English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.237
Datum: 20.1.2020
Autor: Minařík CWS ANB

Slovo úvodem

Rok 2019 byl pro CWS ANB úspěšný (na rozdíl od roku 2018) a doufám, že i pro Vás, klienty CWS ANB, to byl úspěšný rok.

Přichází rok 2020 a s ním i řada náročných úkolů pro CWS ANB. Letos nás čeká dozorový audit EWF a IAB. Využili jsme práva odmítnout stávajícího hlavního auditora EWF a IAB. Byl ustanoven nový auditor z Polska. Koncem roku proběhne i reaudit ČIA pro oba certifikační orgány, jak na svářečský personál, tak na EN ISO 3834.

Sekretariát IIW se přesunul z Paříže do Janova v Itálii. Cesta tam, na pracovní jednání, je komplikovanější než do Paříže a v podstatě prodlouží cestu o jeden den do Janova a jeden den zpět domů.

73.Výroční zasedání IIW a mezinárodní konference bude v červenci 2020 v Singapore, což je již druhé výroční zasedání IIW v této destinaci po 10-ti letech. 55.Výroční zasedání EWF proběhne v květnu 2020 v Seville (ESP) a jako obvykle 56. Výroční zasedání v listopadu v Oeiras (P), kde je i sekretariát (omlouvám se, nově – EWF Management Team) IAB a EWF.

Letos se budeme těšit, koncem září, na veletrh WELDING 2020 v Brně. Tam sejdeme na stánku CWS ANB.

Naše Centrum Technické Normalizace Vás bude průběžně informovat o nových normách a o možnosti připomínkování v ISO, CEN i ČAS.

Na portálu www.cws-anb.cz , který je velmi sledovaný, Vás budeme informovat o důležitých událostech světa svařování a především o svářečském personálu a procesu svařování.

Přeji Vám do nového roku hodně pracovních úspěchů, zdraví a štěstí v osobním životě a i čas na aktivní odpočinek.

Václav Minařík

Zasedání Certifikační rady

Dne 17.2.2020 bude jednat Certifikační rada/Programová komise (CR/PK). CR/PK se skládá z členů, jejichž zájmů se proces certifikace dotýká, aniž převládá jeden zájem. Struktura CR/PK zaručuje nestrannost a umožňuje účast zainteresovaných stran na koncepci procesu certifikace. Tato rada/komise je jedním z mechanizmů zabezpečování nestrannosti (IAB 001, EWF 416, EN ISO 17065,..).

Fotografická soutěž

Na 73. Výročním zasedání IIW v Singapore, ve dnech 19 až 24.7.2020 proběhne výstava uměleckých fotografií, které mají tematiku svařování. Výstava z roku 2019 z Bratislavy je na https://www.flickr.com/photos/iiw2019/sets/72157709860492162/. měla velký ohlas. Zúčastnil se z ČR fotograf Libor Hurda. Zájemci o účast na výstavě v Singapore, kontaktujte prosím CWS ANB.

Zasedání IIW v Janově

Ve dnech 13. až 16.1. probíhalo pracovní jednání komisí IIW a IAB na IIS v Janově (Itálie).

Institut IIS v Janově

Dne 12.1.2020 proběhl též „Assessor Workshop“ pro auditory IAB a EWF, kterého se zúčastnil ředitel exekutivy CWS ANB Peer assessor EWF a IAB.

(Pozn.: Systém se stále „piluje“ aby auditoři měli co kontrolovat a nacházeli neshody, příp. se audit prodlužoval a platilo se samozřejmě více, to vše s „papírovými tygry“. Na všechno musí být pravidlo).

Někteří auditoři budou končit a jsou jmenování noví. Probíhá „moderování“ nových auditorů. Tak jen doufáme, že se zkušenosti praktické nenahradí rigidním trváním na znění pravidla bez ohledu na skutečnou situaci. Žádné pravidlo nemůže popsat všechny situace, které mohou v životě nastat.

Pohled z IIS na vyschlé koryto řeky a most, kterých tu je mnoho (jeden bohužel vloni spadnul)

GROUP A – Education, Training and Qualification Meeting of 14 January 2020 (Tuesday) 8.30 – 13.00 IIS – Genoa, Italy

Uvítání a omluvy

2. Schválení programu

3. Schválení zápisu z jednání 8. července 2019 v Bratislavě, Slovakia IAB-WGA-365-19 (dříve rozesláno)

4. Následující akce (Rute Feraz) Mark H. připomínka: Příliš mnoho materiálů rozesíláno.

5. Pracovní skupiny

5.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines Chris Eady skončil v TWI a též ukončil vedení této komise. Nominace na předsedu otevřená pro všechny ANB, ne jen na členy komise WGA#2a/2b

