Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 30.11.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=722


Informační servis č. 254
Datum: 11.6.2021
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB
Červnový Informační servis CWS ANB. Jednání EWF on-line a další informace

Norma EN 13067

Pozor! Od 1.4.2021 platí norma ČSN EN 13067:2021. Nahradila tak normu ČSN EN 13067:2013. Zatím je převzata v angličtině. Vyjde její překlad.

Jednání TV COV ČIA

Dne 12.5.2021 jednal Technický výbor ČIA pro akreditaci certifikačních orgánů certifikující produkty on-line.

Program jednání:

 1. Zápis z předcházejícího jednání - Schváleno
 2. Doporučení pro schválení odborných posuzovatelů – nejsou žádní noví posuzovatelé
 3. Aktuální vývoj v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty
 4. Nové/aktualizované služby v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty
 5. Informace z technických komisí (svařování, NDT) Minařík
 6. Informace z mezinárodních organizací
 7. Informace z ČIA
 8. Hlavní směry činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na rok 2021 a plnění k 31. 12. 2020
 9. Diskuse, různé
 10. Závěr

Porada ředitelů AO, OS, UNO

Porada ředitelů Autorizovaných osob, Oznámených subjektů a Uznaných Nezávislých organizací, která se uskutečnila dne 20. 5. 2020 (čtvrtek) od 9 00 hod. Jednání proběhlo online prostřednictvím aplikace WebEx.

Program jednání:

 1. Legislativa včetně revize směrnic/nařízení
 2. Vzájemné uznávání (MPO)
 3. Správní řízení, kontrolní činnost a pravidla pro zápis do systému NANDO
 4. TKÚNMZ
 5. Databáze ÚNMZ
 6. Brexit
 7. Různé

Dr. Ing. Gerd Kraume

S nejhlubším smutkem EWF oznamuje smrt Dr. Ing. Gerd Kraumeho 21. dubna 2021 po dlouhé a vážné nemoci.

Od roku 1978 pracoval Dr. Kraume ve společnosti DVS, německý člen EWF. Během 13 let byl jako zástupce generálního ředitele DVS odpovědný za oblast vzdělávání a technologie.

Působil také ve správní radě výzkumné asociace DVS a asociace pro pájení. V úzké koordinaci s německou asociací pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavatelem se v rané fázi zasazoval o bezpečnost práce prostřednictvím iniciativ, jako je humanizace pracovního života a uznání jejího významu pro svařovací technologii.

Dr. Kraume byl dlouholetým významným německým delegátem v EWF. Byl hluboce zapojen do činností EWF a hrál důležitou roli při návrhu a rozvoji schémat kvalifikací a certifikací svářečského vzdělávání, a to jak pro zaměstnance, tak pro společnosti.

Byl též německým delegátem v IAB.


...

58. Generální zasedání EWF

Jednání probíhalo on-line dne 25.5.2021

Při jednání byl použit program SLIDO pro hlasování. Byla to reakce na naší připomínku k nejasnému hlasování při minulém zasedání.

1. Uvítání prezidentem – M. Kubica (2 min)

2. Omluvy – R. Ferraz (2 min) - Mr. Tim Jessop (UK)

3. Schválení programu – M. Kubica (2 min) Schváleno.

4. Schválení zápisu z 57. Generálního zasedání EWF(EWF-GA-438-20) – M. Kubica (2 min). Schváleno.

5. Zpráva o akcích z minulého zasedání – R. Ferraz (2 min)Management Team v Portugalsku

6. Zpráva o Rozhodnutích EWF Board of Directors – M. Kubica (5 min)

6.1. Návrh na změnu variabilního poplatku za vydané certifikáty EWF pro svářeče (EWF-GA-440-21) – R. Ferraz (10 min) – Pro schválení

6.2. Protinávrh na změnu variabilního poplatku za vydané certifikáty EWF pro svářeče (EWF-GA-454-21) – V. Minarik a P. Durik (10 min) – Pro schválení

Návrh Board of Directors bod 6.1 byl stažen. Byl prezentován protinávrh podaný CWS ANB a VUZ Bratislava. Bylo hlasováno o tomto protinávrhu. Schváleno 57% . 43% se zdrželo. Schválený protinávrh spočíval ve výrazném snížení variabilního poplatku do EWF za každého certifikovaného svářeče. Tak jsme byli úspěšní.

