English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 205
Datum: 1.2.2017
Autor: Minařík CWS ANB
20 let DOM ZO 13, s.r.o.

Dne 19.1.2017 oslavila společnost DOM ZO13, s.r.o. dvacetileté výročí od založení. DOM ZO13 je zakládající člen CWS ANB.

Ing. Rudolf Hejl, Ing. Jan Bureš a Ing. Josef Dobrovský jsou zakladatelé firmy, kterou dovedli svojí usilovnou prací k prosperující a stabilní společnosti. Ta dnes svojí zkušební, inspekční a certifikační činností patří mezi největší ryze české firmy ve svém oboru pod vedením jejich nástupce - Ing. Miloslava Musila.

20 růží k 20. výročí od CWS ANB

GRATULUJEME

------------------------------------------------------------------------------------

Prof.Ing.Václav Pilous, DrSc., DrSc.h.c.

Smutná zpráva pro všechny z oboru svařování. Čestný člen CWS ANB, Prof. Václav Pilous zemřel dne 25.1.2017 ve věku 87 let. Všichni si ho budeme pamatovat jako velkého odborníka z oboru, skromného a příjemného člověka. Čest jeho památce.

-------------------------------------------------------------------------------------

CWS ANB – Centrum TN

CWS ANB posílilo oblast tvorby, připomínkování a informovanosti o technických normách ze svařování. Zřídilo funkci manažera technické normalizace. Stal se jím Ing. Václav Voves – kontakt: voves@cws-anb.cz. CWS ANB tak sleduje politiku sdružování a spolupráce s nejlepšími odborníky z oboru. Na seminářích členů CWS ANB a na portále CWS ANB budou pravidelné informace o technických normách ze svařování.

Pracovní zasedání IIW v Paříži

Ve dnech 9. až 12.1.2017 probíhalo pravidelné pracovní jednání IIW a IAB v Paříži.

Zasedání se konala na Institutu de Soudure ve Villepinte

<Assessor workshop 9.1.2017/p>

Pracovní jednání auditorů IAB a EWF. Zúčastnil se PA Ing. Václav Minařík. Byl diskutován a schválen interní materiál o cestách auditorů do nebezpečných oblastí. Odmítnout lze audit auditorem, pouze pokud Ministerstvo zahraničí země auditora zakáže nebo důrazně nedoporučí cesty do některých států nebo oblastí. Při cestě auditorů do rizikových zemí musí příslušné ANB zajistit bezpečnost auditorů a pojistit nejméně měsíc předem u mezinárodní pojišťovny na život nebo únos na 250.000,- Euro na každého. Nejsou to příliš radostné pocity.

V současnosti probíhajínebo budou probíhat audity např. v Nigerii, Iránu, Turecku, Angole, Tunisku. Např. audit v Nigerii již při cestách z/na letiště a dalších cestách probíhal za asistence 6ti členné ozbrojené stráže se samopaly a auty s ochrankou před i za vozem auditorů.

Byl projednán plán auditů. CWS ANB bude mít reaudit IAB/EWF v prvním čtvrtletí 2018. Auditorů IAB/EWF je 10 v současné době. Václav Minařík v příštím období bude na auditu ANB a ANB CC v Rusku, Polsku, Velké Británii, Dánsku, Finsku, Belgii a Rumunsku. Byly projednávány dále operační postupy OP a jejich změny.

GROUP A – Education, Training and Qualification Meeting of 10 January 2017 (Tuesday) 8.30 – 17.30 Institut de Soudure – Villepinte, France

1. Uvítání a omluvy

2. Přijetí programu jednání

3. Schválení zápisu z jednání 11 července 2016 v Melbourne, Australia IAB-WGA-286-16 (předem cirkulovaný)

4. Plnění úkolů - sekretariát

5. Pracovní skupiny  Alternativní cesta – Návrh pro vylepšení - IAB-WGA-291-16 (L. Costa) Bez výsledku. Neschváleno

5.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines

5.1.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-298-16 (R. van den Brekel se nezúčastnil a skončil zaměstnání u GSI – přednesl CH. Arens)

• Návrh na výstupy z výuky pro moduly 1 a 2 Evropský projekt MAKE IT. Bude nový předseda WG

5.1.2 IWS a IWP Obecné přístupové podmínky

5.1.3 Plán další práce – projednáno a bude se tvořit za nového předsedy

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum (L. Dezillie)

5.2.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-288-16

5.2.2 Plán další práce

5.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline

5.3.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-289-16 (L. Costa)

• Harmonisované zkoušky - IAB-WGA-290-16 V této oblasti jsou připravovány velké změny. Budou vyrobeny plastové vzorky pro zkoušky IWIP. Vzorky budou jednotlivými ANB pronajímány od IAB. Bude schváleno pravidlo pro vzorky svarů v roce 2017 . Budou pro VT a rozlomení. V pravidle řešen počet vzorků, bezpečnost vzorků atd. Vzorky budou mít dobu používání 10 let. Auditoři IAB budou kontrolovat fyzicky vzorky u ANB. Je na to pravidlo. Bude muset být v pravidle kolik vzorků je min. potřeba. Vzorky budou obsahovat min. 4 vady pro FW a 8 pro BW a budou dodávány s „master sheety“. Pro výuky takové vzorky nebudou a počítá se s tím, že každé ATB bude mít sadu svých vzorků.

