Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=654


Informační servis č. 235
Datum: 12.11.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

Změna normy

EN ISO 15614-1:2018 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů-Zkouška postupu svařování-Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu

ZMĚNA A1:2019 Nahrazuje se kompletní článek následujícím textem:

8.5.2.3 Způsob přenosu kovu

Kvalifikace zkratovým přenosem u svařovacích drátů a drátových elektrod plněných kovovým práškem, kvalifikuje pouze svařování zkratovým přenosem. Kvalifikace sprchovým, pulzním nebo kapkovým přenosem kvalifikuje sprchový, pulzní a kapkový přenos kovu.

„Technicky to znamená, že se touto změnou vypouští neúplně jasná základní proměnná Svařování řízené průběhem vlny.“

Harmonizační přílohy s PED a SPVD

Příloha ZA - Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED). (informativní)

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby 2014/29/EU (SPVD).

„Přílohy ZA a ZB jsou již v předchozí verzi EN ISO z června 2017 ve stejném znění“.

55th EWF General zasedání v Oeiras, Portugal

Místo: EWF Tuesday, 29 October 2019 Rua Dr. Mário Soares, 35 Taguspark 2740-119 Porto Salvo, Oeiras

Čas: 09.00 h - 18.00 h

Jednání bylo připraveno Board of Directors.

Budova EWF v areálu ISQ. Počasí bylo mizerné, což je v tomto období v Portugalsku velmi často.

1. Uvítání prezidentem Mr. Chris Eady

2. Omluvy neúčasti --------------

3. Approval of the Agenda Program schválen bez připomínek

4. Schválení zápisu z 54. EWF General Assembly v Gliwicích, Poland (EWF-GA-372-19) Zápis schválen bez připomínek

5.Zpráva o rozhodnutích a jejich plnění z EWF Generálního zasedání v Gliwice, Poland -Rute Ferra

6. Volba EWF Board of Directors Prezident Mr.Michal Kubica (Pl) Vice prezident Mr. Stefano Mora (I) prof. L. Coutinho – odchází do penze z funkce Generálního managera

7. Projev ředitelky EWF ke generálnímu zasedání

Prof.Luisa Quintino a Mr. Chris Eady

Záznam části projevu prof. Luisy Quintino je v krátkých zprávách na www.cws-anb.cz

8. Zprávy o rozhodnutí EWF Board

8.1 Stanovy a Bye-Laws (EWF-438-Rev-19) (EWF-442-Rev2-19) Zprávu podal právník EWF. Stanovy a interní směrnice přijaty

8.2 Ustavení nového Generálního manažeraNový generální manager je Rute Feraz.

8.3 Ustavení EWF „Management Team“ (dříve sekretariát) Service na 2020-2025pokračuje v Portugalsku

8.4 EWF licenční smlouva s IIW (EWF-GA-376-19)Informace – nepřijato Pokračovat ve spojeném sekretariátu EWF a IAB

9. Administrativní záležitosti

9.1 Členská situace Rakousko problémy. Situace v ANB. Znovu může fungovat ANB. Irán – zaplatil, ale letos opět ne a není možná žádná komunikace. Ukončení člena pozorovatele.

9.2 Záležitosti managementu

9.2.1 Účet: Předpověď 2019 (EWF-GA-357-19) Projednáno

9.2.2 Přihlášky na rozšíření autorizace

10. Strategické záležitosti

10.1 EWF 2020-2025 Strategie (EWF-GA-375-19)

10.2 Spolupráce s externími organizacemi - Eurico NASDAP - EWF

O přestávce jednání

10.3 Mezinárodní konference listopad 2020Ve spolupráci s ASME - AM 3 materiály kov plast a AD

10.4 Sdílení „Best Practices“ EWF-GA-373-19 září 2019

11. Mezinárodní rada pro svařování a spojování

11.1 Technické Komise

11.1.1 Oblast kompetence 1 – Training and Qualification –; L. Costa Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Area 1-Trainning and Qualification

11.1.1.1 Pracovní skupiny

 • WGA 1.1 - Adhesive Bonding
 • Zpráva o možných aktivitách tvorby norem – EWF Managemnt Team
 • WGA 1.3 - EN 1090–Welding Coordinators (EWF-GA-378-19)
 • WGA 1.4 - Laser Processing
 • WGA 1.6 - Resistance Welding
 • WGA 1.7 - Surface Protection
 • WGA 1.8 - Welding Reinforcing Bars
 • WGA 1.9 - Underwater Welding
 • WGA 1.10 - Post Weld Heat Treatment
 • WGA 1.11 - EWF Seminars
 • WGA 1.12 - Welding Coordinators for EN 15085 Railway Vehicle Components
 • WGA 1.14 - Risk Management in Welding Fabrication
 • WGA 1.15 - Modular Structure System
 • WGA 1.16 - Joint EWF&EFNDT on NDT Engineer
 • WGA 1.17 - Friction Stir Welding Personnel

