English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 197
Datum: 11.2.2016
Autor: Minařík, Flegl, Kudělka (CWS ANB)

Pracovní zasedání IIW v Paříži

Ve dnech 1.2. až 4.2.2016 se konalo pracovní zasedání IIW na institutu svařování v Paříži.

Assessor workshop

Dne 1.2.2016 se konal Assessor Workshop. Auditoři IAB/EWF mají povinný workshop každý rok. Je projednáván m.j. status auditorů, plán auditů, potenciální střet zájmů apod. Auditoři řeší samostatně zadané úkoly a diskutují je s ostatními. Projednávány pravidla, techniky auditu a mezní situace při auditu.

Vzhledem k dalším přihláškám zemí především z Afriky a Asie (Somálsko, Kamerun, Irán, Sýrie...) vyvstala otázka zdravotního a životního pojištění pro auditory, které by hradilo ANB, které auditory přijímá. Dále diskutováno pravidlo, kdy může auditor odmítnout jet do některé země. Jsou země kam oficiální autority domovského státu auditora nedoporučují jet ať už z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů.

IAB Group A “Education, Training and Qualification”

Zasedání IAB Group A probíhalo na IS dne 2.2.2016 od 8.30 hod.

Jednání vedl předseda Group A Mr. Henk Bodt. Úvodem uctil památku Davida Steckeltona (UK) a prof. Costy (I).

Po standardních bodech kontroly zápisů, plnění úkolů, schválení programu a přestavení nových osob přešlo se k programu jednání.

5.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines (R. van den Brekel)

Projednávána nová verze pravidla IAB Doc. 252. Změny jsou především v nově definovaných výstupech ze studia. Diskuze probíhala zvláště o použití elektronických přístrojů (smartphone, iPad, ......) při zkouškách. ANB, resp. zkušební komise rozhodne o použití. Výstupy ze studia budou dále dopracovány do formulářů, které se později zařadí do pravidla 252.

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum (L. Johansson)

5.2.1 Zpráva předsedy WG

• Zkušenosti s dodatkovými zkušebními kusy (sestavy) 654 Diplomů z toho jen 4 dodatkové kusy.

5.2.2 Volba nového vedoucího WG Leen Dezillie , Belgie.

5.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline (L. Costa)

5.3.1 Zpráva předsedy

5.3.2 IWIP Guideline Review – IAB-041r4-16 Doporučení schválit bez přílohy III (praktické zkouška), aby mohly ANB již připravovat přechod na nové pravidlo. Schváleno.

5.3.3 Plán dalších aktivit

5.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra)

5.4.1 Zpráva předsedy • Spojení s SC-Qual a revize EN ISO 3834

5.4.2 Plán další činnosti

5.6 WGA#6a – Distance Learning Activities (F. Moll)

5.6.1 Zpráva předsedy

5.6.2 Pravidelné přezkoumání pravidla pro dálkové studium. Pracovní komise bude v Duisburgu v březnu t.r

5.6.3 Plán další činnosti

5.7 WGA#7a –Welding Structure Designer Guideline (C. Smallbone)

5.7.1 Zpráva předsedy členové WG

 • Chris Smallbone (Chairman) Australia
 • Vaclav Minarik, Czech Republic
 • Lars Johansson, Sweden
 • Karoly Jamai, Hungary
 • Horia Dascau, Romania
 • Petar Darjanov, Bulgaria
 • Arul Jayachandran, India

5.7.2 IWSD přezkoumání pravidla. Možná restruktualizace a specializace na konkrétní obory.

5.7.3 Plán příští práce

5.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (R. Pettinen)

5.8.1 Zpráva předsedy - bude končit s předsednictvím

5.8.2 Mechanized, Orbital and Robot Welding Guideline Review Do "log of changes" objasnění termínu FM system - Flexible Manufacturing Systém

5.8.2 Plán pro příští období

5.9 WGA#11a – Harmonised Examination

5.9.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-261-16 (I. Fernandes) Hlasování o pokutách 1000,- Euro pro země, které nesplnily požadavky na vytvoření otázek. Schváleno.

5.9.2 Proposal for Fixed Exam IWS, Module 2-Part 1+3, Exams A;B;C -IAB-WGA-262-16 Každá země dodá dvě otázky pro každý kvalifikační úroveň.

Pro IWT budou harmonizované otázky povinné zřejmě od zasedání od Melbourne. Podrobná zpráva o počtu fixních testů. V Modulu 4 nyní probíhá kontrola "champions", vzhledem ke změně normy EN 287-1 na EN ISO 9606-1. Pro všechny Moduly by mělo být 5 fixních testů. Počty a výsledky harmonizovaných testů. Všechny ANB již používají. Na základě statistiky některé otázky s úspěšností 0 až 40% a 100% budou vyřazeny. Brazilský sw - nezávislý na EWF, ale může tisknout formuláře a po vyplnění a naskenování může poslat na server do Portugalska. Chyba přenosu zatím 10%. Není povinné, je to možné ulehčení práce s přepisováním výsledků testů. Musí se jednat s brazilským ANB o ceně.

