Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=624


Informační servis č. 227
Datum: 14.3.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

Nové normy

Upozorňujeme na nové připravované normy:
  • ČSN EN ISO 14114 05 2122 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky Anglicky platné a vyjde česky
  • ČSN EN 14171 05 5801 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace Vyjde česky
  • ISO 2553 --------- Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints FDIS Final Draft of International Standard

Audit CSÚ, s.r.o.

Ve dnech 5. a 6.3.2019 proběhl audit CWS ANB v Českém svářečském ústavu, s.r.o. v Ostravě. Předmět auditu:

  1. Rozšíření autorizace na inspekční personál IWI; C, B, S
  2. Kontrola stávající autorizace ATB pro I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP
  3. Činnost Zkušební organizace pro zkoušky svářečů

Kontrola ZO DOM-ZO13, s.r.o.

Dne 8.3.2019 proběhla pravidelná kontrola Zkušební organizace DOM ZO13, s.r.o. Praha. Byly zkontrolovány složky svářečů, operátorů a páječů.

EWF a spolupráce s průmyslovými/sektorovými svazy

Evropská svářečská federace spolupracuje s CECIMO (Evropské sdružení pro průmysl obráběcích strojů) a EFNDT (Evropská federace pro nedestruktivní Testování).

Probíhají jednání s Nadcap (NADCAP). Původně zkratka pro National Aerospace and Defence Contractors Accreditation. Program (Národní program akreditace dodavatelů v leteckém průmyslu a obraně) se stala označením pro proces akreditace podporovaný sdružením SAE prostřednictvím institutu kontroly výkonu PRI (Performance Review Institute) a v USA působí od roku 1990. Nadcap představuje průmyslově řízený přístup k posuzování shody „speciálních procesů“, který spojuje technické odborníky předních výrobců, dodavatelů a zástupců vlád při spolupráci na stanovení požadavků pro schválení dodavatelů na základě standardizovaného přístupu. Nadcap (dříve NADCAP, národní akreditační program pro dodavatele leteckého a obranného průmyslu) je globální akreditační program spolupráce pro letecké a kosmické inženýrství, obranu a související odvětví.

Všechny tyto spolupráce jsou zpětnou vazbou úspěšnosti systému EWF, který reaguje na potřeby průmyslu flexibilně a možného prolnutí systému EWF a Nadcap ve specifickém odvětví průmyslu.

Návrh ISO 9606

Pravděpodobně proto, že by ISO dělalo hodně let změnu ISO 9606-2,3,4,5 (při rychlosti jakou se vyznačuje připomínkové řízení a tvorba nového úkolu) tak je na stole francouzský návrh sloučit všechny tyto normy včetně ISO 9606-1 a vycházet z ISO 9606-1. Tak jen doufejme, že nás nečeká podobné trápení jako s EN ISO 9606-1, vzhledem k harmonizaci s direktivami EU, prodlužování, interpretacemi apod.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.