Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=703


Informační servis č.250
Datum: 16.2.2021
Autor: CWS ANB

59.Výroční zasedání EWF

59.Výroční zasedání EWF proběhne on-line dne 25.5.2021od 9.00 do 17.00 hod. CET. (Původně již podruhé odloženo zasedání v Seville).

Harmonizované zkoušky IWIP

Již delší dobu se připravuje harmonizace zkoušek Mezinárodního svářečského inspekčního personálu (IWIP) ve všech úrovních: B basic, S standard, C comprehensive.

Pro praktické hodnocení svarů se budou používat plastové imitace svarů. V soutěži na dodavatele zkušebních i tréninkových sad vyhrála SAIW ¨Jihoafrický institut svařování“.

Sada ke zkoušce bude obsahovat 12 různých zkušebních kusu:

 • 4 různé koutové svary pro vizuální kontrolu
 • 4 různé tupé svary pro vizuální kontrolu
 • 4 různé vzorky (koutové svary) pro vyhodnocení zkoušky rozlomením.

Každá sada bude stát ANB přes 1000,- Euro + clo + poštovné do ANB !!!!!!

Tréninková sada bude obsahovat 4 různé zkušební kusy:

 • 1 koutový svar (rozdílný od zkušebního vzorku) pro vizuální kontrolu
 • 1 tupý svar (rozdílný od zkušebního vzorku) pro VT
 • 2 vzorky (koutové svory) pro vyhodnocení zkoušky rozlomením (rozdílné od zkušebního vzorku).

Každá treninková sada bude stát ANB přes 300,- Euro + clo + poštovné do ANB

Pro zkouškové sady bude muset mít každé ANB pojištění. Po podepsání kontraktu ještě prohlášení o důvěrnosti zkušebních vzorků, s hrozivými pokutami při porušení. Abychom nemuseli draho nakupovat několik dalších sad, spolupracujeme se slovenským ANB. CWS ANB bylo proti přijetí harmonizovaných plastových vzorků, stejně jako ATB-ATG, s.r.o. (které má s podobnými vzorky zkušenosti).Nicméně bez výsledku. Současný stav je takový, že které ANB nebude mít plastové vzorky, ztratí autorizaci. To je také jeden z „výsledků on-line jednání IAB“.

Zdá se, že slovo „harmonizace“ je všemocné a být proti harmonizaci je „zločin“. Podobně se připravuje i sada radiogramů, ne kvůli zjistitelnosti vad, ale pro zjištění jestli mají správné zčernání!!

CWS ANB využije skutečnost, že pravidlo určuje minimální požadavky na IWIP, takže bude trénovat i zkoušet ještě také se vzorky z oceli. Nechceme dopustit, aby se absolvent setkal s reálnými kusy až v praxi.

V oblasti harmonizovaných testů, probíhá překlad otázek a odpovědí z angličtiny. Hotové by měly být testy v červnu t.r. a začít používat.

Kurzy i zkoušky Mezinárodního svářečského inspekčního personálu budou v budoucnu logisticky i finančně mnohem náročnější.

Platby IIW a EWF

Fixní příspěvek do IIW se zvýšil z cca 5.500,- Euro na 7.000,- Euro. Důvodem je výpadek příjmů z Výročního zasedání IIW v Singapore, odchod 2 členů (Nigérie, Brazílie), inflace, HDP na osobu atd.

Do EWF jsme již zaplatili fixní poplatek 5.000,- Euro. To nás ještě čeká variabilní poplatek (bývá kolem 10.000,- Euro).

Výměna oken

V sídle CWS ANB, Velflíkova 4, Praha 6 proběhne ve dnech výměna oken v celém domě. Pro nás je termín 15. a 16.3.2021. Je potřeba počítat s úklidem, vymalováním okolo oken, s odstraněním a znovu navrácením nábytku atd. Další den bude potřeba na montáž předokenních elektricky ovládaných žaluzií. Dne 12.3. bude vystěhování a v týdnu od 15.3. bude provoz CWS ANB velmi omezen. Děkujeme za pochopení.

Zkoušky svářečů a TPG 702 04 - Plynovody

Na základě změny pravidla v oblasti plynárenství TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně, s účinností od 1.3.2020, je třeba dodržovat při kvalifikaci svářečů následující podmínky čl. 7.5.6 Kvalifikace svářečského a NDT personálu uvedeného TPG (kurzivou jsou citace z uvedeného článku TPG 702 04):

 1. Kvalifikace svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1 – všechny ruční metody svařování
 2. „Kvalifikační zkouška musí být provedena na tupém „V“ svaru dvou trubek svařováním z jedné strany bez podložky …“ – platí pro všechny metody svařování (v plynárenství zpravidla 111, 311, a v poslední době i 141) Platí i pro přípravu vzorků pro WPQR ! (pouze tupý V-svar BW)
 3. „Pro výkon svářečských prací ve výkopu a současně pro průměry trubek D větší než 30,0 mm musí být kvalifikační zkouška provedena ve dvou polohách svařování PH a PC nebo PJ a PC v závislosti na druhu přídavného materiálu. Polohu PC lze nahradit polohou PH-L045. Zkouška v poloze PH (pouze) musí být provedena v prostoru simulujícím výkop, definovaném v příloze A ČSN EN 12732+A1. Tato podmínka neplatí pro plynovody podskupiny B2“
 4. Pozn.: B2 - vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně

  ► Z toho vyplývá, že zkoušku svářeče v simulovaném výkopu nelze provádět v poloze PC ani PH-L045 místo PH !!!

 5. „Pro kvalifikaci svařování koutových svarů u obloukového svařování obalenou elektrodou nebo obloukového svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG, musí svářeč svařit koutový svar na trubce (podle ČSN EN ISO 9606-1) v poloze PH v prostoru simulujícím výkop , definovaném v příloze A ČSN EN 12732+A1, vždy při první nebo periodické zkoušce.“

Zkoušky IWIP – on line

Dne 9.2.2021 proběhly úspěšně zkoušky Mezinárodních svářečských inspektorů pomocí on-line přenosu (částečně). Jednalo se o povinný profesní pohovor, který má osvědčil porozumění normám, postupům, technologiím, inspekci atd.

Praktická zkouška byla provedena na ATB za dodržení bezpečnostních hledisek a nařízení šíření nákazy COVID -19.

Svařování betonářských ocelí

Vzniká návrh v ISO/TC 44/SC 10 na novou ISO 17660, která bude zahrnovat jak nosné tak nenosné spoje (dnešní ISO 17660-1 a ISO 17660-2) svařitelných betonářských uhlíkových a nerez ocelí

V návrhu normy je m.j., že svářečský dozor musí absolvovat speciální kurz.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.