English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 206
Datum: 28.2.2017
Autor: CWS ANB, Flégl
 • Svářeči ČEZ

  Proběhlo jednání se zástupci ČEZ o zřízení ATB pro IW/EW (International/European Welder) na JE Temelín. Cílem je výchova vysoce kvalifikovaných svářečů dle osnov EWF pro JE a u závěrečných zkoušek i přítomnost svářečského dozoru JE i AO pro jadernou energetiku. Podobně pro certifikaci svářečského dozoru.

  Centrum Technické normalizace při CWS ANB

  CWS ANB se rozhodla prohloubit spolupráci s UNMZ, CEN, ISO a mnohem aktivněji se zapojit do tvorby, připomínkování, informovanosti a zpracovávání technických norem v oblasti svařování.

  V lednu 2017 ustavila do funkce:

  • Manažera Technické normalizace – Ing. Václav Voves
  • Kontakt: Voves@cws-anb.cz
  • Na ÚNMZ je naším partnerem tajemník TNK 70 Svařování – Ing. Dagmar Vondrová Kontakt: vondrová@unmz.cz

  FOR WELD

  Ve dnech 9. až 12.5. proběhne v PVA Letňany veletrh FOR WELD. CWS ANB je odborným garantem veletrhu. Bude mít svůj stánek, kde se můžete informovat o mezinárodních/evropských kvalifikacích svářečského personálu, získat nabídky členů CWS ANB.

  Zápis ze zasedání komise kvality SC-QUAL – Management kvality a příbuzných procesů

  • Termín zasedání: 11.01. 2017
  • Místo: Institute de Soudure -Institut svařování, Villepinte France
  • Předsedajícím (chairmanem) komise je: Robert E. SHAW, Jr., PE President – Steel Structure Technology Center, Inc. V Howellu, stát Michigan, USA
  • Jeho zástupce – p.Mathias Lundin, Švédsko

  Činnost komise a její poslání jsou popsány v dokumentu IIW – SC-OUAL- 215r1-14. Hlavním úkolem je identifikovat, vytvořit, vyvíjet a rozšiřovat globálně nejlepší praxi na poli managementu kvality pro svařování a příbuzné procesy. SC-QUAL se zaměřuje na systémy management kvality a požadavky na personál a firmy, zahrnuté v procesech svařování. Vyvíjí také pravidla pro implementaci do norem pro svařování, např. ISO 38324 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“.

  V současné době členové SC-QUAL:

  • aktualizují dokument „Zlepšování kvality a účinnosti svařování s využitím norem řady ISO 3834 (SC-QUAL-145r4-10).
  • aktualizují soubor informací, které dávají přehled o systémech managementu
  • kvality v různých oborech a aplikacích (SC-QUAL-138r8-12),
  • připravují doporučení pro požadavky na auditory zahrnuté do certifikací společností,
  • připravují souhrnnou studii kritérií pro audity ve výrobních firmách,
  • připravují dokument o managementu rizik ve výrobních společnostech,
  • připravují novou ISO normu pro „Požadavky na kvalitu pro tvrdé pájení kovových materiálů“.

  V rámci zahájení jednání zúčastnili delegáti z USA 2x, Japan 2x, Rakousko, Německo, Estonsko, Itálie, Irán, Rusko, Česká republika, Nový Zéland. Další členové se připojili postupně po uvolnění z práce v ostatních komisích IIW.

  Obr. č.1 jednání komise SC Qual v Paříži

  Po zahájení jednání probíhal podle následujících bodů:

  1. Zahájení a představení jednotlivých delegátů navzájem, omluvy neúčasti. - Jednání zahájil předsedající komise, pan Bob Shaw. Někteří členové SC-QUAL pracují i v jiných komisích IIW, takže se do průběhu jednání zapojili postupně.
  2. Program Odsouhlasen bez připomínek.
  3. Schválení zápisu z posledního zasedání SC-QUAL, které se konalo 13. července 2016 v konferenčním centru v Melbourne. (SC-QUAL-239-16). Schváleno bez připomínek.
  4. 4. Prezentace
  5. 4a. Návrh dokumentu – kvalifikace inspektora svařování -prezentoval Luca Costa (Itálie), předsedající TMB z IIS PROGRESS srl. Práce na tvorbě dokumentů pro posuzování pozice Welding inspector a možnosti jeho certifikace. Práce byly dokončeny v roce 2016. Cílem bylo propojit tyto požadavky s ISO standardy.