5.3.2 Plán další práce – připravit ke konečnému schválení pravidlo pro IWIP

5.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra)

5.4.1 Zpráva předsedy. Pracovní skupina působila při návrhu nového modelu IAB

5.4.2 Byla provedena revize dokumentů IAB-337-338-340

IAB-337r3-17Draft 0 Schváleno (je tam nová předmluva)

IAB.338r3-17Draft0 Oriented Welded Products - schváleno

IAB-340r4-17Draft0 Assessment - schváleno

Nová příloha certifikátu – neschváleno po hodinové diskuzi

5.4.3 Plan další práce – pokračování

5.5 WGA#5a – In-Servce Inspection Guideline (H. Bodt)

5.5.1 Zpráva předsedy ISO 3834 pro potrubí , konstrukce jaderné zařízení bude zpracováno

5.5.2 Plán další práce

5.6 WGA#6a – Distance Learning Activities (F. Moll)

5.6.1 Zpráva předsedy Probíhají práce na zjednodušení pravidla (Minařík členem WG).

5.6.2 Revize pravidla pro Dálkové studium

5.6.3 Plán další práce – pokračovat v revizi, příští jednání v Praze

5.7 WGA#7a –Welding Structure Designer Guideline (S. Wagner)

5.7.1 Zpráva předsedy – nový předseda po Chris Smalbonovi

5.7.2 IWSD revize pravidla bude pokračovat

• Harmonisované zkoušky – nedošlo zatím k dohodě na počtu a formě otázek

5.7.3 Plán další práce

5.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (J. Kauppila)

5.8.1 Zpráva předsedy Málo ANB používá toto pravidlo

5.8.2 Plán další práce

5.9 WGA#11a – Harmonised Examination

5.9.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-292-16 (I. Fernandes) Pro nesplnění úkolu v oblasti tvorby nových otázek zaplatí pokutu Nigeria, Řecko, Chorvatsko, Iránu a Indie - 1.082,43 Euro každý

5.9.2 Fixní zkoušky návrhy

 • IWP Module 3, Fixed Exams Part 1 + 3 C - IAB-WGA-293-16
 • IWP Module 3, Fixed Exams Part 1 + 3 D - IAB-WGA-294-16
 • IWS Module 3, Fixed Exams Part 1 + 3 C - IAB-WGA-295-16
 • IWS Module 3, Fixizied Exams Part 1 + 3 D - IAB-WGA-29616

5.9.3 Návrh na revizi OP-17 Appendix 2A a Appendix 5 - schváleno

6. Software harmonizované databáze (I. Fernandes)

6.1 Pracovní supina pro vývoj fixních testů pro harmonizovanou databázi- IAB-WGA-051r12-16

6.2 Database Questions and Fixed Exams Status of Development - IAB-WGA-056r14-16

6.3 Implementation of Harmonised Examinations - IAB-WGA-057r14-16

6.4 Schedule for the Harmonised Examination Implementation - IAB-WGA-099r7-16

6.5 Harmonised Examination Questions - Výkony

6.5.1 Questions Performance-IWE-Mod 1 - IAB-WGA-178r7-16

6.5.2 Questions Performance-IWE-Mod 2 - IAB-WGA-179r7-16

6.5.3 Questions Performance-IWE-Mod 3 - IAB-WGA-219r6-16

6.5.4 Questions Performance-IWE-Mod 4 - IAB-WGA-180r7-16

6.5.5 Questions Performance-IWS-Mod 1 - IAB-WGA-202r6-16

6.5.6 Questions Performance-IWS-Mod 3 - IAB-WGA-203r6-16

6.5.7 Questions Performance-IWS-Mod 4 - IAB-WGA-204r6-16

6.5.8 Questions Performance-IWP-Mod 1 - IAB-WGA-205r6-16

6.5.9 Questions Performance-IWP-Mod 3 - IAB-WGA-206r6-16

6.5.10 Questions Performance-IWP-Mod 4 - IAB-WGA-207r6-16

7. Spolupráce s CEN/TC 121 a ISO/TC 44/SC 10 a 11 (I Fernandes/H. Bodt)

8. Modulární Struktuea IAB pravidel (E. Assunção)

9. Různé

10. Datum a místo příštího zasedání: Šanghaj, 6/2017

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification Meeting of 11 January 2016 (Wednesday) 8.30 – 17.30 Institut de Soudure – Villepinte, France