6.3. Návrh na ustavení EWF Výzkumné a Inovační rady (EWF Research and Innovation Council (EWF-GA-445-21) – S. Morra (10 min) – Pro schválení. Schváleno

Předseda: Dr Michelangelo Mortello (PhD, MEng) z ISS Genova. Členové EWF dostanou e-mail s výzvou na jmenování člena

7. Administrativní záležitosti

7.1 Informace o členské situaci – R. Ferraz (4 min) EWF je stabilizovaná, není nový člen, příspěvky uhrazeny.

7.2 Management

7.2.1 Výroční zpráva 2020. Schváleno.

 • Zpráva finančního ředitele – Treasurer’s Report (EWF-GA-442-21) (EWF-GA-443-21) (EWF-GA-443-21) – F. Mañas (10 min) Schváleno 100%
 • Informace o EWF Qualification and Certification System Activities 2020 – T. Rosado (15 min)

7.2.2 Informace o Realisovaném rozpočtu 2020, Předpovědi 2021 and schválení rozpočtu 2022 (EWF-GA-446-21) – R. Ferraz (5 min) EWF-GA-439r2-21 Schváleno.

7.2.3 Informace o Přihláškách k rozšíření autorizací Ferraz (3 min)

8. Strategické záležitosti

8.1 Aktualizace akcí v souvislosti s COVID-19 - I. Fernandes (10 min)

8.2 Akce vyplývající z Regionálních strategických jednání 2018/2019 – R. Ferraz (15 min)

8.3 Nové oblasti zájmu a spolupráce s externími organizacemi – E. Assunção (20 min)

 • Aerospace Sector –PRI/NADCAP collaboration
 • DefenceSector
 • Photonics 21
 • EIT Manufacturing
 • EIT Raw Materials
 • Nová spolupráce –AI and Circular Economy
 • Pokračující spolupráce –EFFRA, AM-Platform, Joining-Platform and ManuFuture

8.4 Vývoj EWF kvalifikací: Adhesives – T. Rosado (10 min)- vyhodnocení výsledků

9. Mezinárodní rada kvalifikací a certifikací (Dříve Technická komise)

9.1 Návrh na harmonizované přístupové podmínky pro EWE (EWF-GA-441-21) – S. Morra (10 min) – Pro schválení.

Schváleno jen obecné prohlášení o pokračování v práci. Zrušení národních přístupových podmínek nehlasováno. Je potřeba projednat na národní úrovni. Ještě je nutno také jednat s IAB a ANB mimo Evropu

9.2 Oblasti Competence

9.2.1 Oblast Competence 1 - Training and Qualification – P. Leca (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 1 - Training and Qualification
 • Prezentace pravidla EWF-544 (Svaování betonářských ocelí) aktualizovaného s novými ISO normami – D. Popova (10 min) – Ke schválení. Schváleno

Účast za ČR ve WG
 • Členem WGA 1.7 „Surface Protection“ je Ing.Jara Kubiček
 • Členem WGA 1.8 „ Reinforcing Bars“je Ing.Vaclav Minarik
 • Členem WGA 1.12 „ EWF/ECWRV“ je Ing. Pavel Flegl

Aktivity WG 1.12

 • Výsledky průzkumu EWF členů o trhu a počtu diplomů pro nové kvalifikace – P. Leca (10 min)
 • Draft Návrh modulárního systému pro svářečský dozor (EWF-IAB-252) – EWF WG A#1.16 - I. Fernandes (10 min)
 • Očekává se, že s implementací modulárního systému na několik kvalifikačních osnov bude zvýšen počet diplomů a záznamů o výsledcích.

