Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 22.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=690


Informační servis č. 246
Datum: 23.10.2020
Autor: Minařík CWS ANB

Jednání DR

Dne 7.10.2020 jednala Dozorčí rada CWS ANB v Praze.

Jednání SR a VH

Jednání SR a VH CWS ANB probíhá korespondenční formou vzhledem k mimořádné situaci s COVID-19.

Akce

Upozornění: vzhledem k hygienické situaci s COVID-19 se u akcí vždy přesvědčte u pořadatele, zda se akce koná.

Většina akcí do konce roku 2020 je bohužel zrušena nebo proběhne on-line videokonferencí.

Pardubice „Novinky ve svařování“

Tentokrát on-line tradiční pardubická konference (webinář)"Novinky ve svařování" (Pořadatel DOM ZO13, s.r.o.).

Program:

 • 08:00 – 09:00 připojení k webináři
 • 09:00 – 12:00 odborné přednášky, diskuse
 • Úvodní slovo, informace o probíhání webináře, atd. – Ing. Miloslav Musil
 • Svářečský personál a CWS ANB – Ing. Václav Minařík, CSc. + diskuse
 • Směrnice evropské komise pro svařování žel. kolej.vozidel – p. Petr Pařízek + diskuse
 • přestávka
 • Podpora procesu svařování pomocí numerických simulací – Ing. Marek Slováček + diskuse
 • Výroba a opravy železničních kolejových vozidel a to nejen svařováním – p. Milan Kadlec + diskuse
 • Přehled kvalifikací svářečů, kvalifikace podle ČSN 050705 – Ing. Miloslav Musil + diskuse
 • 12:10 – 13:00 přestávka na oběd
 • 13:00 – 14:30 odborné přednášky, diskuse
 • Nové poznatky ve svařování – Ing. Aleš Plíhal + diskuse
 • Nové normy v oblasti svařování – p. Petr Pařízek + diskuse (zastoupení pana Ing. Vovse)

Zasedání IIW v Janově

Zimní pracovní zasedání zasedání IIW v Janově (I) se ruší. Proběhne on-line od 12. do 22. ledna 2021.

Reaudity CWS ANB

CWS ANB bude mít reaudity CO 3032, CO 3111 od ČIA. Jakou formou proběhnou, není dosud jasné, jestli distančně nebo na místě. Bude záviset na situaci s COVID-19. Rozhodneme se na úvodním zasedání. 12.11.2020. Witness audity budou muset být odloženy po pandemii COVID-19.

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021

Vystavovatelé se těší na první veletrh v modernizovaném Messe Essen 20. mezinárodní veletrh SCHWEISSEN & SCHNEIDEN se bude konat ve dnech 13. až 17. září 2021 v Messe Essen. Jedna věc je již jistá: Výroční vydání přední světové události bude velmi speciální. Protože se uskuteční poprvé na modernizovaném veletrhu Messe Essen. Oliver P. Kuhrt, generální ředitel společnosti Messe Essen: „Vystavovatelé a návštěvníci SCHWEISSEN & SCHNEIDEN budou mít prospěch z otevřené funkční architektury, krátkých vzdáleností, osmi prostorných jednopodlažních hal a spousty denního světla.“

Tato modernizace je doprovázena tematickým uspořádáním výstavních ploch. To účastníkům usnadňuje orientaci. Několik propojených hal bylo vyhrazeno pro oblast povrchových technologií / tepelné zpracování, plyn, dodávky a přídavné materiály, zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví. Společnosti zabývající se svařováním a spojováním mají své místo v Galerii i v halách 2, 4, 5 a 6. Zájem vystavovatelů o svařovací sektor byl tak velký, že tato prezentační oblast byla již rozšířena na části haly 2, kde K vidění budou také související řešení pro přídeavné materiály a zajištění kvality. Další část haly 6 a také kompletní hala 7 jsou vyhrazeny pro vystavovatele z odvětví řezání. Služby a nabídky digitalizace budou umístěny ve výstavní hale přímo u nového East Entrance. Německá společnost pro svařování DVS se jako dlouholetý partner Messe Essen těší na SCHWEISSEN & SCHNEIDEN v moderních výstavních halách. „Od premiéry společností SCHWEISSEN & SCHNEIDEN v roce 1952 mají Messe Essen a DVS tuto úspěšnou spolupráci.