Harmonised database software (I. Fernandes)

 • 6.1 Working Group for Development of Harmonised Fixed Exams – IAB-WGA-051r11-16
 • 6.2 Database Questions and Fixed Exams Status of Development – IAB-WGA-056r12-16
 • 6.3 Implementation of Harmonised Examinations – IAB-WGA-057r12-16
 • 6.4 Schedule for the Harmonised Examination Implementation – IAB-WGA-099r6-15
 • 6.5 Harmonised Examination Questions Performance
 • 6.5.1 Question Performance-IWE-Mod 1 – IAB-WGA-178r5-16
 • 6.5.2 Question Performance-IWE-Mod 2 – IAB-WGA-179r5-16
 • 6.5.3 Question Performance-IWE-Mod 4 – IAB-WGA-180r5-16
 • 6.5.4 Question Performance-IWS-Mod 1 – IAB-WGA-202r4-16
 • 6.5.5 Question Performance-IWS-Mod 3 – IAB-WGA-203r4-16
 • 6.5.6 Question Performance-IWS-Mod 4 – IAB-WGA-204r4-16
 • 6.5.7 Question Performance-IWP-Mod 1 – IAB-WGA-205r4-16
 • 6.5.8 Question Performance-IWP-Mod 3 – IAB-WGA-206r4-16
 • 6.5.9 Question Performance-IWP-Mod 4 – IAB-WGA-207r4-16
 • 6.5.10 Question Performance-IWE-Mod 3 – IAB-WGA-219r3-16

7. Liaisons CEN/TC 121 and ISO/TC 44/SC 10 and 11 (I. Fernandes/H. Bodt)

EWF je spolupracujícím členem CEN od srpna 2014 a zástupci se zúčastňují zasedání. Probrány body jednání SC 10 a SC 11. SC 11 WG 2 - ISO 14732 - 25 osob (další jednání WG 18.5.2016) Do normy ISO 9606-1 budou dodány vzory označení. Diskuze na přílohou ZA normy EN ISO 9606-1 byla bouřlivá. Jedná se hlavně o prodlužování podle bodu 9.3 c) pro tlaková zařízení autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací každých 6 měsíců.

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod..

IAB Group B -Implementation, Authorisation and Certification

Group B zasedala 3.2. 2016 na Institutu de Soudure. Jednání vedl předseda Group A, Mr. Stefano Mora (I).

Po standardních bodech kontroly zápisů , plnění úkolů, schválení programu a přestavení nových osob přešlo se k programu jednání. Program byl změněn co se týká pořadí projednávaných bodů.

Mr. Smallborn - Presentace 69 IIW Annual Assembly in Melbourne

5. Přístupové podmínky

5.1 Návrh Rakouska pro IWS přístupové podmínky pro Albánii - IAB-WGB-440-15 (K. Umlaub)

5.2 Návrh Rakouska na změnu přístupových podmínek pro IWS - IAB-WGB-441-15 (K. Umlaub)

5.3. Návrh Německa na přístupové podmínky pro Bělorusko pro IWE, IWT, IWS (Gross)

5.4 Návrh Španělska pro změnu přístupových podmínek IWE

Zpráva předsedy IAB - Jim Guild - Nový koncept IAB

Pracovní skupiny (WG)

6.1 WG B#1 – Pravidla a operační postupy

6.1.1 Zpráva předsedy (C. Ahrens)

6.1.2 Návrh změny pravidel a operačních postupů • Review of OP-03, OP-11, OP-15, IAB 001 • IAB-065

6.1.3 Plán další činnosti

6.2 WG B#5 – Přístupové podmínky - srovnání a pomoc žádajícím ANB (H. Bodt)

6.2.1 Zpráva předsedy • IWS Přístupové podmínky - srovnání

6.3 WG B#6 – Certifikační systémy pro výrobce a personál (S. Morra)

6.3.1 Zpráva předsedy Dokument IAB 339 bude updatován v souladu s dokumentem IAB 001, OP3, OP 11.

6.3.2 Plán pro příští období

7. Autorizační aktivity

7. Autorizační aktivity

7.1 Zprávy Lead Assessors (T. Jessop)

 • Seznam rozsahů autorizací – IAB-025; IAB-351
 • Audit Programe - IAB-026
 • Review of the Assessors’ Moderation Process
 • Witnessing of ANBCCs’ Audits
 • Moderation of Lead Assessors
 • Review of Audit Feedback Forms

Angola dosáhla preliminary authorisation pro IWS a IW Tunisko dosáhla preliminary authorisation pro IWS a IW Egypt - zrušen Application Statut Makedonia - zrušen Application Status

