English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 252
Datum: 19.4.2021
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Jednání Programové komise/Certifikační rady CWS ANB

Jednání PK/CR (Governing Board) CWS ANB proběhlo korespondenčně.

Členové PK/CR obdrželi Výroční zprávu CWS ANB 2020, interní audity, přezkoumání managementem, bussines plán a řadu dalších dokumentů. Činnost CWS ANB v plném rozsahu byla schválena.

Jednání Technického výboru pro personál ČIA

Jednání řídil Mgr. Dušan Vácha - ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů.S platností od 1. 1. 2021 jsou technické/odborné výbory poradními orgány společnosti, nikoliv ředitele ČIA.

Jednání:

 1. Zahájení a schválení programu jednání TV - schváleno
 2. Zápis z předcházejícího jednání – schváleno. Zachována roční perioda konání TV.
 3. Doporučení pro schválení odborných posuzovatelů – nejsou žádní noví posuzovatelé, budou až na příštím jednání
 4. Informace o aktuálním stavu akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby
 5. Odebrány tři Osvědčení o akreditaci COP 3005, 3248 a 3800

  Podle zákona 526/2020 Sb. §16 odst. 8 (novela zákona 22/1997 Sb.): O odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu rozhoduje jeho statutární orgán. Odvolání nemá odkladný účinek. Návrh na rozhodnutí o odvolání předkládá statutárnímu orgánu komise k tomu zřízená. Tato komise má nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy komise jmenuje statutární orgán ČIA. Členy komise jsou odborníci, kteří se jinak nepodílí na výkonu působnosti akreditačního orgánu.

 6. Informace o aktuálním stavu používaných certifikačních schémat v oblasti COP – certifikační schémata viz https://www.cai.cz/?page_id=3576 Nová schémata od posledního zasedání TV nejsou, pouze změny verzí
 7. Informace z technických komisí (svařování, NDT) – doplnění informace Ing. Minařík, Ing. Musil
 8. Informace z mezinárodních organizací - Ing. Jiří Růžička MBA
 9. Informace z ČIA - Mgr. Dušan Vácha
 10. Hlavní směry činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na rok 2021 a plnění k 31. 12. 2020 Ing. Jiří Růžička MBA – ředitel ČIA
 11. Diskuse, různé
 12. Závěr

Výroční zprávy

CWS ANB vypracovala Výroční zprávu 2020 (rozeslána členům CWS ANB, PK/CR), dále modifikovanou Výroční zprávu 2020 (Statistiku) pro EWF a IAB, Zprávu pro HK ČR, Zprávu pro UNMZ.

EWF WG 2.3

Chairman EWF Working Group (WG) 2.3, ředitel exekutivy CWS ANB, zahájil pravidelnou revizi pravidla „EWF Scheme for Certification of Welders, Welding Operators and Brazers – WCS”. (Členové WG jsou od Moskvy po Lisabon). Jedná se především o updatování norem a upřesnění požadavků vzhledem ke zkušenostem při používání pravidla.

Past – President – zpráva IIW

It is with sadness that IIW announces the passing of Dr. Norman Frank Eaton, Past-President of IIW (1990-1993). He deceased on 28-Mar-2021.


...

GA EWF

Generální zasedání EWF proběhne 25.5.2021 on-line. Následuje 26.5. Workshop “Transforming Industry with Additive Manufacturing”.

NORMY

V současné době je ENQ – návrh evropské normy k veřejnému projednání m.j.:

prEN ISO 10675-2: Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO/DIS 10675-2:2021)

Svářeči ČSN EN ISO 17660-1 a 2

V roce 2019 - Počet svářečů podle EN ISO 17660-1 byl 368. V roce 2020 bylo svářečů betonářské oceli 390. To není nijak ohromující číslo („kde můžeme drátkujeme, stejně se to zaleje betonem“ ).

Vzniká návrh v ISO/TC 44/SC 10 na novou ISO 17660, která bude zahrnovat jak nosné tak nenosné spoje (dnešní ISO 17660-1 a ISO 17660-2) svařitelných betonářských uhlíkových a nerez ocelí V návrhu normy je m.j., že svářečský dozor musí absolvovat speciální kurz

.

V EWF je to Special Course – Welding Reinforced Bars Doc. 544, na který je CWS ANB autorizována.


...

EN ISO 17633:2018/prA1

Druh dokumentu: VR

Název dokumentu: Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification - Amendment 1 (ISO 17633:2017/DAM 1:2020) – schváleno všemi hlasy

Zasedání koordinační komise NB pro stavební výrobky čtvrtek, 15. dubna 2021 od 10.00 HOD.– on-line

 1. Kontrola zápisu ze dne 27. 10. 2020
 2. Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR): aktuální stav – Mgr. Holušová, ÚNMZ
 3. Je potřeba používat pouze Harmonizovanou normu, jinak neslouží pro označení CE. EK x CEN v roce 2019 - 19 norem nesoulad s Mandátem V roce 2020 – 1 norma nesoulad s Mandátem Revize Mandátů Revize CPR – dlouhodobý úkol – „dosažení uhlíkové neutrality (zpomalení klimatické změny“) ???? EK - Ne uznávání výrobků z UK – nebude se připravovat dohoda!!!

 4. Informace ze 49. zasedání poradní skupiny OS: Ing. Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.
 5. Informace o připravovaném zákonu o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, vyhláška o skupinách výrobků: Ing. Štejfová, MPO
 6. Koordinační záležitosti: • COVID – distanční audit Požadavek: povolit počáteční audit distančně • Odmítání auditu výrobcem • Průběžná aktualizace TN • Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 7. Ostatní

EWF

Jsme v úzkém kontaktu s Management Teamem EWF. Procházíme několika proměňujícími se obdobími. Pro předvídání dopadu pandemie coronaviru na aktivitu EWF v roce 2021, spolupracujeme na prognóze aktivity, kterou předpokládáme pro letošní rok 2021 (jak ANB, tak ANB CC). Jde o to, aby měl Management Team představu o tom, jak může pandemie ovlivnit činnost v roce 2021, a v případě potřeby podniknout další kroky (doufáme že NE zdražit poplatky).

Smlouva EWF-IIW

CWS ANB podpořilo hlasováním smlouvu mezi EWF a IIW o Additive manufacturing.

V zásadě jde o smlouvu, kde se konstatuje, že:

Společnost EWF vyvinula mezinárodní systém kvalifikace pro aditivní výrobu a své kvalifikační pravidla a smluvní strany se zavazují:

 • EWF a IIW budou spolupracovat při implementaci, podpoře a rozvoji mezinárodního systému kvalifikací pro aditivní výrobu a kvalifikačních pravidel EWF.
 • IIW poskytne EWF práva a oprávnění k aplikaci log, ochranných známek a značek IIW na dokumenty, média, propagační materiály, diplomy a certifikáty pro použití v orgánech jmenovaných IIW a EWF
 • EWF bude podporovat spolupráci s IIW v oblasti aditivní výroby.

CWS ANB - Lídr Tržních příležitostí

CWS ANB obdrželo certifikát za účast v mezinárodním výzkumném projektu „Přístup založený na příležitostech k řízení inovací ve firmách v sektoru malých a středních podniků“

38-cz-certificate-opportunity-anb.pdf


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.