English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 244
Datum: 12.8.2020
Autor: Václav Minařík, CWS ANB

Nové pracovní body v ISO

V ISO je v současnosti schválena řada norem k revizi. Jedná se o NWI (New Working Item) následujících norem, které nás zajímají:

 • ISO 14732
 • ISO 9606-2,3,4,5
 • ISO 15611, 12, 15
 • ISO 15614-1, včetně změny Amd1, -2, -4, -5, -6, -7, -8, -11

Nadále probíhá diskuze o sloučení ISO 9606.

Všechny schůze ISO i CEN i když jsou plánovány na září i říjen 2020, tak jsou video-konference (zoom meeting, on-line meeting, Team meeting).

Sněm HK ČR

32. Sněm Hospodářské komory ČR proběhl 30.7,2020 v O2 universum v Praze. CWS ANB zastupoval Ing. A. Bareš. Staronovým prezidentem HK ČR se stal Vladimír Dlouhý.

IIW General Assembly 2020, 15 July 2020, Online

GA IIW proběhlo 15.7.2020. Prezentace na on-line jednání IIW byla zpoplatněna (nejdříve 450,- Euro, potom různé slevy….)

Provozní výsledek IIW v roce 2019 je €-16,480.00 Celkově IIW skončilo ve ztrátě -67,671.00 € (výsledek po zdanění a nedobytných pohledávkách). Deficit je zaviněn stěhováním organizace z Francie do Itálie, za přechod sekretariátu (61 929,00 EUR) a nedobytnými pohledávkami (-51 187,00 EUR) pro ukončení členství a za nedobytné účty. Což není příliš optimistické vzhledem k příspěvkům na rok 2021.

V roce 2020 se projeví na financích negativně COVID-19 a též nekonání Výročního zasedání a konference v Singapore. Příjmy za on-line jednání toto zdaleka nenahradí. Členské příspěvky na rok 2021 budou schvalovány až v lednu 2021 na jednání v Janově.

Pěti členům Board of Directors skončil mandát:

 • Prof. Gary MARQUIS (Finland) ukončení mandátu jako Past-President and Treasurer
 • Mr. Peter DURIK (Slovakia) ukončení mandátu jako Director
 • Mr. Edi Diarman DJASMAN (Indonesia) ukončení mandátu jako Director
 • Mr. Michail KARPENKO (New Zealand) ukončení mandátu jako Director
 • Mr. Christian AHRENS (Germany) ukončení mandátu jako IAB předseda

Byli zvoleni:

 • Prof Shuji AIHARA (Japan) Vice-President for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Prof. Thomas BÖLLINGHAUS (Germany), ukončil mandát jako Vice/President, Treasurer, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Dr S. EGERLAND (Austria), TMB Chair for a second term, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Mr. Robert E. SHAW (USA), Director, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Prof. M. TANAKA (Japan), Director, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Mr. Srinivasan Ramachandran IYER (India), Director, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Mr. Vencislav GRABULOV (Serbia), Director, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Mr. Pedro MATIAS (Portugal), Director, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023
 • Dr. Boyoung LEE (Korea), IAB Chair, for the period 28/07/2020 to 28/07/2023

Novým prezidentem IIW je Mr. David Landon (USA).

Bylo ukončeno členství Iránu (IWREC) a přijata rezignace na členství v IIW COMIMSA (Mexico) and Tecnológico Nacional de México (Mexico)

Singapore Welding Society (SWS) namísto letošního roku bude hostem 76th IIW Annual Assembly v Singapore od 23. do 28. července 2023.

