English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 194
Datum: 11.9.2015
Autor: CWS ANB

Přeposouzení CWS ANB

CWS ANB (CO 3111) byla úspěšně přeposouzena ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065 pro certifikaci výrobků. Stará norma ČSN EN 45011 končí platnost 15.9.2015. Bude vydáno nové Osvědčení o akreditaci.

Rozšíření autorizace CWS ANB

CWS ANB rozšiřuje autorizaci EWF pro kvalifikace EAB – European Adhesive Bonder a EAS – European Adhesive Specialist (kvalifikace pro lepení). ATB pro tyto kvalifikace bude SVV Praha, s.r.o. – Centrum lepení Brno.

Zápis z jednání komise SC Qual v rámci 68. Výročního zasedání IIW v Helsinkách

Výroční zasedání IIW se v roce 2015 konalo v Helsinkách, hlavním městě Finska a také ve městě, kde se v roce 1952 konaly Olympijské hry. Na stadionu v pozadí snímku slavili své největší sportovní úspěchy Emil Zátopek v běhu na 5 000m, 10 000m a v maratonu -3 zlaté olympijské medaile a další zlato na stejných hrách přidala Dana Zátopková v oštěpu.

Vraťme se však do reality a k našemu oboru – svařování a řízení kvality. Jednou z komisí, která se normám a předpisům v této oblasti věnuje, je komise kvality – SC Qual. Jednání této komise se uskutečnilo dne 1. července 2015 v hotelu Scandic Park.

1. Zahájení jednání a přivítání přítomných

Zahájení Robert Shaw, představení všech přítomných navzájem, informace o tom, co kdo dělá v oblasti managementu kvality. Současně byly podepsány prezenční listina a jmenný seznam delegátů, kde byla zkontrolována správná data delegátů. Na jednání komise přítomno 20 delegátů z Evropy, USA, Kanady, Asie.

2. Schválení programu jednání (dokument SC-Qual-222-15)

Program jednání byl schválen bez připomínek. V rámci zahájení jednání prezentovala Dr. Cecile Mayer následující aktivity sekretariátu IIW v Paříži:

 • Možnosti publikování informací v rámci IIW – odborné publikace, elektronické verze zpráv,
 • Technická databáze – více než 15 000 zpráv,
 • Projekt – skenování dokumentů a postupné převedení do elektronické databáze,
 • Globální databáze znalostí (projekt iniciovaný komisí C-XIV)
 • Časopis „Welding in the Word“: nárůst odběratelů +26% 2015 vs. 2014
 • Rekonstrukce a zlepšení funkcí na www stránkách IIW,
 • Nové publikace,
 • Akce pro mladé, Facebook &Twitter,
 • Večer mladých odborníků: Večer dne 30. června
 • Příští zasedání IIW: 2016 – Melbourne, 2017 – Shanghai China, 2018 – Istanbul, 2019 Bratislava
 • http://www.iiwelding.org/members/finland/iiw2015/

3. schválení zápisu ze zasedání SC Qual v Paříži dne 4. února 2015

– zápis přijat bez připomínek.

4. Prezentace

– připravena byla prezentace pana Karpenka z Nového Zélandu, která se týkala využívání systému ISO 3834+. Z důvodu jeho účasti na jiných komisích byl tento bod přesunut na zasedání SC Qual v Paříži.

5. Pracovní skupiny

5.a Aktualizován byl dokument: SC Qual-217r1-15 – Ukazatele kvality ve svařování – požadavky na management kvality používané globálně ve světě při aplikacích obloukového svařování. Došlo k rozdělení zemí do geografických oblastí, doplněny oblasti kvality a do tabulek byla přidána NDT,

K tomu byla vedena diskuse již v Paříži, především o následujících bodech:

 • měly by být revidovány směry pro řízení kvality výrobků – výroba automobilů, lodní výroba, kosmonautika, větrná energie – rozhodnuto bylo přidat větrnou energii,
 • co s odporovým svařováním – rozhodnutí - zatím se IIW, komise kvality, bude zabývat pouze obloukovými metodami svařování,
 • Poznámka: Ruské standardy pro svařování potrubí mají speciální požadavky pro inspektora svařování – kolonku inspektor svařování změnit na NDT supervizor. Obdobné diskuse probíhaly již na zasedání IIW v Soulu.

5. b Zlepšování kvality a efektivnosti svařování při využívání normy ISO 3834 – pravidel pro implementaci ve firmách – první návrh v dokumentu SC-Qual-218-15 je aktualizací původního materiálu z roku 2010.

SC-QUAL-145R4-15 – komplexní materiál o ISO 3834 použití jednotlivých částí normy, i zde se „rozmáhá“ risk management, v tabulkách tohoto materiálu je uvedeno rozdělení, která část ISO 3834 je požadována pro jednotlivé třídy provedení, certifikační úrovně atd. podle jednotlivých výrobkových norem.

