English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 96
Datum: 30.11.2006

Mimořádná Valná hromada CWS ANB

Dne 23.11.2006 se sešla mimořádná Valná hromada CWS ANB. Vyla svolána pro řešení situace v souvislosti se situací v ČSvSp. Valná hromada byla přerušena a bude pokračovat v prosinci.

Nová norma pro svářečský dozor

Dne 29.9.2006 byla schválena v CEN norma EN ISO 17321, která nahrazuje EN 719 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Do soustavy ČSN bude zavedena podle plánu nejpozději v březnu 2007.

HAMSTER Projekt s naší účastí

Ve dnech 2. a 3.12.2006 proběhlo úvodní zasedání projektu LEONARDO s názvem: New Harmonized Models for Skills Transfer to SME, Identifying a European Plastic Welding Repository (HAMSTER) v Akeru v Norsku.Na jednání byli přítomni kromě zúčastněných partnerů i zástupci národního office Leonardo z Norska a náměstek ministra školství.

V projektu kromě pilotního Norska se účastní dále EWF, Itálie, Řecko, ČR (CWS ANB, UNO) a Maďarsko.

.

Projekt má 8 pracovních balíčků, CWS ANB je vedoucím WP 6 „Training courses for the SME mechanical industry” a je účastno při řešení dalších 5. dílčích úkolů. Prezentovali se jednotliví partneři projektu Byl podrobně diskutován a naplánován obsah práce na jednotlivých úkolech pro řešení.

Podpora „Poháru Linde“

CWS ANB podpoří i v příštím roce již tradiční 11. ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol ve svařování „Zlatý pohár Linde“. Soutěž se koná v Střední škole strojírenské a dopravní, ve Frýdku-Místku ve dnech 17.4. až 18.4.2007.

Čestné členství

VH CWS ANB na svém zasedání schválila „Statut čestného člena CWS ANB“. CWS ANB může jmenovat významné odborníky a osobnosti z oboru svařování nebo příbuzných oborů, kteří spolupracují s CWS ANB „Čestným členem CWS ANB“.

Přetiskujeme z www stránek GAS, s.r.o. !!!!

Informace o kvalifikaci svářečů plynovodů z plastů v odvětví plynárenství ČR

Při svařování plynovodů z plastů je nezbytně nutné, aby tuto činnost prováděli pouze svářeči s platným osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost, které bylo vydáno certifikačním orgánem na základě úspěšného vykonání zkoušky podle TPG 927 04. V systému certifikace a registrace organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních jsou akceptovány doklady o odborné způsobilosti svářečů plynovodů z plastů vydané v souladu s TPG 927 04 od certifikačních orgánů těchto společností:

  • České společnosti pro svařování produktů,
  • České svářečské společnosti ANB (od 1. 2. 2006),
  • Společnosti GAS s.r.o. (od 1. 10. 2006).

Rozšíření importu norem

Na našem portále www.cws-anb.cz rozšiřujeme možnosti importu norem tzn. že si budete moci najít normy z dalších souvisejících tříd, např. tlakové láhve, tlakové nádoby, kotle, potrubí, tlaková výstroj. Vysoká návštěvnost portálu svědčí o tom, že slouží svému účelu, aktuálně informovat a pomáhat Vám v práci v oboru svařování.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podílejí na překladu harmonizovaných testových otázek pro IWE a IWT. Jedná se zejména o Prof.Ing.Václava Pilouse, DrSc., Prof Ing.Jaroslava Koukala, CSc., Doc. Ing.Milana Němce, Ing. Ondřeje Liptáka, RNDr. Luboše Junka, Ing. Jiřího Bernase a další. Otázek je v současné době cca 2500 a každá pomoc odborníků je vítaná.

--------------------------

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků, hodně pracovních úspěchů, zdraví a spokojenost v osobním životě v roce 2007.

Pracovníci CWS ANB


 Související

Související články
Informační servis č. 97 (2.1.2007)

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.