English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
59. generální zasedání a mezinárodní konference Mezinárodního institutu ve svařování
59th Annual Assembly and International conference of the International Institut of Welding
Datum: 6.11.2006
Autor: Ing.Alexander Bareš
E-mail: bares@uno.cz
Organizace: UNO Praha, s.r.o.

V letošním roce se generální zasedání a mezinárodní konference IIW konala v Kanadském Quebecu. Za Českou republiku se zúčastnila tohoto jednání pětičlenná delegace. Odbornou veřejnost asi nejvíce zajímají projednávaná odborná témata a výsledky výzkumu a vývoje v oboru svařování a závěry z odborných komisí a mezinárodní konference. Přesto si dovolím od tohoto tématu se odklonit a seznámit čtenáře s pohledem na toto prestižní setkání odborníků ve svařování z jiné stránky.

Jako pro většinu malých států je i pro Českou republiku důležité si získávat mezinárodní prestiž a uznání a stát rovnocenně s ostatními státy světa v prestižních mezinárodních organizacích.

Skutečnost je ovšem pro naši republiku zcela opačná a naše celkové působení v IIW se dá pojmenovat jako ostudné.

Právě o této skutečnosti by měla být naše odborná veřejnost informována a také by měla vědět co tuto ostudu způsobilo a proč.

Kořeny problému musíme hledat u nás doma. Situace okolo České svářečské společnosti je asi většině čtenářů již dostatečně známá. Výbor společnosti je rozdělen na dva tábory, kde jednu část tvoří ti, kteří usilují o získání dominancí ve společnosti a domnívají se že převezmou do svých rukou funkci ANB. Nový předseda společnosti, jehož volba je mimo jiné zpochybňována a kterého v podstatě nikdo nezná (doposud se nezúčastnil ani jediné konference ČSvSp) v den svého diskutabilního zvolení předsedou napsal na sekretariáty EWF a IIW dopisy ve kterých napadá činnost ANB , respektive CWS ANB, a konstatuje, že byla vypovězena smlouva mezi CWS ANB a ČSvSp. Do této doby nikdo o této smlouvě v EWF ani v IIW nevěděl. Zároveň popřel souhlasné stanovisko s přijetím CWS ANB jako druhého člena do IIW, které bylo předáno v lednu letošního roku na zasedání v Paříži. Před samotným srpnovým Generálním zasedáním byly panem předsedou podepsány další pomlouvačné dopisy a poslány na oba sekretariáty, kde se mimo jiné uvádí, že za Českou republiku se nikdo zasedání v QUEBECU nezúčastní. V této korespondenci se objevuje dokonce výhružka, že pokud nebude funkce ANB pro CWS ANB ze strany IIW zrušena, pak že se ČSvSp obrátí na mezinárodní soud.

Proto již v předvečer zahájení konference proběhlo jednání zástupců České delegace s prezidentem a tajemníkem IIW, kde jasně zaznělo, že delegace České republiky je považována ze strany vedení IIW za oficiální zastoupení ČR, tak jak je uvedeno v Seznamu zúčastněných států a jejich delegátů (List of Attendance). Na situaci v České republice reagují ovšem velmi obezřetně a je zřetelná nechuť do vnitřních vztahů jakkoli zasahovat. Opatrnost při jednáních v takovýchto mezinárodních organizacích vyplývá i z obavy, aby při neznalosti národních prostředí negativně nezasáhli do podnikatelských zájmů některé ze stran. Musíme si uvědomit, že ochrana investic je v normálním tržním prostředí prvořadou prioritou o čemž se již i náš stát přesvědčil v kauze s televizí Nova nebo Japonskou Nomurou. Funkce ANB je přiznána národnímu subjektu se souhlasem člena IIW a až po provedeném auditu ke kterému je potřeba připravit značné množství podkladů, což není levná záležitost. Audit se provádí na každou odbornost a každý rok probíhá dozorová akce ze strany IIW a za to vše se platí nemalé peníze.

Z jednání také vyplynulo, že kvůli České republice se bude muset vedení IIW zabývat i možnou změnou Stanov, neboť ve Stanovách je řešeno jak ANB vzniká, ale není řešena situace, kdy národní člen vezme svůj souhlas se vznikem národního ANB zpět. Samozřejmě není možné, aby si člen mohl třeba každý rok určit, že bude funkci ANB vykonávat někdo jiný. Stanovy pouze řeší situaci, kdy si národní ANB neplní své povinnosti, což není případ České republiky.

Také velmi nepříjemné dotazy byly položeny na naši stranu ohledně osoby pana předsedy ČSvSp, neboť jej nikdo nezná, včetně členů naší delegace i včetně místopředsedy ČSvSp a neuměli jsme na ně odpovědět. Pro představitele IIW je naprosto nepochopitelné, že se mohl někdo, úplně neznámý, kdo se doposud nezúčastnil ani jediné konference ČSvSp stát předsedou této společnosti. Také pro ně bylo naprosto nepochopitelné, že ani místopředseda společnosti a ani členové výboru neznají obsah dopisů zaslaných na sekretariáty EWF a IIW a dovídají se o jejich existenci až v Kanadě.

Neočekávali jsme z výsledku jednání žádný konkrétní závěr a to se také stalo. Na zasedání Board of Directors byla pouze předložena povšechná zpráva o tom, že jsou v České republice nějaké problémy a přijetí CWS ANB jako druhého člena bylo odloženo na jednání na počátek příštího roku, kdy očekávají zprávu o vyřešení situace.

Jinak konference měla vysokou profesionální úroveň ke které přispělo i překrásné prostředí QUEBECU. Co však trochu rušilo příjemnou atmosféru bylo vědomí, že je plně na naší straně, aby se s problémy vypořádala a že nás čeká po návratu domů nepříjemná práce s narovnáním vztahů mezi CWS ANB a ČSvSp a hlavně vyřešení vnitřních rozporů v ČSvSp. To bude asi úkol pro Konferenci společnosti. Situace je o to složitější, že si část výboru a předsednictva společnosti mezi jednotlivými konferencemi dělá co chce, zaštiťuje se stovkami členů a oblíbeným pojmem „široké svářečské veřejnosti“ a nerespektuje ani usnesení konference. Proti takovému jednání se obtížně hledají opravné prostředky, neboť asi jediné nezpochybnitelné je rozhodnutí soudu, což je většinou z časového hlediska velmi problematické. Útěchou pro CWS ANB může být fakt, že aktivitami pana předsedy ČSvSp ušetřila poměrně značné peníze, protože nemusí platit členské poplatky a na postavení obou organizací se nic nemění.


 Související

Související články
Informační servis č. 97 (2.1.2007)
Informační servis č.95 (31.10.2006)
Informační servis č. 94 (3.10.2006)
Informační servis č.93 (6.9.2006)

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.