11.1.1.2 EU Projekty - prezentace

 • EWF Guideline for European Car Body Repair Technician-EWF-Pr664-19 Schváleno pravidlo
 • EWF Guideline for Implementation of Competence Units-Steel Structure Body Copnstruction-EWF-Pr664-19-CU-01
 • EWF Guideline for Implementation of Competence Units-Steel /Aluminium/Multi Material Structural Body ConstructionEWF-Pr664-19-CU-02

11.1.1.3 Budoucí aktivityUstanovení nového Convenora oblast 1 - Filip Leca

11.1.2 Oblast kompetence 2 – Certification – S. Morra Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Oblast 2-Certification

11.1.2.1 Pracovní skupiny

 • WGA 2.1 – Certification of Manufacturers to EN ISO 3834
 • WGA 2.2 – Certification of Personnel with Welding Coordination Responsibility
 • WGA 2.3 – Scheme for Certification of Welder, Welding Operator and Brazers (Minařík)
 • WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder

11.1.2.2 Budoucí aktivity

11.1.3 Oblast kompetence 3 – Normalizace – T. Rosado Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Oblast 3 – Standardization (EWF-GA-377-19) • EA 6/02

11.1.3.1 Pracovní skupiny

 • WGA 3.2 – EN 1090 Steel Structure and CPD

11.1.3.2 Budoucí aktivity EWF-GA-373-19 September 2019

11.1.4 Oblast kompetence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Oblast 4 - System Rules

11.1.4.1 Pracovní skupiny

 • WGA 4.1 – Rules for ANB and RANB

11.1.4.2 Budoucí aktivity

11.1.5 Oblast kompetence 5 - European Union Tools - L. Coutinho Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Oblast 5 - European Union Tools

11.1.5.1 Pracovní skupiny

 • WGA 5.3 – EA
 • WGA 5.4 – EU Platforms

11.1.5.2 Budoucí aktivity

11.2 EWF ANBs/ANBCCs Autorizační aktivity

11.2.1 Přístupové podmínky a přechodová ustanovení

11.2.2 Zprávy auditorů

Switzerland ANB Renewal Audit Report (EWF-GA-374-19)

12. Mezinárodní rada pro Additive Manufacturing kvalifikace

12.1 Doporučení a schválení Mezinárodní rady pro Additive Manufacturing kvalifikace

12.2 Odvolání a stížnosti

12.3 Doporučení pro AM ANBs Audity

12.4 Technická komise

12.4.1 WG Education, Training and Qualification in AM

13. EWF Smlouva s IIW –Rute Ferraz

14. Europské projekty - Luisa Quintino

15. Reklama 53 článků

16. Weldcup 2020 – N. Volkova

17. Ceny

 • Best European Responsible Welding Coordinator 2018 Chorvatsko
 • EWE Lifetime Achievement Luisa Quintino

18. RůznéLogo IWE na vizitky, papíry – bude dán návrh na umožnění. Musí se změnit příslušné OP

19. Místo a datum příštího jednání

 • 26 května 2020 – Seville, Spain
 • November 2020 – Oeiras, Portugal

20. Předání prezidentství EWF

Prezident EWF Mr. Chris Eady (UK – TWI) předal funkci nastupujícímu prezidentu EWF Mr. Michalu Kubicovi (PL – IS)

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1784

Vyšlo: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1784 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 25. 10. 2019 a vstoupí v platnost 20. den po zveřejnění, tedy 14. 11. 2019.

Dle nařízení začnou od 1. 1. 2021 platit pro svařovací zařízení požadavky na účinné využívání zdrojů (příloha II, bod 2) – např. dostupnost náhradních dílů, přístup k informacím o opravě a údržbě, požadavky na informace uváděné u výrobku. Od 1. 1. 2023 začnou platit požadavky na energetickou účinnost (příloha II, bod 1).

Audit ČIA

Na CWS ANB proběhl pravidelný dozorový audit ČIA na CO 3111 (EN ISO/IEC 17065 a 3834). Bez neshod.

Audit CWS ANB

Dne 10.10. 2019 byl proveden audit CWS ANB na ŠKOLA WELDING v Dobřanech a na Zkušební organizaci č. 14ŠKOLA WELDING změnila sídlo, majitele i zčásti management.

ŠKOLENÍ CWS ANB

Ve dnech 5. a 6.11.2019 proběhlo pravidelné školení CWS ANB v Hotelu Zámek Valeč. Organizovala ho společnost TESYDO, s.r.o. 5.11.2019 probíhaly celý den přednášky a n a závěr v 18.00 velice těžký test odborných znalostí. 6.11. byla exkurze do firmy PBS v Třebíči.

Exkurze

Nové sídlo a vedení IIW

Od 1.1.2020 je sídlo IIW v Janově (Itálie). Po 20 letech se tak stěhuje IIW z Paříže. Zázemí a prostory na činnost mu poskytne Italský svářečský institut (Italiano della Saldatura).

S platností od 1.1.2020 byl za nového prezidenta IIW zvolen David Landon (USA), který ve funkci nahradí Douglese R. Lucianiho (Kanada). Ke stejnému datu ukončí působení ve funkci ředitelky sekretariátu (CEO) Cécile Mayer (Francie) a zahájí své působení Luca Costa (Itálie).


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.