Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 22.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=726


Informační servis č. 255
Datum: 19.7.2021
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. - ředitel exekutivy CWS ANB

NORMY

Nové normy v červnu 2021:

ČSN EN ISO 15792-1 Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu Třídicí znak: 051102 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

ČSN EN ISO 15792-2 Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli Třídicí znak: 051102 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

ČSN EN ISO 9455-3 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou Třídicí znak: 050053 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace Třídicí znak: 055311 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály- Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace Třídicí znak: 055005 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

ČSN EN ISO 6847 Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor Třídicí znak: 055017 Vydána: 6.2021 Způsob převzetí: překlad V 06/21

V srpnu 2021 vyjdou nové normy z našeho oboru:

ČSN EN ISO 18595 Kat. čís.: 512382 Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení Třídicí znak: 051340 Vydána: 8.2021 Způsob převzetí: vyhlášením PDF: Připravujeme

ČSN EN 12814-2 Kat. čís.: 512380 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem Třídicí znak: 056820 Vydána: 8.2021 Způsob převzetí: vyhlášením PDF: Připravujeme

ČSN EN 12814-8 Kat. čís.: 512381 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky Třídicí znak: 056820 Vydána: 8.2021 Způsob převzetí: vyhlášením PDF: Připravujeme

Technická zpráva ISO/TR 3834-6 by se měla změnit na ISO normu. Připravuje se nový pracovní projekt ISO 3834-6 - Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

74. Výroční zasedání IIW on-line

74.Výroční zasedání IIW bylo zahájeno 7.7.2021 Generálním zasedáním. Jednání bude pokračovat do 21.7.2021. Délka jednání je ovlivněna časovými pásmy. Při jednání „face to face“ lze jednat celý den, celodenní jednání nahradí 2 až 3 půldny on-line. Všechna jednání probíhají pro nás odpoledne (v Americe ráno, v Asii a Austrálii v noci). Za ČR se zúčastňuje ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Václav Minařík, CSc. Protože se zasedání IIW zúčastní velké množství lidi v komisích, je celá tvorba konferenčního prostředí svěřena profesionální firmě. Přesto například hned při Generálním zasedáním při zkoušce hlasování, se jednání zdrželo cca 0,5 hodiny – nefungovaly hesla delegátů, které se musely vkládat znovu a znovu….

Zahajovací ceremoniál a ocenění IIW

Na zahajovacím ceremoniálu 74. IIW online výročního shromáždění Mezinárodního institutu pro svařování (IIW) se jako každoročně oceňují vítězové letošních prestižních cen IIW Awards a oceňují se jejich významné příspěvky ke svařování a spojování po celém světě.

Ocenění IIW oceňuje širokou škálu úspěchů, jako jsou vynikající technické úspěchy a příspěvky do IIW Working Units, proslulé kariéry v průmyslu nebo na akademické půdě, příspěvky ke globálnímu pokroku a záslužné služby pro IIW. Booklet je publikován viz http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=725

IIW 2021 home page

IIW 2021 Lounge

IIW 2021 Meeting Rooms

Generální zasedání

Generální zasedání IIW vedl Luca Costa, Chief Executive Officer. Headquarters and Office: ISS Genoa – Italy. Prezident IIW Mr. David Landon z USA (Iowa) uvítal přítomné. Zúčastnilo se on-line 115 delegátů (z každého státu max. 3). Již při schvalování programu se ukázaly těžkosti s hlasovacím programem.

Luca Costa

Prezident IIW prezentoval Výroční zprávu IIW 2020. Ta byla schválena. Další program bylo schvalování účetní uzávěrky a rozpočtu na rok 2021 a odhad na rok 2022. Přednesl finanční ředitel Mr. Gary B. Marquis (Finsko). Schváleno.

Byla schválena změna Stanov IIW, kde bylo zakompováno do Stanov „Additive Manufacturing (3D tisk)“ úzce spolupracující s EWF

Diskutována členská situace. Na členství má vliv i situace s pandemií COVID -19. Ukončeno členství:

 • Lithuanian Welders Association, Lithuania
 • Israeli National Welding Commitee, Israel

Rezignace na členství přišlo z:

 • Pontificia Universitá Cattolica del Perú

V současné době je členem IIW 48 zemí. GA schválilo jako odpovědné členy IIW:

 • Ghana Welding Bureau (GWB), Ghana
 • Iranian Welding and Joining Institute (IWJI), Iran
 • Instituto National de Soldadura A.C. (INSAC), Mexico

Největší diskuze je vždy o výši členských příspěvků do IIW (Za rok 2021 jsme platili (CWS ANB) za ČR 7.000,- Euro). Vedení (BoD) přišlo s návrhem nového výpočtu členského příspěvku do IIW (viz obr.).

