Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=612


Informační servis č. 224
Datum: 17.12.2018
Autor: Minařík

...

Jednání AO/NO/OS/UNO

Dne 6.12.2018 proběhlo společné setkání ředitelů autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů, uznaných nezávislých organizací a vedení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v budově Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pracovní jednání komisí IIW

Ve dnech 14. až 16.1. proběhne v Paříži na IS pracovní jednání komisí IIW a IAB.

Brexit a CEN/CENELEC

S cílem zajistit stabilitu evropského systému normalizace a poskytnout právní jistotu a kontinuitu na technické a politické úrovni všem odborníkům přispívajícím k vývoji evropských norem se CEN a CENELEC dohodly na svých valných shromážděních dne 23. listopadu, přechodné období od data Brexitu (očekává se, že bude 29. března 2019) do 31. prosince 2020.

Během tohoto přechodného období bude BSI (British Standard Institut) i nadále mít práva a povinnosti plného člena, nezávislé na politické dohodě mezi EU a Spojeným královstvím.

Autorizace EAB pro Maďarsko

CWS ANB po náročném a dlouhém procesu schvalování získala plnou autorizaci EWF pro kvalifikaci European Adhesive Bonder (EAB) v Maďarsku. ATB, které operuje v Maďarsku je GSI – SVV Praha, s.r.o. – Centrum lepení Brno.

Jednání SR

Dne 3.12.2018 jednala Správní rada CWS ANB. M.j. schválila nové revize pravidel TP A.

Dozorové audity ČIA

17.12.2018 byly ukončeny dozorové akce ČIA na CO 3032 (personál) a CO 3111 (výrobky) bez neshod. Platí původní rozsah akreditace. Děkujeme všem zúčastněným a také za možnost witness auditů při zkouškách svářečů ve společnosti EGE, spol. s. r.o. v Českých Budějovicích-komisař Jiří Roch a KOVREMA STEEL, s.r.o.- auditor Prof.Ing. Jaroslav Koukal,CSc. a Ing. David Schwarz.

Semináře

V regionech proběhly pravidelné podzimní (zimní) semináře členů (ZO) CWS ANB s vysokou účastí.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.