English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.218
Datum: 22.5.2018
Autor: Václav Minařík

ISO 9606

V současnosti se hlasuje v ISO – TC 44 – SC 11 o návrhu, zda sloučit všechny normy o zkouškách svářečů do jedné. Jednalo by se o sloučení ISO 9606–1, 2, 3, 4, 5. V ČR je zatím jednotný názor pro sloučení.

Pokud máme zprávy z EWF, tak většina zemí hlasuje PRO sloučení norem. Norma ČSN EN ISO 9606-1:2018 je přijata a bude vydána v češtině v nejbližší době.

Zasedání EWF v Moskvě

55. Zasedání Board of Directors Moskva Místo: Izmaylovo Vega Congress Center Tuesday, 14.5. 2018

Jednání řídil Chris Eady (UK) – prezident EWF

Proběhla příprava Generálního zasedání EWF. Diskutován nový model EWF a prezentace členům EWF. Ekonomické záležitosti. Schválena účetní uzávěrka.

52. EWF General Assembly in Moscow, Russia organizováno Russian Welding Society

Místo: Izmaylovo Vega Congress Center Tuesday, 15 May 2018 Kadinski Hall, Level 3 71 Izmailovskoe Ave. 105613 Russian Federation, Moscow 09.00 h - 18.00 h

1. Uvítání prezidentem (Chris Eady)

2. Omluvy neúčasti: Polsko, Ukrajina, Německo, Řecko, Slovensko, Slovinsko

3. Schválení programu Program byl schválen s přesunutím bodů 7,8, 9. Pořadí 9,8,7.

4. Schválení zápisu z 51st EWF General Assembly v Oeiras, Portugal (EWF-GA-298-17) Zápis byl schválen

5. Zpráva o plnění úkolů rozhodnutí z EWF General Assembly v Oeiras, Portugal Zprávu podala ředitelka Rute Feraz. Úkoly byly splněny nebo jsou na programu tohoto zasedání.

6. Volba Ředitele EWF (2018-2019) Rezignoval ředitel EWF Peter Klamo (VUZ PI Bratislava – Slovensko). Většinou hlasů byl zvolen Martin Lehman (DVS -Německo)

7. Zpráva o rozhodnutích EWF Board Board rozhodl o rozšíření autorizace pro maďarské ANB na funkce odporového svařování

8. EWF Reorganisation (EWF-GA-311-18) V letech 2020 až 2022 proběhne reorganizace EWF (asociace je registrována v Belgii). Bude zřízena komora „průmyslu“ a komora „členů – ANB“. Sekretariát se změní v EWF SME Portugal.

9. EWF Additive Manufacturing E&T&Q System Eurico Assuncao prezentoval výsledky pracovní skupiny EWF Additive Manufacturing, stejně jako rizika pro uznání kvalifikací EWF.

10. Membership Situation Bosna a Hercegovina – ukončení členství (zkrachovala svářečská společnost) Irán /nezaplatil 2017

11. Management Matters

11.1 Annual Report 2017 Výroční zpráva byla zaslána k připomínkám

 • Treasurer’s Report (EWF-GA-313-18) Zisk EWF cca 35000,- Euro
 • EWF Qualification and Certification System Activities 2017 (EWF-GA-314-18)

11.2 Realised 2017-Budget 2018 and 2019 (EWF-GA-315-18) Jorge Heute Schválen rozpočet i uzávěrka roku 2017

11.3 Follow-up on actions from 2015-2016 EWF Regional Strategy Meetings (EWF-GA-320-18) V současnosti začíná 2. kolo regionálních strategických jednání

12. Technická Komise

12.1 Výcvik a kvalifikace - L. Costa Obecný plán činností • • Zpráva Convenor Area 1-Trainning and Qualification

12.1.1 EWF Modulární Systém Italo Fernandez Prezentace týkající se modulární výuky především podle doc. 252

12.1.2 Pracovní skupiny Byly podány zprávy chairmany jednotlivých pracovních skupin o postupu prací. Názvy pracovních skupin nepřekládáme.

 • WGA 1.1 - Adhesive Bonding (EWF-GA-326-18)
 • WGA 1.2 - Car Body Repair Welding (EWF-GA-324-18)
 • WGA 1.3 - EN 1090–Welding Coordinators (EWF-GA-316-18) - Guideline for Personnel with Responsibility for Welding Coordinator EN 1090-2 (EWF-652r4)
 • WGA 1.4 - Laser Processing
 • WGA 1.6 - Resistance Welding
 • WGA 1.7 - Surface Protection
 • WGA 1.8 - Welding Reinforcing Bars
 • WGA 1.9 - Underwater Welding
 • WGA 1.10 - Post Weld Heat Treatment
 • WGA 1.11 - EWF Seminars
 • WGA 1.12 - Welding Coordinators for ISO 15085 Railway Vehicle Components (EWF-GA-325-18)
 • WGA 1.13 - Additive Manufacturing (EWF-GA-321-18)
 • WGA 1.14 – Risk Management in Welding Fabrication - Revised Guideline SC Risk Management in Welding Fabrication (EWF-640)

12.1.3 Future Activities

12.2 Certifikace - S. Morra

Obecný plán činnosti • Zpráva Convenor Area 2-Certification

12.2.1 Pracovní skupiny Byly podány zprávy chairmany jednotlivých pracovních skupin o postupu prací. Názvy pracovních skupin nepřekládáme.

