Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=693


Informační servis č. 247
Datum: 20.11.2020
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Schvalované konečné návrhy norem v ISO resp. CEN

(FDIS – Final Draft of International Standard, prEN - preliminaryEN)

Odporové svařování

 • ISO/FDIS 18595 Resistance welding — Spot welding of aluminium and aluminium alloys — Weldability, welding and testing
 • ISO/FDIS 17677-1 (Ed 3) Resistance welding -- Vocabulary -- Part 1: Spot, projection and seam welding

Ultrazvuková zkouška

 • ISO/FDIS 23864:2020(E) Non‐destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of (semi‐) automated full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)
 • ISO/FDIS 23865 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- General use of full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)

Dále upozorňuji na následující prEN ISO:

 • Slovník odporového svařování prEN ISO 17677-1 Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/FDIS 17677-1:2020)

Soubor norem pro třecí svařování s promíšením:

 • prEN ISO 18785-2 Friction stir spot welding - Aluminium - Part 2 - Design of weld joints (ISO 18785-2:2018)
 • prEN ISO 18785-3 Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding personnel (ISO 18785- 3:2018)
 • prEN ISO 18785-4 - Result of voting Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 18785-4:2018)
 • prEN ISO 18785-5 Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 18785-5:2018)

Používá v ČR už tuto technologii někdo? Napište nám.

57. Výroční zasedání EWF – on-line

 • Místo: Online
 • Datum: úterý, 17. listopadu 2020 (státní svátek ČR a Slovenska)
 • Čas: 9.00h – 12.00h CET 14.00h – 17.00h CET

1. Uvítání prezidentem – Michal Kubica (2 min)

2. Omluvy nepřítomnosti – R. Ferraz (2 min)

 • Žádné omluvy. Bylo přihlášeno 58 osob

Rute Feraz

3. Schválení programu – M. Kubica (2 min)

 • Program byl schválen beze změn

4. Schválení zápisu z 56. Výročního zasedání Online v květnu (EWF-GA-413-20) – M. Kubica (2 min)

 • Zápis byl schválen

5. Zpráva o akcích z minulého zasedání – R. Ferraz (2 min)

 • Akce byly splněny

6. Zpráva o rozhodnutích EWF Board – M. Kubica (5 min)

 • Jednáno o opatřeních v rámci COVID-19, bude v dalším programu

7. Administrativní záležitosti

7.1 Informace o členské situaci – R. Ferraz (4 min)

 • Členská situace beze změn

7.2 Záležitosti managementu

7.2.1 Účetnictví: Informace o předpovědi na rok 2020 (EWF-GA-391-20) – R. Ferraz (10 min). V roce 2019 bylo realizováno (příjmy) 1,353,867.02 Euro, náklady byly 1,342,319.80 Euro, zisk 11,547.22 Euro

Rozpočet na rok 2020 byl příjem 1,210,000.00 Euro, s předpokládanými náklady 1,182,000.00 Euro a ziskem 28,000.00 Euro.

Rozpočet na rok 2020 byl upraven na příjem 1,057,000.00 Euro, výdaje 1,052,000.00 Euro se ziskem 5.000,- Euro

Na rok 2021 je rozpočet již snížen (oproti 2019) s ohledem na očekávaný vývoj: příjmy1,059,000.0,- výdaje 1,054,000.00, zisk 5.000,- Euro

8. Strategické záležitosti

8.1 Update akcí ve vztahu ke COVID-19 - I. Fernandes (10 min).

 • Schváleny pravidla pro mimořádné situace (dálkové audity ANB, ATB, firem, apod.)

8.2 Následné akce po Strategických regionálních zasedáních 2018/2019 (EWF-GA-393r1-20) – R. Ferraz (15 min).

 • Rozvoj nových kvalifikací. Např. kvalifikace auditorů, certifikace Aditive Bonding, certifikace pro železnice, EN 1090-2 nebo 3 apod.

8.2.1 Komunikace a marketingové informace/materiály pro ISO 3834 -výhody (10 min). Jsou připraveny.

8.3 Nové oblasti zájmu o spolupráci s externími organizacemi (EWF-GA-420-20) – E. Assunção (20 min).

 • Jednání s NADAC (letectví), Defence Qualification System (obranný průmysl). Společná konference s ASME v roce 2021 on line, nebo až v roce 2022.

8.4 EWF Modularní Systémová Platforma (EWF-GA-432-20) – F. Barros (15 min)

 • SW pro zapisování modulů žáků. Zdá se, že je snaha po centralizaci celého systému, což bylo v minulosti již několikrát odmítnuto.

9. Mezinárodní kvalifikační koncil

9.1 Oblasti kompetence

9.1.1 Oblast kompetence 1 - Training and Qualification – P. Leca (20 min)

 • • Zpráva Convenor Area 1 - Training and Qualification (EWF-GA-419-20) Přehled všech WG.

