English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 261
Datum: 19.1.2022
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

Vytvoření ISO/TC 44/SC 10/WG 15

Členové SC 10 souhlasí s vytvořením nové pracovní skupiny ISO/TC 44/SC 10/WG 15 „Doporučení pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelových odlitků“ pro vývoj ISO/NP 17671-9, Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 9: Svařování odlitků z nelegované a nízkolegované oceli. Pan Dr. Steller bude jmenován konvenorem a chairmanem této WG.

Co to je?

ESAB ThermoProfilScanner - Nedestruktivní zkoušení svařovaných trubek a profilů

ThermoProfilScanner je patentovaná infračervená čárová kamera, která využívá pasivní termografii k provádění objemového nedestruktivního testování kompletního svarového švu.

IAB Zimní pracovní zasedání

(Dříve v Paříži, v roce 2020 v Genova)

GROUP A – Education, Training and Qualification

Jednání 11 ledna 2022 (Úterý) 12h30-…… CET Online Meeting

Tobias Rossado úvodem seznámil přítomné s pravidly on-line komunikace a s hlasovacím programem. Jednání je nahráváno, GDPR,… Zasedání probíhalo na platformě ZOOM, hlasování byla použita aplikace „Slido“.

1. Uvítání (H. Dascau – 2 min) Předseda IAB Group A - Horia Dascau

2. Omluvy neúčasti (R. Ferraz – 2 min) Přítomno 89 osob.

3. Přijetí programu (H. Dascau – 2 min) Přijato 100%

4. Schválení zápisu z on-line jednání 12.7.2021 (H. Dascau– 10 min) (IAB-WGA-409-21) Schválen zápis 100%

5. Následující akce (R. Ferraz – 5 min) Úkoly budou plněny na tomto zasedání – viz schválený program

6. Pracovní skupiny

6.1 WGA#2a/2b ; Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines

6.1.1 Zpráva předsedy (M. Poege – 10 min)


M. Poege

6.1.2 Zpráva o modulární struktuře pravidla IAB-252

6.1.3 Plán další práce

6.1.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.2 WGA#3a – ; Welder Curriculum (H. Potgieter – 10 min)

6.2.1 Zpráva předsedy

6.2.2 Zpráva o novém návrhu IW pravidla - IW díl 1 Gudeline bude updatovaný

6.2.3 Plán další práce

6.2.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline (L. Costa – 10 min)

6.3.1 Zpráva předsedy Harmonizace zkoušek IWIP

VT kontrola

 • Všechny vzorky byly odsouhlaseny WG
 • Výroba vzorků byla na SAIW zahájena
 • 15 ANB kontaktovalo/objednalo vzorky v roce 2021
 • SAIW oznámilo zvýšení cen v roce 2022 o 5%

Další harmonizace:

Vyhodnocení protokolu o zkoušce ohybem

 • Vzorky schváleny a nahrány do databáze (jsou k dispozici ANB)
 • Použití povinné od 6.7.2022
 • Kontrola certifikátu svářeče

6.3.2 Plán další práce • Vzorky schváleny a nahrány do databáze (jsou k dispozici ANB) • Použití povinné od 6.7.2022

6.3.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

CWS ANB odeslala objednávku na vzorky do Jižní Afriky již 2x. Dodnes nepřišlo potvrzení – podpis smlouvy. Komunikace je zatím tragická. Budeme hradit i dopravu a clo.

6.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra – 10 min)

6.4.1 Zpráva předsedy

6.4.2 HEP –Harmonised Examination Packages pro Certifikaci svářečského inspekčního personálu Připravuje se. Je v neveřejné oblasti webu IAB.

6.4.3 Plán další práce

 • Makro
 • NDT protokoly
 • Radiogramy
 • WPQR

6.4.4 Otázky a odpovědi (All – 5 min)

6.5 WGA#6a – Blended Learning Activities (F. Moll – 10 min)

6.5.1 Zpráva předsedy

6.5.2 Plán další práce

6.5.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)


...

