English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 97
Datum: 2.1.2007
Autor: CWS ANB

Konference ČSvSp !!!

Dne 12.12. 2006 se konala výroční konference České svářečské společnosti (občanského sdružení) v sále SOU v Praze 9.

Jednalo se o přelomovou konferenci, která měla rozhodnout o dalším směřování společnosti, t.j. zda podpoří směr spolupráce s CWS ANB či směr konfrontace a snahy o rozbití stávajícího systému kvalifikace a certifikace v ČR haromizovaného s ostatními státy – členy IIW a EWF. Na výsledek jednání čekalo také IIW a EWF.

Delegáti se jednoznačně přihlásili ke spolupráci s CWS ANB, a odmítli praktiky minulého vedení, které vedly ke ztrátě prestiže společnosti a k hospodaření s vysokou ztrátou a některé členy výboru odvolali.

Konference podpořila členství CWS ANB jako druhého člena IIW za ČR.

Na konferenci rezignoval na členství ve společnosti bývalý předseda ČSvSp Karel Novák.

Na členství ve výboru rezignoval Ing. Jiří Vlček.

Konference odvolala z výboru p. Buchtu, Filáka, Kaletu, Kučeru, Novákovou.

Konference schválila pokračování činnosti vyjednávací skupiny pro spolupráci mezi ČSvSp a CWS ANB a vyjádřila jí podporu.

Fotografie na Osvědčeních

Dne 13.12.2006 vyšla Směrnice ředitele exekutivy CWS ANB č.5/2006, která jednoznačně určuje, že od 1.3.2007 budou na všech Osvědčeních o zkoušce svářeče podle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606 vydaných CWS ANB fotografie svářečů. Do tohoto data probíhá zkušební provoz, při kterém již většina zkušebních organizací fotografie na osvědčení tiskne.

Upgrade serverů

V současné době probíhá upgrade softwaru na zkušebních organizacích a na CWS ANB. Bude provedeno tak, aby nebyl omezen provoz ZO.

Projekt HAMSTER

Ve dnech 2. a 3.12.2006 proběhlo úvodní zasedání projektu LEONARDO s názvem:

New Harmonized Models for Skills Transfer to SME, Identifying a European Plastic Welding Repository (HAMSTER)

v Askeru v Norsku. Na jednání byli přítomni kromě zúčastněných partnerů i zástupci národního office Leonardo z Norska a náměstek ministra školství. V projektu kromě pilotního Norska se účastní dále EWF, Itálie, Řecko, ČR (CWS ANB, UNO) a Maďarsko.

Účastníci projektu:

Norsko: Smartcom Interaktive AS, Easy Learning Solutions AS, QM Soft

Itálie: ISS - Italy

Maďarsko: MhtE, Hungary

ČR: CWS ANB, UNO Praha, s.r.o.

Řecko: Technology Park of Thessaly SA

EWF – European Welding Federation

Projekt má 8 pracovních balíčků, CWS ANB je vedoucím WP 6 „Training courses for the SME mechanical industry” a účastní se při řešení dalších 5. dílčích úkolů. Jednotliví partneři projektu přednesli svoji prezentaci. Dále byl podrobně diskutován a naplánován obsah práce na jednotlivých úkolech pro partnery i pilota projektu.

Nový inovační treninkový plán vyvíjený tímto projektem bude validovat nové principy pro organizaci a výcvik personálu pro malé a střední podniky, stejně jako VET v odborných školách. Kurzy a jejich obsahová náplň bude tvořena v souladu s Doc.EWF 581 - 2001 pro svařování termoplastů až do tloušťky 100 mm a potrubí do vnějšího průměru 2000 mm.

Tento výcvik bude mít rozdílnou strukturu podle způsobu použití a trubních systémů podle provozního tlaku a místa montáže. Například pro domovní nebo venkovní tlakové rozvody vody nebo gravitační kanalizace.