   Dokumenty:

   • Pravidla a standardy IIW IAB 041
   • Certifikační schéma pro certifikace svářečského personálu
   • ISO 14731 – úkoly a odpovědnost SD – v současné době revidována.

   Termíny a definice:

   • koordinátor svařování – svářečský dozor
   • odpovědný svářečský dozor
   • inspektor svařování
   • inspektor

   Diskutovány byly možnosti dalšího využití – SC-Qual, IIW Best Practice, ISO/TR, ISO Standard?

   4b. Kvalifikace inspektora svařování a globálně používané systémy certifikací (SC-QUAL-242-17), prezentoval Robert Shaw (USA) Mají být dokumenty zaměřeny na provádění inspekcí nebo na pozici inspektora svařování?

   Další dokumenty dostupné na stránkách IIW:

   • ISO 17637:2016, čl. 5 kvalifikace personálu
   • IAB-0414r4-16/SV-00 – zde jsou popsány cesty k získání kvalifikace IWIP (IWI-C, IWI-S, IWI-B)
   • AWS B5.1:2003 - specifikace pro kvalifikaci inspektorů
   • CSA 1178.2-14 – certifikace inspektorů pro svařování
   • ISO 9712:2012 - NDT – certifikace a kvalifikace NDT per.

   V materiálu ASNT-CP-105 jsou požadavky na jednotlivé stupně kvalifikací pro NDT. Je to rozděleno podle výrobků i podle průmyslových oblastí.

   Americké požadavky:

   1. AWS QC1:2016 Specification for AWS Certification of Welding Inpectors
   2. AWS B5.1:2013 – Specification for the qualification of Welding Inspectors, an American National Standard

   Podle 1) jsou udělovány následující kvalifikace:

   • CAWI - Certified Associate Welding Inspector
   • CWI - Cetified Welding Inspector
   • SCWI – Senior Certified Welding Inspector

   Podle 2):

   • AWI – associate welding inspector
   • WI – welding inspector
   • SWI – senior welding inspector

   Canada:Certification of welding inspector W 178.2-14 (CSA Group)

   • Level 1 – 2 roky praxe
   • Level 2 – další 4 roky praxe
   • Level 3 – schopen posoudit správnost postupů pro WPQR, použité NDT i po praktické stránce

   Také rozděleno podle výrobkových oblastí a oblastí výroby. K tomu jsou přiřazené jednotlivé normy. K tomu příloha A, která se týká konstrukce.

   • CSWIP-WI-6-92 (13 vydání-července 2015) – kvalifikace se řeší samostudiem a pak zkouškou.
   • VWI – Visual Welding Inspector
   • WI – Welding Inspector
   • SWI – Senior Welding Inspector

   Japonsko

   • WES 8701:2016 – Standard for certification of nondestructive inspection
   • ICP – Inspection coordination personnel
   • SI – Senior Inspector
   • I - inspector

   Nový Zéland

   PRO-CER-07, 4. vydání, Břzen 2015 Dvě úrovně inspektorů.

   USA:

   • AWS B5.2:2001 – Specification for the qualification of weeldig inspector Specialist and Welding Inspector Assistent
   • WIS – Welding Inspector Specialist
   • WIA – Welding Inspector Assistent

   Všechny citované materiály by mohly být použity pro zpracování „doporučení komise SC-QUAL“ pro tvorbu materiálu, který prezentoval Luca Costa. Neměla by se zaměňovat nebo slučovat pozice svářečského inženýra a inspektora. Rozhodující bude vždy, jaké odpovědnosti a úkoly má definované jednotlivý pracovník. Z jednotlivých předpisů by měl být zpracován obecný předpis pro výcvik a ověřování znalostí inspektorů. Znalosti a praktické zkušenosti pro jednotlivé výrobky a průmyslové obory je už nadstavba. Základem by měly být definice jednotlivých úrovní inspekcí a jejich obsah.

   Otevřené otázky:

   • bude se SC-Qual věnovat tvorbě tohoto materiálu?
   • měla by se tím zabývat nějaká další komise IIW?
   • jaký typ dokumentu by měl být vydán?
   • měl by být tento dokument zaměřen na inspekce svařování nebo inspektory svařování?

