English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 258
Datum: 27.10.2021
Autor: Minařík - CWS ANB

Koordinační porada PED

zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a č. 219/2016 Sb., která se konalo dne 2020-10-08 v SZÚ, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno v 10.00 hodin.

 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 11.6.2021, kontrola splnění stanovených úkolů. (Ing. Onderek) Ing.Kára – čl.11.4 SPVD, Ing. Lichtenbergová.
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů (Ing. Petr Pavel)
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny „tlak“ WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady WPM pracovní skupina pro materiály – nebyla Distanční audity do konce roku. Zkušenosti z kontrol. Ing. Lichtenbergová ASME, svářeči Ing. Kára
 6. Diskuze a závěr Analýza rizik a její rozsah

KONFERENCE, SEMINÁŘE

S akcemi se konečně roztrhl pytel.

Technická konference „DOZOR, KONTROLA, INSPEKCE, CERTIFIKACE, AUTORIZACE, NOTIFIKACE, POSUZOVÁNÍ SHODY“

Ve dnech 5. a 6.10.2021 se uskutečnila Technická konference TESYDO 2021 v Hotelu Zámek Valeč u Třebíče. V rámci konference byl vydán sborník, který je k objednání na sekretariátu TESYDO, s.r.o.

Konference byla určena pro: pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské i stavební dozory, techniky, inspektory a kontrolory, pracovníky kvality, výrobce, pracovníky výroby a montáže, revizní techniky, manažery, auditory, technické a marketingové pracovníky firem Konference se konala k 26. výročí založení a činnosti TESYDO, s.r.o.

Ing. Podhora při přednášce

Konference PLASTY

Společnost UNO Praha, s.r.o. Pořádala tradiční setkání odborníků na plasty na Skalském dvoře, blízko Nového města na Moravě ve dnech 11. a 12.10.2021

11.10.2021

 • Zahájení, úvodní slovo Ing. Alexandr Bareš, UNO PRAHA s.r.o.
 • Svařování v ČR, Evropě a ve světě, činnost CWS ANB Ing. Václav Minařík, CWS ANB
 • Legislativa svařování plastů, novinky Ladislav Ondráček, UNO PRAHA s.r.o.
 • Prezentace firem
 • Velkoprůměrové potrubí KRAH Pipes. Marek Záda, WELDPLAST ČR, s.r.o.
 • Trubky z PE s monitoringem poškození a další varianty Ing. Daniel Šnajdr, egeplast international pro speciální aplikace GmbH
 • Prezentace firem
 • Předizolované potrubí - Cool fit Hynek Aulehla, +GF+
 • Prezentace firem
 • Pokládka PVC fólií pod vodou na hydrotechnických stavbách Vojtěch Jedlička, Ing. Jiří Jedlička,
 • Carpi Tech CZ s.r.o.
 • Nový program na výpočty nádrží Ing. Roman Gratza, Ph.D.
 • Svářečky Georg Fischer Zdeněk Tesař, TITAN-METALPLAST s.r.o.

12.10.2021


...
 • Prezentace firem
 • Praktické zkušenosti z montáží potrubí z plastů III Norbert Ryska, ESOZ Chomutov
 • Novinky v pravidlech TPG - certifikace organizací. Karel Richter, GAS s.r.o.
 • Svařování PE potrubí pomocí elektrospojek FRIALEN + Ing. Jiří Janich, Nicoll ČR, s.r.o. novinky v sortimentu
 • Zkoušky svarových spojů – Zkušebna UNO Ing. Alexandr Bareš
 • Závěrečné slovo Ing. Alexandr Bareš, UNO PRAHA s.r.o.


...

Ladislav Ondráček při prezentaci

...

Prezentace výrobců plastů

Konference „Novinky ve svařování“

Již tradiční konference po dvou letech konečně v sále DT Pardubice dne 12.10.2021

Odborný seminář informoval pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality. Každý účastník obdržel "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" – doklad o zvyšování kvalifikace.

Přednášky:

Úvodní slovo, poskytování služeb Petr Pařízek, Ing. Miloslav Musil DOM – ZO 13, s.r.o.

  • Doba koronavirová (a po-koronavirová) ve svařování; Výkony, novinky trendy, normy, pravidla, brexit Ing. Václav Minařík, CSc. CWS ANB
  • Svařování kolejových vozidel a certifikace podle nové normy ČSN EN 15085-2:2021 Ing. Miloslav Musil DOM – ZO 13, s.r.o.
  • Aktuální změny v oblasti opravárenství na ŽKV u ČD, a.s. Milan Kadlec České dráhy, a.s.
  • Negativní jevy svařování – nedodržení materiálových vlastností, deformace, zbytková napětí a trhliny svařovaných konstrukcí Ing. Marek Slováček, Ph.D. ESI GROUP / MECAS ESI s.r.o.
  • Nové trendy v oblasti svařovacích procesů Ing. Aleš Plíhal ESAB Vamberk
  • Spolehlivé svařovací a odsávací systémy pro uchování zdraví našich svářečů Bc. Oldřich Košťál ABICOR BINZEL
  • Nové a připravované normy pro oblast svařování Ing. Václav Voves, CWS ANB


Ing. Marek Slováček, Ph.D. ESI GROUP / MECAS ESI s.r.o

Ing. Aleš Plíhal ESAB Vamberk

Ing. Václav Voves, CWS ANB

Zasedání TNK 70 Svařování

21. října 2021 od 11 hodin ONLINE prostřednictvím Cisco Webex Meetings.