Neveselý pohled z parkoviště IIS na janovský hřbitov (přímo naproti IIS)
 • 5.1.2 Revize IAB-252
 • 5.1.3 Komentář k IAB ETQ&C Systému IIW India – IAB-WGA-368-19
 • 5.1.4 Plán další práce

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum

 • 5.2.1 Zpráva předsedy (H. Potgieter – South Africa) Je potřeba nahradit některé členy. Každá země má jiný průmysl a jiné potřeby. Návrh vytvořit díl 3. Proces vyhodnocení zkušených svářečů (krátký kurz). Průmysl se mění, musí se reagovat „Custom made“ – eliminace některých zkoušek, některých cvičení. Diskuze.
 • 5.2.2 Plán další práce distribuce k ANB, které mají IW autorizováno. Update draft IAB 089 Part III. Distribuce členům pracovní skupiny.

5.3 WGA#3b – Inspection Personnel

 • 5.3.1 Zpráva předsedy – IAB-WGA-369-19 (L. Costa). Velmi aktivní pracovní skupina. Jednání 8. až 10.10.2019 v Genoa Vývoj plastových vzorků. Nabídka od SAIW (South Africa). Akceptováno. Není zatím kontrakt. Prototypy v Singapore. Kontrakt bude mezi ANB a SAIW. Důvěrnost musí být silně zajištěna.
 • Jednání Group A

 • 5.3.2 Vývoj harmonizované databáze na zkoušky Nyní k dispozici: Pro modul WT pro B a S Pro Modul WI 1 B a S
 • 5.3.3 Plán další práce Analýza kontraktu IIW a SAIW do konce ledna, únor podpis kontraktu, potom doručení master sheetů, výroba prototypů pro členy pracovní skupiny. Schůze WG v dubnu. Cena?

  Radiogramy Cena pro ANB bude diskutována Cesty 2 pro ty kteří mají kvalifikaci podle IAB 252 Revize pravidla. Redukce požadavků pro kvalifikaci. Kvalifikace jsou „znalosti“

  Pro certifikaci je podmínkou „použití znalostí“ takže tam praktika navíc.. Hlasování – změny přijaty, V platnost ale až po diskuzi, harmonizovaných zkouškách. Na základě diskuze v Singapore.

  Zatím platné staré pravidlo to ale není updatováno již. ANB, které používají novou verzi si musí vzorky udělat sami.Příští jednání WG – dnes po obědě 31.3. a 1.4 v Lisabonu spolu s WG BL

5.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra)

 • 5.4.1 Zpráva předsedy Hlavní práce na Certifikaci inspekčního personálu. IAB 360. Detailní seznámení s IAB 360 a změnami. Praxe, Assessement Standard Exams 3 dokumenty pro CC IAB 337, 338, 340 (IAB 339 je pro group B) Není je třeba měnit. Jen IAB 340 tam byla chyba, zmizela tabulka alternativní normy.. Schválena změna – náprava chyby. PCS IAB 341 bude revidován (WG B6).
 • 5.4.2 Plán další práce Příští jednání – jaro 2020.

5.5 WGA#6a – Blended Learning Activities (F. Moll)

 • 5.5.1 Zpráva předsedy 16 členů WG 10.9. v Duisburgu jednání. Bude se projednávat řešení ze 3 možností. Bude schůze 2020.
 • 5.5.2 Plán další práce

Frank Moll při prezentaci práce WGA#6a – Blended Learning Activities

5.6 WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline (S. Wagner)

 • 5.6.1 Zpráva předsedy (Ch Arens) Členové WG (7) Aktivity – redukce hodin stávajícího pravidla Blended Learning Vývoj speciálních modulů - nová struktura? Německý systém - představení
 • 5.6.2 Revize IWSD (konstruktér) Guideline Diskuze: Málo uchazečů (Lars Johanson). Proto Německo nikdy nepřijalo systém IIW IWSD, protože je příliš teoretický. Používají svůj systém a firmy posílají konstruktéry na kurz a věci které konstruktér dělá.
 • 5.6.3 Plán další práce Vývoj nových modulů Volba nového předsedy. Christian Arens končí. Jestli nebude nový předseda doporučí ukončit práci WG

5.7 WGA#8a – Alternative Route (I. Jaswal)

 • 5.7.1 Zpráva předsedy - IAB-WGA-367-19 Schůze v září 2019. Návrh na změnu alternativní cesty – kritéria vyhodnocení
 • 5.7.3 Plán další práce Další jednání v dubnu 2020

5.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (J. Kauppila)

 • 5.8.1 Zpráva předsedy WG jednala říjnu 2019 v Oeiras Pilotní kurz v Holandsku a nyní končí v Belgii
 • 5.8.2 Harmonised exams questions; Harmonised practical part samples 1 set otázek v angličtině připraven-Ostatní jsou překládány.
 • 5.8.3 Plán další práce Náprava chyb v treninkových materiálech. Příprava dalších otázek.

