English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 199
Datum: 21.4.2016
Autor: CWS ANB - Minařík

Nové učebnice pro IWE/EWE a IWT/EWT

Díl 2 a 4 jsou již v prodeji, díl 1 a 3 bude v nejbližší době. Informace a objednávky:

  1. Technologie – VUT Brno, fakulta strojní, Ing. Kubíček kubicek@fme.vutbr.cz
  2. Materiály a jejich chování při svařování – ČSU, s.r.o. Prof. Koukal jaroslav.koukal@csuostrava.eu (490,- Kč)
  3. Konstrukce – ČVUT Praha – Doc. Kolařík ladislav.kolarik@fs.cvut.cz
  4. Výroba – UNO Praha, s.r.o. – pracoviště Plzeň – Ing. Barták bartak@welding-plzen.cz (295,- Kč)

Kapitoly v učebnicích jsou řazeny podle osnovy I/EWE, I/EWT, platného dokumentu IAB 252 a jsou aktualizovány podle platných norem.

Jedná se o schválenou a recenzovanou literaturu CWS ANB. Učebnice jsou vhodné i pro svářečský dozor firem.

Koordinační schůze pracovní komise CWS ANB „Certifikace svářečů plastů“

Dne 18.4.2016 proběhla na CWS ANB koordinační schůze pracovní komise „Certifikace svářečů plastů“ . Byly schváleny vzory certifikátů a jednotné vydávání dokladů v rámci CWS ANB. Bude upraven program „Evidence svářečů“ Důraz je kladen na Evropský certifikát „European Plastic Welder“ CEPW, který je spolu s TPG 927 04 uznáván i v oblasti plynárenství.

Koordinační porada autorizovaných osob pro PED

Dne 19.4.2016 proběhla v Brně na SZÚ, s. p. koordinační porada autorizovaných osob pro PED spolu se zástupci ÚNMZ. Byla podána informace o nových evropských direktivách, zasedání pracovních skupin a stavu oznámení do NANDO. Autorizované osoby nesouhlasí se zveřejněno informací ÚNMZ a ČIA ohledně vydávání dvou dokladů svářečům pro PED a pokládají ji za nezávaznou. Dále řešena problematika EN ISO 9606-1. Budou urychleně změněny Přílohy této normy, týkající se harmonizace s evropskou Direktivou pro PED.

Výroční zprávy

CWS ANB odeslala na EWF/IAB Výroční zprávy, dále vypracovala Výroční zprávu, jako začleněné živnostenské společenstvo HK ČR a pro VH CWS ANB.

Svařování vysokopevnostních ocelí

Všechny zveme na celostátní konferenci „Svařování vysokopevnostních ocelí“, která se bude konat ve dnech 11. – 12. května 2016 v Hotelu Studánka nad Rychnovem nad Kněžnou. Konference je tradičním setkáním svářečských odborníků a přispívá ke vzájemné výměně informací a navázání osobních kontaktů.

Cílem konference je seznámit:

  • se současným stavem a novými trendy v oblasti svařování a řezání vysokopevnostních ocelí
  • s novými způsoby aplikací přídavných svařovacích materiálů pro svařování vysokopevnostních ocelí v praxi
  • S nabídkou přídavných svařovacích materiálů a zařízení pro svařování společnosti ESAB Vamberk, s.r.o., člen koncernu.

Pořádá ESAB, s.r.o., člen koncernu a DT Pardubice.

Jednání technického výboru ČIA pro personál

Dne 12.4.2016 proběhlo v sídle ČIA jednání technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby. Byla podána řada informací aktivitách ČIA, o informaci UNMZ a ČIA ohledně EN ISO 9606-1 a vydávání certifikátů pro PED odděleně pro autorizované osoby. Toto opatření je v Evropě ojedinělé a není podepřeno žádnou normou a vychází z interpretace normy od ČIA. ČIA ovšem nemá žádné legislativní oprávnění vykládat normy. Bylo požádáno o stanovisko technické komise pro svařování a NDT. CWS ANB své stanovisko již odeslala.

Jednání WG EWF „Certifikace svářečů, operátorů a páječů“

Ve dnech 13. A 14.4. 2016 proběhlo na CWS ANB jednání pracovní skupiny EWF „Certifikace svářečů, operátorů a páječů“ Jednání vedl chairman skupiny Ing. Minařík. Byla připravena revize pravidla EWF Doc. 647-r2-16 – EWF schéma pro certifikaci svářečů, operátorů a páječů“. Toto pravidlo je nyní v závěrečném připomínkování.

Audit ruského ANB CC

Ing. Minařík spolu s Henkem Bodtem (Holandsko) provedl ve dnech 6. a 7. 4.2016 audit ruského ANB CC v PROMETEY-CERT CJSC v Čechovu. V rámci auditu proběhl witness audit v Podolsku v “ZIO Podolsk”, který vyrábí m.j. komponenty jaderných zařízení. Audit byl proveden, jako obvykle, v angličtině.

Audity CWS ANB

CWS ANB bude auditovat žádající ATB – DOM ZO 13, s.r.o. (26.4.2016) pro (IWE, IWT, IWS) pracoviště Liberec, TUV SUD, s.r.o. (IWS, IWP). Probíhá kontrola dokumentace.

CWS ANB CC

CWS ANB CC provedla audit (Ing. Zrza – TZÚS, s.p.) v Koreji – Dongkuk S&C, Co. Ltd, a připravuje se audit v Jeil Technos Co. Ltd.

Výroční zasedání EWF

V květnu 2016 proběhne výroční zasedání EWF v Gentu (Belgie). Zasedat bude Board of Directors, Generální zasedání, Technická komise, proběhne workshop a jednání pracovních skupin. Jen doprava v Belgii, vzhledem k bezpečnostním opatřením bude složitější s různými omezeními.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.