Bylo kolem tohoto bodu spoustu vysvětlování, jak je to důležité, jak některé státy utrpěly COVIDEM…... Nebyl ukázán výpočet pro jednotlivé státy. Prý se to dovíme až podle faktury v lednu 2022.

Návrh nebyl schválen. Bylo schváleno posunutí hlasování o 1 rok, s tím, že bude podrobně dokumentována velikost členských příspěvků.

Mr. Prof. Boyoung Lee (Republica Corea) – IIW-IAB Chair, přednesl situaci v IAB. Je zřejmé, že výsledky jsou díky činnosti evropských ANB kladné. Asie má horší výsledky a Amerika též. Celou situaci zachraňuje Evropa, ať již se to týká Diplomú, Certifikátů osobám či firmám. IIW-IAB pracovala v roce 2020 s malým ziskem s rozpočtem převyšujícím 240.000,- Euro.

IAB – INTERNATIONAL AUTHORISATION BOARD

Group A – Education, Training and Qualification Agenda – 12 July 2021 – Online Meeting

1. Uvítání (H. Dascau chairman IAB ,Group A– 2 min)

2. Omluvy neúčasti (R. Ferraz – 2 min) Všichni přítomni, nikdo se neomlouval. Přítomno bylo 74 delegátů. Za každý stát má pouze jeden delegát hlasovací právo.

3. Přijetí programu (H. Dascau – 2 min) Přestože byl všem delegátům zaslán předem návod jak hlasovat ve speciálním programu, stejně s hlasováním byly velké problémy. Testovalo se hlasování na „Přijetí programu“. Hlasovací program byl zahlcen, pomalý a pro některé státy i nedostupný, či nepřijímal heslo. Výsledkem bylo, že část delegátů využila hlasovací program a část hlasovala na chatu. Vyhodnocení hlasování bylo proto složitější.Program schválen .

4. Schválení zápisu z on-line jednání 13.ledna 2021 (IAB-WGA-400-21) (H. Dascau– 10 min) Zápis byl rolován na obrazovce. Schválen.

5. Plnění úkolů (R. Ferraz – 5 min) Všechny akce byly splněny

6. Pracovní skupiny (WG)

6.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines

6.1.1 Zpráva předsedy (M. Poege – 10 min)

6.1.2 Schválení návrhu EWF p ro Modulární strukturu pravidla IAB-252 (EWF-PR660r0-18 Part1-Draft4 and EWF-PR660r0-18 Part2-Draft4)

Diskuze na chatu byla velmi ostrá. Návrh vypracoval I. Fernandez (EWF) z Portugalska. Pracovní skupina také neměla většinový názor na modulární strukturu pravidla IAB 252. Neschváleno. ČR po podrobném prostudování návrhu hlasovala Proti návrhu Dokonce se hlasovalo o ukončení práce pracovní skupiny. 14 hlasů bylo pro pokračování, 4 hlasy proti a 8 hlasů se zdrželo. ČR hlasovala pro ukončení práce na tomto úkolu. Tento úkol bude dále WG analyzován.

6.1.3 Plán další práce

6.1.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.2 WGA#3a – Welder Curriculum (H. Potgieter – 10 min)

6.2.1 Zpráva předsedy - WG pracuje na reedici Části 3, která se týká svařovaných sestav.

6.2.2 Plán další práce Bude rozeslán.- Term of Reference Ballot. Ve WG by měli být osoby z ANB, které mají autorizaci na IW (to se týká i CWS ANB).

6.2.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline (L. Costa – 10 min)

6.3.1 Zpráva předsedy Každé ANB, které má autorizaci na IWIP uzavře smlouvu přímo s SAIW. S IIW pak smlouvu o důvěrnosti a pojištění vzorků. Použití plastových vzorků při zkouškách do 6 . měsíců po obdržení.

Mr. H. Potgieter (South Africa)

Je řada ještě nevyjasněných bodů. Smlouvu je potřeba uzavřít do konce roku 2021, pak se cena bude zvyšovat (nyní 906,- Euro za zkušební sadu + clo + doprava…). Další náklady vzniknou nutností zakoupit treninkové sady (cca 320,- Euro za sadu 4 kusů + clo + doprava).