 • WGA 2.1 – Certification of Manufacturers to EN ISO 3834
 • WGA 2.2 – Certification of Personnel with Welding Coordination Responsibility
 • WGA 2.3 – Certification of Welder, Welding Operator and Brazer
 • WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder

12.2.2 Future Activities

12.3 Normalizace - T. Rosado

Obecný plán činností • Zpráva Convenor Area 3 – Standardization (EWF-GA-317-18)

12.3.1 Pracovní skupiny Byly podány zprávy chairmany jednotlivých pracovních skupin o postupu prací. Názvy pracovních skupin nepřekládáme

 • WGA 3.1 – Electro Magnetic Field - EMF Directive
 • WGA 3.2 – EN 1090 Steel Structure and CPD

12.3.2 Future Activities

12.4 EWF System Pravidel - I. Fernandes

Obecný plán činností • Zpráva Convenor Area 4 - System Rules (EWF-GA-318-18)

12.4.1 Pracovní skupina

 • WGA 4.1 – Rules for ANB and RANB

12.4.2 Future Activities

12.5 European Union Tools - L. Coutinho

Obecný plán činností • Zpráva Convenor Area 5 - European Union Tools (EWF-GA-319-18)

12.5.1 Pracovní skupiny

 • WGA 5.2 - EQF/ECVET
 • WGA 5.3 – EA Tobias Rosado vypracoval pro EA odpověď na dotaz ČIA ohledně pWPS
 • WGA 5.4 - Joining Sub-Platform (EWF-GA-322-18)

12.5.2 Future Activities

13. EWF ANBs/ANBCCs Autorizace

13.1 Přístupové podmínky a přechodové podmínky

13.2 Zprávy auditorů

14. Evropské projekty – Eutico Assunciao Řada evropských projektů pod vedením EWF.

15. Propagace Bílá kniha. Zveřejníme.

16. Ceny • Nejlepší svářečský dozor Evropy 2017 – přihlášky do konce června 2017

17. Různé není

18. Příští jednání • 30 October 2018 – Oeiras, Portugal

Regional Brainstorming Meeting

Izmaylovo Vega, Hotel and Convention Center, Moscow 16.5.2018

Přítomni zástupci: Ruska, Německa, Portugalska, Bulharska, Rumunska, České republiky, Holandska

Každý z delegátů se vyjadřoval k následujícím bodům:

 • Nové požadavky průmyslu, které mají být řešeny členy EWF
 • Prezentace členů nových požadavků, které identifikují jejich zákazníci a členové správní rady; tyto požadavky mohou představovat nové procesy, materiály nebo aplikace, které budou vyžadovat nové kvalifikace pro EWF nebo nové trhy, průmyslová odvětví nebo regiony, které by měly prospěch z lepšího poskytnutí stávajících kvalifikací EWF

 • Zajištění požadavků zákazníků ze strany členů EWF
 • Prezentace členů o tom, jak identifikují požadavky zákazníků a jak spolupracují se svými zúčastněnými stranami v průmyslu, aby byli i nadále informováni o změnách v oboru; organizace zúčastněných stran, složení řídících orgánů, průzkumy, schůzky, průmyslové panely atd

 • Úloha EWF v tomto novém kontextu.
 • Organizace EWF a strukturování schůzek pracovních skupin EWF a EWF na podporu efektivního a rychlého rozvoje nových produktů, které odpovídají potřebám průmyslu. Modulární struktura kvalifikací EWF. Zlepšení služeb EWF pro členy

Jednání skončilo v 16.00

EWF se aktivně podílí na činnosti ISO / TC 261 „Aditive Manufacturing“

Během jedenáctého plenárního zasedání technického výboru ISO / TC 261 byl jmenován zástupce ředitele EWF Eurico Assunção, zástupcem společné skupiny ISO / TC 261-ASTM F 42: Pracovní skupina pro školení pracovníků. Jmenování je až do roku 2021. 11. plenární zasedání se uskutečnilo 6. dubna na Univerzitě Johns Hopkins Applied Physics Laboratory LLC, Maryland, USA.

EWF se stala spolupracující organizací ISO / TC 261 21.9. 2017. Spolupracující Organizace jsou organizace, které účinně přispívají k práci technické komise nebo podvýboru pro otázky, kterými se zabývá tato technická komise nebo podvýbor.

ISO / TC 261 je technický výbor ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci). Jejím předmětem je standardizace v oblasti výroby Aditivní Technologie (AM) týkající se procesů, pojmů a definic, procesních řetězců (hardwarových a softwarových), zkušebních postupů, kvalifikace personálu, kvalitativních parametrů, dodavatelských dohod a všech druhů základů technologie.

Návrh na udělení CENY VLADIMÍRA LISTA

CWS ANB a předseda TNK 70 Ing. Václav Minařík, CSc. podal návrh na ocenění prestižní cenou VLADIMÍRA LISTA pro manažera Technické normalizace CWS ANB Ing. Václava Vovse.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.