Dopis prezidenta IIW

Prezident IIW Mr. David Landon (USA) napsal členům IIW dopis v kterém poděkoval odcházejícímu prezidentovi D. Lucianimu (CDN) za jeho činnost. Tím, že nebylo 73. Výroční zasedání v Singapore IIW přišla o cca 20% finančních prostředků.

Přesto asi 60% z této ztráty se podařilo uhradit z příjmů od členů za videokonference. Proběhlo přibližně 150 hodin setkání ve 48 různých zasedáních, což vedlo k 240 vědeckým dokumentům, normám, pozičním dokumentům, dokumentům o osvědčených postupech a pokynů! Board of Directors IIW se schází online každý měsíc, aby sledovalo finanční situaci IIW, přizpůsobilo se rychlým změnám způsobeným globální pandemií, a přesto dokázalo pokročit vpřed v implementaci strategického plánu zařadit IIW jako „přední světovou komunitu spojující průmysl, výzkum a vzdělávání ve svařování a spojování pro bezpečnější a udržitelný svět. “ ;

Zimní pracovní jednání IIW, obvykle v místě sekretariátu IIW (dříve Paříž, nyní Janov I) bude v online formátu a rozloženo na dva týdny; s výjimkou Board of Directors, které se pokusí se mít schůzky „face to face“ po dobu tří dnů.

S pokračujícími a různorodými cestovatelskými omezeními, nedostatkem globálně dostupné vakcíny a ekonomickou nejistotou způsobenou pandemií, hostitelská členská společnost 74. výročního shromáždění, Istituto Italiano della Saldatura (Italský institut pro svařování) požádal o osvobození od této povinnosti pořádat Výroční zasedání IIW v roce 2021 v Janově. Je to s velkým zklamáním, ale s plným porozuměním a souhlasem, a tedy se Board of Directors IIW rozhodl znovu uspořádat 74. Výroční shromáždění IIW s využitím online formátu.

Toto rozhodnutí nebylo lehké a bylo založeno především na pokračujících rizicích spojených s velkou akcí „tváří v tvář“. Mr. David Landon (USA) zdůraznil, že je nejvyšší touhou Board of Directors se vrátit k „face to face“ výročním zasedáním, jakmile to bude rozumné. 74. Výroční zasedání IIW bude on line zpět v tradičním časovém rámci EU v týdnu 11. - 17. července 2021.

Koordinační porada tlak

Zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a č. 219/2016 Sb., konané dne 2020-10-08 v SZÚ , Hudcova 424/56b, 621 00 Brno v 10.00 hodin.

Projednávané body:

 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2020-06-18 a kontrola splnění stanovených úkolů
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady
 6. Diskuze a závěr

Na závěr

Co říci na závěr? Těšili jsme se, že koronavir ztratí sílu a my se ocitneme v době pokoronavirové. Opak je pravdou. Je deprimující slyšet stále častěji houkání sanitek, mířících do nemocnic.

Výroční zasedání EWF v listopadu v Lisabonu je zrušeno, stejně jako lednové pracovní jednání IIW v Janově a dokonce je i zrušeno 74.Výroční zasedání IIW v červenci 2021 v Janově. Všechna jednání proběhnou online, videokonferencí. Audity se provádějí na dálku, semináře a konference se ruší……

Jednáme na mezinárodní úrovni o prodloužení platnosti certifikátů, pokud by nebyla možnost je z objektivních důvodů prodloužit. Udržujeme systém EWF/IAB v chodu jak v oblasti personálu, tak v oblasti certifikace firem.

Podle posledních informací se virus projevil i u členů CWS ANB s poměrně velkou silou. Tak přejeme brzké uzdravení všem, které tahle „potvora“ postihla.

V.M.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.