   Návrh: protože inspekční činnost provádějí v řadě případů koordinátoři svařování nebo bývalí RWC (Responsible Welding Coordinator), bylo by vhodné doplnit ISO 14731 při další revizi o problematiku a metodiku inspekcí.

   4c. Zpráva o vývoji normy ISO 17607 – Ocelové konstrukce – Provádění (Verze z 23.12. 2016)

   Popsáno ve zprávě SC-QUAL-228r2-16. Prezentoval Robert Shaw z USA. Návrh byl předán jednotlivým vedoucím pracovních skupin k posouzení (dle popisovaných činností - svařování, mechanické spoje, montáž, povrchové úpravy atd.). V současné době se zpracovávají připomínky. V nové normě ISO 17607 se o názvu kategorií, prováděcích tříd atd. ještě diskutuje. Další koordinační jednání komise se očekává na 13.-15. června 2017 v Torontu. Aktualizovaná zpráva je dostupná v chráněné zóně IIW.

   4d. Zpráva - Výroba a provádění ocelových konstrukcí Prezentoval Michal Karpenko z Nového Zélandu.

   Na NZ byl vydán společný standard pro ocelové konstrukce – společná norma s Austrálií – podobná struktura jako EN 1090, také čtyři „konstrukční kategorie“ (název Execution class se nelíbil). K této normě byl vytvořen také certifikační systém. Pro svařované konstrukce navázán také na ISO 3834. Tato norma není závazná, ale souvisí s tzv. „Building code – stavební kód“, který musí stavení firmy plnit povinně. Plnění těchto povinností mají na starosti tzv. „City councels – městské magistráty“.

   4e. Pokračující práce na aktualizaci požadavků na provádění NDT na Novém Zélandu (popisuje zpráva SC-QUAL-234-16). Prezentoval opět Michal Karpenko, který materiál zpracoval společně Thorem Brodersenem

   V této oblasti nedošlo k žádným změnám ohledně skutečností, které byly prezentovány již při zasedání SC-Qual v Melbourne.

  6. 5. Pracovní položky
  7. 5a. SC-QUAL-238-16/XVII-0041-16 Požadavky na kvalitu pro tvrdé pájení kovových materiálů

   Pracovní skupina pro tento projekt byla ustavena již v Melbourne, ve složení Robert Shaw (USA) předsedající, Mathias Lundin (Švédsko), Hans-Georg-Gross (Německo/Estonsko), Paolo Picollo (Itálie)

   Návrh předložený komisi WG-STAND (komise standardizace) v Melbourne 2016. Nový ISO Standard – Cesta II (spojit s komisí C-XVII) – „Požadavky na kvalitu u pájení natvrdo kovových materiálů“. Účel – tento projekt má vytvořit průřezovou normu především pro pájení s propojením na ISO 9001 pro řízení aktivit souvisejících s pájením. Pokračování v návrhu této normy bylo předáno koordinační komisi ISO TC 44 SC 10. Poslední zasedání proběhlo v listopadu 2016 v Torontu. Zatím nebylo moc pokročeno, jeden z vedoucích projektu – Carl Gustav Lindewald odešel do důchodu a přestal se této normě věnovat.

   5b. Navrhovaný dokument – Pravidla pro řízení rizik v průmyslové výrobě Řešiteli jsou: Carl.Gustav Lindewald (Finsko), Ed Whalen (Kanada) a Joao Lopes Henriques (Angola)

   Dosud vytvořené dokumenty jsou:

   • SC-QUAL-22-04 – „ISO 3834 – Redukce rizik selhání svařovaných dílů, autor David Shackelton (UK),
   • SC-QUAL-229-16 „Návrh pro řídící dokument pro rizika ve svařování“ – návrh byl připraven opět Davidem Shackletonem, červen 2015.

   5c. Ukazatel (srovnání) požadavků na systémy managementu kvality používaných globálně při aplikacích obloukového svařování (SC-QUAL-217r1-15).

   Řešiteli projektu jsou – Sean Blake (Jihoafrická republika), Houman Hatamian (Austrálie), Ed Whalen (Kanada), Mathias Lundin (Švédsko), Masaharu Sato (Japonsko)

   5d. Zlepšování kvality a účinnosti svařování při používání standardů ISO 3834 – Pravidla pro implementaci ve firmách (SC-QUAL-218-15) (První návrh, aktualizace v dokumentu SC-QUAL-145r4-10).

