English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis 201
Datum: 7.8.2016
Autor: Minařík CWS ANB

Autorizace CWS ANB

CWS ANB získala oprávnění od UNMZ a je Uznanou nezávislou organizací pro NV 219/2016 Sb. a je uvedena v NANDO jako Third Party Independent Organisation pro PED - Direktiva 2014/68/EU.

Školení CWS ANB

Pravidelné školení zkušebních orgánů a inspektorů CWS ANB proběhne v září v Plzni. Organizační zajištění: Škola Welding, s.r.o.

WELDING 2016

CWS ANB se zúčastní veletrhu svařovací techniky v Brně ve dnech 3. až 7.10.2016. Náš stánek najdete v Hale G2, č. 54. Zveme Vás k návštěvě.

69. Výroční zasedání IIW

Letos se konalo 69.Výroční zasedání IIW a mezinárodní konference v Melbourne ve dnech 10. až 15.7.2016.

Jednání probíhalo v Melbourne Convention and Exhibition Centre. Na slavnostním zahájení byly oceněny cenami některých delegací významné osobnosti z oboru.

Generální zasedání 10.7.2016

Jednání řídil prezident IIW Prof. G. Marquis

Bylo projednáno:

 1. Výroční zpráva 2015
 2. Hospodaření
 3. Finanční uzávěrka
 4. Rozpočet
 5. Členské poplatky
 6. Volba prezidenta a direktorů
 7. Členská situace
 8. Příští zasedání

Za ČR se zúčastnil předseda SR CWS ANB Ing. Pavel Flégl, ředitel exekutivy CWS .ANB Ing. Václav Minařík,CSc. a Ing. Vladimír Kudělka, PhD.

Z hlediska členských poplatků je situace pro ČR stabilní. Poplatek za rok 2017 je pro CWS ANB 5.891,- Euro

IIW má 59 členských zemí. Nově se staly členy: Kamerun, Alžír, Angola. Členství bylo zrušeno Egyptu.

Publikace odborných příspěvků z komisí IIW jsou v prestižním časopise "Welding in the Word". Welding in the Word vychází 6x ročně, bylo publikováno 90 článků na více než 900 stranách. Impact factor (IF), který se počítá na základě počtu citací z článků WoW za poslední 2 nebo 5 let. Science Citation Index (SCI) je v současnosti 0,861. Bylo zaznamenáno 43.250 stažení článků z tohoto časopisu.

Novým prezidentem IIW od roku 2017 byl zvolen Mr. Douglas Luciani z Kanady.

Příští 60.Výroční zasedání je v Šanghaji (2017), 61. Výroční zasedání v Turecku (2018) - (místo není vzhledem k bezpečnostní situaci v zemi určeno) a 62. Výroční zasedání v Bratislavě (2019).

Slavnostní zahájení

Po generálním zasedání proběhlo vlastní slavnostní zahájení jednání 69. zasedání IIW v komisích a pracovních skupinách. Byly uděleny ceny jednotlivých národních delegací.

Na závěr proběhl krátký kulturní program.

Jednání IAB Group A

Probíhalo v Melbourne Convention Center 11.7.2016 od 8.30 do 18.00. Jednání vedl Chairman Group A, Mr. Henk Bodt. Po uvítání delegátů, byl přijat program jednání, schválen zápis z Paříže doc. IAB-WGA-272-16 s doplňky, plnění úkolů atd.

Zprávy Pracovních skupin (názvy pracovních skupin a některé body v angličtině):

5.WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines Chairman’s Report (R. Van de Brekel)

 1. Tabulka výstupů z výuky – Module 1
 2. Časový plán projektů EU a výstupů WG (E. Assunção)
 3. Plan další práce

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum 5.2.1 Chairman’s Report (L. Dezillie)

Plán další práce

5.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline

5.3.1 Chairman’s Report (L. Costa)

5.3.2 Revize IWIP Guideline – IAB-041r6-16

5.3.3 Vývoj harmonizovaného zkoušení

5.3.4 Plan další práce

5.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System

5.4.1 Chairman’s Report - IAB-WGA-274-16 (S. Morra)

5.4.2 Plan of future work

5.5 WGA#5a – In-Service Inspection Guideline

5.5.1 Chairman’s Report - IAB-WGA-275-16 (H. Bodt)

5.5.2 Plan of future work

5.6 WGA#6a – Distance Learning Activities

5.6.1 Chairman’s Report (F. Moll)

5.6.2 Distance Learning Guideline Review

5.6.3 Plan of future work

WGA#7a –Welding Structure Designer Guideline

5.7.1 Chairman’s report - IAB-WGA-276-16 (C. Smallbone)

5.7.2 Review of IWSD Guideline

5.7.3 Plan of future work 5.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding 5.8.1 Chairman’s report

Další body se týkaly projednávání stavu harmonizované databáze otázek.