7.2 ANBs and ANBCCs zprávy z auditů

 • Hungary (I. Fernandes) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-442-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-443-15
 • Japan (I. Fernandes) ANB Re-Assessment Audit - IAB-WGB-444-15
 • Portugal (H. Bodt) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-445-15
 • Australia (H. Bodt) ANB Renewal Audit - IAB-WGB-446-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-447-15
 • New Zealand (H. Bodt) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-448-15 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-449-15
 • Greece (R. Ferraz) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-450-15
 • Poland (T. Jessop) ANB Re-Assessment Audit - IAB-WGB-451-15

7.3 Lead Assessors’ Verbal Report

7.5 ANBs Distance Learning Activities

 • Finland DL Audit - IAB-WGB-452-15 (L. Johansson)
 • Norway DL Audit - IAB-WGB-453-15 (L. Johansson)

7.6 ANBs and ANBCCs aktivity mimo vlastní zemi (I. Fernandes)

7.7 Lead and Peer Assessors Status

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.

IAB Members meeting

IAB Members Meeting probíhal 4.2. 2016 na Institutu de Soudure. Jednání vedl předseda IAB Mr. Jim Guild (South Africa).

Na jednání měl zásadní příspěvek prezident IIW Prof. Marquis (Finsko) o postavení IIW a IAB.

Dále byli členové IAB informováni o certifikaci svářečských inspektorů

Projednán marketing a reklamní prostředky IIW

Proběhla diskuze o výše uvedených bodech.

EWF konzultační skupina

Konzultační skupina EWF jednala 5.2.2016 na IS. Přítomni byli zástupci Francie, Portugalska, Turecka, Španělska, Luxemburska, Německa, České republiky, Švýcarska a Velké Británie.

Byly prezentovány činnosti EWF, pravidla, vydané diplomy a změny v EWF pravidlech - Rute Feraz (P).

Po úvodní prezentaci probíhal Brainstorming - vedl Tim Jessop (UK). Každý účastník se vyjadřoval k otázkám typu "kde jsme nyní?", "jste spokojeni?", "kde chcete být?" apod. Ke všem tématům probíhala diskuze, která byla zaznamenána, a bude podkladem pro další aktivity a směřování EWF.

Zapsal Václav Minařík, delegát CWS ANB

Zápis z jednání IIW komise VI - terminologie

Termín zasedání: 1. – 3.02. 2016 Místo: Institute de Soudure -Mezinárodní institut svařování – Paříž Jednání probíhalo podle bodů zaslaných v pozvánce z 15.12. 2015 a v rámci jednotlivých bodů bylo zaznamenáno:

1. Zahájení a přivítání přítomných

Přítomné přivítal chairman komise VI, pan Glenn Ziegenfuss, který současně konstatoval, že v zimní Paříži je mnohem tepleji než v současné době na Floridě. Jednání se zúčastnili delegáti z Japonska (2x), Francie, UK (2x), USA (2x), Finska (2x), Německa, Rumunska, Maďarska a České republiky.

2. Pracovní skupina 1 – Slovníky IIW (oddělená agenda) – chairman paní Sheila Thomas z institutu TWI v Cambridge.

Materiály byly rozeslány s pozvánkou a doplněny ještě těsně před jednáním v Paříži. Projednán a schválen bez připomínek byl zápis WG1 z Helsinek. Definována byla tzv. klíčová slova v terminologii dodatkových způsobů výroby. Např. 3D tisk atd.… Zatím se u těchto nových technologií a procesů používá mnoho pojmů a definic, které nejsou v normách sjednoceny. Zatím byly vydány dva standardy: ISO/TC 261 – Additive manufacturing (Doplňková výroba) ISO/PRF 17296 – Additive manufacturing -Základní principy, Část 1: Terminologie Jednáno s panem Dr. Tranem o publikaci těchto novinek v Journalu IIW. Paní Sheila Thomas půjde do penze, tj. ukončí svoji činnost v TWI, ale v rámci IIW bude pokračovat. Zúčastní se i zasedání v Austrálii a příští zasedání v Paříži představí svoji nástupkyni. Datum a místo konání příštího pracovní skupiny WG1: Melbourne Convention Centre, Australia, 11th July 2016 – see http://www.iww2016.com/

3. Omluvy za neúčast

Žádné omluvy nebyly doručeny, přestože řada delegátů a expertů, kteří jsou členy komise VI se nedostavila. Více let se již nezúčastnila paní Anne Rourke z Austrálie, ale předpokládá se její účast na zasedání v Melbourne.

4. Schválení zapisovatele a návrhové komise

Bez připomínek byla schválena a zápisu se ujala, jako na každém předešlém zasedání, paní Sheila Thomas. Kromě skutečnosti, že vše dokumentuje velmi dobře a přesně, je její role nezbytná i z důvodu, že podle pravidel IIW je oficiální řečí pro zápis „Britská angličtina“.