   Řešiteli projektu jsou – Carl-Gustav Lindewald (Finsko), Sean Blake (Jihoafrická republika), Hans-Gerog Gross (Estonsko), Nwaomy Olujie (Nigérie), Houman Hatamian (Austrálie).

   5e. Porovnávací studie kritérií pro provádění auditů podle různých norem (AISC, IAS, CISC, ISO 3834, NZS 3834 PLUS, CE/EN 1090-2 a další).

   Řešiteli projektu jsou – Sean Blake (Jihoafrická republika), Houman Hatamian (Austrálie), Ed Whalen (Kanada), Bob Shaw (USA), Chris Eady (UK).

   5f. Navrhovaný dokument pro požadavky auditorů pro certifikace firem

   Řešiteli projektu jsou – Houman Hatamian (Austrálie), Ed Whalen (Kanada), Chris Eady (UK), Klaus Middeldorf (Německo), Mathias Lundin (Švédsko), Levente Bakos (Maďarsko), Herman Potgieter (Jihoafrická republika).

   Z důvodu nepřítomnosti řešitelů bodů 5b až 5f bude prezentováno až na dalším zasedání SC-Qual v Shanghaii.

  8. Nové Projekty
  9. 6a. Navrhovaný dokument o inspektorovi svařování

   6b. …………….. žádný další nový úkol

  10. Podmínky zadání
  11. 7a. Podmínky zadávání nových úkolů komisí IIW

   Podrobná popis zpracován v dokumentu SC-QUAL-215r1-14. Na stránkách 15-17, s definicí, jaké zásady platí pro tvorbu nové normy ISO. S tím souvisí i nová norma ISO pro Pájení natvrdo pro kovové materiály.

  12. Operativní plán pro SC-QUAL (SC-QUAL-241-17)
  13. 8a. Je nutná aktualizace a revize tohoto plánu, která je k dispozici na stránkách IIW, v sekci SC-QUAL.

  14. 9. Stav dokumentů SC-QUAL doporučených k publikování
  15. 9a. Inspekční a NDT protokoly podle národních i mezinárodních norem pro ocelové konstrukce (SC-QUAL-192r2-13).

   9b. Porovnání kritérií podle ISO 5817 s národními standardy pro ocelové konstrukce – vady povrchu a geometrie (IIW SC-QUAL-167rš-11, XV-1384r1-11, XIII-2392r1-11).

  16. Různé
  17. ISO TC167/WG3,ISO/DIS 17607 Ocelové konstrukce -Provádění – příští zasedání této pracovní komise -Toronto, Kanada, Srpen nebo září 32017.

  18. Datum a místo konání příštího jednání komise SC-QUAL Na 70. výročním zasedání IIW, dne 28. června 2017 v Mezinárodním konferenčním centru - Shanghai. Diskutuje se ještě o možnosti přesunout termín pravidelného jednání v Paříži na pondělí a jednat společně s komisí XIV.
  19. Schválení rezolucí, doporučení a administrativních položek Žádné rezoluce a doporučení nebyly přijaty. Jednání SC-QUAL bylo ukončeno dne 11.01. 2017 v 17.00 hodin.

  Zapsal: Pavel Flégl, delegát CWS ANB za ČR v komisi SC Qual.

  Komise VI Terminologie

  Zápis z jednání 9-11 ledna 2017

  1. Zahájení a představení
  2. Předsedající Dr. H. Glenn Ziegenfuss zahájil jednání v 9:00 hodin v pondělí, 9 ledna 2017 a přivítal všechny přítomné v institute svařování - Institute de Soudure ve Villepinte, Francie. Vzájemné představování nebylo nutné, protože všichni se znali již z minulých zasedání. Přítomny byly následující osoby:

   • Dr. Takeshi Araya Japonsko Expert 9-11 ledna 2017
   • Dr. Nadège Brun Francie Observer 9 ledna 2017
   • Mr. Jérôme Dietsch Francie Delegate 9-11 ledna 2017
   • Mr. Janos Dobransky Maďarsko Delegate 9-11 ledna 2017
   • Mr. Pavel Flegl Česká republika Delegate 9-10 ledna 2017
   • Dr. Veli Kujanpaa Finsko Expert 11 ledna 2017
   • Mr. Ernest Levert USA Expert 10-11 ledna 1917
   • Mr. Carl-Gustaf Lindewald Finsko Delegate 9-11 ledna 2017
   • Mr. Mathias Lundin Švédsko Delegate 11 ledna 2017
   • Dr. Kinichi Matsuyama Japonsko Delegate 9-10 ledna 2017
   • Mr. Dietmar Rippegather Německo Delegate 9-11 ledna 2017
   • Mr. David Warhurst Spojené království GB Expert 9-10 ledna 2017
   • Dr. H. Glenn Ziegenfuss USA Delegate 9-11 ledna 2017