6.6 WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline (A. König – 10 min)

6.6.1 Zpráva předsedy

6.6.2 Zpráva o revizi pravidla IWSD


...

6.6.3 Plán další práce

Bude on-line jednání. Hlavní body k diskuzi:

 • Revize celého pravidla?
 • Snížení počtu hodin
 • Blended learning“ kurz
 • CU (Competence unit) v modulárním systému?
 • Pouze jedna úroveň – bez S(Standard) a C (Comprehensive)
 • Vývoj speciálních modulů pro praktickou konstrukci
 • Fixní otázky

6.6.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.7 WGA#8a ; Alternative Route (I. Jaswal – 10 min)

6.7.1 Zpráva předsedy (IAB-WGA-402-21)

6.7.2 Plán další práce

6.7.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (J. Kauppila – 10 min)

6.8.1 Zpráva předsedy (IAB-WGA-404-21)

Juha Kauppila

6.8.2 Plán další práce

6.8.3 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

6.9 WGA#11a – Harmonised Examination (I. Fernandes – 15 min)

6.9.1 Zpráva předsedy

6.9.2 Zpráva o požadavku na nové otázky


...

Každé ANB musí pro IWE, IWT a IWS poslat do harmonizované databáze 38 otázek v angličtině. Jinak pokuta 1000,- Euro.

6.9.3 Plán další práce

6.9.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

Kolega z Indie žádá o workshop pro harmonizovanou databázi. I. Fernandez vyjde vstříc se školením jednotlivě

7. Harmonised database software (I. Fernandes – 10 min)

7.1 Návrh DVS-PersZert (ANB) - International Exams Database - Management of exams

Německé ANB - DVS-PersZert navrhlo převést otázky z Harmonizované databáze do vlastní databáze, kterou má již mnoho let. Tak by odpadlo studentům psát dva testy pro každý předmět. DVS má 300 ATB. Divoká diskuze, hlavně od Management teamu v Portugalsku. Neschváleno, posunuto k dalšímu jednání o interface, GDPR a k vymyšlení dalších důvodů proč to nejde.

7.2 Informace – Pracovní skupina pro vývoj fixních testů (IAB-WGA-051r19-21)

7.3 Informace - Database otázek a stav vývoje fixních testů (IAB-WGA-056r20-21)

V roce 2021

IWE 57,42% nad 60% průměrné skóre 61,17


IWE

IWT 78,59% nad 60% Průměrné skóre 69,36


IWT

IWS 77,9% nad 60%


IWS

IWP 80,8 % nad 60%


IWP

7.4 Informace – Implementace harmonizovaných zkoušek (IAB-WGA-057r21-21)

7.5 Otázky a odpovědi (Všichni – 5 min)

8. Různé (Všichni – 5 min)

9. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz – 5 min) 18.7.2022 – Tokio???????? On line???????

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification

Jednání 12. ledna 2022 (středa) 12h30 – …….. CET Online Meeting

Tobias Rossado úvodem seznámil přítomné s pravidly on-line komunikace a s hlasovacím programem. Jednání je nahráváno, GDPR,… Zasedání probíhalo na platformě ZOOM, hlasování byla použita aplikace „Slido“. Řada bodů Group B je důvěrná, především zprávy o auditech jednotlivých ANB a ANB CC.

1. Uvítání (S. Morra – 3 min)

2. Omluvy (R. Ferraz – 3 min) Tim Jessop UK

3. Přijetí programu (S. Morra – 3 min) Schváleno 100%

4. Schválení zápisu z jednání 14.12.2021 on-line (S. Morra – 10 min) (IAB-WGB-718-21) Schváleno 100%

5. Následné akce (R. Ferraz – 5 min)

6. Přístupové podmínky a přechodové období (S. Morra – 10 min)

6.1 Task Force B#1 – Zpráva o návrhu harmonizovaných přístupových podmínek pro kvalifikaci IWE (I. Fernandes – 5 min)

 • Návrh na Harmonizaci přístupových podmínek pro IWE (IAB-WGB-721-21)
 • Divoká diskuze, místo 5 minut, jednu hodinu. Návrh pro přístupové podmínky, které budou vypsány v tabulce pro různé technické univerzity a specializace a zda může do kurzu uchazeč hned nebo po určité praxi (1, 2 roky…) Nepřijato. V červenci 2022 Task force připraví další návrh (vyhodíš-li někoho dveřmi, vrátí se oknem - Švejk).