5. Schválení programu jednání komise VI (dle dokumentu VI-1148-2015) Program jednání byl schválen bez připomínek.

6. Revize seznamu členů komise VI (uvedeno v dokumentu VI-1149-2015)

Poslední aktualizované vydání seznamu členů komise je v dokument VI-1149-2015. Mnoho lidí se zasedání nezúčastňuje a ani nepošle omluvu. Glenn posílá na uvedené maily dokumenty, maily nedojdou. Při dotazu na správnou adresu je adresa majitelem mailové adresy potvrzena, že je správná. Problém komunikace. Při následujícím výročním zasedání IIW v Melbourne bude seznam členů aktualizován. Rozhodující je vždy řádné delegování národním ANB.

7. Schválení zápisu z posledního zasedání komise VI v Helsinkách, které se konalo ve dnech 29-30. června a 1. července (Dokument VI-1136-2015)

Kontrola uložených úkolů – actions, z minulého zasedání v Helsinkách, České republiky se týká sumarizace a tabulkové zpracování figures (obrázků) použitých pro definice a terminologii v jednotlivých normách (zpracovatel Flégl). Action 24 souvisí s prací pana Carla Gustava Lindewalda (z Finka 24) – terminologie v tzv. Modré knize MCT.

MCT - Multilingual Collection of Terms -vícejazyčná sbírka termínů Nová edice předpisů a doporučení DVS pro svařování plastů – DVS Directive 2200-1. V celé řadě DVS 220x jsou velmi kvalitně zpracované podklady ke svařování plastů. Zápis z posledního zasedání komise VI v Helsinkách byl odsouhlasen bez připomínek.

8. Záležitosti a akce plynoucí z posledního zasedání v Helsinkách Dokument VI-1136-2015) – byly diskutovány společně s bodem 7.

9. Zpráva komise VI a přijatých rozhodnutí IIW -Dok. C-VI-701-15

Zprávu měla přednést vedoucí sekretariátu IIW paní Dr. Cecile Mayer, Chief executive officer, ale z důvodu účasti na dalších komisích byla tato prezentace odložena až na zasedání komise VI. do Melbourne.

10. Termíny a definice IIW pro IT Management – Dokument VI-1127-2015

Na projektu pracují Sheila Thomas (UK) a Jerome Dietsch (Francie). Projekt pokračuje, vedoucími projektu – výše jmenovaní, doplní doposud vypracované dokumenty, které pak budou podrobně projednány v Melbourne.

11. Terminologie svařování a příbuzných procesů – Dokument VI-1150-2015

Dokument je aktuální a velmi nápomocný pro orientaci v jednotlivých normách, které se týkají terminologie. Nahrazena VI-1128-2015.

12. Zpráva z komise Working Group 1 -Sheila Thomas (Chairman)

Blo projednáno již v prvním bodě zasedání. Bylo by vhodné doplnit o osoby, které působí v IIW, ne pouze ve standardizaci, SC 44 atd. Mělo by se jednat o subkomisi nebo pracovní skupinu. Ne „Studijní skupina“, která má stejný status jako komise IIW. WG má pouze členy a experty, ne delegáty z jednotlivých zemí. Výstupy se odsouhlasují mezi členy, ale neprovádí se hlasování.

13. Pracovní plán komise VI ( Dokument VI-1151-2015)

Glenn Ziegenfuss představil změny, které se týkají bezpečnosti práce u tepelného dělení. Operational Action Plan - Objective C. Protože nejsou žádné další změny a připomínky- bude prezentováno jako hotový dokument.

14. Svářečské aplikace EWF pro chytré telefony (Dok. VI-1072-2013)

EWF aplikace pro chytré telefony. Byla diskutována využitelnost této technologie. Nepředpokládá se, že by technici při práci místo PC využívali více „chytré telefony“. Přesto projekt dále pokračuje. Bez dalšího komentáře.

15. ISO/TR 25901 Část 1: Základní pojmy (VI-1152-2015) – Carl Gustav Lindewald, vedoucí projektu

Prezentovaná stav k datu: 2016-02-15. Všechny pojmy a definice jsou k dispozici na níže uvedené https adrese: Poslední návrhy normy ISO/TR 25901 předal Glenn účastníkům jednání na USB. K dispozici jsou verze E,F. Definice používané v rámci ISO jsou k dispozici na výše uvedené adrese v poznámce 2.

16. ISO/TR 25901 Část 3: Procesy svařování kovů (Revize ISO 857-1, VI-1153-2015) – vedoucí projektu Carl-Gustav-Lindewald.

Diskutováno bylo o hlavních procesech a jejich variantách. Část 3 byla vyhodnocena jako již vyhovující návrh ISO normy.

17. ISO/TR 25901 Část 4: Obloukové svařování (VI-1154-2015 -Carl-Gustav-Lindewald) V části 4 bylo změněno mnoho bodů a stále se na ní pracuje. Projednáváno bude na pracovním zasedání v květnu a finální verze pak na výročním zasedání IIW.

