English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 212
Datum: 18.10.2017
Autor: CWS ANB

Koordinační porada tlak

Dne 21.9.2017 se v Brně na SZÚ s.p. konala koordinační porada dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. A č. 219/2016 Sb.

Byl projednán zápis z koordinační porady z 10.4.2017 a kontrola plnění úkolů.Dále podána informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, ze zasedání pracovní skupiny „tlak“ WGP a pracovní skupiny WPG a CEOC – organizace zkušebních, certifikačních a inspekčních činností.

Byla podána zpráva ÚNMZ o vyšlém Sborníku otázek a odpovědí z této oblasti.

Zástupci AO odmítli postup „expertů“ ČIA v otázce interpretace normy ČSN EN ISO 9606-1 ohledně pWPS a WPS. CWS ANB zaslala cestou Úřadu UNMZ oficiální žádost o interpretaci na CEN.

Nová EN ISO 9606-1

V červenci tohoto roku byla schválena nová EN ISO 9606-1. Bude převzata jako ČSN EN ISO 9606-1, včetně všech změn a dodatků a oprav. Bude též přeložena do češtiny.

Workshop ATB

Dne 23.10.2017 proběhl workshop ATB pro kvalifikace I/EWE a I/EWT na CWS ANB. Byl zaměřen na Harmonizovanou databázi testů, ústní otázky pro zkoušky, učebnice, organizační zajištění kurzů.

Veletrh Schweissen und Schneiden

Mezinárodní veletrh svařovací techniky Schweissen und Schneiden se konal v tomto roce ve veletržním areálu v Duseldorfu.. Tradiční essenské výstaviště je v rekonstrukci. Příští veletrh v roce 2021 se opět vrátí do Essenu.

Postup AO a UNO ohledně stanoviska ČIA k pWPS a WPS při zkouškách svářečů konzultoval Ing. Minařík na stánku EWF s hlavním auditorem EWF na stánku EWF. Bylo potvrzeno, že při zkouškách svářečů se zkouška provádí podle pWPS nebo WPS a číslo tohoto postupu se uvádí na certifikátu.

O veletrhu se dočtete na našem portále v článku Ing. Davida Hrstky.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.