  • Pracovní skupina zahájila práci v prosinci 2020, konaly se tři (3) online schůzky.
  • Návrh modulárního systému EWF-IAB-252.
  • EWF-PR660r0-18-Part 1-Draft 3-20210414 – Pro schválení- 91% Schváleno
  • EWF-PR660r0-18-Part 2–Draft 3-20210414 – Pro schválení – 91% Schváleno

 • Draft Návrh Welders Guidelines Part III – Experienced welders, double processes (EWF-IAB-089) – EWF WG A#1.21 – I. Fernandes (10 min)
 • EWF - IAB-089r0-21 - Part III – Draft 3 – Pro schválení Schváleno 84% Ulehčení pro zkušené svářeče.
 • WGA#1.21-003r1-20210308-Proposal for Welders Diplomas – Pro schválení. Schváleno 85%
 • Ukončena činnost EWF WG A#1.21

9.2.2 Area of Competence 2 - Certification – S. Morra (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 2 - Certifikace
 • Zpráva ohledně obnovení EWF WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder – S. Morra
 • WG A2.4 revize EWF 581r2-14 (Plastic Welder) Ustavení nového chairmana: Jonas Saarimäki
 • EWF Scheme for Certification of Welders, Welding Operators and Brazers (Draft EWF- 647r3-21) - S. Morra, V.Minarik (Chairman WG) Probíhá revize pravidla. EWF- 647r3-21 bude připraveno ke schválení na podzimním zasedání EWF

9.2.3 Area of Competence 3 - Standardization – T. Rosado (20 min)

 • Report Convenor Area 3 – Normalizace.
 • EWF je spolupracující člen:

  • ISO/TC 44
  • SC 10 / SC 11
  • CEN/TC 121

  Navštívená jednání:

  • ISO/TC 44 /SC 10: 4
  • ISO/TC 44 /SC 11: 4
  • CEN/TC 121: 1

  Hlavní aktivity:

  • SC 10: Schvalování nové revize ISO 3834 (všechny části), revize ISO 17660 (sloučení obou dílů)
  • SC 11 Probíhající revize ISO/WD 9606 2020 Qualification testing of welders Fusion welding budou sloučeny všechny části)

  Činnost zajišťuje Management Team Pracovní skupina pro normalizaci byla zrušena

  Dále je EWF spolupracující člen v

  • Additive Manufacturing*:
  • ISO/TC 261
  • CEN/TC 438

  Circular Economy ISO/TC 323

  EWF je spolupracující člen EA (přímo působící v normalizaci):

  • Task force pro revizi dokumentu EA 6/02
  • Convenor: Lorenz Vinke Almecon Dakks
  • Členové: EWF, Czech Acreditation body (CAI); Turkish accreditation body ( Turkak)

  9.2.4 Area of Competence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes (20 min)

  • Zpráva Convenor Area 4 - System Rules
  • Diplomas and Certificates blanks harmonisation EWF-GA-439r2-21

  9.3 EWF ANBs/ANBCCs Authorisation Activities – I. Fernandes (20 min) - Důvěrné

  9.3.1 Assessors Report – Schválení doporučení auditorů

  10. Mezinárodní rada pro Additive Manufacturing Qualification IAMQC

  10.1 AM Qualification System aktualizace dokumentace /Přílohy – E. Assunção (20 min)

  10.1.1 Smlouva o spolupráci EWF-IIW podepsáno, schváleno

  10.1.2 Nová pravidla pro audity při pandemické situaci

  10.1.3 Vytvoření nových otázek

  10.1.4 Další informace

  10.2 Zpráva IAMQC Chairman – E. Assunção (20 min)

  10.2.1 Návrh budoucích postupů Alternativní cesta Přechodové podmínky IAMQC (EWF-GA-448-21) – E. Assunção – Pro schválení

  10.2.2 Návrh otázek (EWF-GA-449-21) – E. Assunção – Pro schválení

  10.3 EWF AM ANBs Autorizační aktivity – E. Assunção (10 min)

  10.3.1 Zprávy auditorů

  11. EWF Platforma Modulárního systému – F. Barros (15 min)

  12. Informace o Projektech – R. Bola (10 min)

  13. EWF projects’ dissemination

  13.1 “ASSETS+” - Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defense – S. Nogueira (10 min)

  14. Informace o reklamních činnostech – M. Teixeira (10 min)

  • Pocast EWF
  • NEW EWF MEMBERS NEWSLETTER

  ...

