English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Konference GSI Baltikum a jednání zahraničních poboček GSI
Tallinn, 1.- 3. 6. 2016
Datum: 24.6.2016
Autor: Pavel Flégl, GSI SLV-SVV Praha

Místo: Technická škola – Tallinna Lasnamae Mehaanikakool (TLMK), která byla postavena s finanční podporou EU.

Obr. č.1: Místo konání konference a jednání zahraničních poboček GSI

V rámci oslav 5. výročí založení pobočky GSI Baltikum, která zajišťuje služby GSI v Estonsku, Litvě a Lotyšsku a i pro ruský trh v kanceláři v Petrohradu, byla uspořádána mezinárodní konference na téma:

Současné trendy svařování a spojovací techniky ve 21. století. Hlavní témata byla rozdělena do následujících okruhů:

  • Kvalifikace personálu pro technologie svařování a lepení
  • Inovace ve výuce a metodách výuky při využití simulátorů
  • Požadavky na personál a vnitropodniková kontrola v regulovaných oblastech výroby ocelových konstrukcí a železničních kolejových vozidel
  • Inovace ve spojovací technice
  • Aktuální stav managementu kvality podle nové ISO 9001:2015

Obr. č. 2: Zúčastněné státy

Součástí konference byl i workshop, kde ve třech pracovních skupinách byla řešena následující témata:

  • WG 1: Úkoly a odpovědnost osob svářečského dozoru
  • WG 2: Moderní metody výuky ve svařování a spojovací techniky s pomocí simulátorů
  • WG 3: Role a úkoly žen ve funkcích svářečských dozorů

Úlohu a řídící funkci EWF pro budování systému vzdělávání a certifikace podniků vysvětlila ředitelka exekutivy EWF paní Rute Ferraze. V současné době je do systému EWF zapojeno 31 evropských států a 16 mimoevropských, celkem 47 států světa. Kdo zná i navazující systém IIW, tak jistě souhlasí s tím, že EWF je hnacím motorem při tvorbě pravidel pro vzdělávání svářečského personálu i certifikačních schémat. Totéž platí i o finančních příspěvcích do IIW, kdy drtivou část financí na účet IIW zasílají evropské země.

Za SVV Praha se akce zúčastnili Pavel Flégl a Ondřej Kysilka, který v bloku přednášek o vzdělávání prezentoval současný systém v oblasti vzdělávání personálu pro lepení. Po přednášce následovala ještě diskuse se zájemci o tyto kurzy z Pobaltí a z Ruska.

Obr. č. 3 - Přednáška Ing. Ondřeje Kysilky s překladem do ruského jazyka.

Velmi zajímavou přednášku o vzdělávání osob svářečského dozoru na úrovní mistrů svařování měl pan Pfeiffer z Německa. Pro praktické svařování a jeho výuku prezentovala nejnovější trendy v oblasti simulátorů svařování firma Soldamatic (pí Richter).

Překvapivou informaci pro pracovníky v oblasti svařování železničních kolejových vozidel přednesl pan Denis Semenov z GSI SLV St. Petersburg o převzetí EN 15085 do systému ruských norem, jako: GOST R EN 15085-1; -2; -3;-4; -5

Společnost MR Chemie (Y. Yaremenko) prezentovala vývoj prostředků pro provádění NDT pro detekci trhlin s ohledem na ochranu životního prostředí. Zástupce společnosti Binzel (D. Kocab) přednesl inovativní trendy 21. století při robotickém svařování a jeho aplikacích. Na celkem 10 videosekvencích ukázal, že jejich nové technologie skutečně fungují, což bylo doloženo i zkouškami svarů z technických laboratoří.

Kompletní podklady z přednášek mají k dispozici pracovníci SVV Praha a na vyžádání Vám mohou zaslat přednášku z vybrané oblasti. Zde musíme však upozornit, že přednášky byly převážně v ruštině, případně v angličtině nebo němčině. Překlad do češtiny nemůžeme z kapacitních důvodů zajistit.

Po skončení prvního dne konference si její účastníci vyslechli estonské národní písně v podání ženského pěveckého sboru.

Obr. č. 4 – Estonské národní písně

Tradiční setkání zahraničních poboček GSI SLV se uskutečnilo návazně na konferenci a oslavy 5. výročí založení GSI SLV Baltikum. Probíhalo rovněž v prostorách této velmi moderně vybavené technické školy, což dokládají fotografie z prostor svářečské školy a učeben níže:

Obr. 5 a 6 - prostory svářečské školy

Obr. č. 7 a 8 – vybavení učeben technické školy TLMK v Tallinnu

Zástupci jednotlivých poboček GSI z Ruska, Pobaltí, Polska, České republiky, Turecka, Číny a samozřejmě z centra společnosti GSI tj. z německého Duisburgu prezentovali svoji činnost i plány do budoucna. Představen byl nový reklamní materiál skupiny GSI, který je zpracován v několika jazycích, kromě jiných také v čínštině a ruštině. Projednány byly také strategické cíle skupiny GSI a hlavní směry dalšího rozvoje.

Zapsal: Pavel Flégl, GSI SLV-SVV Praha

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.