Bude brán ohled na zajištění jakosti ve svařování v závislosti na použité svařovací metody, svařovaný materiál a provozní podmínky. Jednotlivé postupy budou dokumentovány videozáznamem.

Specifické cíle projektu jsou zaměřeny na:

 1. Zvýšení efektivnosti výcviku k certifikaci pro malé a střední podniky prostřednictvím informačního základu, který zlepší znalosti a upevní je, pomocí vizuální komunikace a spolupráce mezi průmyslovými společnostmi. Toto může přinést snížení nákladů na výcvik pracovníků (včetně cestovních nákladů a nákladů za ztrátu času) u společností sídlících i v různých státech EU.
 2. Zvýšení efektivnosti nákladů a času pro vývoj a používání specializovaného systému pro výuku. Tyto vyvíjené “blended courses” pro přenos speciálních technologií a přístup “doma” k know-how přinese výhody při certifikaci a recertifikaci pracovníků. Scénář bude založen na nástrojích zajištění jakosti, což dovolí učiteli validovat obsah výcviku a výsledky výcvikové lekce. To vše vede ke splnění požadavků na harmonizaci obsahu jednotlivých výukových programů.
 3. Jedním z prostředků dosažení cíle je dálkové studium teorie v tzv. Prostředí “blended learning”. Blended learning je zaměřen na následující oblasti:

  • Standardizaci a koordinaci vývoje dovedností pro personál malých a středních firem, např. svářečů plastů a techniků včetně výuky instruktorů (tutorů) v obsahové části i v části využití systému. Vývoj obecných kritérií pro identifikaci potřeb malých a středních podniků v evropském měřítku a výukového systému včetně vývoje příslušného obsahu e-laerningu a prvků distančního vzdělávání.
  • Kontinuální výcvik a rozvoj pracovníků malých a středních firem prostřednictvím “blended learning” v kombinací s videem.
  • Vývoj modelu doporučení obsahujícího sestavu evropských výcvikových modulů a materiálů na videu, které mohou být lehce využity malými a středními firmami a VET školami.
  • Stanovit požadavky pro posuzování shody (zkoušky) a systém kontroly jakosti samostudia (postupové zkoušky), včetně požadavků na výcviková zařízení a přístroje, a obsah výukových kurzů.

V technologii svařování plastů nejsou staré výukové modely nabízené malým a středním firmám vyhovující pokud nejsou dostatečně výsledky a průběh studia dokumentován. Know-how bude předáváno na základě nového obsahu a nových výukových metod.

V závěru se musíme omluvit našim čtenářům, kteří se nepohybují v problematice informálního (celoživotního) vzdělávání, že zvládnutí terminologie bude pro ně z počátku poněkud obtížné.

Akce 2007

Pokud budete pořádat nějaké zajímavé akce se vztahem ke svařování a budete je chtít uveřejnit na portále CWS ANB, pošlete nám je a my je zařadíme. (cws-anb@cws-anb.cz)

Výroční zasedání IIW v roce 2007

V roce 2007 se bude konat 60. výroční zasedání IIW a mezinárodní konference v Dubrovníku (Chorvatsko) v červenci. Ředitel exekutivy CWS ANB, Ing. Václav Minařík,CSc. byl pořadateli jmenován do programové komise a mezi odborné garanty mezinárodní konference.

Nová ATB (Approved Training Body) pro IW

Po úspěšných auditech CWS ANB v prosinci 2006 byla schválena:

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. jako ATB pro školení mezinárodních svářečů (International Welder – IW).

Po reauditu bylo prodlouženo ATB v SOU Technickém v Chomutově také pro IW.


 Související

Související články
Informační servis č. 96 (30.11.2006)
Informační servis č.95 (31.10.2006)
Informační servis č. 94 (3.10.2006)
59. generální zasedání a mezinárodní konference Mezinárodního institutu ve svařování - 59th Annual Assembly and International conference of the International Institut of Welding (6.11.2006)

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.