Program:

 1. Uvítání přítomných, schválení programu jednání, kontrola úkolů z minulého zasedání (Ing. Minařík, CSc., Ing. Brablecová)
 2. Personální záležitosti (Ing. Minařík, CSc., Ing. Brablecová)
 3. Organizační záležitosti (Ing. Brablecová)
  • Organizace ČAS, sídlo, korespondenční adresa, webové stránky Korespondenční adresa: Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8. Sídlo ČAS: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1.
 4. Statut a jednací řád TNK (Ing. Brablecová)
 5. Pokyny pro Plán technické normalizace 2021 (Ing. Brablecová)
 6. Přehled CEN/TC 121 a ISO/TC 44 včetně subkomisí (Ing. Brablecová)
 7. Vydané EN (Ing. Minařík, CSc., Ing. Brablecová)
 8. Mezinárodní dokumenty CEN/TC 121 a ISO/TC 44 (Ing. Minařík,CSc., Ing. Brablecová)
 9. Informace z online zasedání CEN/TC 121/SC 10 (Ing. Minařík, CSc.)
 10. Různé
 11. Závěr (Ing. Minařík, CSc.)

Množství materiálů bylo posláno v přílohách k jednání. (body 4 až 8)

Požadavek TNK 70 na překlad norem:

Svařování je proces mezioborový, tzn. že se používá v různých oblastech průmyslu (lehké i těžké strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, vojenství, letectví, ….)

Je to zvláštní proces (ISO 9000:2000), který má zásadní vliv na bezpečnost výrobků. Zároveň pracovníci, kteří svařování provádějí, nejsou v převážné většině schopni porozumět anglické-mu jazyku, ve kterém jsou normy vyhlašovány. To je důvod, proč TNK 70 považuje za nutné mít všechny normy třídy 05 Svařování (všechny normy vydané CEN/TC 121 nebo ISO/TC 44) přeložené do češtiny. Týká se to zejména norem předpisových a zkušebních, které mají na bezpečnosti výrobků vysoký podíl a dále norem předmětových a norem na svařovací zařízení.

Schváleno všemi hlasy

Výroční zasedání IIW – mimořádné


...

Zasedání proběhlo dne 27.10.2021 od 13.00 hod. SCET on-line. Zúčastnil se za ČR (CWS ANB) předseda SR CWS ANB Ing. Pavel Flégl a ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Václav Minařík, CSc.

Přihlášeno bylo 92 delegátů z 39 zemí. Omluvy: Vietnam, Ukrajina


...

CZ delegace

 1. Úvod D.Landon
 2. Uvítání a omluvy
 3. Quorum - potvrzení
 4. Schválení návrhu programu (GA-0427-2021)
 5. Schválení programu 29 PRO 10 ZDRŽELO

 6. Úvod od prezidenta D.Landon
 7. Schválení návrhu zápisu z Generálního zasedání konaného 7.7.2021 D.Landon
 8. Hlasování: 31 PRO 5 ZDRŽELO

 9. Kontrola plnění úkolů
 10. Nová metoda výpočtu členského poplatku (GA-0418r-2021)
 11. Proběhla dlouhá diskuze. Hlasování: 20 PRO 12 PROTI 8 ZDRŽELO Přijato.

 12. 2022 IIW membership fees (GA-0423r-2021)
 13. Hlasování: 21 PRO 11 PROTI 4 ZDRŽELO
 14. Různé
 15. Datum a místo příštího zasedání - Tokio 7.7,2022 ???

EWF Research and Innovation Council (RIC)

EWF Rada pro výzkum a inovace (RIC)

Cílem RIC je podporovat další pokrok, zapojení a spolupráci ve výzkumu a inovační činnosti s cílem podpořit růst a konkurenceschopnost a zaručit prospěch členů EWF.

Složení rady:

 • Belgium EWF Rita Bola
 • Spain CESOL Fernando Manas
 • Slovenia SDVT Uroš Zupanc
 • Romania ASR AnamariaFeier
 • Bulgaria BWS Pavel Popgeorgiev
 • Czech Republic CWS ANB Aleš Plíhal
 • Switzerland SVS Marc Harzenmoser
 • Serbia DUZS Aleksandar Sedmak
 • Belgium BIL IBS KoenFaes
 • Portugal ISQ Muriel Iten
 • Italy IIS Michelangelo Mortello - Chairman
  • Blesková zpráva

   Našly se prostředky na ČAS k překladu do češtiny pro svářeče velmi důležitých norem:

   • ČSN EN ISO 3834-1 05 0331 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost 11/21 A
   • ČSN EN ISO 3834-2 05 0331 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-Část 2: Vyšší požadavky na jakost 11/21 A
   • ČSN EN ISO 3834-3 05 0331 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-Část 3: Standardní požadavky na jakost 11/21 A
   • ČSN EN ISO 3834-4 05 0331 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-Část 4: Základní požadavky na jakost 11/21 A

   Zpracovává CWS ANB


    Související

   Související témata
   Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.