English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.253
Datum: 11.5.2021
Autor: Minařík CWS ANB

ESAB Xpanse Europe

ESAB Xpanse Europe představil:

 • Poslední novinky od společnosti ESAB
 • Odborné vzdělávací webináře ESAB
 • Video ukázky a prezentace
 • Vaše dotazy zodpovězeny našimi odborníky
 • Kompletní zážitek z evropského veletrhu ESAB na digitální platformě

ESAB University Program Přednášky on-line

 • 27/04 10:30 (CET) What makes Duplex Stainless Steel so good? Proč je nerez Duplex tak dobrý? (Peter Stones)
 • 15:00 (CET)

  Svařování kovových materiálů Welding with salvaged metal (Charis Williams)
 • 28/04 10:30 (CET) Co z nerezů není snadné svařoavat?(Peter Stones) Why can't you weld stainless steel?
 • 15:00 (CET) Řezání plazmou Plasma Cutting (Kai Lebang & Kris Scherm)
 • 29/04 10:30 (CET) Octopuz - Complexní Robot programování je snadné Octopuz - Complex Robot programming made simple (Chris Heit)
 • 15:00 (CET) Jak připravit správné pWPS pro koutový svár 25mm s plněnou kovovou elektrodou How to write a good pWPS for a Fillet Weld 25mm plate with metal cored wire (Tiago Pereira)

ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ PŘED LEPENÍM

Seminář on-line dne 20.4.2021 Pořadatel: Fakulta strojní ČVUT a Centrum pro povrchové úpravy Počet účastníků 90

Proběhly následující přednášky:

 • Úvodní slovo doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. a Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE Fakulta strojní ČVUT v Praze
 • Čištění atmosférickou plazmou, Petr Tichý - LONTECH – surface treatment, s.r.o.
 • Aplikace laserů pro technologie čištění a strukturování povrchů, Ing. Petr Steidl, Ph.D. – TRUMPF Praha spol. s r.o.
 • Aktivace povrchu a automatizace v lepení, Ing. Viktor Kreibich a Ing. Vojtěch Klečka – WAtech, a.s.
 • NDT v kontrolách lepených spojů, Ing. Milan Petřík – Olympus Czech Group, s.r.o.
 • Příprava povrchů různých konstrukčních materiálů pro zajištění kvality lepeného spoje produkty společnosti SOUDAL, Ing. Jiří Zabilanský – INVA Building Materials s.r.o.
 • Příprava, hodnocení a vhodnost povrchu pro strukturální lepení, v souladu s normou ETAG 002 (European Technical Approval Guidelines) Ing. Martin Chvojka – SIPRAL a.s.

Normy

prEN ISO 17636-1: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO/DIS 17636-1:2021)

Stav této normy: ENQ - K veřejnému projednání

Sponzorovaný přístup k normám

Novela zákona č. 22/1997 Sb., zavádí od 1. 1. 2021 jako jeden ze způsobů distribuce ČSN tzv. sponzorovaný přístup, což znamená, že ČSN, které jsou závazné na základě právního předpisu, mají být přístupné koncovému uživateli zdarma.

Neznamená to však, že od tohoto data jsou dotčené ČSN zdarma dostupné. Teprve od 1. 1. 2021, resp. od 4. 1. 2021, mohou podávat ministerstva nebo jiné ústřední správní orgány, do jejichž gesce nějakým způsobem právně zezávazněné (zákon, vyhláška) ČSN patří, na adresu Agentury, žádosti o jejich zpřístupnění.

V tuto chvíli tedy přehled konkrétních ČSN, určených ke zpřístupnění, není Agentuře znám, protože celý proces se nachází na úplném začátku. Po vyhodnocení a kontrole žádosti a po uhrazení poplatku za zpřístupnění ze strany příslušného ministerstva, budou ČSN technicky zpracovány a umístěny na portál Sponzorovaný přístup, který provozuje Agentura. Portál je v tuto chvíli aktivní, jsou v něm však dostupné pouze některé závazné ČSN, které byly veřejnosti zpřístupněny během posledních dvou let na základě individuálních žádostí ministerstev (na základě soukromoprávních smluv) nebo z jiných důvodů (pandemie Covid 19).

ISO TC 44/SC 11

Dne 6.5. 2021 proběhlo jednání ISO TC44/SC11 virtuálně v 07.00H EDT/13:00H CEST/21:00H SYD. Delegátů 30. Za ÚNMZ (ČAS) se zúčastnil předseda TNK 70 Svařování Ing.Václav Minařík,CSc.

Jediný bod programu byl ISO/WD 9606, Qualification test of welders – Fusion welding. Vypořádání připomínek (70 stran, včetně ČR i EWF).

Jedná se o pracovní návrh ISO 9606, která slučuje všechny současné části ISO 9606. Byly schváleny dvě resoluce:

 • Resolution 3/2021 – založení WG 4 pro přípravu ISO 9606, convenor Walter Sperko (US)
 • Resolution 4/2021 – založení WG 5 pro přípravu ISO 14732, convenor Jérôme Dietsch (FR)

Z jednání:

Výsledky hlasování?!

Hlasování

Časopis IIW – Welding in the World

Časopis IIW „Welding in the World“ vydává nakladatelství Springer Verlag. Redakční rada má v současné době 39 členů a pomáhá redaktorům s předběžným screeningem podkladů a celkovou kontrolou procesu kontroly.


...

Nyní existuje přibližně 140 recenzentů pro svařování po celém světě. Za posledních 5 let došlo k dvojnásobnému nárůstu počtu každoročně publikovaných článků. To vyžadovalo velké úsilí recenzentů, a celého personálu nakladatelství. Zvyšuje se též index citací (SCI) Impact faktor, jak uvádí připojená tabulka.


