English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 265
Datum: 27.5.2022
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB
Hlavní zprávy: Rozšíření akreditace a 60.generální zasedání EWF

Dr. Arun Kumar Bhaduri

(28.08.1959 – 27.04.2022)

S hlubokou lítostí a hlubokým smutkem bychom rádi informovali naše členy o náhlém a předčasném úmrtí Dr. Aruna Kumara Bhaduriho dne 27. dubna 2022 ve věku 62 let. Zesnulý Dr. Bhaduri byl bývalý prezident The Indian Institute of Welding (IIW-India) v letech 2017-2019. Profesionálně sloužil jako významný vědec a ředitel Centra Indiry Gandhi pro atomový výzkum, Kalpakkam, Tamil Nadu a odešel do důchodu v srpnu 2021. Působil také jako člen představenstva; Člen-Redakční rady, Welding in the word; Člen Technické správní rady a také místopředseda Komise II Mezinárodního institutu svařování (IIW). Zesnulý Dr. Bhaduri se aktivně zapojil již téměř 40 let do spolupráce s průmyslem, vládou, vzděláváním a výzkumnými aktivitami.

Dr. Bhaduri také aktivně zastupoval IIW-Indie na četných výročních shromážděních a mezinárodních kongresech Mezinárodního institutu svařování mimo Indii. Byl oceněn jako FELLOW of the Internationa Welding Institut v roce 2021.

Dozor ČIA

V květnu 2022 proběhl úspěšně pravidelný dozor ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17024 na CO 3032 (Svářečský personál). V rámci dozoru proběhl i odložený witness audit na funkci „Svářeč termoplastů“.

Bylo provedeno i přezkoumání certifikačních schémat EWF používaných členy EA.

CWS ANB rozšířila „akreditaci pro autorizaci“ pro funkci:

Pracovník pro provádění nerozebíratelných spojů - NV č. 219/2016 Sb. Příloha 1, čl. 3.1.2 směrnice 2014/68/EU Příloha I., čl. 3.1.2

Měly by tak odpadnout pochyby některých „odborníků“, externích auditorů ČIA, zda je CWS ANB akreditována na svářeče nebo ne. Konečně se na certifikátech objeví logo EWF i ČIA (příklad níže)

Proběhlo jednání na ČIA s vzorech certifikátů a jejich konečná verze byla odevzdána. Bylo m.j. diskutován rozpor mezi ISO 9606-1 a ISO/IEC 17024 s jiným začátkem platnosti certifikátu. CWS ANB bude dodržovat svářečské normy jako jiné certifikační orgány ve světě.

V květnu 2022 byl též úspěšně ukončen dozorový audit ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065 na CO 3111 na výrobky – systém kvality ve svařování podle EN ISO 3834.

60. Generální zasedání EWF

Místo: Madrid, NH hotel Principe de Vergara

Datum: 23 a 24.5. 2022 9.00 – 13.00 CET a 15.00 – 17.00 CET

1.Uvítání prezidentem – M. Kubica

Poučení o hlasování – hlasuje se elektronicky

2. Omluvy nepřítomnosti – ; R. Ferraz

3. Schválení programu – ; M. Kubica

4. Schválení zápisu z 59th EWF Generálního zasedání Online v listopadu (EWF-GA-507-21) – M. Kubica

5. Zpráva o činnosti od předchozího zasedání – R. Ferraz Všechny akce byly splněny

6. Zpráva o rozhodnutích EWF Board

6.1. Obecné informace - M. Kubica

Schválení odpuštění plateb za 2022 pro Ukrajinu

Prodloužení autorizace ANB Ukrajiny o 6 měsíců

7. Administrativní záležitosti

7.1 Informace o členské situaci – R. Ferraz Žádné změny, stabilní situace

.

7.2 Výroční zpráva 2021

 • Schválení a uvolnění z EWF Board of Directors – Zpráva finančního ředitele (EWF-GA-516-22)– F. Mañas
 • Informace o EWF systému kvalifikace a certifikace 2021 (EWF-GA-536-22) – T. Rosado Zvýšení počtu Diplomů i Certifikátů o 56%. Velmi dobré výsledky. CWS ANB druhé, resp. třetí za DVS

7.3 Informace o Realizovaném rozpočtu 2021, Předpověď 2022 and schválení rozpočtu 2023 (EWF-GA-514-22) (EWF-GA-517-22) – R. Ferraz (15 min) Beze změn. Důvěrné.

7.4 Informace o rozšíření autorizace – R. Ferraz (5 min) Není nic ke schválení. Proces je v chodu u řady ANB

8. Strategické Záležitosti

8.1 Update akcí ve vztahu ke COVID-19 - I. Fernandes (5 min) Jsou vydány doporučení již z roku 2021

8.2 Nové oblasti zájmu a spolupráce s externími organizacemi (EWF-GA-539-22) – E. Assunção (15 min)

NADCAP/PRI – jednotná kvalifikace – airspace modul Defence sektor

8.3 Zpráva o spolupráci s Evropskou svářečskou asociací – I. Fernandes (5 min)

EWA Výměna zkušeností H a S Program. Nic dalšího.

8.4 EWF WG B#1.1 - Digitální diplomy/certifikáty (EWF-GA-538-22) – F. Mañas Ustavena WG 15 členů WG

8.5 EWF Task Force B#1 - Market Place project (EWF-GA-540-22) – E. Assunção (10 min) Welding Market Place, prezentovány výsledky průzkumu

8.6 EWF Research and Innovation Council (EWF-GA-527-22) – M. Mortello

Členem za CWS ANB Mr. Aleš Plíhal ESAB

9. Organizace EWF 30 anniversary in October (EWF-GA-541-22) – R. Ferraz/E. Assunção

Podrobný plán akcí, budou odborné konference, pozváni past prezidenti.

