English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 202
Datum: 29.9.2016

Školení zkušebních orgánů CWS ANB

Ve dnech 13. až 14. 9.2016 proběhlo školení zkušebních orgánů a inspektorů CWS ANB v Plzni. Organizační zajištění měla ŠKOLA Welding, s.r.o. Plzeň. Školení probíhalo v plzeňském kongresovém centru. Na závěr účastníci napsali test z odborných znalostí a obdrželi Osvědčení o absolvování.

Dozor ČIA

Ve dnech 21. a 22.9. 2016 proběhl na CWS ANB dozorový audit ČIA. 22.9.2016 witness audit na VZU – Potez v Hradci Králové.

Koordinační porada notifikovaných osob pro PED (Tlak)

Dne 27.9.2016 se konala koordinační porada AO a Uznaných nezávislých organizací pro tlakovou direktivu EU na SZU v Brně.

 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2016-04-19 a kontrola splnění stanovených úkolů
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Informace ze zasedání pracovní skupiny „materiály“ WPM pro tlaková zařízení v Bruselu
 6. Informace ze zasedání organizace zkušebních, certifikačních a inspekčních organizací (CEOC), předání získaných dokumentů
 7. Schválení obsahu výstupních dokumentů

Jednání s VUZ-PI Bratislava

Dne 27.9.2016 proběhlo v Brně jednání ředitele exekutivy CWS ANB s ředitelem a manažerem jakosti slovenského ANB ve VUZ –PI Bratislava. VUZ-PI připravuje autorizaci EWF na certifikaci svářečů s certifikáty s logem EWF. Předpokládá se „preliminary authorisation“ na zasedání v Lisabonu v listopadu t.r.

Dále byl projednán společný postup při certifikaci svářečského personálu.

Zápis z jednání komise SC – QUAL (Komise pro management kvality ve svařování a souvisejících procesech, které se konalo dne 13. července 2016 od 8:30 do 12:30 hodin.

Místo jednání: Konferenční a výstavní centrum, místnost 207, Melbourne, stát Victoria, Austrálie.

Jednání řídil: Chairman komise, pan Robert Shaw, Jr., PE, President Technologického centra pro ocelové konstrukce, Inc., Howel, stát Michigan, USA Za účasti vice- chairmana: Mathiase Lundina, Sweden.

Hlavní náplní komise je identifikovat, tvořit, rozvíjet a šířit celosvětové nejlepší praktiky na poli řízení kvality pro svařování a příbuzné procesy. SC Qual se zaměřuje na systémy řízení kvality a požadavky pro personál a společností zapojených do svařování a příbuzných procesů. Také vyvíjí pravidla pro implementaci norem o kvalitě, např. ISO 3834 „Požadavky kvality pro tavné svařování kovových materiálů“.

V současné době členové komise:

 • aktualizují dokument „Zlepšování kvality a efektivity ve svařování při používání normy řady ISO 3834“, (SC Qual-145r4-10),
 • aktualizují souhrnný přehled, který dává globální přehled o systémech managementu kvality, používaných v různých oblastech aplikací (SC-QUAL-138r8-12),
 • připravují doporučení pro požadavky na auditory, kteří se podílejí na certifikacích společností,
 • připravují srovnávací studii kritérií pro provádění auditů firem,
 • připravují přehled hodnocení rizik v průmyslové výrobě.

SC-QUAL se snaží definovat cíle, pro výměnu zkušeností a znalostí mezi technickými experty, manažery kvality a personálem ve výrobě. Který využívá svařování a příbuzné procesy. SC- QUAL působí také jako mezioborový orgán pro IIW.

Na začátku jednání prezentovala paní Dr. Cecile Mayer změny v sekretariátu v Paříži, informovala o nových www stránkách a potvrdila opětovné zvolení Boba Shawa chairmenem SC QUAL. Vyzvala delegáty k mailovému vyjádření názorů, co jim dalo zasedání IIW v Melbourne a co od IIW očekávají do budoucna.

