English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 209
Datum: 18.5.2017

CWS ANB na veletrhu FOR WELD

Ve dnech 9. až 12. 5. proběhl v PVA v Letňanech veletrh FOR WELD. CWS ANB se zúčastnila s informačním stánkem v Hale 3.

50. Výroční zasedání EWF v Elfesina (Řecko)

Místo

Welding Greek Institute Trapezountos & Digeni Akrita 19200 Elefsina

Dne 8.5.2017 proběhlo 52. zasedání Board of Directors. Byl schválen program jednání a zápis z jednání (EWF-BD-182-16) v Oeiras. Schválena zpráva o plnění akcí z minulého zápisu (sekretariát). Byly detailně prodiskutovány aktivity reklamy EWF. Bude navrženo Generlálnímu zasedání vytvořit pracovní skupinu, s touto tématikou Projednána členská situace a administrativní věci, příprava výroční zprávy a rozpočet. Detailně diskutována strategie EWF na roky 2018 až 2020, struktura EWF a připraven program pro Generální zasedání.

50th EWF General Assembly in Athens, Greece organisováno by WGI-Welding Greek Institute

Místo: Welding Greek Institute Tuesday, 9 May 2017 Trapezountos & Digeni Akrita 19200 Elefsina Time: 09.00 h - 18.00 h

Přítomné delegáty uvítal prezident EWF Chris Eady, který též jednání řídil.

2. Omluvy

Rusko, Ukrajina Turecko, Norsko, Chorvatsko

3. Schválení programu

Program byl schválen

4. Schválení zápisu z 49 EWF Generálního zasedání v Oeiras, Portugal (EWF-GA-281-16)

5. Zpráva o rozhodnutích a plnění úkolů z minulého zasedání v Oeiras

Úkoly byly splněny a jednotlivé body budou prezentovány na tomto zasedání

6. Zpráva o rozhodnutích Board of Directors

Rozhodnuto udělit předběžnou autorizaci švýcarskému ANB na kvalifikace EAB a EAS a CWS ANB pro EAB a EAS pro aktivity v Srbsku

7. 25. výročí EWF

Výročí bude oslaveno na zasedání EWF v listopadu v Oeiras. Proběhne řada významných akcí. Bude uspořádána velká konference „Aditive Manufacturing“ za účasti členů EWF a řešitelů projektu s touto tematikou. Paralelně proběhne konference se zástupci Evropské komise, jednotlivých států s problematikou EQF (evropský kvalifikační rámec) a vazba na národní kvalifikační rámce. Je přislíbena i účast prezidenta Portugalska. Dále v rámci oslav bude zasedání EU – Joining Plattform. Bude vydáno k tomuto výročí speciální logo EWF. Je připraveno speciální krátké video, představující aktivity EWF

8. Členská situace

Beze změn

9. Administrativní záležitosti

9.1 Výroční zpráva 2016

 • Zpráva finančního ředitele (EWF-GA-283-17)
 • EWF Kvalifikační a certifikační činnosti 2016 ČR díky CWS ANB je 3. v Evropě ve vydávaných Diplomech – 7,02% celkového počtu Diplomů EWF. Nejlepší je v certifikaci svářečů, za což jsme si vysloužili potlesk.

9.2 Návrh rozpočtu 2017- Předpoklad 2018 (EWF-GA-284-17)

Schváleno

9.3 Akce po EWF strategických regionálních jednáních

Příprava strategie do roku 2020, nový model

9.4 Příprava 1. jednání o budoucí EWF/IIW spolupráci v červnu v Šanghaji

EWF je vlastníkem všech pravidel a IIW je má v licenci. Licence končí v 2020. Jednání o nové licenci a spolupráci.