18. ISO/TR 25901 Část 2 – Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

K tomuto projektu je nutné mít nového Project leadera - navržen byl Jerome Dietsch z Francie. Materiály mu pošle Glenn Ziegenfuss. FDIS: EN ISO 11611- Červenec 2015 – Evropská norma pro ochranné prostředky ve svařování. LEV – local exhaust ventilation (Lokální odsávání splodin) – ISO 15012.1:2013, 3.1, VI-1135-2015 Ochranné závěsy a clony pro svářeče - mnoho definic a různých variant.

19.Plán na revizi ISO/TR 25901 – jednotlivých částí (dok. VI-1115-2014, VI-1116-2014 a VI-1156-2015)

K dokumentu ISO/TR 25901-2 byly na sekretariát zaslány připomínky z těchto států: Německa, Japonska, Švédska, Francie a Kanady. V současné době je v návrhu 10 dílů:

 • Díl 1: Základní pojmy a definice
 • Díl: 2 – Zdraví a bezpečnost práce
 • Díl 3- Procesy svařování
 • Díl 4 - Obloukové svařování
 • Díl 5 - Frikční třecí svařování
 • Díl 6 – Odporové svařování
 • Díl 7- Laserové svařování
 • Díl 8 – Elektronový paprsek
 • Díl 9 - Pájení na tvrdo – zatím nebyly práce zahájeny
 • Díl 10 – Pájení na měkko – práce zatím nezahájeny

VI-1156-2015 – Návrh na revizi ISO 25901 části 1,3 a 4 VI-1115-2014 -Microsoft Word – metodika jak jednotně upravovat dokumenty, velikost a typ písma, odstavce, číslování atd. VI-1150-2015 Slovníky pro svařování -přehled všech dokumentů ISO souvisejících s terminologií, požadavek, aby někdo z ISO – SC7 udělal aspoň 1x ročně revizi s cílem zjistit, co je platné, co bylo změněno, zrušeno atd. Termíny a definice -zpracovány komisí SC6 pro ISO/TR 25901-6_2014-12-05.xls - Compatibility Mode, obsahuje cca 500 termínů, zatím pouze v angličtině, tento materiál zahrnuje terminologii z ISO 669, která byla aktualizována.

20. Pojmy a definice pro obloukové svařování

 1. VI-1097-2014 – Rezoluce 4/2014 – požadavky na komisi II
 2. VI-1118-2014 – Potřeba rozhodnutí ohledně 3 tabulek.
 3. VI-1119-2014 – potřebuje rozhodnutí o první tabulce.
 4. VI-1133–2015 – Revize a porovnání s dokumentem VI-1154-2015
 5. VI-1134-2015 – Obsahuje hlavní seznam doménových jmen
 6. VI-1135-2015 – Obsahuje rozhodnutí v odpovídajících databázích

Dokumenty v jednotlivých bodech byly diskutovány s odkazy na další existující dokumenty z IIW, národních norem atd., DVS, AWS. Přehled dokumentů je uveden v VI-1119-2014. Velmi dobře zpracovaný dokument je VI-1134-2015. Rozděleno i po oblastech, např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.

21. Termíny a definice pro laserové svařování (VI-1157-2015, VI-1158-2015 a VI-1159-2015) -Mathias Lundin (vedoucí projektu)

Hlavní slovo v této oblasti -terminologie a definice laserového svařování měli, jako je tomu i v průmyslu -delegáti z Japonska. Dokumenty byly aktualizovány s diskuzí, které pojmy jsou skutečně v praxi průmyslu používány.

22. Tepelné dělení - Pojmy a definice (VI-1052-2013, VI-1160-2015 a VI-1161-2015)

Prezentaci a podrobný výklad k pojmům pro tuto oblast zpracoval Prof. Kin- ichi Matsuyama z Japonska.

23. Termíny a definice pro plasty (VI-939-2009 a VI-1096-2014)

IIW – Slovník 8 - Svařování plastů - (Dok. VI-1096-2014 -Microsoft Word). WG 16 měla zasedání v červenci 2015 v Miláně. ISO TC 138. SC 44 nebo ISO – není zcela jasné, kdo je odpovědný za tvorbu dokumentů v oblasti svařování plastů

24. Odporové svařování -Termíny a definice (VI-1081-2013)

Bude projednáváno na výročním zasedání.

25. Obrázky pro slovníky komise VI (VI-867-2007, VI-873-2013, VI-926-2009 a VI-953-2010).

Vedoucí projektu Dietmar Rippegather z Německa. Souvisí také s úkoly delegátů Finska a České republiky. Jedná se o porovnání obrázků a schémat použitých v různých normách a odborných zprávách IIW atd.

26. Ceny IIW

Návrhy by měly být poslány max. do konce března, resp. začátku dubna letošního roku V rámci komise VI zatím žádný návrh na ocenění „někoho“ podán nebyl.

