Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 29.11.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=516


Mezinárodní svářečská soutěž mladých svářečů „Zlatý pohár Linde“ 2016
Datum: 4.5.2016
Autor: Ing. Balej Zdeněk (odbormý garant CWS ANB)

Ve dnech 19. a 24. dubna 2016 proběhl jubilejní20. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování , který uspořádala Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

Soutěž byla konaná pod záštitou generálního partnera Linde Gas a.s. a za podpory dalších oficiálních partnerů soutěže firem z oboru svařování – Esab Vamberk, s.r.o., ArcelorMittal a.s., Fronius Česká republika s.r.o., GCE Trade, s.r.o., EWM Hightec Welding, s.r.o., Blanco Professional CZ, s. r.o., Huisman Konstrukce, s.r.o., Novogear, s.r.o., 3M Česko, s.r.o., FERRIT, s.r.o., Motor Lučina, s.r.o., ArcelorMittal, a.s., FERRCOMP,a.s., Lichna Trade CZ, s.r.o. a Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kteří se zde prezentovali a celou akci i sponzorovali. Mediálními partnery soutěže pak byly časopisy Konstrukce, SILNICE ŽELEZNICE a All for Power.

Odborným garantem soutěže byla Česká svářečská společnost ANB, která prostřednictvím hodnotitelské mezinárodní jury složené ze zkušebních komisařů firem: DOM – ZO 13, s.r.o. Ostrava a Praha, TESYDO, s.r.o. Brno, Cech svářečských odborníků, Trnava, SES a.s. Tlmače a také zástupci zahraničních družstev z Číny, Německa a Ukrajiny. Poprvé se zúčastnili pro každou metodu i dva zástupci z doprovodu soutěžících, jejímž úkolem bylo při praktické části sledovat soutěžící, jak dodržují bezpečnost práce a také pokyny ve pWPS, přičemž uváděli poznámky pro hodnotitelskou jury, čímž se zajistila regulérnost soutěže při jejím vyhodnocování.

Soutěž byla letos vyhlášena opět jako soutěž jednotlivců ve čtyřech metodách svařování, a to v metodě 111 (28 soutěžících), 135 (47 soutěžících), 311 (28 soutěžících) a 141 (10 soutěžících). Celkem se letos zúčastnilo 113 soutěžících. Typy soutěžních svarových spojů byly dány propozicemi soutěže, přičemž se letos svařovaly u všech metod dva tupé svary a to v poloze PF a PA. Hodnocení jednotlivých svarů bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN ISO 5817 stupeň hodnocení B (C), neboť všichni soutěžící budou zařazeni do hodnocení mezinárodní soutěže. Novinkou v hodnocení bylo letos vyhodnocení nejlepších šesti soutěžících v každé metodě svařování, ti byly ohodnoceny stejnými počty bodů a potom následovalo přesné měření chyb, které se vyskytovaly u jednotlivých vzorků, ty byly obodovány a z celkového součtu bodů se pak určilo jednotlivé pořadí šesti nejlepších z každé metody.

Kromě praktické soutěže probíhala i teoretická, a to jen pro žáky z České republiky. Zkoušelo se formou testů ze znalostí technologie a bezpečnosti práce. Celou soutěž provázel, jako již tradičně u dobře zorganizované soutěže, velmi bohatý doprovodný odborný program, jehož součástí byly odborné přednášky, představení nových technologií ve svařování a různé exkurze. V rámci soutěže se uskutečnily také prezentace výrobců a prodejců svařovací techniky.

A kdo vyhrál ? Výsledková listina jednotlivých metod na: www.sosfm.cz

Odborný garant soutěže: Ing. Balej Zdeněk (CWS ANB)


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.