10. Technické komise

10.1 Training and Qualification - L. Costa

Obecný plán činností

10.1.1 Pracovní skupiny - Podrobně projednány výsledky pracovních skupin

 • WGA 1.1 - Adhesive Bonding – za CWS ANB členem Ing. Kysilka
 • WGA 1.2 - Car Body Repair Welding
 • WGA 1.3 - EN 1090–Welding Coordinators
 • WGA 1.4 - Laser Processing
 • WGA 1.5 - Railsafe
 • WGA 1.6 - Resistance Welding•
 • WGA 1.7 - Surface Protection (EWF-GA-285-17)- za CWS ANB členem Ing. J. Kubíček
 • WGA 1.8 - Welding Reinforcing Bars – za ČR členem Ing.Kudělka
 • WGA 1.9 - Underwater Welding
 • WGA 1.10 - Post Weld Heat Treatment
 • WGA 1.11 - EWF Seminars
 • WGA 1.12 - Welding Coordinators for ISO 15085 Railway Vehicle Components
 • WGA 1.13 - Additive Manufacturing
 • Členové z AIRBUS, bae Systems, Frauenhofer Institut, Cranfield Unoiversity Norsk Titanium, Safran, Autodesk……

10.1.2 Budoucí aktivity

Změny pravidel vedoucí k modulární struktuře

10.2 Certification - S. Morra

S. Mora byl na SKYPE, protože nemohl přijet (zlomená noha po fotbale se syny !!!!) Obecný plán činnosti Zpráva Convenor Area 2-Certification (EWF-GA-289-17)

10.2.1 Pracovní skupiny

 • WGA 2.1 – Certification of Manufacturers to EN ISO 3834 (EWF-GA-290-17)
 • MCS Adhesive Bonding
 • WGA 2.2 – Certification of Personnel with Welding Coordination Responsibility (EWF-GA-291-17)
 • Draft proposal for Personnel Certification for Bonding and Thermal Spraying

 • WGA 2.3 – Certification of Welder, Welding Operator and Brazer (EWF-GA-288-17) Chairman WG – Václav Minařík CWS ANB
 • WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder – za CWS ANB členem Ing. Minařík

10.2.2 Future Activities

10.3 Standardization - T. Rosa do Obecný plán činností • • Report Convenor Area 3 – Standardization (EWF-GA-292-17)

10.3.1 Pracovní skupiny

 • WGA 3.1 – Electro Magnetic Field - EMF Directive
 • WGA 3.2 – EN 1090 Steel Structure and CPD

10.3.2 Budoucí aktivity

10.4 EWF System Pravidel - I. Fernandes

OP 1 až OP 20 pro IAB a EWF OP 30 a dál jen pro EWF Obecný plán činnosti

Zpráva Convenor Area 4 - System Rules (EWF-GA-286-17)

10.4.1 Pracovní skupiny

 • WGA 4.1 – Rules for ANB and RANB

10.4.2 Future Activities EWF-GA-282-17

10.5 European Union Tools - L. Coutinho General Plan of Activities • Report Convenor Area 5 - European Union Tools (EWF-GA-287-17)

10.5.1 Pracovní skupiny

 • WGA 5.2 - EQF/ECVET - první návrh zařazení do EQF v roce 2007
 • WGA 5.3 - EA Italo
 • WGA 5.4 - Joining Sub-Platform Enriqo

11. EWF ANBs/ANBCCs Authorizační činnosti

11.1 Přístupové podmínky a přechodové období

 • 11.2 Zprávy auditorů Potvrzeno udělení autorizací CWS ANB pro lepení.
 • 12. Evropské projekty 23 projektů v současné době.

  13. Reklama, Promotion of activities Příprava 25. výroční založení EWF

  14. Weldcup 2017 Soutěž mladých svářečů proběhne v Dusseldorfu při příležitosti světového veletrhu svařovací techniky „Schweissen und Schneiden“ v září t.r. Německá strana (DVS) bude hradit náklady účastníků, zkušebních komisařů i doprovodu.

  15. Ceny

  • Best European Responsible Welding Coordinator 2016
  • EWE Lifetime Achievement

  Jednání 70.Výročního zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

  Toulaví psi čekají na zbytky po večeři EWF

  Jednání Technické komise CWS ANB

  Dne 3.5.2017 jednala Technická komise CWS ANB. Byla řešena problematika managementu nestrannosti a certifikace svářečů plastů. Dále byla provedena systematická revize Technických pravidel.


   Související

  Související témata
  Informační servis


  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.