English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 257
Datum: 28.9.2021
Autor: Minařík CWS ANB

Zasedání Komise koordinačního pracoviště pro Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 (CPR)

16.9.2021 v 10.00 distančním způsobem pomocí Cisco Webex Meeting

Projednané body:

 • Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 (CPR): aktuální stav – Mgr. Holušová
 • Informace ze Semináře „Postupy OS oznámených na nařízení č. 305/2011 (CPR) a postupy k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pro posuzovatele z řad českých OS a AO. Ing. Póbiš
 • Koordinační záležitosti:
  • COVID – distanční audit – prodloužení usměrnění
  • Usměrnění – posuzování podle EAD
  • Průběžná aktualizace TN probíhá
  • Nový zákon o odpadech č.541/2020
  • Posouzení betonu ČSN EN 206 + A1, A2
  • Archivace dokumentů AO/OS

Dozvěděli jsme se m.j. že,

 
 • Jsou problémy s publikací odkazů na harmonizované normy v OJEU (Official Journal of European Union).
 • Přibývá harmonizovaných norem, které byly nahrazeny novou verzí, která však nebyla ještě citována v OJEU (i když mají přílohu ZA - Vztah mezi evropskou normou a základními požadavky směrnice EU). V OJEU stále zůstává odkaz na zrušenou EN normu, přestože ta může být po obsahové stránce již velmi zastaralá .
 • Pro uvedení výrobku na trh, včetně certifikace, prohlášení o vlastnostech a připojení označení CE, lze použít pouze harmonizovanou výrobkovou normu, na kterou byl zveřejněn odkaz v OJEU. Bez ohledu na to, zda byla mezitím zrušena nebo ne.
 • Použití jiných než citovaných norem je dobrovolné. To znamená, že posouzení shody provede např. COV, nikoliv Oznámený subjekt. Výsledek nelze uvádět na výstupu OS.

(Pozn. Klient potřebuje obvykle mít výstup OS o splnění, nikoliv zastaralé normy a již zrušené, ale té současné. Podobná situace byla u EN 287-1 a EN ISO 9606-1. AO/OS musela vydávat podle již zrušené EN 287-1 ačkoliv klienti potřebovali EN ISO 9606-1. Konstatování autorit, že jsou problémy s uveřejněním nové harmonizované normy v OJEU je dost zvláštní. Byrokratický šiml, mandáty…. ?)

  

CPR výhled do budoucna

Dlouhodobé systémové řešení – revize nařízení CPR

Politické rozhodnutí

„Je nezbytné k prosazení záměrů cirkulární ekonomiky (opětovné použití a recyklace – snížení tlaku na primární suroviny) a dosažení uhlíkové neutrality (snížení energetické náročnosti – ocel, cement – zpomalení klimatické změny)“

(Pozn. Většina oceli se vyrábí dnes v Číně a bude se tam dosahovat tzv. uhlíková neutralita? Protlačování politických cílů do technických směrnic)

„Výsledky nebudou dříve než za 5 až 10 let“

(Pozn. To už budou jen auta na šlapání a konstrukce budou z bambusu?)

Plasty

Manažer technické normalizace CWS ANB Ing. Václav Voves navázal kontakt s předsedkyní TNK 52 (Technická normalizační komise) Ing. Martinou Pavlínkovou z Institutu pro testování a certifikaci, a. s. - Centra technické normalizace pro plasty, pryž a výrobky pro děti. Ing. Václav Voves – manžer technické normalizace CWS ANB, bude zařazen do seznamu připomínkujících této TNK. Jedná se především o dokumenty CEN/TC 249/WG 16 Welding of thermoplastics.

Tyto návrhy norem potom bude Ing. Václav Voves rozesílat e-mailem členům TNK 70 a CWS ANB stejně jako stejně jako posílá věci z CEN/TC 121. V současné době není rozpracován touto CEN/TC 249/WG 16 žádný nový dokument (norma).

V letošním roce vyšly v této oblasti:

 • EN 12814-2:2021 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem zavedena v ČSN EN 12814-2:2021 (05 6820) vyhlášením (anglicky)
 • EN 12814-8:2021 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky zavedena v ČSN EN 12814-8:2021 (05 6820) vyhlášením (anglicky)

CLOOS Praha – 30 let

Dne 21.9. proběhla oslava 30 let firmy CLOOS v ČR a SR. Toto bylo spojeno s otevřením nového sídla společnosti CLOOS Praha, spol. s r.o. v Nupakách u Prahy a Dnem otevřených dveří.

