English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 247
Datum: 20.11.2020
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Schvalované konečné návrhy norem v ISO resp. CEN

(FDIS – Final Draft of International Standard, prEN - preliminaryEN)

Odporové svařování

 • ISO/FDIS 18595 Resistance welding — Spot welding of aluminium and aluminium alloys — Weldability, welding and testing
 • ISO/FDIS 17677-1 (Ed 3) Resistance welding -- Vocabulary -- Part 1: Spot, projection and seam welding

Ultrazvuková zkouška

 • ISO/FDIS 23864:2020(E) Non‐destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of (semi‐) automated full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)
 • ISO/FDIS 23865 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- General use of full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)

Dále upozorňuji na následující prEN ISO:

 • Slovník odporového svařování prEN ISO 17677-1 Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/FDIS 17677-1:2020)

Soubor norem pro třecí svařování s promíšením:

 • prEN ISO 18785-2 Friction stir spot welding - Aluminium - Part 2 - Design of weld joints (ISO 18785-2:2018)
 • prEN ISO 18785-3 Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding personnel (ISO 18785- 3:2018)
 • prEN ISO 18785-4 - Result of voting Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 18785-4:2018)
 • prEN ISO 18785-5 Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 18785-5:2018)

Používá v ČR už tuto technologii někdo? Napište nám.

57. Výroční zasedání EWF – on-line

 • Místo: Online
 • Datum: úterý, 17. listopadu 2020 (státní svátek ČR a Slovenska)
 • Čas: 9.00h – 12.00h CET 14.00h – 17.00h CET

1. Uvítání prezidentem – Michal Kubica (2 min)

2. Omluvy nepřítomnosti – R. Ferraz (2 min)

 • Žádné omluvy. Bylo přihlášeno 58 osob

Rute Feraz

3. Schválení programu – M. Kubica (2 min)

 • Program byl schválen beze změn

4. Schválení zápisu z 56. Výročního zasedání Online v květnu (EWF-GA-413-20) – M. Kubica (2 min)

 • Zápis byl schválen

5. Zpráva o akcích z minulého zasedání – R. Ferraz (2 min)

 • Akce byly splněny

6. Zpráva o rozhodnutích EWF Board – M. Kubica (5 min)

 • Jednáno o opatřeních v rámci COVID-19, bude v dalším programu

7. Administrativní záležitosti

7.1 Informace o členské situaci – R. Ferraz (4 min)

 • Členská situace beze změn

7.2 Záležitosti managementu

7.2.1 Účetnictví: Informace o předpovědi na rok 2020 (EWF-GA-391-20) – R. Ferraz (10 min). V roce 2019 bylo realizováno (příjmy) 1,353,867.02 Euro, náklady byly 1,342,319.80 Euro, zisk 11,547.22 Euro

Rozpočet na rok 2020 byl příjem 1,210,000.00 Euro, s předpokládanými náklady 1,182,000.00 Euro a ziskem 28,000.00 Euro.

Rozpočet na rok 2020 byl upraven na příjem 1,057,000.00 Euro, výdaje 1,052,000.00 Euro se ziskem 5.000,- Euro

Na rok 2021 je rozpočet již snížen (oproti 2019) s ohledem na očekávaný vývoj: příjmy1,059,000.0,- výdaje 1,054,000.00, zisk 5.000,- Euro

8. Strategické záležitosti

8.1 Update akcí ve vztahu ke COVID-19 - I. Fernandes (10 min).

 • Schváleny pravidla pro mimořádné situace (dálkové audity ANB, ATB, firem, apod.)

8.2 Následné akce po Strategických regionálních zasedáních 2018/2019 (EWF-GA-393r1-20) – R. Ferraz (15 min).

 • Rozvoj nových kvalifikací. Např. kvalifikace auditorů, certifikace Aditive Bonding, certifikace pro železnice, EN 1090-2 nebo 3 apod.

8.2.1 Komunikace a marketingové informace/materiály pro ISO 3834 -výhody (10 min). Jsou připraveny.

8.3 Nové oblasti zájmu o spolupráci s externími organizacemi (EWF-GA-420-20) – E. Assunção (20 min).

 • Jednání s NADAC (letectví), Defence Qualification System (obranný průmysl). Společná konference s ASME v roce 2021 on line, nebo až v roce 2022.

8.4 EWF Modularní Systémová Platforma (EWF-GA-432-20) – F. Barros (15 min)

 • SW pro zapisování modulů žáků. Zdá se, že je snaha po centralizaci celého systému, což bylo v minulosti již několikrát odmítnuto.

9. Mezinárodní kvalifikační koncil

9.1 Oblasti kompetence

9.1.1 Oblast kompetence 1 - Training and Qualification – P. Leca (20 min)

 • • Zpráva Convenor Area 1 - Training and Qualification (EWF-GA-419-20) Přehled všech WG.

Za CWS ANB:

 • WGA 1.1 (Adhesive Bonding) Ing. Ondřej Kysilka,
 • WGA 1.6 (Resistance Welding) Doc. Ing.Heinz Neuman,CSc.
 • WGA 1.7 (Surface Protection -Thermal Spraying) Ing. Jaroslav Kubíček
 • WGA 1.8 (Welding of Rainforced Bars) Ing.Vladimír Kudělka, PhD.
 • WGA 1.12 (ECWRV – RailWay Wehicles) Ing. Pavel Flégl

• WGA 1.16 Convener’s report Modular Structure System (EWF-GA-417-20) – I. Fernandes Není zájem o tuto WG