  3. Subkomise VI-A – IIW Slovníky (viz oddělená agenda) – Sheila Thomas (Chairman)
  4. Dr. Ziegenfuss vysvětlil, že pí. Thomas nebyla schopna se zúčastnit tohoto zasedání z d§vodu nedostatečné finanční podpory na pokrytí cestovních nákladů bývalého zaměstnavatele. Sdělila, že všehny dokumenty poslala a bude náš meeting a bude pokračovat v podpoře našich aktivit, jak jen to bude možné. Pan Jérôme Dietsch souhlasil, že převezme roli chairmana pro tento meeting. Program jednání byl vydán jako document VI-WG1-228-2016

  5. Omluvy neúčasti Omluvy obdržela komise od pí. Anne Rorke (Austrálie), od pana Petru Tenchei (Rumunsko) a od pí. Sheily Thomas (United Kingdom).
  6. Zvolení návrhové komise Dr. Ziegenfuss souhlasil s napsáním zápisu s asistencí pánů Jerome Dietsche a pana Dietmara Rippegathera.
  7. Schválení programu (VI-1185-2016) Program jednání byl schválen tak, jak byl rozeslán.
  8. Revize členů komise VI (VI-1186-2016) Dr. Ziegenfuss vysvětlit, že obdržel několik malých změn v seznamu členů komise, změny byly zapracovány v VI-1186-2016.
  9. Schválení zápisu z minulého zasedání v Melbourne- červenec 2016 (VI 1183-2016) Zápis byl schválen tak, jak byl zapsán a rozeslán pí. Sheilou Thomas.
  10. Vzniklé záležitosti a úkoly z posledního zasedání v Melbourne , Austrálie, v průběhu 11 13 července 2016 (VI-1183-2016)
  11. Následující položky evidovány a stručně projednány Pan Dietsch

   • 10 Rozvíjet naše stanoviska k požadavkům Není ještě dokončeno
   • 11 Pomoc při tvorbě seznamu nových úkolů Dokončeno
   • 19.1.6 ISO 15011-4 tby měla být prověřena pro používání, včetně tvorby nových definic, pokud js pojem stale používán. Dokončeno
   • 20.21 Prověřit, co je v normě ISO 6947 z hlediska terminologie, co by se týkalo současné práce komise VI. Není ještě dokončeno.

