English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
STATUT PRACOVNÍKŮ ŘÍZENÍ KVALITY – MANAŽERA, AUDITORA, NDT A DT PRACOVNÍKŮ LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN, PŘEJÍMAČE VÝROBKŮ
Datum: 11.8.2015
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.

Výše uvedení pracovníci mají významný vliv na celkovou provedenou kvalitu vyrobených dílců výrobků, konstrukcí výrobků a technických zařízení, neboť hodnotí konečný stav výrobku z hlediska jeho požadovaného provedení dle předpisu (plánu) kontrol a zkoušek uvedeného v jeho projekční a konstrukční (výrobní) dokumentaci a ev. dle kontraktu nebo ve výrobkové (harmonizované) technické normě.

Manažer a auditor jsou kvalifikované osoby dle požadavku normy ČSN EN ISO 19011. Pracovníci NDT kontrol a zkoušení jsou kvalifikováni a certifikováni dle požadavku ČSN EN ISO 9712 (bývalé ČSN EN 473) v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025. Pracovníci DT kontrol a zkoušení jsou kvalifikováni a certifikováni dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17025.

Manažer kvality řídí a koordinuje prováděnou kvalitu výrobků (produktu) ve firmě (společnosti). Podepisuje důležité komplexní plány kontrol a zkoušení na výrobcích (produktech) v rámci kvalitativní strategie firmy (společnosti) a důležitých produktů firmy.

Auditor kvality provádí na žádost vedení firmy (společnosti) nebo manažera kvality interní audity kvality v mateřské firmě (společnosti) nebo externí audity kvality u subdodavatele (kooperační firmy), ev. audity u vybrané subdodavatelské (kooperační) firmy.

Pracovník NDT provádí kontroly a zkoušky na polotovarech, dílcích nebo konstrukcích výrobků, ev. na celém výrobku (zařízení) metodami dle ČSN EN ISO 17635, dle plánu kontrol a zkoušek na výrobku a v souladu s požadavky výrobkových norem (kontraktu).

Pracovník DT provádí kontroly a zkoušky na zkušebních vzorcích, tělesech, ev. na hotovém výrobku dle plánu kontrol a zkoušek předepsaných pro výrobek a v souladu s požadavky výrobkových norem, určených norem (kontraktu).

Přejímač výrobků (dílců, konstrukcí výrobků i technických zařízení) provádí přejímky kvality provedených výrobků v mateřské firmě, ev. v kooperující firmě dle požadavku dokumentace (projekční, konstrukční, výrobní, montážní), ev. dle požadavku smlouvy (kontraktu).

Kvalita výrobků je soubor vlastností výrobku a speciálních požadavků na jeho vzhled, funkčnost, trvanlivost, životnost i bezpečnost provozu při jeho užívání v rámci kritérií rizik.

Kvalita výrobku se potvrzuje kontrolami a zkouškami před výrobním procesem, v průběhu výroby i po skončení výroby ev. montáže. Kvalita se sleduje také při provozu výrobku prohlídkami, kontrolami provozu, revizemi, diagnostikou provozovaného zařízení.

Konečná a funkční zkouška za účasti třetí strany prokazuje verifikací shodu s požadavky na výrobek, ev. zařízení a také predikci technické bezpečnosti výrobku. Poté následuje validace provozu zařízení v souladu se stanovenými provozními podmínkami a stanovenými kritérií rizik výrobcem zařízení (konstruktérem, projektantem).

SOUVISEJÍCÍ NORMY:

 • ČSN EN ISO/IEC 17025 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
 • ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
 • ČSN EN ISO/IEC 17030 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
 • ČSN EN ISO 17050-1 – Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Všeobecné požadavky.
 • ČSN EN ISO 17050-2 - Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Podpůrná dokumentace.
 • ČSN ISO/IEC 15288 – Systémové inženýrství. Procesy životního cyklu systému.
 • ČSN EN ISO 31000 – Management rizik. Principy a směrnice.
 • ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality.
 • ČSN P ISO/TS 16949 - Systémy managementu kvality - zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.
 • ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
 • ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality.
 • ČSN ISO 10005 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.
 • ČSN ISO 10006 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro management kvality projektů.
 • ČSN ISO 10007 - Systémy managementu kvality - Směrnice managementu konfigurace.
 • ČSN ISO 10014 - Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.
 • ČSN ISO/TR 10017 - Návod k aplikaci statistických metod.
 • ČSN ISO 10015 - Management kvality - Směrnice pro výcvik.
 • ČSN EN ISO 10012 - Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřící vybavení.
 • ČSN ISO 10005 – Systémy managementu kvality. Směrnice pro plány kvality.
 • ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.
 • ČSN ISO 6213 - Svařování. Důležití činitelé na kvalitu kovových konstrukcí.
 • ČSN EN ISO 9712 (ČSN EN 473) – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.
 • ČSN EN ISO17635 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.
 • ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.
 • ČSN EN 13018 – Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady.
 • ČSN EN 10204 – Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.
 • ČSN EN 10168 – Ocelové výrobky. Dokumenty kontroly. Přehled a popis údajů.
 • ČSN EN 10021 – Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky.
Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.