Praktická zkouška bude též harmonizována (viz obrázek)

6.3.2 Plán další práce

6.3.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra – 10 min)

6.4.1 Zpráva předsedy

6.4.2 HEP –Harmonised Examination Packages

6.4.3 Revidovaný dokument a sloučení IAB-340 a IAB-339 Schváleno

6.4.4 Plán další práce

Bude vytvořen dokument „Reference Standards for Practical Examination“ Bude k dispozici studentům. Ale musí vrátit . Dokument důvěrný.

6.4.5 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.5 WGA#6a – Blended Learning Activities (F. Moll – 10 min)

Mr. Frank Moll (Německo)

6.5.1 Zpráva předsedy Reakce WG na změněnou situaci pro COVID-19. Vyučovalo se více či mén+ dálkovou formou. Ale on-line přednášky a pevný rozvrh.

6.5.2 Plán příští práce Jednání WG bude v Duisburgu dne 14.10.2021 (pokud to situace dovolí)

6.5.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.6 WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline (A. König – 10 min)

Mrs. Anna Konig (Swiss)

6.6.1 Zpráva předsedy Chair konstatovala, že málo ANB má autorizaci na tuto kvalifikaci. Navrhuje (viz screen):

 • redukci hodin
 • dálkový kurz (blended learning)
 • CU (Competence Unit) v modulárním systému?
 • pouze jedna úroveň (viz obr.)

Podle našeho názoru je to správná cesta.

6.6.2 Plán další práce a rozhodnutí o pokračování této WG WG bude pokračovat.

6.6.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.7 WGA#8a – Alternative Route (I. Jaswal – 10 min)

6.7.1 Zpráva předsedy

6.7.2 Plán další práce

6.7.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (J. Kauppila – 10 min)

6.8.1 Zpráva předsedy

6.8.2 Schválení návrhu pravidla IAB-348 (IAB-348-Draft 21).Schváleno.

6.8.3 Plán další práce

6.8.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

Mr. Juha Kauppila (Suomi)

6.9 WGA#11a – Harmonised Examination (I. Fernandes – 15 min)

6.9.1 Zpráva předsedy

6.9.2 Plán další práce

6.9.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

7. Harmonised database software (I. Fernandes – 10 min)

7.1 Informace – Pracovní skupina pro vývoj harmonizovaných fixních otázek. Každé ANB musí do 31.12.2021 dodat 21 otázek pro IWP (v angličtině) z přesně definovaných okruhů. Jinak se vystavuje pokutě 1000,- Euro.

7.2 Informace – Databáze otázek a fixních testů stav a vývoj

7.3 Informace – Použití harmonizovaných zkoušek Je podrobně dokumentována úspěšnost Harmonizovaných fixních testů. Nejhorší jsou výsledky u IWE.

Nejlepší výsledky jsou u IW:

7.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

8. Různé (Všichni – 5 min)

9. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz – 5 min). Bude oznámeno s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

IAB – INTERNATIONAL AUTHORISATION BOARD

Group B – – Implementation, Authorisation and Certification Meeting of 13 July 2021 (Tuesday) Online Meeting

1. Uvítání (S. Morra – 3 min)

Mr. Stefano Morra (Italy) – Chairman IAB Group B

2. Omluvy neúčasti (R. Ferraz – 3 min) – nejsou. Přítomno 71 delegátů.

3. Přijetí programu (S. Morra – 3 min). Hlasovací program přetížen, proto část zemí musí hlasovat chatem. Podobná situace jako včera.Schváleno .

4. Schválení zápisu z minulého on-line jednání proběhlého 14.ledna 2021 (S. Morra – 10 min) (IAB-WGB-690-21)

5. Plnění úkolů (R. Ferraz – 5 min) – viz program dnešního jednání.

6. Přístupové podmínky a přechodová opatření (S. Morra – 10 min)

6.1 Návrh na harmonizované přístupové podmínky pro kvalifikaci IWE (IAB-WGB-696-21) • DVS-PersZert prohlášení ohledně harmonizovaných přístupových podmínek k IWE (IAB-WGB-705-21)

Závěr po diskuzi: analyzovat návrh, vzít v potaz nesouhlasné stanovisko Německa a dalších. Vytvoření „Taskforce Group“ pod vedením Italo Fernandeze, kde bude zastoupeno Německo, Rumunsko, Slovinsko (Byli proti původnímu návrhu) a další (dohromady 7 osob).

