Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=759


Nové možnosti čištění úsporným vysokotlakým vodním paprskem
Datum: 18.6.2022
Autor: Zdeněk Jonák , Kärcher spol.s.r.o.

Voda o zvýšeném a vysokém tlaku je často využívána v řadě aplikací v průmyslu a stavebnictví. Také i v oboru povrchových úprav jsou známé způsoby využití této formy energie, především v oblasti čištění povrchů. Čistící technologie využívající tlakovou vodu jako nástroj pracují obvykle s tlakem do 200 barů a jsou velmi účinné především v operacích mytí, odmašťování i odstraňování ulpělých nečistot. Při čištění se obvykle používají přísady mycích prostředků, někdy i ohřev vody. Použité množství vody je nezbytné následně vyčistit dle místních podmínek a zařízení.

Tam kde technologie pracující se zvýšeným tlakem nemají potřebnou účinnost je vhodné ověřit nové možnosti těchto technologií, které s rozvojem techniky značně rozšířily své aplikační možnosti, především vysokými parametry tlaku vody, a to až do 3 000 barů, nízkou spotřebou vody (15 až 30 litrů za minutu provozu), a úsporami za čistící prostředky, neboť při vysokých parametrech tlaku se tyto prostředky nepoužívají.

Technologie čištění vysokým tlakem vody nachází svá uplatnění ve všech oblastech dekontaminace. Nejen z důvodů vysoké produktivity čištění, ale i z důvodů energicky náročných a ekologických oproti termickému a pyrolytickému odlakování, které potřebuje několika násobně větší množství buď elektrické energie nebo plynu. Což je a bude v dnešní době velice problematické a nákladné.


...

Při pyrolýze se vlivem tepla přemění nátěr nebo jiný organický film na popel, a to ne beze změny mechanických vlastností a rozměrů upravovaných dílů. Termické odlakování efektivně nahrazuje časově náročné odstraňování nátěrů a laků z konstrukcí pouhým otryskáním.Náklady na termické odlakování jsou nižší než na odlakování chemické. Proto je pyrolýza ideální metodou pro odstraňování silných vrstev nátěrů.

Na pracovišti povrchových úprav Fakulty strojní ČVUT v Praze bylo, ve spolupráci s firmou Karcher, úspěšně ověřeno několik velmi potřebných možností využití této technologie. Na několika následujících obrázcích jsou představeny různé aplikace. Od bezpečné možnosti odstranění tenkých povlaků nátěrové hmoty v autoopravárenství, přes odstranění silných nánosů z roštů v lakovnách, až po kvalitní vyčištění povrchů forem či povrchů v hutních provozech.


...


...

Vyhodnocení kvality povrchu po čištění tryskáním je stanoveno v normě ČSN EN ISO 8501 - 1 / 2007 a to stupni Sa1 až Sa3 po tryskáním abrazivními prostředky. Po tryskání vodou stupni Wa1 až Wa3. Kvalitu vyčištění a stavu povrchu lze objektivně posoudit parametry drsnosti Ra a Rz.

Tryskáním vodou lze odstranit velmi ulpělé nečistoty, například i okuje na profilech válcovaných za tepla, zbytky oxidů na svarech, či silné vícevrstvé povlaky na ocelových konstrukcích před obnovou povrchových úprav. Vodním paprskem aplikovaným z vhodné trysky, lze velmi šetrně odstranit jednotlivé vrstvy napečených epoxidových i polyuretanových hmot, jak z ocelových, tak i z hliníkových forem. Tohoto čištění, regulovaným vodním paprskem, se dá bezpečně a šetrně použít pro odstranění "sgrafity", nebo při restaurování cenných uměleckých děl a památek z kamene i z neželezných kovů.


...

...

Zájemcům o další informace můžeme poskytnout bližší podrobnosti, případně zajistit odzkoušení této technologie na jejich vzorcích nebo pracovištích. (viktor.kreibich@fs.cvut.cz) (zdenek.jonak@karcher.com)


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.