English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 195
Datum: 18.11.2015
Autor: CWS ANB

Nová autorizace CWS ANB od EWF !!!

CWS ANB dosáhla významného úspěchu na zasedání EWF v Oeiras. Na základě zaslání 67 dokumentů a závěrečné zprávy hlavního auditora po provedeném auditu bylo schváleno rozšíření autorizace pro EAB (European Adhesive Bonder) - evropský praktik lepení a EAS (European Adhesive Specialist) - evropský specialista lepení.

Zároveň Ing. Minařík projednal přístupové podmínky pro kurzy EAS pro ČR a Srbsko, kde bude ATB aktivní se souhlasem srbského ANB. Generální zasedání EWF přístupové podmínky obdobné EWS pro obě země schválilo.

EN 287-1 a EN ISO 9606-1

Od 1.11.2015 nahradila normu EN 287-1 norma EN ISO 9606-1 pro zkoušky svářečů oceli.

Pro PED platí v současné době jiný režim pro AO a Uznané nezávislé organizace, který je doporučen ÚNMZ.

 1. Od 1.11.2015 se za normu podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 26/2003, ve znění pozdějších předpisů, bude považovat norma EN 287-1, a to pokud odkaz na ní bude stále zveřejněn v OJEU. To, že bude v té době již neplatná, není rozhodující, lze ji pak nadále za uvedené podmínky používat pro prokázání požadavků PED, pro které poskytuje presumpci shody.
 2. Pokud by odkaz na EN 287-1 byl z OJEU stažen, odsouhlasování pracovníků bude probíhat přímo dle PED, a to konkrétně podle přílohy č. 1 a odst. 3.1.2, která popisuje nutné podmínky pro odsouhlasování pracovníků. Pro účely tohoto odsouhlasení, pokud neexistují harmonizované normy (na něž jsou zveřejněné odkazy v OJEU), musí notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace provést jim rovnocenné přezkoumání a zkoušky anebo je musí dát provést. Domníváme se však, že odkaz na ČSN EN 287-1 bude v OJEU uveřejněn až do dokončení revize EN ISO 9606-1 a tudíž by neměl vzniknout problém s certifikací.
 3. V případě normy EN ISO 9606-1, nebude-li na ni uveřejněn odkaz v OJEU, tuto normu může notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace použít jako základ pro rovnocenná přezkoumání a zkoušky k prokázání splnění základních bezpečnostních požadavků PED. Nelze vydat certifikát svářeče s prodloužením podle článku 9.3. c) normy (viz Annex 1 section 3.1.2 Směrnice).
 4. Pozn: CEN začalo jednat 2.11.2015 a již jsou návrhy na změnu EN ISO 9606-1. Nyní se podrobí připomínkovému řízení ve zkráceném režimu

Mezinárodní den normalizace

Při příležitosti Mezinárodního dne normalizace pořádal ÚNMZ slavnostní zasedání spojené s předáváním cen Lista. Mezinárodní den normalizace je slaven na počest založení ISO, které bylo 14.10. 1946. Zasedání proběhlo dne 22.10.2015 na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Jednání zahájil předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný a proděkan stavební fakulty pro V-V Prof. Hájek.

Byly prosloveny přednášky Ing. Kratochvíla, předsedy TNK 27 - Požární ochrana staveb, Ing. Tomanové - BIM Building Information Modelling a Prof. Přikryla, předsedy TNK 146 - Telekomunikace v dopravě, telematika.

Za TNK 70 "Svařování" se zúčastnil zasedání Ing. Václav Voves a Ing.Václav Minařík,CSc., předseda TNK 70

Novinky ve svařování v Pardubicích

Dne 21.10.2015 byl již tradiční seminář, pořádaný DOM ZO13, s.r.o. a DT Pardubice "Novinky ve svařování". Jako obvykle bylo na semináři cca150 přítomných. K semináři se vracím několika záběry.

47. Generální zasedání EWF v Oeiras

V Oeiras proběhlo 47. Generální zasedání EWF ve dnech 9. a 10. 11.2015 na ISQ - Instituto de Soldadura e qualidade v Tagusparku

Tentokrát v nové budově, která byla otevřena v září t.r.

Dne 9.11. 2015 bylo jednání Board of Directors, za účasti directora EWF Václava Minaříka. Jednání 10.11.2015 bylo celý den, trvalo 10 hodin. Projednávaly se důležité body, ke kterým následovala diskuze a případně hlasování.

