English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]logo k článku
Kvalifikační kurzy pro vyšší svářečský personál - projekt Evropského sociálního fondu
Datum: 22.12.2006
Autor: SVV Praha, s.r.o.

Proč společnost SVV Praha připravila projekt ESF

 • České republice je ve firmách zabývajících se výrobou a prodejem svařovaných výrobků nedostatek svářečských odborníků s mezinárodně platnou kvalifikací. Proto se autorizované výukové středisko SVV Praha rozhodlo připravit projekt s názvem Kvalifikační kurzy pro vyšší svářečský personál – cesta k zvýšení šance uplatnit se na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR

Jaké jsou cíle projektu

 • umožnit účastníkům absolvovat rekvalifikační kurzy pro vyšší svářečský personál
 • získat mezinárodně platnou kvalifikaci pro vyšší svářečský personál
 • aktivní a cílená pomoc účastníkům projektu při zprostředkování pracovního místa
 • zajistit odbornou poradenskou činnost v oblasti svařovaných výrobků
 • pomoci zaměstnavatelům najít vhodné zaměstnance s mezinárodně platnou kvalifikací Komu je projekt určen
 • uchazečům o zaměstnání – osoby, které požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání Úřad práce a při splnění stanovených podmínek jsou Úřadem práce zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání
 • osobám, které patří k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce - osoby, které jsou evidované na Úřadu práce a mají věk do 25 let nebo absolventi vysokých škol po dobu dvou let po ukončení studia a osoby nad 50 let
 • zájemcům o zaměstnání – osoby, které jsou dosud zaměstnané, ale mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádají o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Jaké jsou podmínky vstupu do projektu

 • osoba z uvedené cílové skupiny
 • technické vzdělání příslušného stupně dle typu kurzu
 • požadovaná délka praxe v technickém oboru
 • místo pobytu na území hl.m. Prahy nebo musí být zájemce v Praze zaměstnán

Co projekt přináší jeho účastníkům

 • bezplatné absolvování rekvalifikačního kurzu pro vyšší svářečský personál (tři stupně kurzů - Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista)
 • možnost získat mezinárodně platnou a uznávanou kvalifikaci vyššího svářečského personálu
 • zlepšit jejich situaci na trhu práce a přispět k vyššímu a efektivnějšímu začleňování do pracovního procesu
 • zvýšení kvalifikace, a tím možnost udržet pracovní místo, případně sebezaměstnat se nebo najít uplatnění i na trhu práce v EU
 • využít možnost personálního poradenství
 • získat odborné poradenství v oblasti svařování

Jaký je obsah projektu a jeho časové rozvržení

 • Nábor zájemců listopad 2006 - listopad 2007
 • Průběh rekvalifikačních kurzů Kurz Mezinárodní svářečský specialista únor 2007 – duben 2007 Kurz Mezinárodní svářečský technolog listopad 2007 – březen 2008 Kurz Mezinárodní svářečský inženýr listopad 2007 – duben 2008
 • Personální poradenství listopad 2006 – červen 2008
 • Zprostředkování práce listopad 2006 – červen 2008
 • Odborné poradenství listopad 2006 – červen 2008

Jak a kde získat podrobné informace o projektu

 • Osobně (termín prosím domluvte předem): Jana Vráblíková, manažer projektu, SVV Praha, s.r.o., U Michelského lesa 370 140 75 Praha 4 – Krč
 • Telefonicky: 2 444 718 65, 603 / 193 249
 • Emailem: vrablikova@svv.cz, svv.cz

Projektové rekvalifikační kurzy

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ SPECIALISTA

Podle dokumentu IIW a v souladu s TP CWS ANB

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečský škol

Termín: 26.2.2007 – 17.4.2007, 8.00 – 16.30

Výuka je rozdělena do tří bloků:

 1. teoretický blok: 26.2. – 2.3.2007
 2. praktický blok: 5.3. – 16.3.2007
 3. teoretický blok: 19.3. – 6.4.2007

Písemná a ústní zkouška: 16.4. – 17.4.2007

Rozsah kurzu: 222 hodin

Cena kurzu: pro účastníky projektu zdarma

Požadovaná kvalifikace: středoškolské technické vzdělání, 3 roky praxe, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor

Obsah výuky:

 • teoretická část - svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a výroba svařovaných konstrukcí, základní informace z oblasti systémů jakosti, kontroly kvality svarů, stav evropských norem v oblasti svařování
 • praktická část – seznámení s jednotlivými metodami svařování, s možnými problémy při nesprávném použití různých svařovacích metod

Doklad po absolvování

diplom „Mezinárodní svářečský specialista“, který vydává Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB)

Profil absolventa:

po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Ve velkých firmách jsou svářečští specialisté spojením mezi svářečským inženýrem a jednotlivými pracovišti, kde zajišťují požadavky jakosti ve svařování

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG

Podle dokumentu IIW a v souladu TP CWS ANB

Kurz je určen:pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory jakosti, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, atd.)

Termín: 19.11.2007 – 19.3.2008, 8.00 – 16.30

Výuka je rozdělena do tří bloků :

 1. teoretický blok: 19.11. – 30.11.2007
 2. praktický blok
 3. teoretický blok: 28.1.– 15.2. + 25.2. – 7.3. + 17.3.2008 7.1. – 18.1.2008

Písemná a ústní zkouška: 18.3. – 19.3.2008

Rozsah kurzu: 340 hodin

Cena kurzu: pro účastníky projektu zdarma

Požadovaná kvalifikace pro přijetí do kurzu: absolvent střední průmyslové školy nebo učiliště s maturitou a minimálně 3 roky praxe ve svařování nebo vysokoškolské vzdělání technického směru a jeden rok technické praxe

Obsah výuky:

 • teoretická část - svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,výuka o systémech zabezpečení jakosti, nejnovější stav normalizace,
 • praktická část - seznámení s jednotlivými metodami svařování

Doklad po absolvování: diplom „Mezinárodní svářečský technolog“, který vydává Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru dle normy ČSN EN 719 Svářečský dozor-Úkoly a odpovědnosti a pro plnění Požadavků na jakost při svařování dle norem ČSN EN 729-1 až 4 Technologové svařování jsou nedílnou součástí procesu svařování v obdobném rozsahu jako svářečský inženýr. Většinou jsou zaměstnáváni jako plně odpovědný svářečský dozor v malých a středně velkých organizacích nebo jako zástupci svářečského inženýra ve velkých firmách.

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR

Podle dokumentu IIW a v souladu s TP CWS ANB

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory jakosti, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky atd.)

Termín: 19.11.2007 – 23.4.2008, 8.00 – 16.30

Výuka je rozdělena do tří bloků :

 1. teoretický blok: 19.11. – 30.11.2007
 2. praktický blok: 7.1. – 18.1.2008
 3. teoretický blok: 28.1.– 15.2. + 25.2. – 7.3. + 31.3. – 11.4. + 21.4.2008

Písemná a ústní zkouška: 22.4. – 23.4.2008

Rozsah kurzu: 444 hodin

Cena kurzu: pro účastníky projektu zdarma Požadovaná kvalifikace pro přijetí do kurzu: vysokoškolské vzdělání technického směru a minimálně jeden rok praxe v oboru svařování

Obsah výuky:

 • teoretická část - svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, výuka o systémech zabezpečení jakosti, nejnovější stav normalizace a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu konstrukcí,
 • praktická část - seznámení s jednotlivými metodami svařování

Výstupní dokument: diplom „Mezinárodní svářečský inženýr“, který vydává Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru dle normy ČSN EN 719 Svářečský dozor-Úkoly a odpovědnosti a pro plnění Požadavků na jakost při svařování dle norem ČSN EN 729-1 až 4. Svářečský inženýr se je nezbytnou součástí celého výrobního procesu od návrhu až po předání výrobku z hlediska návrhu, konstrukce, výroby, kontroly i následného servisu s plněním komplexních úkolů v oboru svařování u výroby mostů, tlakových nádob, ocelových konstrukcí, dopravních prostředků atd.


 Související

Související články
INFORMACE O PROJEKTU - „ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ A CERTIFKACE INSTRUKTORU, TECHNOLOGU A ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKU ATB PRO NOVĚ ZŘIZOVANÉ STŘEDISKO SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLU (24.10.2006)
ADAPTACE KVALIFIKACÍ SVÁŘEČŮ NA PODMÍNKY EVROPSKÉHO TRHU - Informace o projektu (18.7.2006)

Související témata
Projekty

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.