5. c – Navrhované dokumenty a pravidla pro risk management při průmyslové výrobě Související diskuse:

 • SHACKLETON vysvětlil souvislost nákladů a řízení rizik,
 • Pro organizaci a minimalizaci rizik, delegování a nápravná opatření,
 • Risk je něco, co se skládá z pravděpodobnosti a závažnosti důsledků. Řízení rizik je něco, jako řízení kvality, se sezname otázek a odpovědí,
 • Je nutné brát do úvahy řetězce dodavatelů

5. d – Komparativní studia kritérií kvality pro provádění auditů výrobců podle norem ISC, IAS, CWB, CISC, ISO 3834, NZS 3834 PLUS, CE / EN 1090-2, atd.

5. e – Doporučení pro stanovení požadavků na auditory, kteří provádějí audity výrobců.

Názor je vyjádřen v dokumentech: IAB339 „IIW Certifikační schéma pro management kvality ve svařování – Pravidla pro ANB CC využívající IIW Certifikační schéma výrobců. EA-6/02 M:2013 – Pravidla EA pro používání EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikace podle ISO 3834, a pravidla ISOP 19011 – Pravidla pro auditování systémů managementu kvality. Hlavní změny v nové verzi ISO 9001:2015 – ISO/TC176/SC2 -dokument N1223, Červenec 2014 –Přechodová pravidla, přechodové období – 3 roky, začátek září 2015. Risk management.

5. f – Navrhovaný dokument pro ekvivalent normy ISO 3834 také pro oblast pájení – společné zasedání skupiny SC Qual a komise XVII.

Členové SC-Qual se zúčastnili 4 – Paolo, Hans, Bob a Mathias. 6 zástupců z komise XVII. Členové komise XVII jsou experti na pájení, ale znalosti ISO 3834 mají velmi omezené. Všechny související normy zaslal panBob Shaw předem mailem. Domluveno bylo, že podobný systém kvality je nutný, měly by být 2 nebo 3 kvalitativní úrovně, zatím bude vytvořen dokument – doporučení, které se může do budoucna stát normou. SC-QUAL-225-15.

Obsah:

 • Úvod
 • Kritéria pro volbu stupně kvality
 • Komplexní požadavky na kvalitu,
 • Které dokumenty jsou nutné k prokázání kvality,
 • Související dokumenty – normy, národní standardy
 • Příloha A – kvalifikační/vzdělávací schéma – inspekce
 • Prováděcí pravidla, vzor certifikátu
 • V normě ISO 3834-5 v tabulce a souvisejících normách zmínka o personálu pro pájení chybí. V čl. 2.4 je uvedeno, kdo prověřuje a pod ním v tabulce 1 jsou kvalifikace, svářeč, operátor laser atd. ISO 15618-1,2 + ISO 9606-1+ISO 14732 atd.

Otázkou je, zda má být pájení implementováno do ISO 3834, nebo vytvořit novou řadu norem jen pro pájení, jak je např. ISO 14554 (pro odporové svařování).

6. Aktualizace ISO 3834

6. a Bylo jednáno o připravované aktualizaci normy ISO 3834. Dokument SC-Qual-215r1-14.

7. Plán činnosti SC Qual

7. a – plán další činnosti této komise je připraven k diskusi v dokumentu SC-QUAL-220-15.

8. Stanovisko SC Qual k dokumentům doporučeným k publikování

8.a Inspekce a NDT protokoly v národních i mezinárodních standardech pro ocelové konstrukce Robert Shaw (dokument SC-Qual-192r2-13) 8. b Porovnání kritérií kvality v normě ISO 5817 s kritérii v národních normách pro ocelové konstrukce – kvalita povrchu a nepravidlenosti geometrie – Robert Shaw (dokumenty SC-Qual-167r3-11, XV-1384r1-11,XIII-2392r1-11).

9. Různé

Společá konference GSI/AWS o Evropských/US svařečských standardech byla posunuta z 14-16 června na 19-21 října, 2015.ů Máísto konání Mnichov.

V rámci Baltické letní školy svařování – Svařování, dělení materiálu a související procesy byla uspořádána konference American Welding Society spoelčně s regionální pobočkou GSI v Talinu, dne 26. Června 2015.

Pokračuje příprava normy ISO TC167/WG3 – pracovní návrh ISO/WD 17607 – Ocelové konstrukce – zkoušení – další jednání – Baden CH, 3-5 listopad 2015. Bude platit pouze pro ocel, včetně nerezavějících ocelí. Ne pro hliník a jeho slitiny. ISO/CD 17607 (XV-1497-15) – Návrh, pevnostní výpočet a provádění ocelových konstrukcí, v komisi jsou zástupci: UK , D, Francie, Norska, Kanady, USA. Materiál má zatím cca 400 stran.

10. Termín a místo dalšího zasedání

Předběžný termín: Středa odpoledne, 3. února 2016 v Paříži.

11. Rezoluce a závěr zasedání

Nebyla přijata žádná rezoluce ani návrhy na publikování informací nebo na stránkách IIW, návrh, zahrnout do práce SC-Qual více lidí z ostatních komisí. Předseda komise SC Qual poděkoval všem přítomným za aktivní práci a jednání ukončil.

Zapsal: Pavel Flégl, delegát CWS ANB v komisi SC Qual

Pravidelné školení zkušebních orgánů

Ve dnech 22. A 23.9.2015 proběhne pravidelné školení zkušebních orgánů a inspektorů CWS ANB. Pořádá DOM ZO13, s.r.o. – pracoviště Ostrava


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.