6.2 Návrh NIW – Nigeria Institute of Welding ANB na přístupové podmínky a přechodové období – Nebylo. Nigeria nepřpravena.

7. Autorizační aktivity (důvěrné)

7.1 Zprávy hlavních auditorů (T.Jessop – 15 min)

Mr. Timothy Jessop

 • ANB a ANBCC Rozsahy autorizací
 • Audit Program - IAB-026r24
 • Dokumentace auditorů
 • IAB-ASS-070- Průvodce o uchovávání dokumentů na audity ANBs a ANBCCs

7.2 ANBs a ANBCCs zprávy auditorů (T.Jessop – 15 min)

Doporučení jsou v auditních zprávách a v souhrnné tabulce.
 • SDVT – ANB - Slovenia ANB Extra surveillance Audit – IAB-WGB-692-21
 • SDVT – ANBCC - Slovenia ANBCC Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-693-21
 • ABS-BVL – ANB – Belgium ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-69-421
 • JWES – ANB – Japan ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-695-21
 • IWS – ANB – Indonesia ANB extra Surveillance Audit – IAB-WGB-697-21
 • L-IS – ANB – Poland ANB Audit Report – IAB-WGB-698-21
 • SHY – ANB – Finland ANB Distance Learning Audit Report – IAB-WGB-699-21
 • BCQW – ANB – Bulgaria ANB Surveillance Audit Report – IAB-WGB-700-21
 • SVS-ASS – ANB – Switzerland ANB Blended Learning Remote-Audit Report – IAB-WGB-701-21
 • SWC – ANB – Sweden ANB Blended Learning Remote Re-Audit Final Report– IAB-WGB-702-21
 • WIT – ANB – Thailand ANB Remote Surveillance Audit Report – IAB-WGB-703-21
 • NIW – ANB – Nigeria ANB Initial Remote Audit (for endorsement) - IAB-WGB-706-21 ANB Remote follow-up Audit (for endorsement) – IAB-WGB-707-21

7.3 Ústní zprávy auditorů (T.Jessop – 5 min) - Souhrnná tabulka auditorů

7.4 ANB/ANBCC Status přihlášek (T.Jessop – 10 min) - Souhrnná tabulka auditů

7.5 ANBs Blended Learning Activities (T.Jessop – 10 min) Doporučení jsou v auditních zprávách a v souhrnné tabulce.

7.6 Lead a Peer Assessors Status zpráva (T.Jessop – 5 min) ❖ Status certifikátů auditorů

7.7 Otázky a odpovědi (All – 10 min)

8. Pracovní skupiny

8.1 WG B#1 – Rules and OPs (I. Fernandes – 15 min)

8.1.1 Zpráva předsedy

8.1.2 Dokumenty ke schválení:

 • OP-03-Appendix 1-rev 6-April 2021-ANB-Audit Checklist-Draft 2
 • OP-03-Appendix 1-rev 6-April 2021-ANB-Audit Checklist-Draft 2
 • OP-03-Appendix 3-rev 3-April 2021-ANB-PCS-Audit Checklist-Draft 1
 • OP-03-Appendix 8-rev 0-April 2021-ANB-ANBCC Pre-Audit Documents-Draft 2
 • OP-03-rev 22-April 2021-Draft 2-ANB-ANBCC Assessment Process
 • OP-12-Apendix 1-rev 10 - April 2021
 • OP-14-rev 3-April 2021-draft2

Revize dokumentů byly schváleny

8.1.3 Návrh změn IAB-001r11-20 -Část 3 a 4 (IAB-WGB-704-21).Schváleno .

8.1.4 Plán dalších změn

8.1.5 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

Mr. Prof. Boyoung Lee (Republica Corea) – IIW-IAB Chair požádal WG B # 1, aby zkontrolovala a našla správný způsob, jak snížit náklady na audit. V OP-12 App. 1 jsou rozdíly v nákladech mezi LA (Lead Assessor) a PA (Peer Assessor) velmi velké. Rozdíl denních sazeb posuzovatelů u PA a LA není tak velký. Denní sazba LA je v roce 2019 pouze přibližně 2krát vyšší než PA. Rozdíl ve fixních nákladech na audit LA a PA je však velmi velký. V roce 2019 je cena LA pro IA (Initial Audit) asi 3,87 krát a pro SA (Surveillance Audit) je 4,56 krát než PA. Máme několik stížností z členských společností, že náklady na audit jsou velmi drahé.