5.9 WGA#11a – Harmonised Examination

5.9.1 Zpráva předsedy (I. Fernandes) 9 členů WG Mihali Komocsi (H) umřel Není žádný požadavek na členy vytvořit další otázky. Dále byly řešeny následující body:

6. Harmonised database software (I. Fernandes)

 • 6.1 Working Group for Development of Harmonised Fixed Exams
 • 6.2 Database Questions and Fixed Exams Status of Development
 • 6.3 Implementation of Harmonised Examinations
 • 6.3.1 Proposal for Automatic Scoring System Software Dobrovolníci kteří pracují mimo „champions“. Potřeba dalších, kteří zvýší kvalitu otázek. „Champions“ dělají výbornou práci (pro IWE,T,S,P) Ostatní harmonizované otázky zůstávají v péči příslušných WG. Status harmonizovaných otázek Automatický systém pro známkování. 10.500 Euro. Nemožné. IAB odmítlo.

7. Liaisons CEN/TC 121 and ISO/TC 44/SC 10 and 11 (I.Fernandes/H. Bodt)

IAB členové nemůžou mít přístup k dokumentům. Pouze přístup mají členové EWF. Revize EN ISO 3834 se připravuje.

8. Různé - Není

9. Datum a místo příštího zasedání: červenec 2020 Singapore.

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification Meeting of 14 January 2020 (Tuesday) 14.30 – 18.00 15 January 2020 (Wednesday) 8.30 – 13.00 IIS – Istituto Italiano della Saldatura Genoa - Italy

Řada bodů jednání Group B je důvěrná, proto nelze uvádět detaily.

1. Uvítání a omluvy

2. Schválení programu

3. Schválení zápisu z jednání 8 a 9. července 2019 v Bratislavě, Slovakia IAB-WGB-620-19 (dříve zasláno).

4. Plnění úkolů (Rute Feraz)

5. Přístupové podmínky a přechodové období • Návrh Ukrajiny pro přístupové podmínky pro E/IWE-E/IWT-E/IWS - IAB- WGB-622-19 • Návrh Řecka přišel pozdě. Přesto hlasováním 15 : 14 umožněno řeckému ANB přednést. Přístupové podmínky pro IWS.

6 Autorizační aktivity

6.1 Zprávy hlavních auditorů (T. Jessop)

 • ANB a ANBCC rozsahy autorizace – IAB-025; IAB-351
 • Audit Program - IAB-026
 • Moderace auditorů
 • Zpětné vazby z auditů

6.2 ANBs a ANBCCs zprávy z auditů

 • Indian Institute of Welding - ANB - India (T. Jessop) ANB Surveillance Audit – IAB-WGB-623-19
 • Indian Institute of Welding - ANBCC - India ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-624-19
 • ZAVOD-CERT - Serbia (C. Ahrens) ANBCC Re-Audit - IAB-WGB-625-19
 • KAZWELD- ANB - Kazakhstan (R. Ferraz) ANB Surveillance Audit – IAB-WGB-626-19
 • KAZWELD-ANBCC - Kazakhstan ANBCC Surveillance Audit - IAB-WGB-627-19
 • Welding Greek Institute - ANBCC – Greece (H. Dascau) ANBCC Initial Audit - IAB-WGB-628-19
 • Norwegian Welding Association - ANB – Norway (M. Kubica) ANB Re-Assessment Audit – IAB-WGB-629-19

6.3 Ústní zprávy auditorů

6.4 Status přihlášených ANB/ANB CC (LAs)

6.5 ANBs Blended Learning Aktivity (C. Ahrens/J. Rosell)

6.6 Lead and Peer Assessors Status Report (T. Jessop) Status of Singapore ANB (T. Jessop) neprošlo ukončení ANB. Dána příležitost k nápravě do července 2020

7. Pracovní skupiny

7.1 WG B#1 – Rules and OPs

 • 7.1.1 Zpráva předsedy (I. Fernandes)
 • 7.1.2 Návrhy změn Rules a OPs • Souhlas IAB-001 s ISO 17024 Velké změny IAB 001 budou dokončeny a ke schválení připraveno v Singapore v červenci 2020. Cca 2 měsíce předem bude rozesláno všem ANB, aby mohly připomínkovat a připravit se na schválení.

