Zkoušky páječů - tvrdé pájení dle ČSN EN ISO 13585.
 • TPA 216 Z2 - Zkoušky svářečů - Tupé svary tyčí.
 • TPA 217 Z1 - Zkoušky svářečů - Svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1, 2.
 • TPA 132 Z6 - Zkoušky svářečů oceli dle normy EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606.
 • TPA 134 - Zkoušky svářečů litiny dle normy EN 287-6.
 • TPA 133 Z3 - Zkoušky svářečských operátorů/seřizovačů pro tavné svařování podle ČSN EN ISO 14732.
 • TPA 135 - Zkoušky svářečů - potápěčů dle ČSN EN ISO 15618-1 a 2.
 • TPA 136 - Zkoušky svářečů ocelí dle ČSN EN ISO 9606-1.
 • TPC 030 - Pověřený svářečský technik CWS ANB dle ČSN 05 0705.

Technické normy pro svářečský personál (svářeče, páječe a operátory svařování):

 • ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.
 • ČSN EN 287-1 – Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.
 • ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina.
 • ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli. (Od 01.06.2014).
 • ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.
 • ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.
 • ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.
 • ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.
 • ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 01.06.2014).
 • ČSN EN 12732 - Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).
 • ČSN EN ISO 17660-1 - Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.
 • ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.
 • ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.
 • ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.
 • ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.
 • ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
 • ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.
 • ČSN EN ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování.
 • ČSN EN ISO 6947 - Svařování a příbuzné procesy. Polohy svařování.
 • ČSN EN ISO 2553 – Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech.
 • ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody. Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.

(Kvalifikace se provádí dle Technických pravidel TPA, TPB, TPC CWS ANB a Dokumentů, Směrnic i Pravidel EWF, IIW a IAB)!!!

Další technické normy potřebné pro školení, vzdělávání, zkoušky a certifikaci:

 • ČSN EN ISO 3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-2 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-3 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Standardní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-5 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4.
 • ČSN EN ISO/TR 3834-6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Návod k zavedení ISO 3834.
 • ČSN EN ISO 14554-1 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 14554-2 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost.
 • ČSN EN 1011-1 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.
 • ČSN EN 1011-2 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí
 • ČSN EN 1011-3 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.
 • ČSN EN 1011-4 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.
 • ČSN EN 1011-5 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí.
 • ČSN EN 1011-6 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování.
 • ČSN EN 1011-7 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování.
 • ČSN EN 1011-8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin.
 • ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.
 • ČSN EN ISO 12690 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
 • ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace personálu
 • ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava svářečských pracovišť.
 • ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz.
 • ČSN 05 0610 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů plamenem a řezání kovů.
 • ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým obloukem.
 • ČSN 05 0650 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým odporem.
 • ČSN 05 0661 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů třením.
 • ČSN 05 0671 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů laserem.
 • ČSN 05 0672 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektronovým paprskem
 • ČSN EN ISO 15609-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Obloukové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-2 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Plamenové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-3 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Elektronové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-4 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-5 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Odporové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-6 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové hybridní svařování.
 • ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.
 • ČSN EN ISO 5817 – Svařování. Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování). Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN ISO 10042 – Svařování. Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním. Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN ISO 12932 – Svařování. Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin. Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN 16296 - Vady svarových spojů termoplastů. Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
 • ČSN EN ISO 9692-2 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Svařování ocelí pod tavidlem.
 • ČSN EN ISO 9692-3 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu.
 • ČSN EN ISO 9692-4 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Plátované oceli.
 • ČSN EN ISO 6520-1 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tavné svařování.
 • ČSN EN ISO 6520-2 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tlakové svařování.
 • ČSN EN ISO 18279 – Tvrdé pájení. Vady v pájených spojích.
 • ČSN EN 14324 – Tvrdé pájení. Směrnice pro aplikaci pájených spojů.
 • ČSN EN 12584 – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plazmou. Terminologie.
 • ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů. Klasifikace.
 • ČSN EN ISO 9013 – Tepelné dělení. Klasifikace tepelných řezů. Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů.
 • ČSN EN ISO 8015 - Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování.
 • ČSN EN ISO 13920 – Svařování. Základní tolerance pro svařované konstrukce. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha.
 • ČSN ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
 • ČSN ISO 2768-2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance.
 • TNI CEN ISO/TR 15608 – Svařování. Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin.
 • ČSN EN 10204 - Kovové materiály. Druhy dokumentů kontroly.
 • ČSN EN ISO 17663 – Svařování. Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.
 • ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály.
 • ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální zkoušení tavných svarů.
 • ČSN EN 12799 - Tvrdé pájení. Nedestruktivní zkoušky pájených spojů.
 • ČSN EN 12797 - Tvrdé pájení. Destruktivní zkoušky pájených spojů
 • ČSN EN ISO 5173 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky ohybem.
 • ČSN EN ISO 9017 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkouška rozlomením.
 • ČSN EN ISO 4136 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Příčná zkouška tahem.
 • ČSN EN ISO 17639 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů.
 • ČSN EN 13100-1 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 1: Vizuální kontrola.
 • ČSN EN 13100-2 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením.
 • ČSN EN 13100-3 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 3: Zkoušení ultrazvukem.
 • ČSN EN 13100-4 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 4: Zkouška vysokým napětím.
 • ČSN EN 12814-1 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 1: Zkouška ohybem.
 • ČSN EN 12814-2 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 2: Zkouška tahem.
 • ČSN EN 12814-3 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu.
 • ČSN EN 12814-4 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 4: Odlupovací zkouška.
 • ČSN EN 12814-5 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 5: Makroskopická zkouška.
 • ČSN EN 12814-6 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách.
 • ČSN EN 12814-7 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem.
 • ČSN EN 12814-8 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 8: Požadavky.

Harmonizované normy mají vždy v příloze tabulku harmonizovaných článků dané normy k danému právně-technickému (legislativnímu) předpisu (zákonu ČR, nařízení vlády ČR, EU směrnici, nařízení EU Parlamentu a Rady aj.!!!


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.