Přítomné přivítal prezident EWF Mr. Henk Bodt. Jednání probíhalo podle schváleného programu, který byl velmi nabitý Vyjímáme:

 • Zpráva o rozhodnutích Board o Directors
 • Činnost ANB, ANB CC při přeshraničních aktivitách
 • Možnosti fondů EU

Technická komise:

 1. Training and Qualification - L. Costa
 2. 1.1 General Plan of Activities • Report Convenor Area 1 Trainning and Qualification (EWF-GA-238-15)

  1.2 Working Groups

  • WGA 1.1 - Adhesive Bonding
  • WGA 1.2 - Car Body Repair Welding
  • WGA 1.3 - EN 1090–Welding Coordinators
  • WGA 1.4 - Laser Processing
  • WGA 1.5 - Railsafe
  • WGA 1.6 - Resistance Welding
  • WGA 1.7 - Surface Protection
  • WGA 1.8 – Welding Reinforcing Bars
  • WGA 1.9 – Underwater Welding
  • WGA 1.10 – Post Weld Heat Treatment
  • WGA 1.11 – EWF Seminars

  Future activities: EMFWELD Materials • Additive Manufacturing - vytvořena pracovní skupina

 3. Certification - S. Morra
 4. 2.2 Working Groups

  • WGA 2.1 – Certification of Manufacturers to EN ISO 3834
  • WGA 2.2 – Certification of Personnel with Welding Coordination Responsibility
  • WGA 2.3 – Certification of Welder, Welding Operator and Brazer- Vaclav Minarik
  • WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder

  2.3 Future Activities

 5. Standardization - E. Assunção
 6. Report Convenor Area 3 Standardization (EWF-GA-239-15) • Report ISO/TC44/SC11 on WD 14731 Activities

  3.2 Working Groups

  • WGA 3.1 – EMF Directive
  • WGA 3.2 – EN 1090 Steel Structure and CPD

  3.3 Future Activities

 7. EWF System Rules - I. Fernandes 4.1 General Plan of Activities • Report Convenor Area 4 System Rules (EWF-GA-240-15)
 8. 4.2 Working Groups • WGA 4.1 – Rules for ANB and RANB

  4.3 Future Activities

 9. European Union Tools - L. Coutinho 5.1 General Plan of Activities • Report Convenor Area 5 European Union Tools (EWF-GA-241-15)
 10. 5.2 Working Groups

  • WGA 5.1 – EU Projects
  • WGA 5.2 - EQF/ECVET
  • WGA 5.3 - EA
  • WGA 5.4 - Joining Sub-Platform

  5.3 Future Activities

  Účastníci EWF při přestávce

Pokračovalo generální zasedání

 • Transfer of EWF Guidelines ETSP/ETSS/ETS to IIW - neschváleno
 • Information about DVS Guidelines in English Language
 • EWF ANBs/ANBCCs Authorisation Activities
 • Assessors Reports - CWS ANB schválena plná autorizace pro EAB, EAS
 • Access Conditions and Transition Arrangements
 • Proposal from Czech Republic for Access Conditions (EWF-GA-242-15) Vaclav Minarik - Schváleno
 • Proposal from Belgium to change Access Conditions (EWF-GA-243-15)
 • Transition Arrangements for Rail Welding
 • Promotion of activities
 • Membership Situation
 • Administrative Matters • Accounts-Forecast 2015
 • Weldcup 2015
 • Weldcup 2017
 • Welding and Cutting 2017
 • Awards • Best European Responsible Welding Coordinator
 • Cooperation Among EWF Members

K zasedání jsou podklady v elektronické formě.

Školení zkušebních orgánů CWS ANB

Ve dnech 22. A 23.9.2015 proběhlo pravidelné školení zkušebních orgánů a inspektorů CWS ANB na Hukvaldech. Školení pořádala DOM ZO13, s.r.o. – pracoviště Ostrava. Na závěr byl všemi účastníky vypracován test.

TNK 70

Schůze TNK 70 „Svařování“ proběhla 19.10.2015 na Biskupském Dvoře, Sídle ÚNMZ v zasedací místnosti Diviš.

Program:

 1. Uvítání přítomných (předseda)
 2. Personální otázky (tajemník)
 3. Normy ČSN schválené v posledním období a pravidelné prověrky původních ČSN (tajemník a příslušní zpracovatelé)
 4. Normalizační dokumenty CEN a ISO schválené v posledním období (tajemník)
 5. Rozpracované úkoly příslušných evropských a mezinárodních komisí TC/SC (tajemník)
 6. Informace expertů zapojených do činnosti WG
 7. Diskuze.

Ing. Minařík otevřel problematiku užití norem ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1. Platnost ČSN EN 287-1 končí 31/10 2015 a nová norma není harmonizována s některými evropskými direktivami. Vzhledem k tomu, že řešení této problematiky je věcí odb. Státního zkušebnictví ÚNMZ, požádal tajemník TNK o účast ing. Lukáše Turzu. Ten přítomné seznámil s návrhem stanoviska ÚNMZ k této problematice. Následně byl návrh stanoviska přeposlán všem členům TNK se žádostí o jejich vyjádření – připomínky nebo podporu stanoviska


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.