27. Další činnosti - různé

Materiál s terminologií k technickému vybavení svařoven VI-1097- 2014, vytvořeno s podporou AWS A 3.0, Tento dokument nahradil VI-1092. VI-1118-2014 – terminologie k metodám svařování nezahrnutá v dokumentu VI-1117-2014 v souvislosti s ISO 4063-2009. Terminologie ohledně jednotlivých procesů svařování je v dokumentu VI-1133-2015. Podrobně byla projednána struktura základních pojmů pro terminologii svařování v dokumentech VI-1034-2015, VI-1134-2015R. Nutnost kooperovat naši činnost s SC 7 ohledně dalšího zpracování řady norem ISO/TR 25901 – oficiálním vedoucím projektu je stále Carl-Gustav-Lindewald, přestože ve Finsku je již v důchodu.

28. Příští jednání komise VI

Termín akcí a také jednání jednotlivých komisí je k dispozici v „Cilcular“ -Melbourne IIW 2016.

29. Závěr jednání

Pan Glenn Ziegenfuss poděkoval všem přítomných za účast a aktivní spolupráci Jednání komise VI ukončil ve středu, dne 3.02. 2016 odpoledne v 17.00 hodin.

Zapsal: delegát CWS ANB – Pavel Flégl

Záznam z jednání SC – Qual – Komise IIW pro Management kvality v oblasti svařování a příbuzných procesů

Jednání probíhalo podle programu, který byl rozeslán v dokumentu SC-Qual-227-16 Termín jednání: Středa, 3. února 2016 od 13.00 do 17.00 hodin. Místo jednání: Institute de Soudure (Institut svařování IW), Villepinte Francie

Předsedajícím (chairmanem) této komise byl pan Robert Shaw z USA. Jeho zástupcem je pan Mathias Lundin, ze Švédska.

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil Bob Shaw, za účasti vice chairmana Mathiase Lundina. V úvodu zasedání proběhla vzpomínka na pana Davida Shackletona, který působil v IIW mnoho let, v komisích standardizace, v technických komisích ISO i v jednotlivých komisích IIW, jako lead auditor IAB atd. Pan David Shackleton zemřel v lednu 2016.

2. Schválení programu, který byl rozeslán v materiálu SC-QUAL-227-16. Program jednání byl schválen bez připomínek.

3. Projednání a schválení zápisu z jednání komise SC QUAL v Helsinkách, které probíhalo 1. července 2015 (dokument SC-QUAL-226-16). Zápis z minulého zasedání v Helsinkách byl odsouhlasen bez dalších připomínek.

4. Prezentace o aplikaci normy ISO 3834

Prezentaci pana Petru Technea předcházela informace Michaela Karpenka z Nového Zélandu. O systému certifikací podle ISO 3834 a projektu, jak hodnotit firmy, které certifikaci podle ISO 3834 získaly. Ze zpětné vazby, komunikace a získávání informací z firem plyne:

 • Podstatné zvýšení kvality kontroly a NDT.
 • Porovnání s požadavky EN 1090, ISO 17607 atd.
 • Dotaz z firem, jak mohou vědět, že certifikované firmy jsou opravdu dobré? Odpověď na to může být statistika – reklamací, havárií, stížností a připomínek. K tomu je nutné z firem příslušné podklady získat …. Na Novém Zélandu zahájen k tomu projekt.
 • Diskuse o potřebnosti a rozsahu NDT v závislosti na kategorii namáhání a bezpečnostních požadavcích. Problém je určitě u malých firem, kde jsou náklady stlačovány na minimum, včetně nákladů na kvalitu a opravy.

Na dalším jednání SC Qual by měl o vývoji projektu pan Karpenko informovat. Prezentace Ing. Petru Technea (působící dlouhá léta v rumunské svářečské společnosti a také jako auditor AFNOR), obsahovala historii vývoje norem řady ISO 3834 a také oblasti působnosti komisí CEN, kde je normy ISO 3834 využívána jako podpora pro management kvality v jednotlivých výrobních oborech.:

 • Historie, EN 729, vazba na ISO 9001,
 • Z normy EN 729 se vyvinula EN ISO 3834 (ISO/TC44/SC10
 • Podrobné informace jsou v dokumentu SC Qual 217r-15.
 • Původně platila DIN 8563-1, -2
 • ISO/TC44/SC10, normě ISO 3834 předcházely další normy ISO 3041, ISO 6213 (CEN/TC121/SC4) atd. ..
 • Podobné normy platí také pro odporové svařování (ISO 14554) a termické nástřiky
 • Evropské technické komise CEN/ TC 67
 • CEN/ TC 234 -plynová zařízení
 • CEN/TC 167 -ocelové a hliníkové konstrukce
 • CEN/TC 256 – kolejová vozidla
 • CEN/TC 256 tlakové nádoby pro nebezpečné zboží
 • CEN TC 267 – potrubí a potrubní systémy atd.