WG B#6 – Certifikační systémy – Výrobci a personál (S. Morra – 20 min)

8.2.1 Zpráva předsedy

8.2.2 Prezentace Certifikačního schéma pro svářečské inspektory

8.2.3 Prezentace Certifikačního schéma pro výrobce (IAB-339r6Draft3-XX-Rules-20210609_CLEAN)

8.2.4 Prezentace digitálních diplomů/certifikátů Opět neschváleno. Je potřeba dát obě možnosti, jak papírové tak digitální. Zkouší se to od roku 2015. Stále a stále se to odmítá.

8.2.5 Plán další práce

8.2.6 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

8.3 WG B#7 – Dálkové/online zkoušení/ hlídání u testů (M. Uran – 20 min)

8.3.1 Zpráva předsedy Pracovní skupina sbírá zkušenosti a navrhne možné řešení.

8.3.2 Plán další práce

8.3.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

9. Stížnosti (S. Morra – 5 min). Nejsou

10. Různé (Všichni – 5 min). Není.

11. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz – 5 min). Bude oznámeno podle vývoje situace s COVID-19. I v případě uvolnění omezení např. v Itálii, příjezd lidí z celého světa, kde je rozdílná epidemiologická situace, může být riskantní a vyžadovala by být v „bublině“, což je nepřijatelné pro většinu delegátů.

Members Meeting IAB

 1. Uvítání (B.Lee)
 2. Mr. Prof. Boyoung Lee (Republica Corea) – chairman IAB

 3. Omluvy absence (R.Ferraz) – informace. Všichni přítomni. 66 osob.
 4. Schválení programu (B.Lee) IAB-MM-104-21
 5. Schválení zápisu z minulého zasedání konaného on-line IAB-MM-103-21
 6. Následné akce po minulém zasedání (R. Ferraz) - informace
 7. Zpráva o systému kvalifikace a certifikace v roce 2020 (T. Rossado) – informace. V roce 2020 se počet diplomů díky COVIDu snížil asi o 30%, certifikace zůstala na stejné úrovni a počet certifikátů výrobců podle ISO 3834 stoupl.
 8. Zpráva o výkonech IAB (R. Ferraz) IAB-MM-105-21-informace Bohužel na asijském trhu je upřednostňována kvalifikace AWS před IIW. Je velká nerovnováha výkonů mezi Evropou a ostatními
 9. IAB strategie 2021 až 2024 (B.Lee) - informace
 10. Reklama a marketing WG (B.Lee) – informace. Velmi dobrá všestranná propagace IIW. Je potřeba aby hlavně asijské ANB více propagovaly své služby. Některé návrhy jsou absolutně idealistické např. pořádat v Asii světovou soutěž svářečů (návrh Švýcarska). Nápad nic nestojí, ale kdo a za kolik a proč bude organizovat? Očekávaný výsledek?
 11. EU Projekty/Link k Harmonizovanému E&T&Q&C Systému (E. Assunção) – informace
 12. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz – 5 min). Bude oznámeno podle vývoje situace s COVID-19. I v případě uvolnění omezení např. v Itálii, příjezd lidí z celého světa, kde je rozdílná epidemiologická situace, může být riskantní a vyžadovala by být v „bublině“, což je nepřijatelné pro většinu delegátů.

Závěrečný ceremoniál

Závěrečný ceremoniál 74.Výročního zasedání IIW proběhl dne 16.7.2021 od 16.30 hod CEST. Prezident IIW poděkoval organizátorům za průběh i delegátům za aktivní přístup k práci v komisích. Závěrem byl promítnut film, který zve všechny na 75.Výroční zasedání do Tokia 2022.

Zapsal a hodiny on-line u notebooku seděl (a v duchu letěl):


...

Otázky

Během posledního měsíce dubna a také v květnu proběhly online wokshopy EWF za účelem zdokonalení otázek použitých při zkouškách. Z online workshopů jsme dostali přes 700 vylepšených otázek pro úrovně IWE, IWT, IWS a IWP, které pokrývají všechny 4 moduly v osnovách 2018/2019 a 2016. Během týdne byly nahrány opravené - vylepšené otázky, jeden modul denně, aby nedošlo k zahlceni více než 700 opravenými otázkami za jeden den.

Každý generální ředitel ANB obdržel automatické oznámení o všech změněných otázkách (takže ve finále došlo k zahlcení poštovní schránky).

--------------------------

Přejeme všem přátelům, příznivcům a klientům CWS ANB krásné prožití dovolených nebo prázdnin.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.