  7. Autorizační aktivity

  7.1 Zpráva od hlavních auditorů (I. Fernandes – 15 min)

  • ANB a ANBCC rozsah autorizací – IAB-025r51-21 a IAB-351r21-21
  • Audit Program - IAB-026r27-22

  CWS ANB čeká audit EWF a IAB v lednu 2023.

  • Moderování auditorů – IAB-WGB-498r4-21
  • Zpráva o vyhodnocení zpětné vazby z auditů – IAB-WGB-358r11-21
  • Zpráva o workshopu auditorů rozhodnutí/činnost
  • Dokumenty auditorů – IAB-ASS-00r1-21

  7.2 ANB a ANBCCs zprávy z auditů ( I. Fernandes – 15 min)

  Doporučení je založeno na zprávách z auditu a na tabulce shrnutí auditů (IAB-WGB-716r1-21)

  • DVS-PersZert - ANB - Germany ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-732-21)
  • NIL – ANB - Netherlands ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-728-21)
  • RTC T&D – ANB – Russia ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-733-21)
  • Prometey-Cert – ANBCC – Russia ANBCC Remote extra Surveillance Audit (IAB-WGB-734-21)
  • VUZ – ANB – Slovakia ANB Surveillance Audit Report (IAB-WGB-736-21)
  • VUZ – ANBCC – Slovakia ANBCC Surveillance Audit Report (IAB-WGB-737-21)
  • HDTZ – ANB – Croatia ANB Audit Report (IAB-WGB-735-21)
  • KAZWELD – ANB – Kazakhstan ANB Extra Surveillance Remote Audit (IAB-WGB-724-21)
  • KAZWELD – ANBCC – Kazakhstan ANBCC Extra Surveillance Remote Audit (IAB-WGB-725-21)
  • VN ANB – ANB – Vietnam ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-723-21)
  • CWB – ANB – Canada ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-726-21)
  • CWB – ANBCC – Canada ANBCC Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-727-21)
  • NIL ANB – ANB – Netherlands ANB Remote Surveillance Audit (IAB-WGB-728-21)
  • SAIW ANB – ANB – South Africa ANB Extension to Scope (IAB-WGB-728-21)
  • VN ANB – ANB – Vietnam ANB Extension to Scope (IAB-WGB-739-21)
  • SHY – ANB – Finland ANB Remote Surveillance Audit Report (IAB-WGB-740-21)

  7.3 Ústní zprávy auditorů ( I. Fernandes – 5 min) - Tabulka shrnutí auditů (IAB-WGB-716r1-21)

  7.4 Statut přihlášky ANB/ANBCC ( I. Fernandes – 10 min) - Tabulka shrnutí auditů (IAB-WGB-716r1-21)

  7.5 ANBs Blended/dálkové učební činnosti ( I. Fernandes – 10 min) Doporučení je založeno na zprávách z auditu a na tabulce shrnutí auditů (IAB-WGB-716r1-21)

  • CESOL – ANB – Spain ANB Blended Learning Audit Extension to Scope audit (IAB-WGB-730-21)
  • SDVT – ANB –Slovenia ANB Blended Learning Re-assessment audit (IAB-WGB-731-21)
  • VUZ – ANB – Slovakia ANB Blended Learning Audit (IAB-WGB-735-21)

