Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 30.03.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=735


Informační servis č. 259
Datum: 26.11.2021
Autor: Ing. Václav Minařík, CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Mr. David London

Oznamujeme s hlubokým zármutkem, že neočekávaně zemřel IIW President, Mr. David London (US).

Během jeho předsednictví musela IIW čelit těžkým časům kvůli změnám v pracovním a mezinárodním prostředí, které pandemie způsobila. Nicméně jeho moudrost, jasná vize a závislost na práci, svařování a IIW mu umožnily vést naši organizaci v bezpečných vodách, nikdy neztrácet cestu sloužit všem členům a naší komunitě v nejlepším případě a ve smyslu spravedlnosti.

Správní rada IIW pláče nad ztrátou vůdce, průvodce a přítele.

IIW uspořádá vzpomínkový ceremoniál online 14. prosince od 14:00 do 14:30 SEČ. Všichni v IIW a mezinárodní a národní svářečské komunitě jsou zváni, aby se připojili. Podrobnosti budou následovat.


...

The 59th Meeting of the EWF General Assembly

59 generální zasedání EWF

Místo: Online

Datum: úterý, 16 Listopadu 2021

Čas: 9.00h – 12.00h CET 14.00h – 17.00h CET

Bylo přihlášeno 51 účastníků. Hlasovací právo měl vždy 1 delegát z každého státu/člena EWF

1. Uvítání předsedou – M. Kubica (2 min)


...

2. Omluvy neúčasti – R. Ferraz (2 min)

Tim Jessop UK

3. Schválení programu – M. Kubica (2 min)

Schválen.

4. Schválení zápisu z 58 Generálního zasedání REF on line v květnu (EWF-GA-477r2-20) – M. Kubica (2 min)

Schváleno

5. Zpráva o plnění úkolů z předchozího jednání – R. Ferraz (2 min)

Úkoly splněny, některé nudou předloženy ke schválení na tomto zasedání.


...

Management Team

6. Zpráva o rozhodnutích REF Board – M. Kubica (5 min)

6.1. Obecné informace

6.2. Návrh na revizi EWF Operačního systému (EWF-656r6-Draft1-21)

7. Administrativní záležitosti

7.1 Informace o členské situaci – R. Ferraz (4 min)

7.2 Záležitosti managementu

7.2.1 Účet: Informace o předpokladu 2021 (EWF-GA-446-21) – R. Ferraz (10 min)

7.2.2 Informace on přihláškách na rozšíření autorizace – R. Ferraz (3 min) Nejsou přihlášky požadující rozšíření autorizace

8. Strategické záležitosti

8.1 Update akcí ve vztahu ke COVID-19 - I. Fernandes (5 min).

V podstatě prodloužena pravidla z roku 2020.

8.2 Následné akce z regionálních strategických jednání 2018/2019 – R. Ferraz (10 min)

8.3 Nové oblasti zájmu a spolupráce s externími organizacemi – E. Assunção (10 min)

Probíhající spolupráce a budoucí spolupráce. Přehled:

 • Aerospace sector PRI/NADCAP spolupráce
 • Defence sector
 • Photonics 21
 • EIT Manufacturing
 • EIT Raw materials
 • Nová spolupráce – AI and Circular Economy
 • Probíhající spolupráce – EFFRA, AM-Platform, Joining Platform a ManuFuture


...

Aerospace sector PRI/NADCAP spolupráce hlavně v oblastech:

 • Svařování laserem
 • Elektronovém svařování
 • Pájení

Aktivity v Obranném sektoru


...

8.4 Digitální Certifikáty a Trh – E. Assunção (10 min) Neustále se vrací snahy o centralizaci, společná databáze a digitální certifikáty. Nehlasováno.

8.5 EWF Research and Innovation Council (EWF-GA-480-21) – M. Mortello (10 min)

Složení RIC EWF

 • Belgium EWF Rita Bola
 • Spain CESOL Fernando Mañas
 • Slovenia SDVT Uroš Zupanc
 • Romania ASR AnamariaFeier
 • Bulgaria BWS Pavel Popgeorgiev
 • Czech Republic CWS ANB Aleš Plíhal
 • Switzerland SVS Marc Harzenmoser
 • Serbia DUZS Aleksandar Sedmak
 • Belgium BIL IBS KoenFaes
 • UK TWI Laurence Robinson
 • Portugal ISQ Muriel Iten
 • Italy IIS M.Mortello

9. International Joining Qualification and Certification Council

9.1 Oblasti kompetence

9.1.1 Oblast kompetence 1 – Výcvik a kvalifikace – P. Leca (20 min)

 • Zpráva - Convenor Oblast 1 - Training and Qualification
 • European Laser Processing Personnel (EWF-651r2-21-Draft) – P. Leca – For approval Schváleno

Zprávy z WG (Pracovních skupin):


...