  EWF na: , ,

  15. Information on Awards – R. Ferraz (5 min) Best European Responsible Welding Coordinator 2020

  16. Miscellaneous – All (5 min) Diskuze

  17. Datum a místo příštího zasedání – M. Kubica (5 min)

  • 16 listopadu 2021 – Online
  • Květen 2022 - Spain

  74. Výroční zasedání IIW

  74. výroční shromáždění IIW a mezinárodní konference (online) začíná 7.7.2021 Generálním zasedáním a končí 21. července jednáním Doard of Directors.

  Konečný program zahrnuje 60 technických zasedání, která se budou konat v jednom týdnu, s více než 180 hodinami prezentací, diskusí a interakcí mezi nejvlivnějšími vědci a zástupci průmyslu a akademické sféry v oblasti svařování a příbuzných technologií.

  Součástí akce je mezinárodní konference „Umělá inteligence pro inovaci svařování a spojování“ (8. července, 13:00 - 17:00 SELČ). Každý účastník je vyzván, aby se připojil k této akci s jejím programem, včetně hlavního projevu nominovaného na cenu za přednášku Jaeger a kompletní sady prezentací o aspektech tématu. Součástí zasedání budou také otázky a odpovědi a panelová diskuse, která umožní interakci s publikem a bezplatnou výměnu názorů mezi odborníky a přednášejícími. Program konference je k dispozici zde:

  PROGRAM OF THE IIW INTERNATIONAL CONFERENCE

  • Introduction of the Conference Dr Stephan Egerland, Chair of the Technical Management Board of the IIW KEYNOTE SPEECH Theory-Guided Machine Learning - Towards a Synergy between Knowledge and Data
  • Bernhard Geiger, Know-Center GmbH, Austria INVITED LECTURES Artificial Intelligence to enhance the NDT of welding: recent study cases
  • Slah Yaacoubi, Institut de Soudure, France Materials Integration, In-silico linking from process through structure to property and performance
  • Masahiko Demura, National Institute for Materials Science, Japan Development of Automation and Artificial Intelligence Technology for Welding and Inspection Process in Aircraft
  • Ryoichi Tsuzuki, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Japan Adaptive Intelligent Welding Manufacturing – Classical Sensing/Modeling/Control and Modern Machine Learning and Human-Robot Collaborative Approaches Industry
  • YuMing Zhang, Institute for Sustainable Manufacturing and Department of Electrical and Computer Engineering, USA Three Types of Machine Learning for Fitness for Service Applications Alex Kitt, EWI, US

  IIW navazuje na svou tradici, kdy výroční shromáždění zahrnuje také společenské akce. Během zahajovacího ceremoniálu (7. července od 15:15 do 16:15 SELČ) nabídne IIW dobrou zábavu a ceremoniál ocenění nejvýznamnějších odborníků v oboru.

  Letos je speciální program věnován IIW Young Professionals. Osoby mladší 35 let budou mít přístup ke zlevněnému účastnickému poplatku, ale také k dalšímu obsahu, jako je setkání pracovní skupiny Young Professionals a akce YP Ice-Breaking. To nabídne příležitost se přátelsky a neformálně setkat, vyměnit si názory a navrhnout nové myšlenky kolegům z IIW.

  Stejně jako v minulých letech se na výstavě svařovaného umění v roce 2021 představí umělecká stránka svařování a spojování, která je nyní obohacena o další kategorie a obsah z celého světa.

  Na závěr si nenechte ujít příležitost navštívit sponzory IIW ve výstavní síni. Uvědomíte si nejnovější vývoj ve svařovacím průmyslu


  ...

  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.