English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 233
Datum: 17.9.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

Ztráty

Poslední dobou se množí ztráty dokladů svářečů. Na CWS ANB se obrací v průměru 1 až 2 osoby denně, že ztratily průkaz svářeče, certifikát svářeče apod. CWS ANB (Ing. Kulajtová) je po ověření id příp. dalších identifikačních prvků a vyhledání v centrální databázi odkazuje na zkušební organizace k řešení případu.

Ověřování pravosti dokladu

Svářečský dozor (především u nově přijímaných svářečů) by měl vyžadovat od svářeče originál Certifikátu.Nestačí kopie!!! Na certifikátu je hologram CWS ANB (na kopii je obvykle černý) a jedinečný QR kód. QR kód, je jedinečný pro danou osobu (na základě ID svářeče). Toto je zásadní ochranný prvek na certifikáty. V případě načtení QR kódu mobilním zařízením (např. chytrý telefon s připojením k internetu) se automaticky zobrazí www stránky CWS ANB se seznamem vydaných certifikátů pro daného pracovníka. Pokud tedy certifikát někdo padělá, lze ihned zjistit, že v zobrazeném seznamu není certifikát ze kterého jsme přečetli QR kód.

Tzn. Že při načtení QR kódu (např. mobilem) se přesměruje webový prohlížeč přímo na stránku svářeče a zobrazí jeho zkoušky v online registru na stránce CWS ANB. Znemožňuje to padělání certifikátu na základě úpravy údajů jiného certifikátu. Další možnost ověření platnosti je na www.cws-anb.cz vyhledat „Registr svářečů“ a zadat id svářeče.

CWS ANB - CLOOS

CWS ANB podepsala se společností CLOOS Praha, spol. s r.o. "Dohodu o přidruženém členství spolupracující organizace". Těšíme se na spolupráci.

CLOOS Praha

CWS ANB – ABICOR BINZEL

CWS ANB podepsala se společností ABICOR BINZEL svářecí technika, spol. s r.o. "Dohodu o přidruženém členství spolupracující organizace". Těšíme se na spolupráci.

ABICOR BINZEL

Jednání IAB WGA 6a – Blended Learning Working Group

Zasedání WG 6a proběhlo na GSI – SLV Duisburg dne 10.9.2019. Přítomni byli zástupci GSI SLV (Frank Moll, Christian Ahrens), CWS ANB (Václav Minařík), CESOL (Rossel Chuan Vicente – DL Assessor), EWF ISQ (Tobias Rosado), MHtE (Imre Nemeth), SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS R.Y(Juha Kauppila),CWB (Inderpal Jaswal) – video konferencí do Kanady.

Na programu byla:

 • Výměna zkušeností
 • 20%CL (Classroom Learning) – 80% DL (Distance Learning) – plán SLV na rok 2020 implementovat maximum dálkového studia v rámci kurzu,
 • Minimální procento CL u IWI-C 50% - bylo navrženo pro schválení IAB
 • Kombinace Alternativní cesty a Blended Learning
 • OP 15 (Evaluation of Distance Learning Courses) – revize, vyhodnocení, jak je možno přesunout BL systém ze země A do země B
 • Požadavky na změny – byla předložena na změna hodnocení BL auditorem. Změna tabulky pro bodování. Další změna – nemožnost pro všechny předměty mít video nebo animace.

Závěry a návrh nového OP 15 budou předloženy ke schválení Gr A IAB v Janově v lednu příštího roku.

Ještě k jednání IAB v Bratislavě

Ve dnech 8. a 9. července 2019 v Bratislavě se uskutečnilo jednání IAB Group A a B, zasedání Board of Directors IAB a členská schůze IAB.

Kromě obvyklých technických prací souvisejících s aktualizací a přezkoumáváním pokynů a provozních postupů Mezinárodního harmonizovaného systému vzdělávání, odborné přípravy, kvalifikace a certifikace byli členové IAB seznámeni prezidentem IIW, Dougem Lucianim, se strategickým plánem IIW.

Doug Luciani v prezentaci zdůraznil 5 hlavních akcí (bitev) operačního plánu, které je třeba provést, aby bylo dosaženo cílů strategického plánu IIW. Rovněž podrobně popsal činnosti uvedené v marketingovém a komunikačním plánu IIW.

Strategický plán IIW 2018-22

Klíčové výzvy

 • Nedostatek svářečských odborníků se správnými dovednostmi
 • Udržet krok s vývojem a významem nových technologií
 • Nedostatek povědomí o důležitosti svařování pro udržitelný rozvoj
 • Existence globálních překážek a nejednotných předpisů pro výrobky, služby a osoby

Vize IIW

Být přední světová komunita spojující průmysl, výzkum a vzdělávání s pokrokem v oblasti svařování ve spojení s bezpečnějším světem a udržitelným vývojem.

Poslání IIW

Pokrok ve svařování a spojování v celosvětové síti členů.

Potřebné schopnosti IIW

 • Marketingové a komunikační schopnosti
 • Efektivní provozní vedení
 • Vzájemná úcta k kultuře a jazyku
 • Interní komunikace a dovednosti lidí
 • Síťové schopnosti s průmyslem, přidruženými asociacemi, vládami
 • Rychlost provádění a odstraňování problémů
 • Efektivní využití smluv
 • Vědecké, technologické a průmyslové odborné znalosti.

Musí vyhrát bitvu 1: Mít systém ETQ & C, který vyhovuje potřebám průmyslu a členů IIW

Musí vyhrát bitvu 2: Implementovat účinnou organizační a řídící strukturu

Musí vyhrát bitvu 3: Zlepšete viditelnost a dopad IIW prostřednictvím efektivní komunikace a marketingu

Musí vyhrát bitvu 4: Zajistit průmyslový význam výzkumu osvědčených postupů v oblasti výzkumu a normalizace IIW

Musí vyhrát bitvu 5: Zvýšit hodnotu zapojení všech zúčastněných stran v IIW

Plnění jednotlivých bodů je mimo rozsah tohoto článku.

Christian Ahrens, předseda Board of Directors IAB a člen Board IIW, připomněl všem členům IAB, že strategický plán IAB, schválený v loňském roce, je v souladu se strategickým plánem IIW a zdůraznil již provedené akce, jakož i ty, které právě probíhají. Nakonec se všichni členové IAB rozhodli rozdělit stávající region Asie / Oceánie / Afrika na dva regiony: region Asie a Oceánie / Afrika

 1. Bylo projednáno a schváleno několik revidovaných operačních postupů a nová revize pravidla Mezinárodní inspekční personál pro svařování (IAB 041r5-19).
 2. Bylo rozhodnuto zahájit sbližování dokumentu IAB-001 Pravidla pro kvalifikaci personálu s ISO / IEC 17024: 2012

Cena Vladimíra Lista

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v tradici udílení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista vybraným osobnostem, aby tak vyjádřila poděkování těm, kteří svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Předání těchto cen bude spojeno s oslavami Světového dne technické normalizace.

Letošní slavnostní akce se bude konat 17. října 2019 od 10.00 hod. ve Velkopřevorském paláci, Velkopřevorské náměstí 485/4, Praha 1, 118 00.

Pozn.: Několikrát navrhovaný Ing. Václav Voves dlouholetý pracovník v normalizaci (ČSNI, UNMZ, Škoda Plzeň…, ..) mezinárodně oceněný, nyní v CWS ANB, nebyl nikdy akceptován na cenu.!?!


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.