English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Tepelné zpracování svarových spojů
Datum: 14.6.2020
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. - ředitel exekutivy CWS ANB

CWS ANB je autorizováno EWF pro speciální kurz EWF: Personál s odpovědností za tepelné zpracování svarových spojů (PWHT - Personnel with Responsibility for Heat Treatment of Welded Joints).

Tepelné zpracování je technologický proces, jehož účelem je změna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností kovů a slitin v pevném stavu. Tato změna je vyvolána především mikrostrukturálními transformacemi, které jsou důsledkem teploty a času a také prostředí, ve kterém se provádí tepelné zpracování. Kromě toho u svarovaných spojů, tepelné zpracování dává příležitost ke snížení zbytkového napětí po svařování, což je velmi výhodné při hodnocení provozních vlastností svařovaných konstrukcí.

Kvalifikace personálu podle současného dokumentu zahrnuje tepelné zpracování kovových konstrukcí nebo součástí.

Uchazeči musí mít kombinaci vzdělání, odborné přípravy a zkušeností přiměřenou k tomu, aby měli potenciál porozumět zásadám a postupům použitelné metody tepelného zpracování. Kvalifikace je k dispozici v řadě různých kategorií a úrovní. Kategorie jsou založeny na typu použitého ohřevu (např. odpor, indukce atd.).

Úrovně jsou definovány takto:

Basic úroveň (B):

Pracovník kvalifikovaný do úrovně Basic je schopen provádět operace tepelného zpracování na součástkách jednoduchého geometrického tvaru (např. Tupé svary na desce nebo trubce), v souladu s písemnými pokyny a pod dohledem personálu standardní (S) nebo komplexní (C) úrovně. Pracovník musí být schopen nastavit zařízení, provést operaci, zaznamenat a podat zprávu o dosažených výsledcích a porozumět a používat bezpečnostní postupy. Není odpovědný za výběr metody nebo techniky tepelného zpracování, která se má použít, ani za hodnocení výsledků.

Trvání kurzu (včetně zkoušky): 34 hodin

Standardní úroveň (S):

Pracovník kvalifikovaný na standardní úroveň je schopen provádět a řídit operace tepelného zpracování na součástkách jednoduchého geometrického tvaru (např. Tupé svary na desce nebo trubce) pomocí odporových a / nebo indukčních technik v souladu se zavedenými nebo uznávanými pokyny nebo postupy. Pracovník musí být způsobilý k rozpoznání a použití technik zpracování, které mají být použity; nastavit zařízení; interpretovat a hodnotit výsledky v souladu s příslušnými kódy, normami a specifikacemi; plnit všechny povinnosti na základní úrovni (nebo, pokud je provádějí ostatní, kontrolovat, zda jsou řádně prováděny); interpretovat a aplikovat písemné pokyny; organizovat a vykazovat výsledky tepelného zpracování; a porozumět a používat bezpečnostní postupy. Jednotlivec musí být rovněž obeznámen s rozsahem a omezeními metody, pro kterou je kvalifikován, a musí být schopen vykonávat přidělenou odpovědnost za výcvik na pracovišti a vedení stážistů a personálu na základní úrovni.

Trvání kurzu (včetně zkoušky): 45 hodin

Komplexní úroveň (C):

Pracovník kvalifikovaný na komplexní úroveň musí být schopen převzít plnou odpovědnost za činnost tepelného zpracování a dozor nad zaměstnanci. Pracovník musí být schopen rozumět technikám a postupům; provádět všechny techniky pro všechny geometrie, znát a porozumět kódům, normám, specifikacím a postupům; a určit konkrétní metody, techniky a postupy tepelného zpracování, které mají být použity. Jednotlivec musí mít způsobilost interpretovat a hodnotit výsledky v souladu s postupy / specifikacemi a musí být schopen rozumět a používat bezpečnostní postupy. Pracovník musí mít také schopnost školit a dohlížet na personál na základní a standardní úrovni.

Trvání kurzu (včetně zkoušky): 63 hodin

Vyučované předměty:

 • Základní znalosti o metalurgii a tepelném zpracování základních materiálů a svařovaných spojů
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svařovaných spojů
 • Zařízení pro tepelné zpracování
 • Vybrané problémy elektrotechniky
 • Principy indukčního a odporového ohřevu
 • Tepelné procesy a izolace
 • Zařízení pro měření teploty předmětů při zahřívání
 • Provedení PWHT v souladu s EN ISO 17663 a pokyny pro kontrolu během a po tepelném zpracování svařovaných spojů
 • Zásady průmyslové bezpečnosti při tepelném zpracování
 • Servis odporových a indukčních ohřívačů (použití zařízení)
 • Praktický výkon PWHT při různé orientaci spojů - praktický výcvik

Všichni kandidáti musí prokázat uspokojivou zkoušku vidění v souladu s požadavky normy EN ISO 9712. Barevné vidění musí být dostatečné, aby uchazeč mohl rozlišit a rozlišit kontrast mezi barvami použitými v elektroinstalaci.

Detailní informace o kurzech Vám poskytnou ATB (Approved Training Bodys). Schváleno je v ČR ATB:

 • Hutní montáže Svarservis, s.r.o. Ostrava
 • Svarservis
 • Český svářečský ústav, s.r.o. ve spolupráci s ARC Heating Plzeň
 • ČSU

Schválená ATB mají odborníky pro výuku v této specifické oblasti. Zkoušky jsou před nezávislou komisí jmenovanou CWS ANB. Výstupem je Diplom EWF o absolvování Speciálního kurzu PWHT.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.