P R O G R A M

 • Přivítání, úvodní slovo, představení celého dne
 • Nejnovější trendy v robotickém svařování, celosvětově realizované projekty
 • Svařovací zdroje – nové svařovací procesy
 • Coffee break
 • Praktické ukázky / jednotlivá stanoviště:
  • Svařovací buňky a kompaktní systémy
  • Novinky v ručním svařování - praktické ukázky zdrojů Qineo NexT a StarT
  • DEMo robotické pracoviště-svařovací procesy Tandem a Motion Drive, offline laserový senzor
  • Nejnovější verze SW pro offline programování Roboplan
  • Industry 4.0- ukázka C-Gate
 • CLOOS PRAHA v novém sídle - slavnostní přestřižení pásky
 • Oběd-pečené selátko, catering
 • Tatravagonka Poprad – významný zákazník CLOOS-prezentace vzájemné spolupráce
 • Asseco CEIT – automatizace logistiky a výroby
 • Kemper – odsávací systémy
 • Tombola o hodnotné ceny
 • Oficiální ukončení / osobní jednání

Během celého dne bylo k dispozici bohaté občerstvení. Od 11 hod byla také možnost vyzkoušet si jízdu na segwayi, nebo se projet automobily TESLA, modely S a X

Zahájení DoD vedením firmy CLOOS

Slavnostní otevření nového sídla CLOOS Praha

Nové sídlo společnosti

Robotická mikrocela

Tlaková zařízení 21

Ve dnech 21.9 až 23.9.2021 proběhla v Hradci Králové v Hotelu Černigov konference TLAK 21 PRESSURE 21. Pořadatel ATZ – Asociace pracovníků tlakových zařízení, TIČR – Technická Inspekce České Republiky a Kapka, s.r.o. Na programu bylo 26 obsáhlých přednášek.

Ing. Hana Florianová přednáší na TLAKU 21

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování

Český svářečský ústav, s.r.o. pořádal ve dnech 22. až 24.9. 2021 již 24. ročník semináře na Ostravici v hotelu Sepetná. Seminář se uskutečnil při příležitosti životního jubilea prof.Ing.Jaroslava Koukala, CSc. Bylo přihlášeno přes 200 účastníků. Proběhlo přes 20 přednášek a prezentací firem.

Místo konání semináře

Účastníci semináře

Ing. Aleš Plíhal, ESAB při přednášce

Olda Košťál - Abicor Binzel při přednášce

IIW - Info

V roce 2021/2022 budou jako „IIW Future Leaders“, Mitchel Grams (Kanada) a Luca Poggi (Itálie), dva mladí profesionálové, v Board of Directors IIW jako nehlasující členové do července 2022 Výročního zasedání v Tokiu (Pozn. Dřív tomu u nás říkali „kádrová rezerva“  )

Řádným členem Board of Directors IIW se stala Yevgenia Chvertko z Ukrajiny.

Na posledním Výročním zasedání IIW byla ustavena „ Poradní rada pro průmysl IIW/IAB“ (IIW/IAB Industry Advisory Council), která bude složena ze zástupců průmyslu z celého světa. Účelem je vytvoření zpětné vazby pro zlepšení produktů a služeb IIW.

V IIW se stane běžným prostředkem např. Streamování živého videa, webináře, účast na schůzkách Skype apod. Hybridní setkání budou i nadále běžnými a účinnými nástroji IIW.

V průběhu posledního Výročního zasedání nebyl schválen nový vzorec pro výpočet členského příspěvku. Rozhodnutí bylo odloženo. Pořádají se webináře na vysvětlení tohoto kroku. Měla by bát lépe sladěna struktura poplatků s hrubým domácím produktem na obyvatele a brát v úvahu kupní sílu v každé členské zemi. Opětovné hlasování o novém vzorci pro výpočet výše poplatků bude na Mimořádném Výročním zasedání 27.října 2021 (Pozn. Zdražení).

David J. Landon (USA) President 2020 - 2023

ČAS

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v tradici udílení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista vybraným osobnostem, aby tak vyjádřila poděkování těm, kteří svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace.

Udílení bude 14,října v Keiserštejnském paláci v Praze.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.