...

Mezinárodní konference IIW 2021

Letošní mezinárodní konference v rámci 74.Výročního zasedání IIW má název:UMĚLÁ INTELIGENCE K INOVACI SVAŘOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO INNOVATE WELDING AND JOINING) - 8.7. 2021 on-line.

Viz https://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=716

Vložné:

 • International Conference only: 70 € VAT included (do 31.5.) 90 € VAT included (standard)

Nová publikace

Vyšlo ve spolupráci ČSU Ostrava, s.r.o. a CWS ANB: Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. a kolektiv autorů - MATERIÁLY A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ.(189 stran) Oficiální učební texty pro mezinárodní/evropské svářečské specialisty (I/EWS). Informace a objednávky: lucie.buckova@csuostrava.eu


...

Na závěr:

Máme polovinu jara, ale moc jsme si tepla zatím neužili. Zatím to vypadá že bude v stodole ráj, když je tak studený máj. A bujný květ – plný úl. Tak snad budou plné stodoly i úly. Teď už se možná i ohřejeme (ze zimy rovnou do léta) a virus odpádluje.

Je mě líto situace v Indii, kde zákeřný virus zkosil i předsedu Indické svářečské asociace Mr Parimal Biswase (ale to je na jiném místě portálu)

Připadá mi, že se s jarem rozjely nebývalou měrou virtuální, on-line, dálkové, distanční semináře, jednání, audity, zkoušky apod.

Ať se to jmenuje jakkoliv, vždy se jedná o sezení před notebookem a kamerou a to většinou dlouho.

Nezáleží příliš na použitém systému - Microsoft Teams, Zoom, Skype, WA, CIA budka, Cisco Webex Meetings aj.

Při mezinárodních jednáních, auditech apod. jsme na tom, alespoň díky naší poloze v Evropě, relativně dobře. Pokud začne jakékoliv jednání ve 13.00 CEST (Central European Summer Time ‎(UTC+2)‎) tak na východě USA je 07.00H EDT (Eastern Daylight Time ‎(UTC-4)‎ a v Sydney 21:00H SYD (Time zone of Sydney, Australia (UTC+10)).

Horší ale je to s koncem takových akcí. V Americe jdou na oběd, u nás jdeme na večeři a pivo do ledničky nebo zatím k výdejnímu okénku, ale co Austrálie a vlastně východní Asie. Končit jednání či audit ve 4.00 hodiny ráno není moc příjemné.

Někdy se zapomene na časové posuny, takže např. při jednání pracovní skupiny, kolega v Kanadě se připojoval ve 4.00 hod ráno. Jistě také nebyl nadšený a je to hodno obdivu.

O výhodách vedení jednání a při mnohdy ne příliš jasném hlasování (pokud není použit profesionální nástroj) prosazení a schválení toho, co vedoucí jednání chce, a o omezené možnosti okamžitě reagovat a domluvit se s kolegy, jsem už psal v minulých Informačních servisech.

Dalším průvodním jevem on-line jednání je, že dostáváme program jednání předem, kde jsou u jednotlivých bodů i minuty, kolik má projednávání trvat, Diskuze musí být předem hlášena a jinak o přihlášení on-line rozhoduje vedoucí jednání. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by byl časový plán dodržen. Nejhorší je, když se jednání změní v maraton, což některým asi nevadí, nemají-li jiné povinnosti. Efektivnost je v ….. (háji).

Další aspektem on-line jednání je jejich četnost. Dochází často k tomu, že místo jednání např. 2x ročně (což bylo dostačující), by se někteří (nemající jinou činnost) scházeli nejraději každý měsíc, nebo týden. „Nic“ to nestojí, tak proč ne“. (např. pracovní skupiny čehokoliv). Mýlí se, nic není zadarmo. Pro tyto osoby se stává virtuální schůze koníčkem, těší se na ni.

Audit on-line je obvykle dlouhý. Ukazování dokladů na kameru, a posílání dokumentů e-maily je zdlouhavé. Při běžné návštěvě na místě se ukáže dokumentace a pokud je dokument v pořádku, pokračuje se k dalšímu bodu. Je to mnohem rychlejší a efektivnější. (Je to oboustranné, auditor může poslaný dokument prostudovat detailně, což by pravděpodobně nestihl při auditu na místě).

Z výše uvedeného by mohl vzniknout dojem, že jsem proti on-line jednáním, auditům apod. Všichni se učíme pohybovat ve virtuálním prostředí. Upozornil jsem na chyby, které se při on-line dělají. Doufám ale, že nezůstane pouze u dálkové komunikace. Domnívám se, že ideální je kombinace obou způsobů „face to face“ a on-line. Oba způsoby se musí využívat efektivně, což není jednoduché. Dobře připravené a vedené jednání by podle mého názoru nemělo být delší než 2 hodiny, ať je „na místě“ nebo on-line.

Žrout času:

Jsme žádáni např. od EWF/IIW, ale i od jiných mezinárodních i národních organizací, úřadů, abychom vyplňovali různé elektronické dotazníky, statistiky, prognózy, co si myslíme o…, kolik bude čeho, jak průmysl, jak COVID, co bude když….. asi aby si obhájili svoji existenci na home-office a vykazovali činnost. Úřední šiml řehtá.

To bylo pár slov ze „zákulisí“.

Přeji Vám hodně zdraví, dobrou práci i odpočinek. Těším se na setkání.

Václav Minařík


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.