Dále pokračovalo jednání podle jednotlivých bodů programu:

 1. Zahájení a přivítání delegátů – přítomní se navzájem krátce představili a informovali o svých aktivitách.
 2. Program jednání, který byl rozeslán v dokumentu SC-QUAL-233-16, byl schválen bez připomínek.
 3. Bez připomínek byl také schválen zápis z jednání komise SC-QUAL, které se uskutečnilo dne 3. února v Institutu de Soudure, Villepinte, Paříž, Francie (SC-QUAL-232-16).
 4. Prezentace
 5. 4a. – Nové požadavky na NDT na Novém Zélandu pro ocelové konstrukce- práce ve vývoji- aktualizace (verze 27 červen 2016( (SC-QUAL-234-16). KARPENKO Michail, BRODERSEN Thore, NZ

  4b. - Novozélandské Certifikční schéma pro provádění ocelových konstrukcí (Steel Fabricator Certification Scheme-SFC „ISO 3834 PLUS“ – aktualizace, verze 27, červen 2016( (SC QUAL-235-16). KARPENKO Michail, NZ

  4c. – Zpráva o vývoji normy ISO CD 17607 -Ocelové konstrukce-Provádění (verze 2016-07-01) (SC-QUAL-228r1-16, XV-1528-16). SHAW Robert, USA

  Michal Karpenko prezentoval aktualizaci normy ISO 3834, verze 27 z června 2016 – Nový Zéland, budovy především pro obchodní a kancelářské účely. NZS 3404, AS/NZS AS/NZS 1554 Svařování ocelových konstrukcí, Část 1 and Část 5 AS 5100.6 Konstrukce mostů, Část 6 Ocelové a kompozitní konstrukce, -kombinace požadavků z Evropy a US. Požadavky dělené na účely pro místa bez zemětřesení a na místa seismicky aktivní. Upozornění na rostoucí požadavky ISO 3834 v souvislosti s EXC a také rozsahy NDT ve spojení s EXC. V projektu NZ zaměření na typy konstrukcí, vady a potřebu NDT/NDE. Statistika z 8 firem, přezkoumáno 1203 svarů. Spolupráce s celkem 21 společnostmi, které mají 3834 certifikaci. Upozorněno na risk faktor a na práci výpočtářů a konstruktérů, kteří mají za konstrukční návrh odpovědnost, ale nejsou odborníci ani ve svařování, ani v NDT. Ve druhé prezentaci pokračoval v prezentaci o vývoji ISO 3834 PLUS, která byla přednesena již na minulých zasedáních IIW. Nyní o verzi z června 2016. Zpracováno národní certifikační schéma a tzv. CODE of practice. Návrh normy DR AS/NZS 5131:2016 – Ocelové konstrukce – výroba a provádění. Třídy CC1 až CC4 – podobné EXC. Opět navázáno na ISO 3834.

  Poznámka ED Whalen (Kanada) – v Kanadě pouze dva typy certifikací – pro kvalitu ve svařování a pak pro celé celky, v ocelových konstrukcích závazné pro výrobu a stavby mostů.

  Podobné je to v USA, pro mosty ano, pro stavby budov není certifikace povinná. V Austrálii a na Novém Zélandu není možné nařídit certifikaci nějakou normou, ale je to řešeno aktivitami výrobců a požadavky zákazníků.

  V Evropě je závazná pouze část 1 EN 1090, kde se certifikuje pouze FPC. Ale je v tom zmatek, jsou také certifikační organizace, které certifikují EN 1090 bez prověření ISO 3834, i když je v procesech zahrnuto i svařování.

  Bob Shaw informoval o přípravě normy ISO 17607 – Ocelové konstrukce a o dalším vývoji této normy ISO 17607 – Ocelové konstrukce - Provádění. Nyní již DIS (2016-07-01) ISO/CD. Příští zasedání 13-15. června – v Torontu. Mezi 16 spolupracujícími státy i CZ (UNMZ). 32 států -pozorovatelé. EN 1090-2 bude aktualizována s přijetím požadavků ISO.

 6. Pracovní body
 7. 5a. Navrhovaný dokument -ekvivalent normy ISO 3834 – Požadavky na kvalitu, řada norem pro pájení na tvrdo (společný úkol s IIW komisí XVII) (SC-QUAL-225r2-16). K tomuto bodu není zatím přiřazen konkrétní personál z komise SC-QUAL

  • byla podána informace o společném jednání konaném 12.07.2016 se zástupci komise XVII
  • zpracován plán akcí,
  • o tomto návrhu bylo podobně diskutování na zasedání IIW ve Villepinte a v Helsinkách.