...


...


...


...


...


...

9.1.2 Oblast kompetence 2 - Certifikace – S. Morra (20 min)

 • Zpráva - Convenor Oblast 2 - Certifikace (EWF-GA-479-21)
 • EWF System for Certification of Welders, Welding Operators and Brazers (EWF-647r3-21-Draft1) – V. Minarik Schváleno
 • Rules for ANBCCs Operating the EWF Manufacturer Certification System (EWF-638r6-21-Draft 1) – S. Morra Schváleno

9.1.3 Oblast kompetence 3 - Normalizace – T. Rosado (20 min)

 • Zpráva - Convenor oblast 3 – Normalizace Hlasováním ukončena WG EN 1090

9.1.4 Oblast kompetence 4 - EWF Systém Pravidel - I. Fernandes (20 min)

 • Zpráva - Convenor Oblast 4 - Systém Pravidel

9.2 EWF ANBs/ANBCCs Autorizační Aktivity – I. Fernandes

9.2.1 Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů Důvěrné

10. Mezinárodní rada pro AM

10.1 Zpráva IAMQC předsedy – A. Lopez (20 min)

10.2 EWF AM Autorizační aktivity – A. Lopez (10 min)

11. Informace o projektech – R. Bola (10 min)

Podrobná informace o řešení probíhajících projektů a výsledcích ukončených projektů.

12. Informace o aktivitách reklamy – M. Teixeira (10 min)

13. Informace o vyznamenání – R. Ferraz (5 min)

Byl vyznamenán „Nejlepší svářečský dozor Evropy“ Tentokrát se jím stal Mr. Florian Mayer z Rakouska

¨

Best European Responsible Welding Coordinator 2020

15. Datum a místo příštího jednání – M. Kubica (5 min)

 • 24th May 2022 – Spain Madrid (Hybrid)
 • 18th October 2022 – Oeiras (Hybrid)

75 Výroční zasedání IIW a Mezinárodní konference IIW

Plánováno na 17. až 22. července 2022 – Tokyo, Japan. Bude????


...

Zastupující prezident IIW

Zastupujícím prezidentem IIW je viceprezident senior IIW Mr Sorin Keller, který má dlouhou historii v IIW a rozsáhlé zkušenosti v globálním průmyslu v oblasti výroby energie. Je z SVS-ASS (CH). Toto zastoupení bude do řádného výročního zasedání IIW v červenci 2022.

WA Pražská strojírna a.s.

Na CWS ANB byl proveden WA ČIA při dozorovém auditu v Pražské strojírně a.s. v rámci reauditu CO 3111 na výrobky (ANB CC). Auditor CWS ANB a DOM-ZO13, s.r.o. Ing.Jiří Procházka. Bez neshod. Děkujeme jak Pražské strojírně a.s., tak auditorovi, že byl WA ČIA umožněn

Slovo na závěr

Začíná prosinec a pandemie je zase na vrcholu. Sanitky houkají celý den, jak jezdí do nemocnic. Docela depresivní. Ruší se semináře a konference, nebo se znovu vrací k on-line. Bohužel je zrušena, již po druhé, i konference „Svařování v dopravě 21“ v prosinci na Seči, na kterou jsem se těšil.

Jedná se on-line i na jednáních EWF a IIW. Již dnes víme, že zimní pracovní jednání IIW bude místo v Janově opět on-line. Jak dopadne květnové Generální zasedání EWF v Madridu (Sevilla se ani příští rok nedočká) je ve hvězdách. Zatím se plánuje tzv. Hybridní zasedání. Někdo na místě někdo on-line, podle síly COVIDU v jednotlivých zemích?! Nevím jak by se to organizačně provádělo, aby nebyl chaos. Také zahraniční audity se provádějí většinou dálkově.

Ještě stíháme witness audit s ČIA v Pražské strojírně, a.s., když nevíme co a od kdy bude zavřeno.

Doufám, že do vánoc se situace zlepší, a všichni budeme slavit šťastné a veselé.

Končím citátem Jana Wericha:

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít“.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.