5.9 WGA#11a – Harmonised Examination (I. Fernandes)

5.9.1 Chairman’s report - IAB-WGA-277-16

5.9.2 Proposal to review Fixed Exams for Module 2, IWS – IAB-WGA-278-16 Exam A – Part 1+3 Exam B – Part 1+3 Exam C – Part 1+3 Exam D – Part 1+3 Exam E – Part 1+3 Exam a – Part 1 Exam b – Part 1

5.9.3 Proposal to review Fixed Exams for Module 2, IWP– IAB-WGA-279-16 Exam A – Part 1+3 Exam B – Part 1+3 Exam C – Part 1+3 Exam D – Part 1+3 Exam E – Part 1+3 Exam a1 – Part 1 Exam c1 – Part 1 Exam d1 – Part 1 Exam e1 – Part 1

5.9.4 Proposal for Fixed Exams for Module 3, IWE– IAB-WGA-282-16 Fixed Exam for IWE, Module 3, Part 1 + 3, exam D Fixed Exam for IWE, Module 3, Part 1 + 3, exam E Fixed Exam for IWE, Module 3, Part 1, exam E

5.9.5 Proposal for Fixed Exams for Module 3, IWT – IAB-WGA-283-16 Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1 + 3, exam C Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1 + 3, exam D Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1+ 3, exam E Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1, exam C Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1, exam D Fixed Exam for IWT, Module 3, Part 1, exam E

6. Software harmonizované databáze (I. Fernandes)

6.1 Working Group for Development of Harmonised Fixed Exams • Experts for Harmonised Examination Questions Process – IAB-WGA-051r12-16

6.2 Database Questions and Fixed Exams Status of Development – IAB-WGA-056r13-16

6.3 Implementation of Harmonised Examinations – IAB-WGA-057r13-16

6.4 Schedule for the Harmonised Examination Implementation – IAB-WGA-099r16-16

6.5 Harmonised Examination Vyhodnocení výsledků

6.5.1 Question Performance-IWE-Mod 1 – IAB-WGA-178r6-16

6.5.2 Question Performance-IWE-Mod 2 – IAB-WGA-179r6-16

6.5.3 Question Performance-IWE-Mod 3 – IAB-WGA-219r2-16

6.5.4 Question Performance-IWE-Mod 4 – IAB-WGA-180r6-16

6.5.5 Question Performance-IWS-Mod 1 – IAB-WGA-202r5-16

6.5.6 Question Performance-IWS-Mod 2 – IAB-WGA-280-16

6.5.7 Question Performance-IWS-Mod 3 – IAB-WGA-203r5-16

6.5.8 Question Performance-IWS-Mod 4 – IAB-WGA-204r5-16

6.5.9 Question Performance-IWP-Mod 1 – IAB-WGA-205r5-16

6.5.10 Question Performance-IWS-Mod 2 – IAB-WGA-281-16

6.5.11 Question Performance-IWP-Mod 3 – IAB-WGA-206r5-16

6.5.12 Question Performance-IWP-Mod 4 – IAB-WGA-207r5-16

7. Spolupráce s: CEN/TC121 a ISO TC 44 SC10/11 (I. Fernandes/ H. Bodt)

EN ISO 9606, EN ISO 14731 Delegáti měli řadu připomínek k výše zmíněným normám. Bude zahrnuto do projednávání ISO, CEN.

8. Různé

Problémem se stává použití elektronických médií při zkouškách obecně. Bylo schváleno, že smartphone, iPod, notebooky apod. nelze při zkoušce použít. Pouze pokud je rozdá ATB (jsou ve vlastnictví ATB a jejich obsah je zkontrolován a slouží k průběhu zkoušky) a je to schváleno zkušební komisí ANB. Pravidlo bylo zařazeno do log "of changes".

9. Datum a místo příštího zasedání: Paříž IIS únor 2017

Jednání IAB Group B

Probíhalo v Melbourne Convention Center 12.7.2016 od 8.30 do 18.00. Jednání řídil S. Mora, chairman Group B. Jednání Group B je důvěrné a není možno zveřejňovat konkrétní informace o auditech, diskuzi atd.

Přivítání a omluvy.