  Informace o vývoji podobného schématu certifikací v oblasti pájení natvrdo, jako je tomu ve svařování, obdoba systému ISO 3834. V Melbourne proběhla schůzka mezi SC QUAL a zástupci komise XVII. Bez nějakého progresu. Na vývoji normy se pracuje v Německu. Na přípravě normy pracuje ISO/TC44 – příští rok by měl být připraven návrh normy. Zatím vydána rezoluce k potřebě této normy. Na pracovním obědě v Melbourne se k této normě zúčastnilo velmi málo lidí, proto nebylo dosaženo očekávaného výsledku. Pracovní návrh – Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů.

  Nebude nahrazovat ISO 9001:2015, ale bude to nástroj pro zajištění kvality při pájení u firem, kde je ISO 9001:2015 již zavedena. Bude mít podobnou strukturu jako ISO 3834, tři úrovně – vyšší - standardní a základní požadavky.

  5b. Navrhovaný dokument – Průvodce riziky při průmyslové výrobě Projektovými vedoucími jsou Carl-Gustav LINDEWALD (Finsko), Ed WHALEN (Kanada), Joao Lopes HENRIQUES (Angola). Viz. SC-QUAL-22-04 – „ISO 3834- Snižování rizika selhání svařovaných konstrukcí“, zpracování panem Davidem SHACKLETONEM, a SC-QUAL-229-16 „ Návrh pro zpracování průvodce – rizika při svařování (návrh připravil také pan David SHACKLETON- UK). O přípravě tohoto dokumentu bylo diskutování již na zasedáních IIW ve Villepinte, v Soulu a v Helsinkách.

  Materiál prezentoval Ed Whalen. Dokument byl připravován Davidem Shackletonem, který mezitím, bohužel zemřel. Na dokumentu bude dále pokračovat výše uvedená pracovní skupina.

  5c. Ukazatele pro management požadavků na systémy kvality používané v aplikacích obloukového svařování (SC-QUAL-217r1-15). Zpracovává WG ve složení Sean BLAKE (JAR), Houman HATAMIAN (Austrálie), Ed Whalen (Kanada), Mathias Lundin (Sweden), Masaharu SATO (Japonsko). Příprava dokumentu byla diskutována již ve Vilepinte, v Soulu i v Helsinkách. Nutná bude spolupráce s IAB jednotlivých členských zemí.

  5 d. Zlepšování kvality a efektivity při používání norem řady ISO 3834 – Metodický průvodce pro implementaci ve firmách (SC QUAL- 218-15) (první návrh, aktualizace dokumentu SC-QUAL-145R4-10).

  Garanty projektu jsou Gustav-Lindewald (Finsko), Sean Blake (Jihoafrická republika), Hans-Georg Gross (Estonsko), Nwaomy Ulujie (Nogérie), Houman Hatamian (Austrálie).

  Materiál byl diskutován již na uplynulých zasedáních ve Villepinte, Soulu i Helsinkách, vždy včetně kontextu s připravovanými změnami normy ISO 9001:2015 a možnými navazujícími změnami v řadě norem ISO 3834.

  Dohodnuto bylo:

  • Dokument by měl obsahovat i technický přehled a redakční úpravu tak, aby byl jednodušší pro čtení i používání
  • DVS nabízí tento dokument v tištěné formě, což byl slib ze zasedání IIW. Je k dispozici také k volnému stažení ze stránek IIW
  • Diskuze ke zlepšování vyhledání a možnosti praktického využití dokumentu – poznamenáno bylo, že k tomu vyšel článek v časopisu WiW (Welding in the World).
  • Zjištěno bylo, že byly odstraněny odkazy na EN specifické odvolávky.
  • Bylo navrženo, aby budoucí vydání, včetně aktualizací a redakčních zlepšení, jak je doporučeno v dokumentu SC-QUAL-218rX-1X ) náhrada SC-QUAL-145r4-10) bylo publikováno jako IIW dokument. Návrh byl přijat jednomyslně.

