Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=529


Informační servis č. 203
Datum: 4.11.2016
Autor: CWS ANB - Minařík

WELDING 2016

Ve dnech 3. až 7.10. probíhal veletrh svařovací techniky WELDING 2016 v Brně na BVV. CWS ANB se zúčastnila s vlastním stánkem v hale G2. Byli jsme jediným certifikačním orgánem pro personál a výrobky, který se veletrhu zúčastnil. Na stánku CWS ANB proběhla řada jednání s našimi i zahraničními klienty a byly navázány další kontakty. Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku za návštěvu. K veletrhu se vracíme několika fotografiemi.

Dozor ČIA

Na CWS ANB byla mimořádná dozorová akce ČIA na CO 3032. Byli jsme i na witness auditu při zkouškách svářečů v Hradci Králové. Dozor dopadl „bez závad“ a CWS ANB je nadále akreditována ČIA.

Autorizace EWF na EAE !!!!!!!

CWS ANB získala po velkém úsilí předběžnou autorizaci na funkci EAE – European Adhesive Engineer (Evropský inženýr lepení). Takže se může rozběhnout první kurz v ATB – Centrum lepení Brno GSI-SVV Praha, s.r.o.

CWS ANB je nyní autorizována na všechny stupně kvalifikace pro lepení – EAB European Adhesive Bonder (Evropský praktik lepení), EAS – European Adhesive Specialist (Evropský specialista lepení) a EAE (Evropský inženýr lepení) Tyto nové kvalifikace jsou hodně žádané, především při výrobě drážních vozidel, automobilů a v letectví.

Seminář v Pardubicích

Dne 26.10.2016 proběhl v Pardubicích již tradiční seminář „Novinky ve svařování“, pořádaný DOM-ZO13 a DT Pardubice. Zúčastnilo se cca 150 osob.

Audity v Koreji

CWS ANB vydalo Mezinárodní i Evropský certifikát o splnění EN ISO 3834-2 korejským firmám Dongkuk a Jeil Techno. V letošním roce proběhly dozory PAB – audit provedl TZUS s.p.

Zkušební orgány CWS ANB v Číně

CWS ANB schválila 3 zkušební orgány ZO 12 - Československý Loyd, spol. s r. o. v Číně. Jsou to osoby s Diplomy IWE s potřebnou praxí a zácvikem pro zkoušky svářečů.

Zkoušky svářečů ve Vietnamu

V současné době probíhají zkoušky svářečů pod CWS ANB ve Vietnamu ZO DOM ZO13). V delegaci jsou i zástupci firmy z H.K., kam dobří svářeči by měli nastoupit do zaměstnání.

Norma EN ISO 9606-1

CWS ANB připomínkuje prostřednictvím ÚNMZ normu EN ISO 9606-1, její revizi. Pro PED (tlaková zařízení) není nyní žádná norma harmonizovaná podle OJEU (ani EN 287-1 ani 9606-1). Odkaz na EN 287-1 byl stažen.

V současné době není v OJEU žádná harmonizovaná norma pro zkoušky svářečů. Pro účely odsouhlasení, pokud neexistují harmonizované normy (na něž jsou zveřejněny odkazy v OJEU), musí notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace provést jim rovnocenné přezkoumání a zkoušky, anebo je musí dát provést. (tedy i ISO 9606-1)

V případě normy EN ISO 9606-1, nebude-li na ni uveřejněn odkaz v OJEU, tuto normu může notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace použít jako základ pro rovnocenná přezkoumání a zkoušky k prokázání splnění základních požadavků PED.

Harmonizovaná databáze otázek

V harmonizované databázi otázek EWF je již přeloženy do češtiny cca 5000 otázek. Používají se povinně pro kvalifikace I/EWE, I/EWS, I/EWP, I/EW. V současné době se připravuje kompletní překlad pro kvalifikaci IWT. Použití těchto testů při zkouškách IWT bude od 1.1.2017 též povinné.

Jednání EWF

Od 7.11. bude jednat EWF v Oeiras v Portugalsku. Proběhne Board of Directors, Generální shromáždění, Technická komise a Workshop k EN 1090.

Semináře ZO

V měsíci listopadu a prosinci (lednu) proběhnou semináře Zkušebních organizací a členů CWS ANB.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.