Za CWS ANB:

 • WGA 1.1 (Adhesive Bonding) Ing. Ondřej Kysilka,
 • WGA 1.6 (Resistance Welding) Doc. Ing.Heinz Neuman,CSc.
 • WGA 1.7 (Surface Protection -Thermal Spraying) Ing. Jaroslav Kubíček
 • WGA 1.8 (Welding of Rainforced Bars) Ing.Vladimír Kudělka, PhD.
 • WGA 1.12 (ECWRV – RailWay Wehicles) Ing. Pavel Flégl

• WGA 1.16 Convener’s report Modular Structure System (EWF-GA-417-20) – I. Fernandes Není zájem o tuto WG

• WGA 1.21 Convener’s report (EWF-GA-430-20) – I. Fernandes

Otázkou zůstává zda vytvořit novou WGA pro European Brazing Specialist (ISO 22688). Je pro tuto kvalifikaci trh? Bude rozeslán dotazník. Podobně je zvažována kvalifikace „Evropský páječ“ (ISO 13585) a EU specialista bodového svařování (ISO 14565)

9.1.2 Oblast kompetence 2 - Certification – S. Morra (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 2 – Certification EWF WGA 2.3 – Certification of welders, operators, brazers Chairman: Ing.Václav Minařík,CSc.
 • EWF WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder – S. Morra o Rozhodnutí o aktivitách WG chairman bude asi ze Švédska, členem WGA 2.4 (Plastic Welder) Ing.Václav Minařík,CSc.
 • COVID-19 Certifikační systém (EWF-GA-418-20) – M. Kubica
 • Technický výbor EWF se rozhodl schválit konkrétní prohlášení z důvodu pandemie COVID-19 s cílem podpořit ANB EWF, kteří mají ve svém oboru oprávnění k provádění pokynů EWF pro certifikaci personálu, dokumenty: EWF-647 - Schéma certifikace svářečů a EWF-581 - Certifikace svářečů plastů.

  Kvůli pandemii COVID-19 může být prodloužení platnosti a potvrzení svářečů / operátorů, páječů a svářečů plastů EWF prodlouženo o další tři měsíce nad rámec povolený řadami ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585 a EN 13067 podle následujících podmínek:

  • přerušení zaměstnání mělo za následek překročení doby prodloužení platnosti
  • kvalifikace byla platná v době přerušení pracovního poměru
  • nebylo možné prodloužit platnost a potvrdit kvalifikaci z důvodu nedostupnosti certifikačních orgánů / zkušebních zařízení
  • nebylo možné prodloužit platnost a potvrdit platnost z důvodu ochrany proti infekci (společnosti mají zakázáno vysílat pracovníky na zkoušky a nepřijímají ve společnosti žádné zkušební orgány - časově omezeno - pouze při mimořádných opatřeních)
  • nemůže být v rozporu s rozhodnutím vlády (pokud existuje)

  Implementace tohoto prohlášení zůstává na uvážení ANB EWF. Pokud nouzová situace přetrvává a existuje vysoké riziko infekce, je na uvážení EWF ANB, aby ji prodloužil o další tři měsíce. O prodloužení musí být pořádáno před ukončením platnosti certifikátu.

  Předpokládáme, že situace s COVID-19 není ve všech evropských zemích stejná. Nejprve musí EWF ANB v příslušné zemi rozhodovat podle vládních předpisů.

  Schváleno. Navrhoval Kubica, Minařík

9.1.3 Oblast kompetence 3 - Standardization – T. Rosado (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 3 – Standardization (EWF-GA-431-20)
 • Strategie pro normalizační aktivity EWF – T.Rosado/S.Morra (10 min)
 • Úzká spolupráce mezi EWF a CEN a ISO (liaison member): ISO/TC 44 – SC 10 ISO/TC 44 – SC 11 CEN/TC 121

 • Ustavena WGA 3.1 „Standards Shadow Committee

9.1.4 Oblast kompetence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes (20 min)

• Zpráva Convenor Area 4 - System Rules (EWF-GA-416-20)

9.2 EWF ANBs/ANBCCs Authorisation Activities – I. Fernandes (20 min) Důvěrné

9.2.1 Zprávy auditorů – Schvalování doporučení auditorů (EWF-GA-415-20) Důvěrné

10. Mezinárodní koncilium pro Additive Manufacturing

10.1 Zpráva IAMQC předsedy (EWF-GA-428-20) – E. Assunção (20 min)

Eurico Assunção

10.2 AM Qualification System Documentation Updating/Endorsement – E. Assunção (20 min)

 • EWF-AM-002r1-20-AM EWF Rules – draft 3
 • EWF-AM-QUAL-010-20-Designer DED
 • EWF-AM-QUAL-011-20-Designer PBF
 • EWF-AM-QUAL-012-20-Supervisor
 • IAMQS - New brand for EWF-AM System

10.3 EWF AM ANBs Authorisation Activities – E. Assunção (20 min)

10.3.1 Zprávy auditorů – Schvalování doporučení auditorů (EWF-GA-429-20. Důvěrné)

11. Informace o projektech (EWF-GA-421-20) – R. Bola/A. Almeida (10 min)

12. EWF projekty na propagaci

12.1 “OptimaSteel” – Optimální pracovní podmínky pro pracovníky a průmyslu oceli (EWF-GA- 422-20) – A. Lopez (7 min)

12.2 “WELDONE” – Inovace v tréninku svařování (EWF-GA-423-20) – S. Nogueira (7 min)

13. Informace o aktivitách propagace – M. Teixeira (10 min)

14. Informace o udělených cenách – R. Ferraz (5 min)

„Nejlepší evropský svářečský dozor 2019“ Cenu získal Silvio Kuehnl (EWE) ze Švýcarska

15. Různé – Všichni (5 min)

16. Datum a místo příštích zasedání – M. Kubica (5 min)

 • Květen 2021 – Seville, Spain – zrušeno již podruhé. Bude on-line. Seville odložena na rok 2022.
 • Listopad 2021 – Oeiras, Portugal, on-line ????????

Audit ČIA

Na CO 3032 (personál) CWS ANB probíhá v listopadu reaudit Českého institutu pro akreditaci o.p.s. Předběžně by měl být ukončen 2.12.2020. Vzhledem k hygienické situaci a nouzovému stavu probíhá dálkově. Tj. on-line, e-maily, telefony….. Witness audity jsou odloženy na příští rok. Podobně bude probíhat reaudit na CO 3111.

Na závěr…

Hodně zdraví, ať se Vám viry vyhýbají.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.