2. Schválení programu

3. Schválení zápisu z jednání 3 února 2016 v Paříži, France IAB-WGB-463-16 (předem cirkulovaný zápis)

4. Plnění akcí ze zápisu - splněno, některé body budou projednávány na tomto zasedání

5. Přístupové podmínky a přechodová období

Zprávy Pracovních skupin (názvy pracovních skupin a některé body v angličtině):

6. Pracovní skupiny

6.1 WG B#1 – Rules and OPs

6.1.1 Chairman’s Report (C. Ahrens)

6.1.2 Proposal of changes to Rules and OPs

 • IAB-001-rev8; OP-03-rev16; OP-06-rev4-Appendix 1, 2, 3; OP-11
 • Other Rules and OPs changes
 • Business Plan

6.1.3 Plan of future work

6.2 WG B#5 – Access Conditions Comparison and Assistance to Applicants ANBs

6.2.1 Chairman’s report (H. Bodt)

6.3 WG B#6 – Companies and Personnel Certification Systems

6.3.1 Chairman’s report- IAB-WGB-479-16

6.3.2 Accreditation for Certification Activities within IAB (S. Morra) 6.3.3 Plan of future work (nebyla schválena povinná akreditace)- odmítnuta i ScQuality

7. Autorizační aktivity

7.1 Zprávy hlavních auditorů (R. Ferraz)

 • List of Scopes – IAB-025; IAB-351
 • Program auditů - IAB-026
 • Přehled zpětné vazby z auditů

7.2 ANBs a ANBCCs zprávy z auditů

 • Singapore (R. Ferraz) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-465-16
 • Thailand (R. Ferraz) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-466-16
 • Italy (H. Bodt) ANB Renewal Audit- IAB-WGB-467-16 ANBCC Re- Assessment Audit - IAB-WGB-468-16
 • I ran (H. Bodt) ANB Renewal Audit- IAB-WGB-469-16 ANBCC Re- Assessment Audit - IAB-WGB-470-16
 • Russia (H. Bodt) ANBCC Re- Assessment Audit - IAB-WGB-471-16
 • Finland (C. Ahrens) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-472-16
 • Croatia (C. Ahrens) ANB Renewal Audit - IAB-WGB-473-16
 • Slovenia (C. Ahrens) ANB Renewal Audit- IAB-WGB-474-16 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-475-16
 • Slovakia (I. Fernandes) ANB Re-Assessment Audit - IAB-WGB-476-16 ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-477-16
 • Turkey (I. Fernandes) TR-ANB 1st Re-Assessment Audit - IAB-WGB-480-16 TR-ANBCC 2nd Initial Audit - IAB-WGB-478-16

7.3 Ústní zprávy auditorů

7.4 Přihlášky ANB/ANBCC Statut

7.5 ANBs aktivity dálkového studia

7.6 ANBs and ANBCCs activities outside their own Country (I. Fernandes)

7.6.1 ANBs aktivity mimo svoji zemi - IAB-WGB-352r9-16

7.6.2 ANBCCs aktivity mimo vlastní zemi IAB-WGB-357r7-16

7.7 Statut Lead a Peer Auditorů (R. Ferraz)

8. Stížnosti - nebyly

9. Různé

10. Datum a místo příštího jednání: Paříž IIS únor 2017

Zasedání IAB (Members Meeting)

Probíhalo v Melbourne Convention Center 13.7.2016 od 12.00 do 18.00.

 1. Přivítání a úvod– IAB Chairman J. Guild (SA)
 2. Omluvy - Sekretariát
 3. Doplnění k programu
 4. Schválení programu
 5. Schválení zápisu z IAB jednání v Paříži IAB-MM-055-16, předem distribuováno
 6. Plnění úkolů IAB-MM-057-16 – Sekretariát
 7. Diskuze a schválení IAB-065r8-Draft 3
 8. Informace o postupu Board IIW a Board IAB
 9. Informace o certifikaci svářečských inspektorů
 10. Marketing a reklama – IAB BD WG
 11. Dodatek k rozhodnutí Board of Directors- IAB Chairman
 12. Návrhy členů IAB

Na IAB Members Meeting byl udělen Diplom a čestný odznak IIW řediteli exekutivy CWS ANB Václavu Minaříkovi za aktivní dlouholetou činnost v IIW. Předal prezident IIW G. Marquis a CEO (Chief of executive Officer) C. Mayer.

IIW Mezinárodní konference

Konference probíhala v mnoha sekcích ve dnech 14. a 15.7.2016. Téma konference bylo "Životnost svařovaných komponent". (ke konferenci v některém z příštích vydání IS). Flash disk s přednáškami je na CWS ANB.

Na závěr zasedání převzali vlaku IIW od prezidenta WTIA z Austrálie zástupci Šanghaje, kde se bude konat příští zasedání.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.