• WGA 1.21 Convener’s report (EWF-GA-430-20) – I. Fernandes

Otázkou zůstává zda vytvořit novou WGA pro European Brazing Specialist (ISO 22688). Je pro tuto kvalifikaci trh? Bude rozeslán dotazník. Podobně je zvažována kvalifikace „Evropský páječ“ (ISO 13585) a EU specialista bodového svařování (ISO 14565)

9.1.2 Oblast kompetence 2 - Certification – S. Morra (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 2 – Certification EWF WGA 2.3 – Certification of welders, operators, brazers Chairman: Ing.Václav Minařík,CSc.
 • EWF WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder – S. Morra o Rozhodnutí o aktivitách WG chairman bude asi ze Švédska, členem WGA 2.4 (Plastic Welder) Ing.Václav Minařík,CSc.
 • COVID-19 Certifikační systém (EWF-GA-418-20) – M. Kubica
 • Technický výbor EWF se rozhodl schválit konkrétní prohlášení z důvodu pandemie COVID-19 s cílem podpořit ANB EWF, kteří mají ve svém oboru oprávnění k provádění pokynů EWF pro certifikaci personálu, dokumenty: EWF-647 - Schéma certifikace svářečů a EWF-581 - Certifikace svářečů plastů.

  Kvůli pandemii COVID-19 může být prodloužení platnosti a potvrzení svářečů / operátorů, páječů a svářečů plastů EWF prodlouženo o další tři měsíce nad rámec povolený řadami ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585 a EN 13067 podle následujících podmínek:

  • přerušení zaměstnání mělo za následek překročení doby prodloužení platnosti
  • kvalifikace byla platná v době přerušení pracovního poměru
  • nebylo možné prodloužit platnost a potvrdit kvalifikaci z důvodu nedostupnosti certifikačních orgánů / zkušebních zařízení
  • nebylo možné prodloužit platnost a potvrdit platnost z důvodu ochrany proti infekci (společnosti mají zakázáno vysílat pracovníky na zkoušky a nepřijímají ve společnosti žádné zkušební orgány - časově omezeno - pouze při mimořádných opatřeních)
  • nemůže být v rozporu s rozhodnutím vlády (pokud existuje)

  Implementace tohoto prohlášení zůstává na uvážení ANB EWF. Pokud nouzová situace přetrvává a existuje vysoké riziko infekce, je na uvážení EWF ANB, aby ji prodloužil o další tři měsíce. O prodloužení musí být pořádáno před ukončením platnosti certifikátu.

  Předpokládáme, že situace s COVID-19 není ve všech evropských zemích stejná. Nejprve musí EWF ANB v příslušné zemi rozhodovat podle vládních předpisů.

  Schváleno. Navrhoval Kubica, Minařík

9.1.3 Oblast kompetence 3 - Standardization – T. Rosado (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 3 – Standardization (EWF-GA-431-20)
 • Strategie pro normalizační aktivity EWF – T.Rosado/S.Morra (10 min)
 • Úzká spolupráce mezi EWF a CEN a ISO (liaison member): ISO/TC 44 – SC 10 ISO/TC 44 – SC 11 CEN/TC 121

 • Ustavena WGA 3.1 „Standards Shadow Committee

9.1.4 Oblast kompetence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes (20 min)

• Zpráva Convenor Area 4 - System Rules (EWF-GA-416-20)

9.2 EWF ANBs/ANBCCs Authorisation Activities – I. Fernandes (20 min) Důvěrné

9.2.1 Zprávy auditorů – Schvalování doporučení auditorů (EWF-GA-415-20) Důvěrné

10. Mezinárodní koncilium pro Additive Manufacturing

10.1 Zpráva IAMQC předsedy (EWF-GA-428-20) – E. Assunção (20 min)

Eurico Assunção

10.2 AM Qualification System Documentation Updating/Endorsement – E. Assunção (20 min)

 • EWF-AM-002r1-20-AM EWF Rules – draft 3
 • EWF-AM-QUAL-010-20-Designer DED
 • EWF-AM-QUAL-011-20-Designer PBF
 • EWF-AM-QUAL-012-20-Supervisor
 • IAMQS - New brand for EWF-AM System

10.3 EWF AM ANBs Authorisation Activities – E. Assunção (20 min)

10.3.1 Zprávy auditorů – Schvalování doporučení auditorů (EWF-GA-429-20. Důvěrné)

11. Informace o projektech (EWF-GA-421-20) – R. Bola/A. Almeida (10 min)

12. EWF projekty na propagaci

12.1 “OptimaSteel” – Optimální pracovní podmínky pro pracovníky a průmyslu oceli (EWF-GA- 422-20) – A. Lopez (7 min)

12.2 “WELDONE” – Inovace v tréninku svařování (EWF-GA-423-20) – S. Nogueira (7 min)

13. Informace o aktivitách propagace – M. Teixeira (10 min)

14. Informace o udělených cenách – R. Ferraz (5 min)

„Nejlepší evropský svářečský dozor 2019“ Cenu získal Silvio Kuehnl (EWE) ze Švýcarska

15. Různé – Všichni (5 min)

16. Datum a místo příštích zasedání – M. Kubica (5 min)

 • Květen 2021 – Seville, Spain – zrušeno již podruhé. Bude on-line. Seville odložena na rok 2022.
 • Listopad 2021 – Oeiras, Portugal, on-line ????????

Audit ČIA

Na CO 3032 (personál) CWS ANB probíhá v listopadu reaudit Českého institutu pro akreditaci o.p.s. Předběžně by měl být ukončen 2.12.2020. Vzhledem k hygienické situaci a nouzovému stavu probíhá dálkově. Tj. on-line, e-maily, telefony….. Witness audity jsou odloženy na příští rok. Podobně bude probíhat reaudit na CO 3111.

Na závěr…

Hodně zdraví, ať se Vám viry vyhýbají.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.