  Připomenutí pravidel pro činnost ANB v jiném regionu. Souhlas ANB nebo důkaz, že nelze dosáhnout dohody (OP 11).
 • 7.1.3 Plán další činnosti Dokončení revize IAB 001 podle EN ISO/IEC 17024. 7.1.3.1 Kritéria pro zvláštní dozorovou akci ANB a ANB CC na dálku. Pravidlo IAB-ASS.0550-18 které můžou použít pouze ANB, které mají oproti předchozího roku propad 80% a vydaly nejvíce 20 Diplomů a nemají více než 3 ATB. To vlastně nevyužije, až na výjimky, nikdo! Přesto se tím všichni zabývají několik hodin. Projednáno jaký to bude mít dopad na „audit program“.

7.2 WG B#6 – Companies and Personnel Certification Systems (S. Morra)

 • 7.2.1 Zpráva předsedy
 • 7.2.2 Návrh změn IAB-341 PCS IAB 341r5-20
 • 7.2.3 Návrh změn IAB-339 MCS
 • 7.2.4 Certifikační schéma pro svářečské inspektory-IAB-360 (certifikační schéma); IAB-361 (požadavky na ANB, které chce zavést toto certifikační schéma) Základní požadavek je akreditace ANB podle EN ISO/IEC 17024. Italské ANB se nechá akreditovat podle tohoto certifikačního schématu a potom ho musí uznat všechny národní akreditační orgány.

  Certifikační schéma vlastní IIW. Když bude někdo jiny (mimo IIW) chtít toto schéma použít, národní Akreditační orgán toto odmítne, protože vlastník schématu nebude souhlasit
 • 7.2.5 Návrh na digitální Diplomy/certifikáty Bude k tomu další OP? V Bratislavě 2019 se hlasovalo, že to nechceme. Bude znovu diskutováno. • přibližná cen pro ANB • cena pro toho kdo si přečte QR kód • Variabilní poplatek ANB
 • 7.2.6 Plán další práce • Souhlas s ISO 17024 • Souhlas s ISO 17065

8. Stížnosti - nejsou

9. Různé Stanovisko Indie. Návrhy na zlepšení Neprojednalo se..

10. Datum a místo příštího zasedání: červenec 2020 Singapore

11. Workshop Digitální Diplomy/Certifikáty Ochrana dat GDPR (2 právničky IIS) Kontrola uživatelů nad jejich daty. Mluví se pouze v GDPR o fyzických osobách ne o firmách společnostech atd. Návrh: není povinné digitální doklady/Diplomy/Certifikáty Proces:

 • Template
 • QR kód
 • Elektronický podpis pdf

Cena za elektronický podpis 40-90 Euro na 3 roky. Vše pod kontrolou sekretariátu IAB. Proběhla divoká diskuze. Pro většinu ATB nepřijatelné. I cena stejná jako u papírového vydání. Vždyť oskenovat si může diplom a certifikát každý.

12. Workshop Centralizovaná Database osobních diplomů a certifikátů/GDPR centralizovaná databáze všeho se dělat nebude.

IAB MEMBERS MEETING in Genoa, Italy / 15 January 2020

1. Uvítání a úvod C. Ahrens předseda IAB Christian Ahrens

2. Omluvy R. Ferraz Informace Nikdo se neomlouvá

3. Schválení programu All IAB-MM-088-19 Rozhodnutí

4. Schválení zápisu IAB Members Meeting z Bratislavy IAB-MM-087-19 Rozhodnutí

5. Plnění úkolů z předcházejícího jednání R. Ferraz IAB-MM-089-19 Informace

6. Prezentace IIW Presidenta D. Luciani Informace Dokončuje se dohoda mezi EWF a IIW.

7. IAB Operational Systém C. Ahrens IAB-065r9-19 Draft 5 Rozhodnutí Hlasování o každé změně. Je nutno dodržovat zásady volného trhu. Schválena změna 9.

8. Strategie IAB C. Ahrens IAB-MM-080-18 Do Singapore připravi Ch.A. update strategie a končí svoje volební období. Informace

9. Složení IAB Board C. Ahrens Nový delegát za Čínu. Informace. Volba nového předsedy Návrh, aby byl z Asie. N příštím jednání

10. EU Projekty/spojení s Harmonized E&T&Q&C Systems E. Assuánção Informace.

11. Návrhy členů IAB Všichni

12. Datum a místo příštího jednání: červenec 2020 Singapore Rozhodnutí

Na závět náročného jednání nás IIS a nový CEO IIW Luca Costa pozval na večeři.

Abychom nezanechali velkou uhlíkovou stopu, tak jsme měli rýži s mlékem a sýrem a těstovny „nazeleno“.
 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.