  7.6 Statut LA a PA auditorů ( I. Fernandes – 5 min) ❖ Stav certifikátů auditorů (IAB-099r35-21)

  7.7 Otázky a odpovědi (All – 10 min)

  8. Pracovní skupiny

  8.1 WG B#1 – ; Rules a OPs (I. Fernandes – 15 min)

  8.1.1 Zpráva předsedy (IAB-WGB-738-21)

  8.1.2 Návrh ohledně plateb za audity a nákladů auditorů (IAB-WGB-722-21) Schváleno po diskuzi. Roční zvýšení nákladu o inflační faktor 2% bylo sníženo na 1%, což je málo. Při kombinovaném auditu ANB a ANB CC byla sleva 20%, nyní 22,5%. Schváleno.

  8.1.3 Dodatek OP-06 – Stížnosti a odvolání – Přílohy 1, 2 a 3. Schváleno již BoD.

  8.1.4 Požadavek na ujasnění postupu zkoušení IAB-252 (NIW – 10 min) (IAB-WGB-741-22)

  8.1.5 Plán další práce

  8.1.6 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

  8.2 WG B#6 – ; Certifikační systémy – Firmy a Personál (S. Morra – 20 min)

  8.2.1 Zpráva předsedy

  8.2.2 Presentace Certifikačního schématu pro svářečské inspektory Neveřejné

  8.2.3 Plán další práce

  8.2.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

  8.3 WG B#7 – ; Zkoušky vzdálené/online (M. Uran – 20 min)

  Miro Uran ukázal jak dělají ve Slovinsku zkoušky písemné i ústní. Připraví podle svých zkušeností a dalších členů (Indie) Operační postup.

  Diskuze, zkušenosti s dílkovým zkoušením

  8.3.1 Zpráva předsedy


  Z.Kožuh/J. Eržišnik


  ...


  ...

  8.3.3 Plán další práce

  8.3.4 Otázky a odpovědi (Všichni – 10 min)

  8.4 Task Force B#2 - Digitální Certifikáty/Diplomy (S. Morra – 10 min) Opět další návrhy v této oblasti. Ve výsledku by to vedlo k centralizaci, platbám za databázi, její provoz…… Zatím je to ještě jen v nástinu.

  V červenci 2022 Task force připraví další návrh (vyhodíš-li někoho dveřmi, vrátí se oknem - Švejk).

  9. Stížnosti (S. Morra – 5 min). Nejsou

  10. Různé (Všichni – 5 min) Vzhledem k pokročilému času už každého přešlo se hlásit do diskuze.

  11. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz – 5 min) 19.7.2022. Tokio????????????

  Na závěr pozdrav se všemi a hlavně s kolegou a kamarádem Ing.Peterem Ďurikem ředitelem slovenského ANB z VUZ Bratislava


  Peter Durik

  Members Meeting IAB,13.1.2022 on-line

  1 Uvítání předsedou B. Lee

  2 Omluvy neúčasti R. Ferraz Informace - (5) Tim Jessop UK

  3 Schválení programu B. Lee IAB-MM-104-21 Rozhodnutí (5) – Schváleno 100%

  4 Schválení zápisu z IAB Members Meeting On-line B. Lee IAB-MM-103-21 Rozhodnutí (5) Schváleno 100%

  5 Akce z předchozího jednání R. Ferraz Information (5) Splněny nebo jsou na programu tohoto jednání

  6 Zpráva o kvalifikačních a certifikačních systémech Aktivity v 2021 T. Rosado Informace (10)

  8 IAB Strategie na 2021-2024 B. Lee Informace (5)

  9 Reklama a marketing WG B. Lee Informace (15)

  10 EU Projekty/Link to Harmonized E&T&Q&C Systems E. Assunção Informace (10)

  11 Návrhy od IAB členů (5)

  12 Datum a místo příštího jednání Rozhodnutí (5) 20.7.2022 Tokio?????? Rozhodne se koncem března 2022


   Související

  Související témata
  Informační servis


  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.