English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 215
Datum: 19.2.2018
Autor: CWS ANB

SR CWS ANB

Dne 31.1.2018 jednala správní rada CWS ANB. Projednána činnost CWS ANB od minulé SR, zkoušky svářečů EN ISO 9606-1, interpretace ČIA, příprava na reaudit EWF/IAB a různé.

Autorizace EWF

CWS ANB získala plnou autorizaci EWF pro EAB (European Adhesive Bonder) pro Srbsko.

Harmonizované normy pro PED

Dne 9.2.2018 vyšel OJEU – oficiální věstník Evropské unie se seznamem harmonizovaných norem pro PED. Již obsahuje i normu EN ISO 9606-1 pro zkoušky svářečů oceli. Sláva!

Změny VUZ-PI

Po patnácti letech ukončil pracovní poměr ve VUZ-PI Bratislava Ing. Peter Klamo, ještě v roce 2017 generální ředitel. Zároveň rezignoval na funkce v Board of Directors IIW a EWF. Slovensko, resp. VUZ-PI Bratislava je organizátorem Generálního zasedání IIW v roce 2019.

Zápis z jednání „ IAB Members Meeting“ , který se konal dne 18. ledna 2018 v Institutu de Soudure

PROGRAM

 1. Zahájení a přivítání – provedl Dipl.-Ing. Christian Ahrens, chairman IAB nově zvolený pro další funkční období
 2. Omluvy neúčasti – byly přečteny omluvy neúčasti, které se většinou týkají pro nás poněkud exotických zemí, z Afriky, Jižní Ameriky. Překvapením pro nás bylo, že mezi omluvami nezazněla omluva z neúčasti VÚZ Bratislava, přestože se jednání v Paříži neúčastnil ani jeden zástupce a již v roce 2019 má VÚZ Bratislava pořádat 72. výroční zasedání IIW právě v Bratislavě.
 3. Doplnění programu jednání – žádné další body do programu jednání doplněny nebyly
 4. Odsouhlasení programu jednání – program byl přítomnými odsouhlasen bez připomínek
 5. Schválení zápisu z minulého zasedání Members Meeting Šanghaji, které se konalo dne 28.06. 2017. Zápis z jednání je k dispozici v Dokumentu: S číselným označením: IAB-MM-071-17. V rámci tohoto zasedání MM byl po minulém chairmanovi panu J. Guildovi, zvolen nový, kterým se stal pan Christian Ahrens z Německa.
 6. Akce, které byly k vyřešení do budoucna definovány při minulém zasedání v Šanghaji:
 7. Zpráva o aktivitách v kvalifikacích a certifikacích za rok 2016 – podle OP-20 budou účtovány pokuty těm ANB, které včas nedodaly zprávy o ročních výnosech ( z tohoto přehledu se vypočítávají tzv. variabilní poplatky, které každé ANB hradí ještě ke každoročnímu fixnímu poplatku) – v této souvislosti byla podána informace, že Irán neplní vůbec nic, ani základní povinnosti, poplatky neuhradil a ani za jejich ANB nikdo s IAB nekomunikuje – byl podán návrh na zahájení řízení o jejich vyloučení. K tomu byla z pléna vznesena připomínka, že na to doplatí v jejich systému ANB CC certifikované tuzemské firmy. Odpověď: Budou se muset obrátit na jiné certifikační orgány.

  Marketing a propagace – vstupy a náměty z Afriky/Asie/Austrálie budou postoupeny do sekretariátu IIW. Následně budou implementovány do marketingového plánu IIW.