I v normě ISO/CD 17607 je s normou ISO 3834 počítáno jako s podpůrnou normou, jejíž požadavky je nutné při certifikaci ISO 17607 plnit.

5. Další pracovní body programu

5a. Index managementu kvality ve svařování a porovnání celosvětových požadavků pro aplikace při obloukovém svařování Součástí rozeslané dokumentace byly shrnuté požadavky z diskusí k tomuto tématu ze zasedání SC-QUAL v Soulu 2014, Paříži 2015 a následně v Helsinkách 2015. Z diskusí vyplynulo:

 1. Změny dokumentů po úpravách, na základě doplňků a změn požadavků
 2. Přijetí a propagace dokumentu v jednotlivých regionech
 3. Příprava souhrnného dokumentu k oficiální publikaci v letech 2015 – 2018

5b. Zvyšování kvality a efektivnosti u firem, které využívají systémy kvality ISO 3834. Pravidla pro tyto společnosti (Dokumenty SC-QUAL 218-15 -první návrh, Aktualizace na SC-QUAL-145R4-10). Pracovní skupina pro tento projekt:

 • Carl-Gustav Lindewald – Finsko
 • Sean Blake – Jižní Afrika
 • Hans-Georg Groβ- Estonsko
 • Nwaomy Olujie – Nigérie
 • Houman Hatamian -Austrálie

Opět byly shrnuty poznatky z posledních tří zasedání a z poslední diskuse v Helsinkách vyplynulo:

 • Dokumenty byly aktualizovány, mnohdy také již publikovány
 • Byla diskutována plánovaná revize normy ISO 3834-5
 • Upozorněno na novou normu ISO 9001:2015 a její možný dopad na změny v normě ISO 3834
 • K tomu byl přijat operační plán pro zpracování a publikaci v období 2015 až 2018.

Jako samostatný bod bude projednáváno na meetingu v Melbourne. V té době již budou také více jasné změny v ISO 9001, a jak vztah k ISO 3834 ovlivní. 5c. Navrhovaný dokument – Pravidla pro řízení rizik v průmyslové výrobě Tento projekt zpracovává pracovní skupina: Carl-Gustav-Lindewald (Finsko), Ed Whalen (Kanada) a Joao Lopes Henriques (Argentina) Navázáno bylo na dokument SC-QUAL-22-04 – Snižování rizik vad u svařovaných výrobků, který zpracoval v roce 2003 pan David Shackleton a na jeho, bohužel již nedokončenou aktualizaci tohoto dokumentu SC-QUAL-229-16 -Návrh pravidla pro řízení rizik ve svařování (návrh začal připravovat autor v červenci 2015). Rozpracovaný návrh (6 stran) byl diskutován na jednání SC-QUAL v Helsinkách. Z diskuse vyplynulo:

 • Zpracovaný návrh by měl cirkulovat mezi členy SC-QUAL, kteří by měli pro příští zasedání připravit své připomínky,
 • Konstatována úzká návaznost na nově vydávanou ISO 9001:2015,
 • Poznamenáno bylo, že řada částí EN 1090 může být koncepčně využívána pro minimalizaci rizik u svařovaných stavebních výrobků,
 • V materiálu použitá hodnotící kritéria v tabulkách bude nutné vyjasnit,
 • V požadavcích chybí kritéria pro hodnocení vad,
 • Byl definován operační plán, pro přípravu a publikaci dokumentu v letech 2015 až 2018.

Aplikace ve firmách je a bude obtížná, firmy mají sice ISO 9001 a ISO 14001, ale oblast svařování je auditory přes tyto systémy opomíjena. Do této WG byl na vlastní žádost doplněn také Dr. Groβ. V této oblasti je připraven časová plán až do publikace dokumentu až do roku 2018. Ale první návrh by měl být hotový již v květnu 2016, aby bylo možné ho projednat na komisi v Melbourne. Otázkou je, zda je možné časově vytvořit nový dokument nebo jen přezkoumat dokument připravený Davidem Shackletonem a navrhnout potřebné změny. Původní dokument měl 11 strana a byl vytvořen již v roce 2003, přepracovaný dokument nebyl dokončen, současná verze VI-229-2016 má pouze 6 stran. 5d. Srovnávací studie pro porovnání požadavků norem AISC, IAS, CWB, CISC, ISOI 3834, NZS 3834 PLUS, CE/EN 1090-2 a další

V této oblasti byl podrobněji prezentován a dále diskutován projekt Nového Zélandu, kde byla ISO 3834 doplněna především o požadavky pro ocelové konstrukce, které mají odolávat vlivům zemětřesení. Jinak nedošlo zatím k žádnému progresu, pouze byla ustanovena pracovní skupina. I zde byl připraven časový plán tak, aby publikace materiálu byla pak možná v roce 2018

