English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 193
Datum: 8.7.2015
Autor: Minařík CWS ANB

68. Výroční zasedání IIW

Ve dnech 28.6. až 3.7. 2015 se konalo 68. Výroční zasedání IIW v Helsinkách. Organizátorem byla NSF za přispění 23 sponzorů. Zasedání se zúčastnilo 900 delegátů, expertů, pozorovatelů a doprovázejících osob. Jednání probíhaly v hotelu Crown Plaza a Scandic Park, které stály vedle sebe.

Generální zasedání

Generální zasedání proběhlo v zasedací síni hotelu Scandic Parc 28.6.2015 ve 14.00 hod. Delegáty za ČR byli: Ing. Pavel Flegl, Ing. Václav Minařík,CSc, Ing. Vladimir Kudelka Ph.D. Na zasedání byla schválena Výroční zpráva IIW, výsledky hospodaření IIW a rozpočet na rok 2015. Byly schváleny příspěvky na rok 2016. CWS ANB bude platit 6.084,- Euro.

Projednány aktivity sekretariátu, prezentace IIW. Výroční zasedání v roce 2018 bude místo v Moskvě v Istambulu. Výroční zasedání v roce 2019 bude v Bratislavě.

Oppening Ceremony

Dne 28.6.2015 proběhlo v hale Finlandia "Oppening Ceremnony" . Byly uděleny medaile a ceny jednotlivých delegací za přínos oboru svařování (viz jiný článek). Po Oppening ceremony následovala recepce.

Zasedání Group A IAB

Zasedání IAB Group A proběhlo 29.6.2015 od 8.30 do 18.00 hod. Jednání vedl chairman skupiny A, Mr. Henk Bodt.

Omluveni: J.Korea, Slovenia

Představení nových členů: Angola

2. Byl schválen program jednání

3. Schválen zápis z jednání z 3 února 2015 v Paříži, (IAB-WGA-251-15) (předběžně rozeslán)

4. Plnění úkolů - Rute Feraz - schváleno

5. Pracovní skupiny

5.1 WGA#2a/2b – Existující pravidlo pro inženýra, technolga, specialistu, praktika

5.1.1 Zpráva předsedy (R. van den Brekel)

5.1.2 IAB-252r2 Review Byl proveden update technologie (v předešlé revizi) Popis úkolů - IWE,IWT,IWS,IWP - schváleno, přidá se do doc. 252 Dvě varianty výstupu

5.1.3 Plán další aktivity

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum

5.2.1 zpráva předsedy (L. Johansson)

5.2.2 Přehled výstupů

5.2.3 Výsledky dotazníku použití pravidla na “Test Object Examination”

5.2.4 Plán další aktivity Diskuze o teoretických zkouškách svářečů, pokud jsou cizinci a mluví jiným jazykem než probíhá zkouška. Návrh nedávat test, ale ústní zkoušení

5.3 WGA#3b – Inspekční personál

5.3.1 Zpráva předsedy (L. Costa)

5.3.2 Revize IWIP pravidla bude připravena

5.3.3 Plán dalších aktivit

5.4 WGA#4a – Certifikace firem a personálu

5.4.1 Zpráva předsedy (S. Morra)

5.4.2 Plán dalších aktivit

5.5 WGA#5a – Inspekce výrobků (H. Bodt)

5.5.1 Zpráva předsedy

5.5.2 První část pravidla pro inspekci výrobků - schváleno. Diskuze o dalších skupinách výrobků - drážní vozidla, dálková potrubí...

5.5.2 Plán další aktivity

5.6 WGA#6a – Činnosti dálkového studia (F. Moll)

5.6.1 Zpráva předsedy

5.6.2 Review pravidla pro dálkové studium

5.6.3 Plán další aktivity. Ing. Minařík členem WG v únoru 2016 Draft nové pravidlo pro DL bude připraveno v Melbourne 2016

5.7 WGA#7a –Pravidlo pro svářečského konstruktéra

5.7.1 Zpráva předsedy (C. Smallbone)

5.7.2 Review IWSD pravidla Je připravována v posledním modulu (cca 3 dny) výuka na specifické konstrukce (potrubí, tlakové nádoby, svařované konstrukce...)

5.7.3 Plán další aktivity Ing. Minařík je člen WG

5.8 WGA#9a – Mechanizované orbitální a robotické svařování (R. Pettinen)

5.8.1 Zpráva předsedy

5.9 WGA#11a – Harmonizované zkoušky (I. Fernandes)

5.9.1 Zpráva předsedy – IAB-WGA-253-15

6. Software pro harmonizovanou databázi (I. Fernandes)

6.1 Pracovní skupina pro vývoj fixních harmonizovaných zkoušek – IAB-WGA-051r10-15

6.2 Databaze otázek a fixních testů - stav a vývoj – IAB-WGA-056r11-15

6.3 Implementace harmonizovaného zkoušení – IAB-WGA-057r11-15 Bude možno naskenovat odpovědi studentů a poslat na sekretariát a sw převede na excel files a uplouduje do databáze. Vlastník sw ANB Brazílie