IIW Mezinárodní kongresy a další akce

Následující akce byly prezentovány GA IIW pro informaci:

 • 3rd International Conference on Vehicle and Automotive Miskólc, Hungary, Sept 2020
 • International IIW Congress, Sosnowiec, Poland, Oct. 2020
 • Connecting Materials with People, Elefsina, Greece, May 2021
 • 4th International Congress on Welding & Joining Technologies, Sevilla, May 2021
 • 6th Young Professional International Conference & 10th WRTYS (YPIC 2020), Kyiv, May 2021
 • International Welders Competition, Essen September 2021
 • IEBW 2021 Conference, Aachen Germany, March 2021
 • JoinTrans 2022, Warsaw, May 2022
 • 3rd IIW ICWAM Congress, Mets France, June 2022

Příští pracovní jednání IIW bude v lednu 2021 v Janově (I).

ON-line Members meeting IAB

Členské zasedání IAB proběhlo jako videokonference dne 22.7.2020. Jednání vedl předseda IAB Christian Ahrens (D).

Prezident IIW D. Luciani (CDN) informoval o Smlouvě mezi EWF a IIW o poskytování služeb pro IAB na sekretariátu v Portugalsku (Management Team), která byla podepsána oběma prezidenty letos na jaře a o novém návrhu EWF na spolupráci v oblasti AM (Additive Manufacturing). Návrh EWF bude analyzován BD IIW.

C. Ahrens informoval, že nejsou žádné změny ve Strategii IAB. Případné změny budou úkolem nového IAB předsedy.

E. Assunção prezentoval EU projekty a činnosti vyvíjené EWF a vztah ke kombinovanéému systému EWF a IIW.

R. Ferraz uvedla výkony kombinovaného systému EWF a IIW za posledních 5 let. Novým předsedou IAB byl zvolen B.Lee (Korea).

Zasedání IAB Group A a Group B

Při jednání v IAB nás zastupoval u počítače (proxi) kolega Peter Ďurik z VUZ Bratislava. Jednání IAB Group A proběhlo dne 20.7.2020 a IAB Group B dne 21.7.2020 on line. Byl schválen dozorový audit CWS ANB.

Zamyšlení na závěr

Máme půlku srpna, vedro. Teploměr stoupá nad 33 stupňů. Slunce pálí jak na Sahaře. Kanceláře na jih jsou teď za trest.

Díky koronavirové krizi se všechny kurzy pro získání mezinárodních diplomů svářečského personálu přerušily a dokončovaly se po uvolnění, nebo pomocí videokonferencí. Vše je časově posunuto. Pro CWS ANB to znamená, že oproti jiným letům je i v srpnu velké množství žádostí o vystavení diplomů a certifikátů. A každý to potřebuje nejlépe HNED, - „máme audit“, „máme projekt“, „pro pracovní úřad“, „pro manželku, že jsem to udělal…..“

Welding 2020 v Brně je zrušen. Budeme mít v budoucnu virtuální veletrhy? Docela dobré řešení, ale myslím si, že osobní kontakt nic nenahradí. Nejlepší je kombinace.

Podobně on-line jednání, konference, semináře. Na jednáních je často omezena diskuze (pokud ji nepřihlásíte předem), je omezen čas, často jsou probírány pouze hlavní teze vedoucími pracovních skupin, a protože máte omezenou možnost se domluvit předem o některých návrzích s delegáty (např. u pěnivého moku) mám obavu, že moderující může jednání vést k výsledku, který je pro něj výhodný. Také při hlasování nelze často okamžitě reagovat na připomínky (zastavit, připomínka…).

Nikoho také nebaví strávit týden u počítače ve vedru a ještě za to platit.

Stejně to cítím při přednáškách na konferenci nebo semináři. Člověk nemá zpětnou vazbu, nejsou okamžité reakce posluchačů.„Poslouchají vůbec?“ ; Tyto akce jsou především o navázání kontaktů, diskuzi, konzultaci podobných problémů, pomoci expertů, setkávání přátel atd. A také o emocích. A najednou přede mnou obrazovka a mikrofon.

No už asi blábolím, takže Vám přeji krásné prožití zbytku léta, buďte zdrávi a zůstaňte našimi příznivci.

Václav Minařík

(Noviny jsou „The Japan Welding News" )

Už máte samolepku?


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.