10. International Joining Qualification and Certification Council - IJQCC Stefano Mora

10.1 Oblasti kompetence

10.1.1 Oblast kompetence 1 - Training and Qualification – P. Leca • Zpráva Convenor Area 1 - Training and Qualification (EWF-GA-532-22)

Specifické zprávy WG Reports:

WG A#1.1 – Adhesive Bonding Erik Meiß

Za ČR členem Ing. Kysilka

WG: pravidelná setkání se 4-8 účastníky Termíny schůzí od poslední valné hromady: 30. září 2021, 24. ledna 2022, 20. dubna 2022

Průběžné úkoly:

 • vývoj harmonizovaného souboru otázek na úrovni EAB (EWF 515); stav: cca. 150 otázek shromážděných členy, probíhá konečná harmonizace; očekává se, že po příštím zasedání pracovní skupiny v říjnu 2022 bude mít 1–3 zkoušky EAB -revize EWF 515 a 662;
 • stav: shromažďování připomínek
 • Plán budoucí práce: vývoj harmonizovaného souboru otázek na úrovni EAS (EWF 662) (EWF-GA-533-22) Členem za CWS ANB Kysilka

WG A#1.7 - Surface-Protection Mrs Teodora MAGHET – DVS PersZert, GERMANY za ČR členem Ing. Jaroslav Kubíček

WG A#1.16 – Modular System - Italo Fernandez

 • EWF -661r0-Part 1 (Veřejný)
 • EWF -661r0-Part 2 (ANB, ATB)
 • Soft skills Modul – není povinný

Obsah modulu:

 1. Řízení jakosti a zajišťování kvality Prvky nejběžnějších norem (např. ISO 9001, EN ISO 3834, EN ISO 17024, EN ISO 17025, EN ISO 1720) – Struktura norem, role Vedení Teamu,……..
 2. Vedení, rozhodování a zvládání konfliktů. Vedení dovedností – Aktivní naslouchání, Empatie, schopnost jasně sdílet zprávy a učinit složité myšlenky snadno srozumitelnými pro každého, Strategické myšlení, kreativita, schopnost inspirovat a přesvědčit ostatní, flexibilita. Vyjednávání……
 3. Technical English Základní anglická komunikace Technické termíny a použití slovníků (např.: ISO /TR 25901 všecny díly, ISO 17659)
 4. Týmová práce a komunikační dovednosti Devět základních dovedností potřebných pro komunikaci (jasné, stručné, konkrétní, správné, souvislé, úplné zdvořilé, důvěryhodné a kreativní)……..

Dohromady 28 hodin

Ukončena činnost WG

WG A#1.20 - Virtual Welding Marvin KEINERT – Germany - Výukový systém

10.1.2 Oblast Competence 2 - Certification – S. Morra (20 min)

 • Zpráva Convenor Area 2 - Certification (EWF-GA-519-22)
 • WG A#2.5 - Statut návrhu “Certification of Bonding Personnel Systém“
 • Follow up on setting up a Brazing MCS and Certification of Personnel

10.1.3 Oblast Competence 3 - Standardization – T. Rosado

Zpráva Convenor Oblast 3 – Standardization (EWF-GA-537-22)

10.1.4 Oblast Competence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes (20 min)

• Zpráva Convenor Oblast 4 - System Rules (EWF-GA-520-22)

10.2 EWF ANBs/ANBCCs

Autorizační aktivity – I. Fernandes - důvěrné

10.2.1 Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů (EWF-GA-490r2-22)

11. International Additive Manufacturing Qualification Council - IAMQC

11.1 Zpráva IAMQC Chair – B. Lopez

11.2 EWF AM ANBs Autorizační aktivity (IAMQS-004r3-22) – B. Lopez

12. Informace o Projektech (EWF-GA-529-22) – R. Bola 16 běžících projektů. Prezentovány poslední výsledky (MAblea, Resurgam, Prometheus, Albatross, EAGLE

14. Informace o PR činnosti (EWF-GA-531-22) – M. Teixeira

 • Video k 30 letům EWF, Materiály projektů
 • Měsíční aktualizace týkající se materiálů k 30. letům výročí EWF
 • Historie na několika platformách: Časopisy, členové, sociální sítě.
 • ASME/EWF International Conference 19 a 20 října 2022
 • NEW! EWF Newsletter

15. Informace o Ocenění – R. Ferraz

„Best European Responsible Welding Coordinator 2021“ do konce června zaslat na EWF návrh od ANB

16. Různé

Bez připomínek

Delegáti EWF měli částečné on-line spojení s Yevgenií Chvertko, ředitelkou ukrajinského ANB z Kyjeva.

17. Datum a místo příštího zasedání – M. Kubica

 • 18. – 20 Říjen 2022 – Oeiras
 • Květen 2023 – to bude určeno

Zasedání TV ČIA pro výrobky a pro systémy managementu

 • Dne 10.5. 2022 proběhlo jednání TV ČIA pro výrobky - COV (za CWS ANB Ing. Minařík)
 • Dne 17.5. proběhlo on line jednání TV ČIA pro systémy managementu COSM (za CWS ANB Ing. Flégl).


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.