English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 207
Datum: 28.3.2017
Autor: CWS ANB

Jednání pracovní skupiny IAB

Dne 27.3.2017 proběhlo jednání WG IAB „Distance learning“ na GSI SLV Duisburg. Předmětem jednání byla revize pravidla IAB 195 a OP 15. Zúčastnili se zástupci Německa, Španělska, Rumunska, ČR, Švýcarska a Francie. Pravidlo pro dálkové studium doznalo výrazné změny a bude předloženo Group B IAB k diskuzi a k schválení na Výročním zasedání IIW v Šanghaji. Pravidlo bere v úvahu moderní metody komunikace a výrazně snižuje počet hodin na učebně. OP 15 je operační postup pro auditování dálkového studia.

Audit v Liberci

Dne 7.3.2017 proběhl audit CWS ANB na ATB (DOM ZO13) v Liberci na kurz IWE a IWT. Byla provedena kontrola přístupových podmínek, vedení dokumentace o kurzu, náslech přednášky (doc. H. Neumann), sociální podmínky apod. Audit proběhl úspěšně.

Zrušení Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA

Oznámení

ÚNMZ a ČIA oznamují, že k 28. 2. 2017 byla zrušena Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA při posuzování žadatelů o udělení autorizace nebo oprávnění podle zákona č. 22/1997 Sb. a platných právních předpisů (PDF 148 kB). V současné době se připravuje aktualizace a konkretizace dohody mezi ÚNMZ a ČIA.

Zkoušky svářečů plastů CWS ANB

CWS ANB byla jako první v rámci EWF autorizována pro certifikaci evropských svářečů plastů (doc. 581 a EN 13067). Nyní je tato certifikace rozšířena v mnoha evropských zemích. V roce 2006 získala akreditaci ČIA na funkci „Svářeč termoplastů“ (EN 13067) a Svářeč plynovodů z plastů (TPG 927 04), kdy byla též uznána odvětvím plynárenství. CWS ANB má tak k dispozici možnosti, jak vyhovět zákazníkům v širokém rozsahu kvalifikací a certifikaci.

1. Certifikát CEPW (Certified European Plastic Welder) podle dokumentu EWF doc. 581 (anglicky – zelený s hvězdičkami EU ) CWS ANB má autorizaci od EWF

Výuka: pouze ve schválených ATB, žádost o kurz, schválení kurzu od ANB

2. Certifikát svářeče termoplastů EN 13067 (s odkazem na akreditaci ČIA – český) CWS ANB má akreditaci od ČIA – odkaz na akreditaci Výuka: pouze doporučení v ATB, registrace sv. školy ZO

3. Osvědčení (Certifikát) podle TPG 927 04 (Svářeč plynovodů z plastů) Vydává se podle pravidla TPG, odkaz na akreditaci ČIA - CWS ANB má TPG v rozsahu akreditace Výuka: registrovaná sv. škola

TPG 702 01

Od 1.1.2017 platí v plynárenské oblasti nové pravidlo vydané a schválené Českým plynárenským svazem pod označením : TPG 702 01 PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU (schváleno dne 4.10.2016) V rámci změn, které mají návaznost na svařovací procesy, se jedná o následující:

ROZSAH PLATNOSTI TPG 702 01 „čl. 1.1

Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanoví podmínky pro projektování, zemní práce, montáž, provoz, údržbu, opravy a zkoušení plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu pro rozvod zemního plynu a biometanu, viz TPG 983 02, (dále jen „plyn“) s provozním tlakem – přetlakem (dále jen „tlakem“) do 0,4 MPa včetně, uložených v zemi, jejichž výstavba je prováděna výkopovými i bezvýkopovými technologiemi. Ustanovení pravidel lze použít při respektování specifických požadavků i pro stavbu průmyslových plynovodů a vnějších domovních plynovodů uložených v zemi (viz ČSN EN 15001-1, TPG 704 01).

Definice certifikačního orgánu: „čl. 2.1.4

Certifikační orgán – orgán, který je akreditován národní akreditační autoritou (v ČR Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)) v souladu s příslušnou technickou normou, např. ČSN EN ISO/IEC 17065 nebo ČSN EN ISO/IEC 17024.“

Pozn. CWS ANB je akreditována ČIA podle obou norem

„Čl. 2.1.32 Svářeč plynovodů z plastů – osoba s kvalifikací podle TPG 927 04 nebo ČSN EN 13067, provádějící svařování a obsluhu svařovacího zařízení.“

Pozn.:

1. TPG 927 04 je platné od 1.1.2001, schváleno 7.9.2000 (i přes snahy toto pravidlo aktualizovat – v letech 2010 – 2012 – nebyla provedena žádná změna – viz „gasinfo“ platná pravidla TPG)

2. Z uvedeného vyplývá, že od 1.1. není třeba vydávat „třetí dokument“ pro plynárny při zkoušce svářeče dle ČSN EN 13067.

3. Dále upřesňuje čl. 3.5 tohoto TPG: „čl. 3.5 Svářečské práce na plynovodech a přípojkách mohou vykonávat osoby s certifikátem vydaným v rozsahu akreditace certifikačního orgánu s kvalifikací:

  • podle TPG 927 04, nebo
  • podle ČSN EN 13067 pro materiálovou skupinu 3 PE.

Současně musí tyto osoby splňovat podmínky odborné způsobilosti3).“

4) vyhláška č. 21/1979 Sb., zákon č. 174/1968 Sb. (Oprávnění TIČR – což je záležitostí zaměstnavatele)

Pravidlo TPG 702 01 definuje i svářečský dozor v oblasti svařování plastů (a vnáší jasno do této problematiky):

„čl. 2.1.33 Svářečský dozor – dozor výrobních svářečských operací a činností se svařováním souvisejících.“

Definici dále upřesňuje:

„čl. 3.6 Výkon svářečského dozoru mohou provádět osoby s kvalifikací:

  • podle TPG 927 06, nebo
  • podle ČSN EN ISO 14731, tzn. Mezinárodní/evropský svářečský inženýr (IWE/EWE) nebo mezinárodní/evropský svářečský technolog (IWT/EWT) nebo
  • technolog svařování plastů vydanou CWS ANB, nebo
  • i jinou kvalifikací uznávanou provozovatelem.

Kvalifikace musí být doložena certifikátem nebo mezinárodně uznávanou kvalifikací.“

Základní zkoušky svářečů plastů podle ČSN 05 0705

Základní zkoušky svářečů plastů provádí ZO CWS ANB podobně jako u svářečů kovů pokud má tuto činnost v rozsahu certifikátu ZO. Na tuto činnost musí mít kvalifikovaného pracovníka

.

Norma ČSN 050705 v článku 6.1 požaduje "Při provádění školení a zkoušek podle této normy platí zásada, že školící organizace neprovádí zkoušení. „Výjimku lze připustit pouze při zaškolení, kdy tuto činnost provádí EWE případně EWT svářečské školy nebo svářečský dozor firmy s kvalifikací podle ČSN EN ISO 14731 pověřený autorizovanou zkušební organizací.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.