   Dr. Ziegenfuss

   • 13 Pokud bude nutné, aktualizovat business plan v únoru 2017 Aktualizovaný business plan je uveden v dokumentu VI-1188-2016. Viz program bod 13.
   • 16 Vydat revidovaný document, kde budou odstraněny odkatzy na další dokumenty, aby byl material vhodný pro přímé použití hlavnícho dokumentu pro budoucí revize. VI-1169-2016 byl nahrazen dokumentem VI-1193-2016. Viz program bod 17.
   • 17 Vydat revidovaný dokument, kde budou odstraněny odkazy na další dokumenty, aby byl material vhodný pro přímé použití hlavnícho dokumentu pro budoucí revize VI-1170-2016 byl nahrazen dokumentem VI-1194-2016. Viz program bod 18.
   • 18 Vydat revidovaný dokument, kde budou odstraněny odkazy na další dokumenty, aby byl material vhodný pro přímé použití hlavnícho dokumentu pro budoucí revize VI-1171-2016 byl nahrazen dokumentem VI-1197-2016. Viz program bod 21.
   • 20.7 Pojem v dokumentu VI-1169-2016, 'both-side single-side welding' by měl být nahrazen 'both-side single-run welding'. Obosutranné svařování na jednu vrstvu. Bylo aktualizováno v dokumentu VI-1193-2016 “. Viz. Program, bod 17.
   • 20.21 Prověřit ISO 6947 pro možné zařazení pojmů, jako je např. Sklon a rotace. ISO 6947:2011 má pouze 5 termínů pro definice: 2.1 poloha svařování; 2.2 hlavní polohy svařování; 2.3 sklon 2.4 rotace; a 2.5 šikmý úhel. Může to být vodné pro ISO/TR 25901-1 – Základní pojmy. Viz. program bod 17.
   • 22.3 Vyber z dokumentu VI-1158-2015 a identifikuj, které pojmy chybí v současném pracovním listu, která souvisí s VI-1159-2015. VI-1199-2016 byl aktualizován na dokument VI-1176-2016. VI 1200-2016 byl aktualizován na document VI-1175-2016. Tento document nebyl aktualizován ztak, aby zahrnoval všechny základní pojmy. BUde provedeno v ráci následujícího zasedání.
   • 25 Předat dokument panu Beckovi, do komise ISO TC 44 SC 6 VI-1201-2016 byl popslán do sekretariátu ISO TC 44 SC 6.
   • 26 Kontaktovat pana Axela Mayera s požadavkem, aby komise VI byla zahrnuta v části 1 prací ohledně terminologie. Komise VI bude ve vhodném čase informována o možnosti tohoto zahrnutí.
   • 26 Kontaktovat pana Dos Santose s požadavkem, aby komise VI byla zahrnuta do části 1 prací ohledně terminologie, s dodáním plánu, jednacího řádu, formátu atd. Komise VI bude ve vhodném čase informována o možnosti tohoto zahrnutí.
   • 26 Doplnit seznam norem o ISO/DIS 18785-1 do norem terminologie komise VI o dokument VI-1166-2016. ISO/DIS 18785-1 byla doplněna o VI1187-2016.
  12. Zpráva o rozhodnutí o dokumentech komise VI Decision – rozhodnutí C-VI-701-15 a rozhodnutí C VI 707-16 – Cecile Mayer
  13. Dr. Ziegenfuss informoval o odpovědi, že v současné době není v sekretariátu IIW dostatek finančních prostředků skenovat a posílat chybějící dokumenty z komise VI

  14. IT Management termínů a definic IIW (VI-1127-2015) – Sheila Thomas and Jerome Dietsch
  15. Tato položka byla přesunuta až do doby, kdy webové stránky IIW budou schopny vyhledávat jednotlivé položky z databáze komise VI v databázi pojmů a definic.
  16. Dokumenty terminologie pro svařování a příbuzné (VI-1187-2016) Dr. Ziegenfuss informoval, že doplnil ISO/DIS 18785-1 na dokument s provedením několika málo změn plynoucích z aktualizací dalších dokumentů.
  17. Zpráva ze subkomise VI-A – Sheila Thomas (Chairman) Pan Dietsch předal zprávu ze subkomise VI-A. Nebyl zde uložen žádný úkol, který by se týkal komise VI.
  18. Komise VI Business plán (VI-1188-2016)
  19. Dr. Ziegenfuss prezentoval jím navrženou revizi pro business plán komise VI, vykazující aktualizované úkoly s použitím sledování změn. Úkol: Dr. Ziegenfuss “vyčistí” business plán dokument a poskytne ho technickému výboru IIW (IIW Technical Management Board) pro jejich informaci.

  20. EWF svářečské aplikace pro chytré mobily
  21. Dr. Ziegenfuss informoval, že byla poskytnuty následující části normy ISO/TR 25901-1, Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 1: Základní pojmy; ISO/TR 25901-3, Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 3: Procesy svařování; a ISO/TR 25901-4, Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 4: Obloukové svařování, paní Dr. Luise Coutinho pro její využití při aktualizacícha korekturách těchto pojmů a definic v EWF aplikacích pro svařování pro chytré telefony.

  22. Termíny pro kvalifikace a certifikace (VI-1189-2016, VI-1190-2016 a VI 1191 2016)
  23. Dr. Ziegenfuss předložil tento pojem k další diskusi. Dokument VI-1189-2016 byl prezentovám panem Italem Fernandezem v PowerPoint prezentaci v rámci výročního zasedání v Melbourne, kdy se jednalo o informaci z IIW International Authorisation Board (IAB – mezinárodní autorizační výbor) o jejich programu pro kvalifikace a certifikace. IAB požádal komisi VI předložit správné definice pro slova “kvalifikace” a “certifikace”. Dr. Ziegenfuss take předložil informaci ISO On-line Browsing Platform (OBP – On-line prohlížecí platforma) který udává definice pro certifikace a kvalifikace nalezené v ISO normách. Tato informace je obsažena v dokumentu VI-1190-2016, případně v VI-1191-2016. Současně předložil úvodní návrh pro definice obou pojmů. Po diskusi a revizi souhlasila komise VI s následujícími definicemi:

   • Kvalifikace proces posouzení vstupních požadavků, základních, specifických, a praktické znalosti a dovednosti jednotlivce, s následnou zkouškou k ověření každé z těchto položek. Poznámka 1 k záznamu: Diplom s neomezenou dobou platnosti je obvykle vydáván úspěšnému kandidátovi. Certifikace procedura používaná pro potvrzení, že požadavky pro získání kvalifikace byly splněny Poznámka1 pro záznam: Certifikát je úspěšnému kandidátovi vydáván obvykle s omezenou časovou platností. Úkol: Dr. Ziegenfuss předloží definice pro kvalifikaci a certifikaci IIW IAB jako odpověď na jejich požadavek.

  24. ISO TC 44 SC 7 Zpráva z meetingu (VI-1192-2016) – Jerome Dietsch Mr. Dietsch posoudil a komisi VI předložil zprávu ze zasedání komise ISO TC 44 SC která se konala 15-16 listopadu 2016 v prostorách Canadian Welding Bureau ve městě Milton, Kanada. Obzvláště se zmínil o položkách s důrazným vlivem práce komise VI. Nejvíce důležitou položkou byla rezoluce 2016/5, která podnítila novou pracovní položku v práci komise VI v ISO/TR 25901-7 pro laserové svařování s panem Mathiasem Lundinen, jako vedoucím projektu. Rezoluce 2016/6, která nastolila předchozí pracovní úkol pro ISO 25901-8 pro elektronové svařování s Dr. Ziegenfussem jako vedoucím projektu. Rezoluce 2016/7, kterou požadovala ISO TC 44 zřídit novou část ISO/TR 25901 pro tepelné dělení a rezoluce 2016/8, kterou požadovala ISO TC 44 zřídit novou část ISO/TR 25901 pro svařování plastů. Všechny tyto akce byly schváleny technickou komisí ISO TC 44 v rámci jejich meetingu 17-18 listopadu 2016, tedy v Canadian Welding Bureau.
  25. ISO/TR 25901 Část 1: Základní pojmy (VI-1193-2016) – Carl Gustaf Lindewald (vedoucí projektu) Jedinou položkou, která byla diskutována u tohoto bodu, byla změna vedoucího projektu. Po mnohaletém působení v IIW a specielně v komisi VI odchází pan Gustav Lindewald do důchodu. S převzetím jeho funkce pro tento úkol souhlasil pan Jerome Dietsch.
  26. ISO/TR 25901 Část 3: Proces svařování kovů (Revize normy ISO 857-1) (VI 1194 2016) – Carl Gustaf Lindewald (Vedoucí projektu) Jedinou položkou, která byla diskutována u tohoto bodu, byla změna vedoucího projektu Po mnohaletém působení v IIW a specielně v komisi VI odchází pan Gustav Lindewald do důchodu. S převzetím jeho funkce pro tento úkol souhlasil pan Jerome Dietsch.
  27. ISO/TR 25901 Část 2: Zdraví a bezpečnost (VI-1172-2016, VI-1195-2016, a VI 1196-2016) – Jerome Dietsch (Vedoucí projektu) Tato položka byla určena pro jednání v průběhu odpoledne 9 ledna 2017 a po celý den v úterý, 10 ledna 2017. Diskusi řídil pan Jerome Dietsch. Hlavním používaným dokumentem byl VI-1196-2016. Všechny dokumenty byly vyřešeny a informace o tom byla postoupena komisi VIII k přezkoumání s následující přípravou finálního dokumentu pro předání subkomisi ISO TC 44 SC 7 pro návrh technické zprávy (DRR -Draft Technical Report) k hlasování. Ukol: Pan Rippegather zajistí pojmy a definice pro výrobní procesy a procesy spojování podle norem řady DIN 8580 a zajistí anglickou verzi normy, pokud existuje. Úkol: Pan Rippegather projedná následující pojmy s vedoucím odpovídající komise v Německu: weld-through adhesive, weld-through oil, and bias (posoudí, zda je nutná poznámka; jedná se o pomocné prostředky při bodovém svařování hliníku). Úkol: Pan Rippegather prověří význam pojmu helma v normách EN 397, EN 14052, a EN 13087-1. Úkol: Pan Rippegather prověří význam pojmu filtrační (ochranné) brýle (3 skla – průhledné/tmavé/průhledné) stejně jako pojem po samostmívací filtr ve svářečské kukle. Úkol: Pan Carl-Gustaf Lindewald přeloží pojmy pro části ochranného oblečení svářečů z finštiny do angličtiny (VI-926-2009). Úkol: Dr. Ziegenfuss přidá do ISO 4007:2012, Osobní a ochranné pomůcky – Ochrana očí a tváře– Slovník, bude aktualizováno na verzi VI-1187-2016. Úkol: Pan Dietsch připraví aktualizovanou verzi VI-1196-2016 a předá ji vedoucímu komise VII pro její přezkoumání.