  5e. Srovnávací studie kritérií pro audity výrobců ( AISC, IAS, CWB,CISC, ISO 3834, NZS 3834 PLUS, CE/ EN 1090, a další)

  Garanty projektu jsou: Ed Whalen (Kanada), Sean Blake (Jihoafrická republika), Houman Hatamian (Austrálie), Bob Shaw (USA) Porovnáním jednotlivých požadavků norem, kritérií a praxe z auditů v jednotlivých oblastech a podle různých norem, by mělo mít výhodu již existujících programů a schémat, přispět k harmonizaci a také k rozvoji certifikačních postupů v zemích, které tento systém ještě vybudovaný nemají. Za celý projektový tým o současném stavu referoval Ed Whalen – dokument by měl být připravený na příští zasedání do Paříže.

  5f. Navrhovaný dokument „Doporučení pro požadavky na auditory pro certifikace firem“

  Návrh zpracovává projektový tým ve složení Ed Whalen (Kanada), Klaus Middeldorf (Německo), Houman Hatamian (Austrálie), Mathias Lundin (Švédsko), Levente Bakoš (Maďarsko), Herman Potgieter (Jihoafrická republika). Jádrem diskuse jsou požadavky na znalosti auditorů pro certifikace firem, což bylo promítnuto i do operativního plánu komise na léta 2015 až 2018. Současně platné požadavky jsou souhrnně zapracovány v následujících dokumentech:

  • IAB339 „ IIW certifikační schéma výrobců pro management kvality při svařování – Pravidla pro ANB CC pracující v tomto systému“
  • EA-6/02 M:2013 Směrnice EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834
  • ISO 1911 – Směrnice pro auditování systémů managementu

  Konstatováno bylo, že existuje celá řada certifikačních orgánů, kdy kompetence auditorů je velmi nízká.

  Prezentoval Ed Whalen. Informace o certifikačních systémech v jednotlivých státech. V prezentovaném materiálu uvedeny zatím požadavky z Kanady a Severní Ameriky. Uvedeny jsou následující oblasti:

  • ocelové konstrukce,
  • ocelové mosty,

  Poznámka v diskusi: Italo Fernandez – dnes je systém ne o kvalitě, ale bohužel jen o penězích a nejnižší ceně. Proto již nejsou velké rozdíly mezi výrobci s certifikátem a výrobci bez něj. Je mnoho certifikačních orgánů, jejichž auditoři vůbec neumí svařování a jsou akreditováni pro ISO 3834, EN 1090 atd.

  V Kanadě se u výrobců mostů neprověřuje jen systém, ale striktně také kvalifikace a praxe pracovníků a testuje se mock-up (první vzorový kus). Pro nové auditory je zpracován tréninkový program. ISO/DS 17014. Na Novém Zélandu se akredituje ISO 3834 a ne ISO 17021 nebo ISO 17065.

 8. Termíny a odkazy
 9. V dokumentech bude nutné doplnit terminologii pro pájení na tvrdo.

 10. Operativní plán pro SC-QUAL (SC-QUAL-220r3-15)Uvedeno v SC.Qual-220r3-15, bude znovu aktualizováno.
 11. Status dokumentů SC-QUAL doporučených k publikování.
 12. 8aInspekce a NDT protokoly v národních a mezinárodních normách pro ocelové konstrukce -autor Robert Shaw (SC-QUAL-192r2-13).

  8b. Porovnání kritérií kvality podle ISO 5817 ve srovnání s národními standardy pro ocelové konstrukce – nepravidelnosti povrchu a geometrie. Robert Shaw (použité dokumenty - SC-QUAL-167r3-11, XV-1384r1-11, XIII-2392r1-11). Výše uvedené materiály jsou navrženy k publikování.

 13. Nové činnosti – do plánu činností do budoucna nebylo navrženo žádné nové téma
 14. Příští zasedání komise SC-QUAL – nejbližší v Paříži 8.2.2017
 15. Následující zasedání: ve vztahu k návrhu normy ISO/TC 167/WG3, ISO/DIS 17607 - Ocelové konstrukce, Provádění, předpokládaný termín – týden 24, 13.-15. června 2017 v Torontu. Následně v rámci 70. zasedání IIW (Čína, Shanghai, 28.6.2017).
 16. Schválení rezolucí, doporučení a administrativních položek – žádné návrhy.
 17. Závěr zasedání.

Zapsal: Pavel Flégl, delegát CWS ANB a člen komise SC-QUAL

Zveme Vás na Stánek CWS ANB na WELDING do Brna ve dnech 3. – 7.10.2016 Náš stánek je v hale G2 č. 54


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.