1. Uvítání a omluvy

2. Schválení programu

3. Schválení zápisu z jednání z 12 července 2016 v Melbourne, Australia IAB-WGB-486-16 (předem cirkulovaný)

4. Plnění úkolů (sekretariát)

5. Přístupové podmínky a přechodové podmínky Nic k projednání. Diskuze k přístupovým podmínkám.

6. Authorisation Activities

6.1 Zprávy hlavních auditorů (T. Jessop) • Seznam autorizací – IAB-025; IAB-351 - Singapore ANB rozsah autorizace V Singapuru působí německé ANB. Singapurské ANB nemá kurzy ale pouze přechodové podmínky. Změna na preliminary autorizaci, bude se řešit v Šanghaji.

• Program auditů - IAB-026

Audity – Minařík příští období

 • Rusko s Henkem Bodtem
 • Rumunsko s Rute Feraz
 • Velká Británie s Italo Fernandezem
 • Polsko s Tim Jessopem
 • Belgie s Chistianem Ahrensem
 • Finsko s Italo Fernandezem
 • Dánsko s Christianem Ahrensem

 • Přehled procesu moderování auditorů
 • Všichni auditoři byli moderováni v průběhu auditů
 • Moderování hlavních auditorů
 • Přehled zpětných vazeb od ANB a ANB CC- IAB-WGB-358r5-17 CWS ANB poslalo zpětnou vazbu po všech auditech
 • ANB a ANBCC nové vzory pro autorizované činnosti CWS ANB vyplnila vše

6.2 ANB a ANBCC Zprávy z auditů

 • Bulgaria (I. Fernandes) ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-489-16
 • Sweden (C. Ahrens) ANB Surveillance Audit – IAB-WGB-490-16
 • Denmark (C. Ahrens)ANB Surveillance Audit - IAB-WGB-491-16

6.3 Lead Assessors’ Verbal Report

6.4 Applicant ANBs Status

6.5 ANBs ktivity dálkového studia

 • Určení auditora pro dálkové studium pro TWI pro IWS/EWS (S. Morra)
 • Turkey DL Audit Report IWE/IWT (J. Rosell)

6.6 Status auditorů (T. Jessop)

Informace z Assessor workshopu o interním pravidle, pro bezpečnost auditorů.

7. Pracovní skupiny

7.1 WG B#1 – Rules and OPs

7.1.1 Zpráva předsedy - IAB-WGB-492-16 (C. Ahrens) Zdraví a bezpečnost při auditech ATBs musí zajistit zdraví a bezpečnost pro studenty i učitele v průběhu výuky Schváleno

7.1.2 Návrhy změn pravidel a operačních postupů • OP-12 – Auditování a poplatky Poplatky za audity bude fakturovat sekretariát. • OP-12 Appendix 2 Check listy nové • Razítka IIW razítka – návrhy neschváleno Registr falešných diplomů - sekretariát • OP-15 – Kurzy dálkového studia

7.1.3 Šablony Business Plánu Dvě části. Použití jako „živých dokumentů“ Business plán pro existující ANB

7.1.4 Návrh příloh pro ANB a ATB certifikáty – změny neschváleny

7.1.5 Návrh šablon pro Diplomy (vložení trademark)

7.1.6 Plan další činnosti

7.2 WG B#5 – Přístupové podmínky a pomoc žadatelům o ANB (H. Bodt)

7.2.1 Zpráva předsedy

7.3 WG B#6 – Companies and Personnel Certification Systems (S. Morra)

7.3.1 Zpráva předsedy

7.3.2 Revize dokumentů IAB-339 and IAB-341

7.3.3 Plán další činnopsti

8. Informace o rozhodnutíIIW BoD o certifikaci svářečských inspektorů (J. Guild) – bude připraveno certifikační schéma

9. Informace o rozhodnutí IIW BoD o akreditaci ANBs a ANBCCs pro certifikační činnosti (J. Guild) – nespokojenost s průběhem akreditace v jednotlivých státech

10. Stížnosti - nebyly

11. Digitální Diplomy (H. Bodt)

12. Různé – představení IIW 2017 v Šanghaji Noví členové: Nové – Tunisko, Makedonie, Angola

13. Datum a místo příštího zasedání – Šanghaj 6/2017

Blesková zpráva.

Na základě připomínek členů IIW, týkajících se bezpečnostní situace v Turecku, pro zajištění maximální bezpečnosti a účasti na Výročním zasedání IIW v roce 2018, Board of Directors IIW, po dohodě s pořadateli z Turecka, toto zasedání přeloží do jiné země. Nové místo konání bude určeno v nejbližší době (duben 2017).

Svářečský vánoční perník

Děkujeme autorce a zároveň tvůrkyni za krásný dárek

Přílet do zasněžené Prahy – zatáčka na RWY 24.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.