  28. Plán pro revizi ISO/TR 25901 Části (VI-1115-2014, VI-1116-2014, and VI 1156-2015) Z důvodu nedostatku času byly tyto položky přesunuty na přpíští jednání komise.
  29. ISO/TR 25901 Část 4: Obloukové svařování (VI-1197-2016) – Carl Gustaf Lindewald vedoucí projektu) Jedinou položkou diskutovanou pod tímto bodem byla změna vedoucího projektu. T Po mnohaletém působení v IIW a specielně v komisi VI odchází pan Gustav Lindewald do důchodu. S převzetím jeho funkce pro tento úkol souhlasil pan Jerome Dietsch.
  30. Obloukové svařování a definice (VI-1098-2014, VI-1118-2014, VI-1119-2014, VI-1135-2015, and VI-1198-2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  31. Laserové svařování Pojmy a definice (VI-1158-2015, VI 1159 2015, VI 1199 2016, a VI-1200-2016) – Mathias Lundin (Vedoucí projektu) Tato položka byla určena k projednání na středu odpoledne, 11. ledna 2017, kdy současně v jiné místnosti probíhalo zasedání komise SC QUAL. Diskusi řídil pan Mathias Lundin. Diskuse se zúčastnili 3 experti na svařování laserem a diskusi významně podpořili. Jako hlavní document byl použit VI-1200-2016 spolu s dokumentem VI-1199-2016 obsahujícím řídící návrhy pana Thomase. Z důvodu komlexnosti pojmů a definic byly projednány pouze pojmy v abecedním pořádku pod písmeny A a B. Ukol: Pan Lundin zorganizuje společný meeting s experty pro laserové svařování z komise IV aby se zúčastnili jednání naší komise ve středu, 28. června 2017 odpolende. Úkol: Dr. Ziegenfuss přeřadí uspořádání položek do systematického přehledu podle oblastí nazvaných v VI-1199-2016 do nového dokumentu.
  32. Tepelné dělení Pojmy a definice (VI 1161 2015, a VI 1177 2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  33. Svařování plastů Pojmy a definice (VI-939-2009, VI-1096-2014, a VI-1178-2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  34. Odporové svařování Pojmy a definice (VI-1201-2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  35. Frikční třecí svařování a Přivařování svorníků Pojmy a definice (VI-1180-2016 and VI 1181 2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  36. Svařování elektronovým paprskem Pojmy a definice (VI-1202-2016) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  37. Obrázky pro komisi VI ve slovnících (VI-867-2007, VI-873-2008, VI-926-2009, and VI-953-2010) – Dietmar Rippegather (vedoucí projektu) Z důvodu nedostatku času byla tato položka přesunuty na příští jednání komise.
  38. IIW ocenění Žádné dodatečné informace v tomto bodě.
  39. Různé Žádné další body z jednání nevyplynuly.
  40. Příští zasedání – Odpoledne 26-28 června 2017 v Šanghaji, Čína Očekává se , že ude konáno dodatečné zasedání s experty na laserové svařování z komise IV dopoledne ve středu, 28 června 2017.
  41. Závěr zasedání Dr. Ziegenfuss poděkoval expertům z oblasti laserového svařování za jejich účast na zasedání komise VI, jakož I všem členům komise VI -Terminologie, za účast a aktivní práci. Zasedání bylo ukončeno dne 11. ledna 2017 v 17:00 hodin.

  Zapsal: Pavel Flégl, delegát CWS ANB za ČR v komisi VI


   Související

  Související témata
  Informační servis


  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.