5e. Návrh dokumentu „Doporučení pro požadavky na auditory pro certifikaci firem“ Pracovní skupina byla jmenována ve složení Edward Halen (Kanada), Klaus Middeldorf (Německo), Houman Hatamian (Austrálie), Mathias Lundin (Švédsko), Levente Bakos (Maďarsko), Herman Potgieter (Jihoafrická republika). Bylo konstatováno, že pravidla IAB „ Certifikační schéma IIW pro výrobce – pro management kvality ve svařování - Pravidla pro ANB CC, které v systému IIW Manufacturer Certification Scheme pracují“ , EA 6/02 M:2013 Směrnice EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 a ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jsou vyhovující a odpovídající po současné potřeby. Certifikační orgány se domnívají, že mají kvalifikované auditory, ale při porovnávání mezi konkurencí panuje také názor, že ne všechny CO kvalifikované auditory používají. Požadavky na personál jsou definovány také na stránkách Mezinárodního akreditačního fóra -IAF, na adrese: www.iaf.nu Operační plán i zde uvádí lhůtu pro dokončení dokumentu a jeho publikování v rozmezí 2015 – 2018.

5f. Navrhovaný dokument ekvivalentní k řadě norem ISO 3834, ale pro oblast pájení -řešeno společně s komisí XVII (Dokument SC-QUAL- 225r2-16). V této záležitosti se uskutečnila první schůzka, na které byla ustanovena pracovní skupina ve složení Bob Shaw (USA), Mathias Lundin (Švédsko), Hans Groβ (Estonsko) a Paolo Picollo (Itálie). Základní dokument je založen na ISO 3834-2,-3,-4. Systém by se měl týkat pouze Tvrdého pájení, v souladu s EN 14324, podle dokumentu ISO/TC44/SC13 – Materiály a procesy pro pájení, dokument vytvořen v roce 2015. V Aachen bude k tomuto projektu uspořádána konference, na kterou by měla navázat diskuze v Melbourne. Je snahou, mít celou tuto oblast jako samostatnou oblast kvality pro pájení, obdobně, jako je tomu u norem řady ISO 3834 pro svařování.

6. Podmínky a doporučení

Komise SC-QUAL se zaměřuje na:

 • Přípravu srovnávacích studií pro požadavky na provádění auditů u firem,
 • Přípravu doporučení pro požadavky na auditory zahrnuté v certifikacích firem,
 • Aktualizaci dokumentů „Zlepšování kvality a efektivnosti při používání stávajících norem řady ISO 3834 v různých oblastech použití“.
 • Aktualizaci všech informací, které dávají globální přehled o systémech managementu kvality v různých oblastech průmyslu. Doplněna byla pouze oblast, která se týká systémů kvality v oblasti pájení.

7. Operační plán pro SC-QUAL (SC-QUAL-220r2-15)

7a. Provedeny aktualizace dle potřeby. Agenda pro činnost SC-QUAL byla aktualizována po zasedání IIW v Helsinkách. Aktualizován byl také operační plán na období 2015-2018. Materiál doporučen k publikování.

8. Dokumenty schválené k publikování

8a. Inspekční a NDT protokoly používané podle národních i mezinárodních standardů pro ocelové konstrukce Robert Shaw (SC-OUAL-192r2-13). 8b. Porovnávací kritéria kvality podle ISO 5817 v národních a mezinárodních normách – určování stupňů kvality u povrchových nepravidelností a geometrie svaru.

9. Nové činnosti

9a. Do plánu činnosti bylo zařazeno téma – obsah ISO 9001:2015 (Management kvality), ISO 14001:2015 (management životního prostředí) a do budoucna ISO 45001:2017 (pracovní management ochrany zdraví a bezpečnosti práce) ve svářečském průmyslu (náměty pro diskusi, Petru Tenchea).

Pokračují práce na návrhu nové mezinárodní normy pro provádění ocelových konstrukcí ISO 17607, která by měla mimo jiné vycházet z EN 1090-2 (ISO TC167/WG3, ISO/CD 17607 Ocelové konstrukce -Provádění). Příští jednání technické komise -BSI, Londýn, 10-12 května 2016. První návrh byl připraven již v létě 2015. K němu bylo doručeno cca 500 připomínek. Řešení těchto připomínek bude projednáváno na zasedání komise v Londýně. Velmi aktivně se zapojily státy, které se o tyto normy dříve nezajímaly. Austrálie, Nový Zéland, Čína. Předpoklad dokončení této normy a její zavedení je v roce 2018-2019.

11. Datum a místo příštího zasedání

69. Výroční zasedání IIW, středa, 13. července 2016 – MELBOURNE konferenční a výstavní centrum Zasedání by mělo být určitě dopoledne. Je však možné, že bude celodenní.

12. Schválení rezolucí

Žádná rezoluce nebyla schválena.

13. Závěr jednání

Jednání komise SC-QUAL bylo předsedajícím ukončeno v 16:30 hodin. Zapsal: delegát CWS ANB – Pavel Flégl


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.