 8. Obsáhlou informaci o činnosti členských států v rámci schválených ATB i ANB CC přednesl pan Tim Jesop z UK. Probral také plán auditů na rok 2018, kdy reaudit ANB v České republice bude vykonán ve dnech 11.-15.06. 2018. Audit provedou pánové – Italo Fernadez z Portugalska, jako Lead Assessor, Michal Kubica z Polska, jako Peer Assessor. Zhodnotil také činnost jednotlivých auditorů a prezentoval rozdělení auditů v jednotlivých členských státech. Řediteli exekutivy CWS ANB, Ing. Václavovi Minaříkovi byly pro letošní rok přiděleny 4 státy: Velká Británie, Belgie, Polsko, Rumunsko. Do bodu o budoucím rozvoji IAB, který prezentoval nově zvolený chairman -pan Christian Ahrens, bylo zařazeno nejprve vystoupení nového prezidenta IIW, pana D. Lucianiho z Kanady.
 9. D. Luciano a jeho prezentace

  Věnoval se především strategickému rozvoji IIW v příštích letech. Upozornil na skutečnost, že současně platná strategie IIW byla vytvořena již v roce 2007 a od té doby byly provedeny jen drobné změny. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit strategii novou, která bude používána pro budoucí rozvoj IIW. Smlouvy o sekretariátech EWF i IIW končí současně, a to v roce 2019. Platnost licenční smlouvy mezi IIW a EWF končí v roce 2020. Z těchto důvodů je ideální čas, novou strategii zpracovat a přijmout.

  S další informací pokračoval pan Ahrens, který o potřebě zpracování nových strategických plánů také informoval. Svoji prezentaci zahájil formou dotazů: - máme nové členy – ANB a ANB CC? - mělo by IAB pracovat odděleně od GA IIW? - jak zajistit více kandidátů do vzdělávacích kurzů? - jak zajistit více žadatelů o certifikaci? - jak můžeme podpořit inspektory pro svařování v rámci nových pravidel IIW? - jak zlepšit spolupráci komisí IIW (I-XVIII)? - máme vliv na ISO a zpracování technických norem? - jak zajistit lepší spolupráci s EWF a co dalšího můžeme zlepšit? Dále pokračoval i v otázkách efektivity práce v IAB: - měl by se snížit počet účastníků na jednání IAB, měl by se zúčastňoval jen jeden oficiální delegát za každý stát? - jak pracují WG’s, když v pracovních skupinách není skoro žádná diskuse, - vypisovat projekty, podobně jako EWF? - stanovit licenční poplatky za používání loga IIW? A další možné otázky?

 10. Zástupci sekretariátu EWF informovali o nových pravidlech pro vzdělávání svářečského personálu, včetně připravované aktualizace normy ISO 14731. Dokumenty i možné aplikace pro uživatele mají být prezentovány také ve formě EWF Regionálních meetingů. K jednotlivým tématům se sekretariátu EWF podařilo zajistit již celou řadu sponzorů.
 11. Marketing a propagace – IIW i EWF vytvořili nové stránky, které však uživatelům přinášejí v současné době mnoho potíží. To co fungovalo v minulosti -vstup na hlavní stránku a pak přechod na další „podstránky“ kde byly k nalezení veškeré potřebné informace, včetně dokumentů z jednání komisí, IAB Group A, Group B atd., již nefunguje. Stránky jsou pouze tzv. centrální, s řadou pouze obecných informací a další, podrobnější informace, včetně dostupnosti dokumentů, jsou přístupné již přes tzv. „share pointy“, ke kterým se však řadě uživatelů nyní připojení nedaří. Pomoc v této záležitosti nabídnul pan Italo Fernandez – kdo má potíže, pošlete mi mail, vyřešíme to.
 12. Paní Ruth Ferraz prezentovala připravované aktivity ve vztahu k harmonizovaným schématům E&T&Q&C – což platí pro oblasti životního prostředí, techniky, kvality a certifikací. Přítomní byly vyzváni, aby si pracovníci národních ANB objednávali včas předepsané tiskopisy, k tomu byl představen formulář, který slouží nejen jako objednávka, ale zároveň i jako doklad ke kontrole dodaného zboží.
 13. Rozhodnutí z IAB Board nebyla přednesena, protože zasedání IAB BOARD bylo naplánováno až na následující den, tj. pátek, dne 19. ledna 2018.
 14. Návrhy od členů IAB – žádné zásadní návrhy nebyly předneseny.
 15. Datum a místo příštího zasedání MM – Bali/Indonésie -18.črevence 2018.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.