6.4 Plán pro implementaci harmonizovaného zkoušení – IAB-WGA-099r5-14

6.5 Výsledky harmonizovaných testů

 • IAB-WGA-178r4-15-Questions Performance – IWE Module 1
 • IAB-WGA-179r4-15-Questions Performance – IWE Module 2
 • IAB-WGA-219r2-15-Questions Performance – IWE Module 3
 • IAB-WGA-180r4-15-Questions Performance – IWE Module 4
 • IAB-WGA-202r3-15-Questions Performance – IWS Module 1
 • IAB-WGA-203r3-15-Questions Performance – IWS Module 3
 • IAB-WGA-204r3-15-Questions Performance – IWS Module 4
 • IAB-WGA-205r3-15-Questions Performance – IWP Module 1
 • IAB-WGA-206r3-15-Questions Performance – IWP Module 3
 • IAB-WGA-207r3-15-Questions Performance – IWP Module 4

7. Prostředník: IAB - CEN/TC121 a ISO TC 44 SC10/11 (H. Bodt) Zpráva předsedy. SC 11 WG 2. Nové normy a revize stávajících norem.

8. Návrh Německa pro IAB používat EWF pravidlo pro termického střákače (C. Esser) Požádá se EWF o licenci na tyto kvalifikace

9. Různé Additive manufacturing - CESOL (Jorge J. Huete) (dříve známo jako 3D tisk). IAB bude působit v této oblasti.

Zasedání Group B IAB - Autorizace

Zasedání IAB Group B proběhlo 30.6.2015. Jednání je důvěrné. není možno poskytovat detailní informace z jednání. To se týká autorizací a detailních zpráv auditorů, schvalování autorizací, stížností apod.

1. Uvítání předsedou Group B - Stefano Morou (I). Omuvy, představení nových delegátů

2. Přijetí programu tohoto zasedání

3. Schválen zápis z minulého zasedání z 4 února 2015 v Paříži, France IAB-WGB-416-15 (dříve k dispozici)

4. Kontrola plnění úkolů - schváleno

5. Přístupové podmínky a přechodové podmínky

5.1 Návrh změny přístupových podmínek pro Rakousko (K. Umlaub) - schváleno

5.2 Zrušeno (J. Rosell)

5.3 Návrh přístupových podmínek pro Bolívii ze Španělska (J. Rosell) - schváleno

5.4 Návrh Polska na změnu přístupových podmínek pro IWT a IWS (M. Kubica) - schváleno

5.4. Návrh přístupových podmínek pro Angolu IWS - ukončena diskuze pokračování po přestávce, jsou velké dohady o přístupu pro IWS. Po změnách schváleno.

5.5 Návrh přístupových podmínek pro Dánsko.

6. Pracovní skupiny

6.1 WG B#1 – Pravidla a operační postupy

6.1.1 Zpráva předsedy (C. Ahrens)

6.1.2 Návrh na změnu pravidel a OP •Zpráva o změnách: elektronická evidence, změny v poplatcích za audity + 2%

6.1.3 Plán příští činnosti

6.2 WG B#5 – Přístupové podmínky a pomoc uchazečům o ANB

6.2.1 Zpráva předsedy (H. Bodt)

6.3 WG B#6 – Certifikační systémy pro personál a firmy

6.3.1 Zpráva předsedy

6.3.2 Kontrola přílohy certifikátu (IAB-340r3) (S. Morra)

6.3.3 Plán příští činnosti

7. Autorizační činnosti

7.1 Zprávy hlavních auditorů (T. Jessop)

 • Seznam rozsahu autorizací pro jednotlivé ANB – IAB-025; IAB-351
 • Program auditů - IAB-026
 • Zpětné vazby z auditů – IAB-WGB-358r3-15
 • Moderace hlavních auditorů
 • Lead a Peer auditoři: Status a pověření/obnovení

7.2 ANBs and ANBCCs zprávy z auditů

 • China (T. Jessop) ANB Re-Assessment Audit - IAB-WGB-418-15
 • ANBCC Re-Assessment Audit - IAB-WGB-419-15 USA (T. Jessop)
 • ANBCC 1st Surveillance Audit - IAB-WGB-420-15 Austria (H. Bodt)
 • ANB Extra Surveillance Audit - IAB-WGB-421-15 •South Africa (H. Bodt)
 • ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-422-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-423-15 •Spain (R. Ferraz)
 • ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-424-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-425-15 •France (R. Ferraz)
 • ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-426-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-427-15

7.3 Lead Assessors’ Verbal Reports

7.4 Applicant ANB/ANBCC Status Nově přihlášena Angola Egypt, Tunisko a Makedonie se nezúčastnily jednání.

7.5 ANBs Distance Learning Activities

7.6 ANBs and ANBCCs activities outside their own Country (I. Fernandes) - IAB-352r7-15; IAB-357r5-15

8. Stížnosti - nejsou

Memebrs Meeting

Members meeting IAB se konal 1.7.2015. Jednání řídil Jim Guild (Jižní Afrika). Přítomen byl i prezident IIW Prof. Marquis. Byl schválen rozpočet IAB, byla podána zpráva sekretariátu.

Česká delegace na 68. výročním zasedání IIW v Helsinkách. Zleva Ing. David Schwarz, Ing.Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavel Flégl, Ing. Martin Sondel, Ing.Václav Minařík,CSc.

Půlnoční slunce

Akreditace

CWS ANB byla úspěšně v červnu přeposouzena podle nové ČSN EN ISO/IEC 17024 Českým institutem pro akreditaci. Systém jakosti je veden v elektronické formě.

CWS ANB přeje všem spolupracovníkům a přátelům krásné prožití léta.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.